Nahoru

Legenda:

  • 1 - Příchod
  • 2 - Rozbitý most
  • 3 - Mořské muzeum 
  • 4 - Vstupní hala nižšího muzea (útočiště otroků)
  • 5 - Přechodná oblast (východ)
  • 6 - Jeskyně ledových obrů

Postup by Divoška Jája

Nežli se stačíte aklimatizovat na drsné povětří, už se na vás vyřítí horda sněžných trollů, jejichž společnost vás bude provázet během celého putování tímto nehostinným územím. Je to – podobně jako Údolí stínů – jen jakási „přestupní stanice“ do dalších netušených míst.

Zabloudit se tu moc nedá – zpočátku nelze postupovat jinam než k jihu – na samém jihozápadě narazíte na rozbitý můstek #2, přes který se však ještě nemůžete dostat (potřebujete k tomu technickou příručku – Engineering Manual). Zato bytelné kamenné pilíře vedle, vaši váhu, klidně udrží a dovedou vás až do středu ledovce, kde se krom strážného Ettina tyčí i podivné muzeum #3. Na jih odtud leží útočiště otroků #4 (hned si o nich povíme) a na severovýchodě projdete na prostranstvíčko #5, odkud můžete odcestovat do Kuldaharu anebo již do šesté kapitoly. Máte-li pocit, že jste už dlouho nikde nepotkali sněžné muže, vydejte se na střechu budovy – tam je jich víc než dost.

Nyní máte možnost zprvu vkročit buďto do muzea a setkat se s králem ledových salamandrů, anebo nejdřív navštívit útočiště nebohých otroků jižněji a popovídat si s jejich vůdcem Garethem, jenž vám vypoví srdceryvný příběh o jejich osudu (vzlyk). Tak jako tak byste těm ubohým nevolníkům měli pomoci, ve vašem vlastním zájmu, jak brzy zjistíte.

Začněme třebas tím, že navštívíme mořské muzeum.