Nahoru

Kapitola třetí

Tato pevnost je obsazena samými přízraky kdysi živých elfů a orků. Protože přicházejí v houfech, nejvíc na ně asi platí ohnivé koule (fireball) – ušetříte tím spoustu šípů.

 

Legenda:

 • 1 - Příchod
 • 2 - Vchod do Useknuté ruky

Popis:

1 - Příchod 

Jakmile poprvé dorazíte do Useknuté ruky, stanete se svědkem, jak Larelův poskok vyjde z věže a obviní malou veverku z toho, že je trpaslíkem. Jakmile veverka nereaguje, tak ji poskok usmaží ohnivou koulí a vrátí se do věže. Tato sekvence je navržena tak, aby Vám dala vědět, že věci v Useknuté ruce nejsou zcela v pořádku.

2 - Severed Hand Entrance

Tyto dveře vedou do prvního patra hlavní věže.

Legenda:

 • 1 - Vchod z venku
 • 2 - Cesta do 2.patra
 • 3 - Kořist! 
 • 4 - Přepadení 
 • 5 - Kořist! 
 • 6 - Cesta do 2.patra 
 • 7 - Vchod z vyššího patra 
 • 8 - Kořist! 
 • 9 - Část Rozbitého stroje

Postup by Divoška Jája

Úsek první – vchod

Jihozápadně od vchodu jsou políčeny asi tři pasti; jinak je první úroveň přeplněna stínovými orky; na severu v převrženém stole najdete kouzelný svitek, kousek odtamtud se na zemi povaluje jakýsi váček s několika dalšími cennostmi. Na severozápadě se pak dá po ruinách vyšplhat do druhého patra. Potkáte tu také pár zlobrů  (ogre), na něž jde docela dobře vyzrát, když zhruba na jihozápadě proběhnete průrvou mezi zříceninami zdi – tento průchod je pro obra příliš úzký, takže z druhé strany na něj můžete střílet ostošest a ještě naň dělat dlouhý nos. U této stěny je v hromadě harampádí k nalezení pár zlaťáků. Na jihu se tyčí schody nahoru, severně od nich je ještě nádobka s dalšími věcičkami.

Úsek druhý – přístupný shora

Nepochybujte o tom, že budete okamžitě napadeni – vůdce této bandy můžete dokonce okrást (in memoriam, samozřejmě). Ovšem nejdůležitější je severovýchodní cíp – ve skrýši tam totiž naleznete první část rozbitého soustrojí (piece of broken machinery), kteroužto si pečlivě uschovejte. V pokojíku pod ním je taky zašitá jakási cennůstka, a pak už můžete ťapat zpátky nahoru – Useknutá ruka 4 odkud vedou cesty do věží. 

 

Legenda:

 • 1 - Příchod z Useknuté ruky 1
 • 2 - Stínový trenér skřetů
 • 3 - Vchod do Useknuté ruky 3
 • 4 - Vchod do Useknuté ruky 3
 • 5 - Příchod z Useknuté ruky 1
 • 6 - Přepadení
 • 7 - Příchod z Useknuté ruky 3
 • 8 - Kořist! 
 • 9 - Dobrovolná bitva 
 • 10 - Vchod do Useknuté ruky 1

Postup by Divoška Jája

Část přístupná po schodech 

Nejlépe ohnivými koulemi usmažte tlupu skřetích lučištníků nad schody, stejně jako později vrrků (worg) a kdožvíjaké havěti, co se na vás bude sápat. Na severu prohrabejte haraburdí a stoly a buďte ve střehu, poněvadž po chvíli se na vás vyhrne další stínová armáda, posílená dvěma orky-šamany. Na západ odsud zeje cesta dolů, sousedící naopak se stejně vachrlatou cestou vzhůru. Ta ústí v oddělené severní částí následující mapy, kterou doporučuji prozkoumat nejdříve. 
Nahoru můžete poté civilizovaněji vystoupat po schodech v centrálním pilíři zhruba uprostřed mapy.

Část dosažitelná zdviží 

Straší tu krom starých známých ještě zatracené duše (Shattered Soul), které dokáží být pěkně protivné, mimo to jsou ZKZ (min. +1). Ale hladový měšec tu neukojíte – můžete sice prohledat jakousi kupu braku, ale kupodivu tam není vůbec nic. Proto sestupte po schodech ještě níže, v naději, že se věci zlepší.

 

 

Legenda:

Postup by Divoška Jája

Toto poschodí je rozděleno do jakýchsi soustředných kružnic, severní a jižní část pak mají každá vlastní přístup.

Díl severní (výstup po hromadě sutin) 

Tady je ve druhém z „kruhů“ na samém západě cosi užitečného zapomenuto na haldě odpadků, chráněné tlupou nemrtvých orků a zlobrů, jejichž vůdce dokonce cosi vlastní. Toť asi vše, co je tu k vidění.

Jižní díl (výstup centrálním schodištěm)

Každý výklenek kolem centrálního schodiště je obsazen jedním skřetím střelcem; na jihu se nacházejí schody vzhůru (doporučovala bych po nich hned vystoupat a zbytek tohoto patra si nechat, až se nahoře jaksepatří vyzbrojíte). 

        Hemží se to tu různými mutacemi kostlivců, z nichž nejnepříjemnější je asi "kostřák-ohnivák" (Burning Skeleton), vrhající firebally. Od schodů se vydejte napřed směrem vlevo, do vnějšího kruhu. Opatrně, za schodištěm jsou políčeny hned tři nástrahy! Na západě, v podstatě pod nalezištěm prvního pokladu, je další vykradatelná hromada haraburdí, s patřičně silným nepřátelským oddílem v dohledu. Na východ od výstupu vzhůru musíte otevřít dvoje dobře střežené dveře. Za prvními je sál, v němž je umístěna zdviž, za druhými pouze monstra. Neváhejte a hupky-dupky na výtah, ať si projdete dosud nedostupnou část předchozího podlaží. Kdybyste se tu ještě chtěli motat, podotýkám, že za zdviží hrozí další trojice pastí.

Legenda:

Postup by Divoška Jája

Odsud se vstupuje do pěti hlavních věží této pevnosti. Mimoto tu na západě sídlí obchodnice jménem Lehland, jejíž krámek lze kvalifikovat slovy "nejlepší ceny  – nejkvalitnější zboží". Jižně od něj je kdysi slavnostní sál, nyní místo poněkud depresivní, se dvěma skrýšemi v nádobách. Na jeho severní straně – u rozpadajícího se jeviště – je další poklad a také pěvec Telanis, od něhož si můžete vyslechnout baladu o Larrelovi či o trpaslících a elfech. Následuje hospoda, plná elfích duší, které s vámi však nebudou komunikovat, a posléze dvě ložnice; v severní z nich je cosi zapomenuto na stole a krom toho je tu děcko, které vás ohlídá ve spánku, budete-li chtít (pedofilové!). Před zataraseným průchodem si můžete poklábosit s nešťastným Lethianem, strážcem Ruky Seldariny (Seldarine‘s Hand) a vyslechnout příběh o pádu této kdysi nádherné pevnosti.

Pozn.: Určitě v některé ze skrýší narazíte na nápoj zvaný Berduskan Black Brew – je to vzácnost, která se hodí v obzvláště tuhém boji, když vaši hrdinové padají únavou. Být vámi, schovám si jej až na nějaký opravdu krutý boj, protože těchto lektvarů je v celé hře jen pár a ačkoliv vypadají relativně nepotřebně, nevěřili byste, jak dokáží v kritické chvíli pomoci. Obzvlášť, frajeříte-li a hrajete za méně postav, než je možné (například za jednu, jako já – celou hru jsem prošla jako sólo mág, ale nikomu bych nedoporučovala, aby mě následoval :-).

Až prozkoumáte všechna nižší patra, čekají vás věže  vlastně prsty  – Ruky Seldariny.Vezmeme to možná trošku nelogicky od severovýchodu proti směru hodinových ručiček a začneme Corellonovou věží.