Nahoru

Kouzla

Rozdělení:

Popis

Levelování Bezejmeného za MÁGA je překvapivě jednodušší než jej levelovat za BOJOVNÍKA. Ne jen, že MÁGOVÉ potřebují méně XP na dosažení nového levelu než BOJOVNÍCI, ale má další možnost získat další XP skrze úkoly, které jsou pouze pro mága. Splnění úkolů pro Mebeth (díky nim se stane Bezejmenný mágem) a co je více důležité, pochopením Učení Zerthimonu z Neporušeného kruhu Zerthimonu, který má u sebe v inventáři Dak'kon a dalších úkolů, které může Bezejmenný splnit jen jako mág, dají tolik zkušeností aby se Bezejmenný dostal na 8. level MÁGA bez toho, aby leveloval jakýmkoliv jiným způsobem.

Kouzla v Planescape: Torment následují pravidla Advanced Dungeons & Dragons (AD&D), kdy mág na to, aby mohl používat kouzla musí si odpočinout.

Mág si kouzla zapisuje ze svitků do Knihy kouzel; Kněz dostává kouzla automaticky při postupu na level.follow Advanced Dungeons & Dragons (AD&D) rules in that the Mage must rest to replenish each spell used; Priest spells are gained automatically.

Během animací některých kouzel jako jsou Slzy Elysia nebo Smrtící mrak, je pohyb nepřítele zastaven a hráč nemůže zadávat nové příkazy, ale pohybové rozkazy, které již byly zadány, budou provedeny. Hráč může využít tento "volný pohyb" ke svému prospěchu (hlavně proti protivníkům na dálku), ale pozor na to, abyste si neposlali postavy do nějaké nebezpečné oblasti, když se vaše kouzlo spustí.

Během těchto animací, DoT kouzla (DoT=Damage over Time=zranění za určitý čas) jako je Kletba roje, budou pokračovat ve zraňování, ale v polovině času se zastaví, zranění je způsobeno dříve, ale je v důsledku menší než obvykle. 

 

Obrázek Název Postava Jak se to dá naučit Použití Popis
No
Pic
Mrtvé příměří Bezejmenný Naučí se to, když vstoupí do frakce Spalovačů Neustále aktivní Přidá bonus +4 k třídě zbroje proti nemrtvým.
Polibek Fall-From-Grace Fall-From-Grace Vrozená schopnost 10 užití/den Vysaje malé množství životů z nepřítele.
Litanie kleteb Morte Vrozená shopnost, ale může být vylepšena Neomezeno Morte se začne posmívat nepříteli, aby upoutal jeho pozornost. Takto upoutaný nepřítel útočí na Morteho a má sníženou přesnost a obranu. Nefunguje na nemrtvé.
No
Pic
Nordomova detekce portálů Nordom Vrozená schopnost Neustále aktivní Nordom má 90% šanci na detekci portálu, když zasáhne spouštěcí oblast portálu.
Oživení mrtvého Bezejmenný Learns with Deionarra  3 užití/den Oživý mrtvého člena družiny.
Dotek vnímavých Fall-From-Grace, Bezejmenný Vrozená schopnost u Fall-From-Grace, Bezejmennýse to, když vstoupí do frakce Společnost vjemu
 
1 užití/den Léčí malé množství poškození cíle, ale kouzelník utrpí stejnou škodu, jakou vyléčil.
Dotěrná lebka Morte Naučeno po incidentu s Lotharem 3 užití/den Zavolání Morteho kámošů, aby někomu rozbili ciferník.
Kosti vyprávějte Bezejmenný Naučeno od Ošuntělé Marie Neomezeno Umožňuje konverzaci se zemřelým (jako je chodící mrtvola a podobně).

 

Obrázek Název Character Jak se to dá naučit Popis
No
Pic
Podříznutí Annah, Bezejmenný Annah - vrozené; Bezejmenný - musí se stát zlodějem Když je zloděj skrytý a provede na někoho úspěšný útok, tak je útok nazýván podřezání. Podřezání je silnější čím větší je úroveň zloděje.
Zneškodnění pasti Annah, Bezejmenný Annah - vrozené; Bezejmenný - musí se stát zlodějem Schopnost, která se používá ke zneškodnění pastí.
Odhalení pasti Annah, Bezejmenný Annah - vrozené; Bezejmenný - musí se stát zlodějem Když je tato schopnost aktivována, zvýši šansi na odhalení pastí v okolí.
Skrytí ve stínech Annah, Bezejmenný Annah - vrozené; Bezejmenný - musí se stát zlodějem Tato schopnost skryje zloděje do stínů, takže je pro běžné oko neviditelný.
Otevření zámku Annah, Bezejmenný Annah - vrozené; Bezejmenný - musí se stát zlodějem Shopnost, která dokáže vypáčit zamký dveří nebo skříněk.
Krádež Annah, Bezejmenný Annah - vrozené; Bezejmenný - musí se stát zlodějem Schopnost, která se používá k vybrání kapes neobezřetných nebo ke kradení předmětů v obchodech.
 

 

Obrázek Název Úroveň Obdrženo Popis
Požehnání 1 Level 1 Dar společníkům, dávající jim sílu, když jsou v potřebě.
Vyleč lehká zranění 1 Level 1 Kouzlo zacelí drobné rány.
Prokletí 1 Level 1 Prokletí nepřátel, které je oslabí.
Najdi zlo 1 Level 1 Kouzlo odhalí zlý úmysl, zjistí pravou povahu cíle.
Ozáření 1 Level 1 Obklopí knězovy nepřátele zářivou aurou, takže jsou snáze viditelní a zasažitelní.
Ochrana proti zlu 1 Level 1 Kouzlo obklopí příjemce kouzla kruhem ochrany, které ho obrání před útoky těch,kdož mají zlý úmysl.
Pomoc 2 Level 3 Zvýší odvahu společníka, dává mu více schopností a větší výdrž.
Vyléč střední zranění 2 Level 3
Kouzlo zacelí cíli zranění průměrné závažnosti.
Duchovní kladivor 2 Level 3 Toto kouzlo vyvolá kladivo duchovní energie, které udeří na tvé neprátele.
Přivolej blesk 3 Level 5 Kouzlo vyvolá zuřivost přírody a zaměří jí na tvé protivníky.
Chůze v plalmenech 3 Level 5 Příjemce kouzla je chráněn před účinky plamenů... na čas.
Modlitba 3 Level 5 Toto kouzlo pomáhá přátelům a zároveň škodí nepřátelům.
Odstraň prokletí 3 Level 5 Po zakouzlení tohoto kouzla už tě nebudou obtěžovat prokleté předměty.
Mluv s mrtvými 3 Level 5 Umožňuje komunikaci s dušemi mrtvých.
Vyléč vážná zranění 4 Level 7 Kouzlo vyléčí i vážnou ránu, kterou cíl utrpěl.
Léčení kritických zranění 5 Level 9 Kouzlo vyléčí kritická zranění, která cíl utrpěl.
Oživení mrtvého 5 Level 9 Nejvzácnější dar je navrácen těm, kdož ho ztratili.
Uzdravení 6 Level 11 Kouzlo přináší moc totálního léčení. Vyléčí slepotu, nemoci, zmrazení a kompletně obnoví životy cíle.
 

 

 

Úrovně:

 

Nasazení Jantarových naušnic před odpočinkem přidá další dvě kouzla 1.úrovňe; sundání těchto naušnic před tím, aby byla využita bonusová kouzla, tak budou tato 2 kouzla odstraněna

 

 

 

 

Level 1

Picture Name Character Item/Location Discription
Armor Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Creates an armor around the caster that protects him against physical attacks.
Blindness Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Blinds an enemy, giving him penalties to his armor class and accuracy.
Chromatic Orb Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Throws a colored orb at an enemy, the effects of the orb depend on the level of the caster.
Fist of Iron Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Increases the damage of Nameless One's fist attacks.
Friends Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Increases the charisma of the caster (your charisma can go up to 25 by multiple casting).
Identify Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Reveals the mysteries of enchanted unidentified objects.
Magic Missile Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Hurls missiles towords your enemies. The greater your skill, the more missiles you can hurl.
Minor Embalming Nameless One, Dak'kon, Ignus Buy from Emoric Increases the recipients hit points and armor class. Only works on Nameless One or any undead.
Missile of Patience Nameless One, Dak'kon Seventh Circle of Zerthimon you get from Dak'kon The more you use this spell, the more powerful it gets. First a sling, then a bow and finally a ballista.
Pacify Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Targets fall into a deep slumber. Doesn't work on undead.
Reign of Anger Dak'kon --- Zerthimon's teachings allows the channeling of anger into streams of unerring missiles that strike those that oppose you.
Scripture of Steel Nameless One, Dak'kon Second Circle of Zerthimon you get from Dak'kon Friendly creatures gain a bonus to their accuracy and to their saving throws.
Seeking Flames Nameless One, Ignus Ignus' Charm you get from Ignus Enemies get penalties to their accuracy and to their saving throws.
Shield Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Protects the recipient from attacks and gives him a bonus to his saving throws.
Submerge the Will Nameless One, Dak'kon Third Circle of Zerthimon you get from Dak'kon Protects the recipient from attacks and gives him a bonus to his saving throws.
Tongues of Flame Ignus --- Throws magical fire missiles at the enemy. The greater your skill, the more missiles you can throw.
Vilquar's Eye Nameless One, Dak'kon Fourth Circle of Zerthimon you get from Dak'kon Blinds an enemy, giving him penalties to his armor class and accuracy (More efficient than the Blindness spell).

 

 

 

 

 

Level 2

Picture Name Character Item/Location Discription
Adder's Kiss Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Inflicts acid damage to an enemy.
Black-Barbed Curse Nameless One, Dak'kon, Ignus Black-Barbed Seed you get in Ravel's Maze Summons a swirling mass of black barbs that deal piercing damage to an enemy.
Black-Barbed Shield* Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Increases the caster's armor class and makes the enemies take damage whenever they hit the caster.
Blood Bridge Nameless One, Dak'kon, Ignus --- The caster drains life from himself and gives it to the target.
Blur Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Makes the caster harder to hit, and increases his saving throws.
Greater Embalming Nameless One, Dak'kon, Ignus Buy from Emoric, get from Curst Prison Increases the recipient's hit points and armor class. Only works on Nameless One or any undead.
Horror Nameless One, Dak'kon, Ignus --- All enemies in the spell's blast radius will flee in terror. Doesn't work on undead.
Ice Knife Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Throws an ice knife at the enemy, the number of knives available increases as you level up.
Ignus' Terror Nameless One, Ignus Ignus' Eye you get from Ignus All enemies in the spell's blast radius will flee in terror. Doesn't work on undead. (More effective than the Terror spell).
Infernal Orb Nameless One, Ignus Ignus' Hand you get from Ignus Hurls a fiery red sphere to weaken and slow the enemy.
Knock Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Magicaly unlocks doors and containers.
Luck Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Boosts the recipients luck.
Pain Mirror Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Whenever the caster is attacked, all hostiles within a 10 foot radius take equal damage.
Power of One Nameless One, Dak'kon Fifth Circle of Zerthimon you get from Dak'kon Increases the target's strength (more effective than the Strength spell).
Strength Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Increases the target's strength.
Swarm Curse Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Brings a swarm of insects to attack all those in the area of effect. No one can cast a spell while within the swarm.

 

 

 

 

 

Level 3

Picture Name Character Item/Location Discription
Ax of Torment Nameless One, Dak'kon, Ignus Get in the Drowned Nations tomb, buy from Keldor Summons and Axe to damage your enemy, the Axe's damage increases as you level up.
Balance in All Things Nameless One, Dak'kon Sixth Circle of Zerthimon you get from Dak'kon Whenever the caster is attacked, all hostiles within a 10 foot radius take equal damage (more durable than the Pain Mirror spell).
Ball Lightning Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Spheres of electrical force shoot forth and strike your nearest foes.
Cloak of Warding Nameless One, Dak'kon, Ignus --- This spell creates a magical cloak of force around your body that abosorbs damage.
Elysium's Tears Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Summons a stream of small meteors to rain down and strike the target and surrounding area.
Fiery Rain Ignus --- Summons a stream of fiery meteors to rain down and strike the target and surrounding area.
Hold Undead Nameless One, Dak'kon, Ignus --- This spell immobilizes undead creatures.
Infernal Shield Ignus --- The spell creates a fiery shield around the caster that bestows a 150% Normal Fire Resistance and 150% Magical Fire Resistance.
Tasha's Unbearable Derisive Laughter Nameless One, Dak'kon, Ignus Buy from Cinder Weakens male living creatures within a 30 foot radius of the caster.
Vampiric Touch Nameless One, Dak'kon, Ignus --- This spell steals life from the target and transfers it to you.
Zerthimon's Focus Nameless One, Dak'kon Eighth Circle of Zerthimon you get from Dak'kon This spell increases it's recipient's chances for a critical attack.

 

 

 

 

Level 4

Picture Name Character Item/Location Discription
Blacksphere Nameless One, Dak'kon, Ignus Get from Ravel's body Creates a blacksphere that deals concussive damage and imprisions enemies as well.
Confusion Nameless One, Dak'kon, Ignus Buy from Conall, buy from Cinder Confuses the enemies.
Elemental Strike Ignus --- Hurls globes of elemental force to an enemy. The number of globes increases with your skill.
Force Missiles Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Hurls missiles of force to an enemy. The number of missiles increases with your skill.
Improved Strength Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Bestows the spell's recipient with superhuman strength.
Remove Curse Nameless One, Dak'kon, Ignus --- Removes a curse of the targeted person.
Shroud of Shadows Nameless One, Dak'kon, Ignus --- This spell makes it's recipient harder to hit and increases it's hide in shadows ability.

 

 

 

 

Level 5

Picture Name Character Item/Location Discription
Cloudkill Nameless One, Dak'kon, Ignus Buy from Conall, buy from Vrishika Creates a death cloud that kills all enemies that are not strong enough to resist it.
Cone of Cold Nameless One, Dak'kon, Ignus --- This spell shoots forth a cone-shaped area of extreme cold from the caster's hand.
Desert Hell Nameless One, Dak'kon, Ignus Get from Ebb Creakness in Carceri This spell summons the schorching heat of the desert planes.
Enoll Eva's Duplication Nameless One, Dak'kon, Ignus Twisted Gear of Enoll Eva (clockwork junk) you get from Nordom All physical or magical attacks of the recipient deal twice the amount of damage.
Fire and Ice Nameless One, Dak'kon, Ignus Get from your room in the Festhall Deals fire and ice damage within a 30 foot radius of the spell's blast point.

 

 

 

 

 

Level 6

Picture Name Character Item/Location Discription
Antimagic Shell** Nameless One, Dak'kon, Ignus --- All magic in this spell's area of effect shall be undone.
Chain Lightning Storm Nameless One, Dak'kon, Ignus Buy from Keldor, buy from Quell, buy from Lady Thorncombe, get from Fhjull Giant Lightning Bolts strike down all hostile creatures on screen.
Globe of Invulnerability Nameless One, Dak'kon, Ignus Get from Fhjull This spell creates an immobile sphere of magic that prevents low level spell effects from penetrating it.
Howl of Pandemonium** Nameless One, Dak'kon, Ignus --- This spell stuns, confuses, incapacitates all enemies within it's blast radius.

 

 

 

 

 

Level 7

Picture Name Character Item/Location Discription
Acid Storm Nameless One, Dak'kon, Ignus Get from Fhjull This spell creates a storm that rains acid to all enemies in a 20 foot radius area.
Bladestorm Nameless One, Dak'kon, Ignus Buy from Quell, get from Fhjull This spell creates several rows of razor-ice shards that strike all opponents within it's range.
Guardian Mantle** Nameless One, Dak'kon, Ignus --- All physical hostile attacks are deflected for the duration of the spell.
Stygian Ice Storm Nameless One, Dak'kon, Ignus Get from Fhjull This spell summons the harshest cold and bitter ice to annihilate all enemies within range.

 

 

 

 

Level 8

Picture Name Character Item/Location Discription
Deathbolt Nameless One, Dak'kon, Ignus Get from Curst's mayor in Carceri, get using the Ancient Scroll This spell kills or does a large amount of damage to the specified target.
Ignus' Fury Ignus You can't learn this with Ignus, but he can however cast it against you if you fight him in the FoR. Does large amounts of fire damage to all enemies within sight.
Mechanus' Cannon Nameless One, Dak'kon, Ignus Get from Evil Wizard's body in Rubikon This spell summons a huge energy blast that comes from the very heart of Mechanus and fires toward the enemy.
Meteor Storm Bombardment Nameless One, Dak'kon, Ignus Get from Kyse in Carceri Meteors fall from the sky and deal massive damage to all enemies within it's range.
Power Word Blind Nameless One, Dak'kon, Ignus Buy from Splinter, buy from Lady Thorncombe, buy from Quell This spell blinds creatures within a 15 foot radius of it's blast.

 

 

 

 

Level 9

Picture Name Character Item/Location Discription
Abyssal Fury Nameless One, Dak'kon, Ignus Get from Kytla in Curst This spell unleashes the fury of the abyss upon a target, either killing him or dealing him large amounts of damage.
Celestial Host Nameless One, Dak'kon, Ignus Get from Trias' body Summons celestial phantasms that deal massive amounts of damage to all enemies.
Confraglation** Nameless One, Dak'kon, Ignus --- This spell sets it's target on fire, all who are around him suffer in the flame damage as well.
Elysium's Fires** Nameless One, Dak'kon, Ignus --- This spell summons meteors from Elysium to strike down upon the area and crush all enemies.
Power Word Kill Nameless One, Dak'kon, Ignus Get from the Grimoire, get using the Ancient Scroll Instantly kills the target creature.
Rune of Torment* Nameless One Get using the Rune of Torment Ultimate damage on all hostiles within a 50 x 50 foot area.