Nahoru

Kněžská kouzla

 

Obrázek Název Úroveň Obdrženo Popis
Požehnání 1 Level 1 Dar společníkům, dávající jim sílu, když jsou v potřebě.
Vyleč lehká zranění 1 Level 1 Kouzlo zacelí drobné rány.
Prokletí 1 Level 1 Prokletí nepřátel, které je oslabí.
Najdi zlo 1 Level 1 Kouzlo odhalí zlý úmysl, zjistí pravou povahu cíle.
Ozáření 1 Level 1 Obklopí knězovy nepřátele zářivou aurou, takže jsou snáze viditelní a zasažitelní.
Ochrana proti zlu 1 Level 1 Kouzlo obklopí příjemce kouzla kruhem ochrany, které ho obrání před útoky těch,kdož mají zlý úmysl.
Pomoc 2 Level 3 Zvýší odvahu společníka, dává mu více schopností a větší výdrž.
Vyléč střední zranění 2 Level 3
Kouzlo zacelí cíli zranění průměrné závažnosti.
Duchovní kladivor 2 Level 3 Toto kouzlo vyvolá kladivo duchovní energie, které udeří na tvé neprátele.
Přivolej blesk 3 Level 5 Kouzlo vyvolá zuřivost přírody a zaměří jí na tvé protivníky.
Chůze v plalmenech 3 Level 5 Příjemce kouzla je chráněn před účinky plamenů... na čas.
Modlitba 3 Level 5 Toto kouzlo pomáhá přátelům a zároveň škodí nepřátelům.
Odstraň prokletí 3 Level 5 Po zakouzlení tohoto kouzla už tě nebudou obtěžovat prokleté předměty.
Mluv s mrtvými 3 Level 5 Umožňuje komunikaci s dušemi mrtvých.
Vyléč vážná zranění 4 Level 7 Kouzlo vyléčí i vážnou ránu, kterou cíl utrpěl.
Léčení kritických zranění 5 Level 9 Kouzlo vyléčí kritická zranění, která cíl utrpěl.
Oživení mrtvého 5 Level 9 Nejvzácnější dar je navrácen těm, kdož ho ztratili.
Uzdravení 6 Level 11 Kouzlo přináší moc totálního léčení. Vyléčí slepotu, nemoci, zmrazení a kompletně obnoví životy cíle.