Nahoru

Frakce

Frakce jsou velké, organizované skupiny podobně smýšlejících jedinců postavených kolem jádra filozofického přesvědčení. Existuje patnáct frakcí v Planescape, ale pouze do jednoho z pěti se může Bezejmenný připojit.

Připojení se k frakci

Připojení k frakci vyžaduje, aby Bezejmenný mluvil k náboráři dané frakce a plněním svěřených úkolů tak prokázal svou hodnotu a přínos.
Bezejmenný se může připojit k jedné z pěti dostupných frakcí. Pokud už je v nějaké frakci, tak ji může opustit ve prospěch jiné, ale ztratí tím všechny výsady své stávající frakce.

Výsady frakce 

Přisahou poslušnosti k nějaké frakci vám umožní přístup ke zbraním, výbavě a dalším věcem dané frakce, které by pro vás byli jinak nedostupné.

 • Spalovači
 • Věřící ve Zdroj aneb Boží lidé
 • Revoluční liga aneb Anarchisti
 • Společnost vjemu aneb Vnímaví
 • Xiaositecs aneb Chaotici

Spalovači

Motto: Všichni jsme mrtví. Zbav se vášně a tak povýšíš směrem k čistotě Pravé Smrti.

Ke Spalovačům se můžete přidat velmi záhy. Hned v první venkovní lokaci po východu z márnice se nachází bar této frakce, kde hledejte Emorica.

 

Věřící ve Zdroj aneb Boží lidé

Motto: Všechen život vychází se stejného božského zdroje, stoupající a klesající formou, jak ho vesmír testuje.

Sídlo Božích lidí se nachází ve Velké slévárně. Než se sem dostanete, budete muset pomoci Giltspurovi v Dolní čtvrti. Pokud se chcete stát členem, Keldor je váš člověk.

 

Motto: Poznej mnohovesmír tak, že ho plně prožiješ. Smysly formují cestu pravdy, jelikož mnohovesmír existuje pouze v rámci toho, co může být vnímáno.

K Vnímavým vede cesta přes Městskou halu v Úřednické čtvrti. Promluvte si zde se Splinterem. Členkou této skupiny je i Fall-from-Grace.

 

Revoluční liga aneb Anarchisti

Motto: Zničte společenství, jsou postavené na lžích a chamtivosti. Zničte je a postavme ze zbytků cestu k opravdové pravdě.

Stanete-li se členem Božích lidí (viz níže), může být vaše víra podrobena nečekané zkoušce. Bedai-Lihn (naleznete ji nahoře nad přednáškovou halou Velké slévárny) je totiž anarchistkou mající v úmyslu sabotovat výrobu válečných strojů a vy jí můžete pomoci.

 

Xiaositecs aneb Chaotici

Motto: Pravý chaos je. Mnohovesmíru obdivováním náhodnosti, tajemství naučit jeden může se.

Chcete členem pokud stát se, najděte Doutnajícím nebožtíkem před Štěkajícího divouse.

 
 • Athar (The Athar)
 • Bezútěšná Kabala - The Bleak Cabal
 • Stráže zkázy (The Doomguard)
 • Osudoví (The Fated)
 • Bratrstvo řádu (Fraternity of Order)
 • Volná liga - "Nezávislí"
 • Harmonium 
 • Nemilosrdní - "Rudá smrt"
 • Znamení Jednoho (The Sign of One)
 • Transcendentního řádu (The Transcendent Order)