Nahoru

Akt 10: Pevnost lítosti

Tak a je to tady...

Jak vás Morte varoval, jakmile otevřete portál v Márnici, vaše parta bude rozdělena a vy se ocitnete sám u vchodu do pevnosti.

Co se děje v Aktu 10?

Poslední akt je kompletně lineární:

Vchod do pevnosti - akt začnete u vchodu do pevnosti. Nejsou zde žádní nepřátelé, ale jeden starý přítel. Ujistěte se, že si promluvíte s Deionarrou předtím, než se vydáte dál...

Hlavní hala - musíte vyřešit hádanku předtím, než se dostanete do další oblasti. Tato oblast je přeplněná Pravými stíny, takže pozor!

Zkouška instiktu - zde se setkáte se starým známým, který je zde vaším nepřítelem. Musíte jej porazit předtím než se můžete posunout dál...

Bludiště zrcadlení - bez zbytečného spoilování, řekněme, že zde potkáte další tři lidi, se kterými se musíte vypořádat tak či onak. Jakmile tak učiníte, můžete jít dál do velkého finále.

Střecha pevnosti - toto je místo, kde najdete členy vaší družiny a závěrečného "bosse".

Varování: V Hlavní hale nebo Zkoušce impulzu máte jen omezený počet smrtí. Když zemřete probudíte se u Vchodu do pevnosti a odtamtud se můžete znovu vrátit. Avšak pokud zemřete vícekrát než je počet vašich členů v družině, kteří s vámi vešli do pevnosti, prohrajete hru.

Také prohrajete, pokud zemřete po Zkoušce impulzu!

Bytosti

Jak je popsáno výše a na stránkách oblastí, setkáte se a mnohými způsoby porazíte množství potvor.

Jediná nová obecná bytost, na kterou zde narazíte je Opravdový stín, s kterým se setkáte v Hlavní hale. Každý stín má kolem 100 životů a dává velké množství zranění, takže buďte připraveni s léčícími amulety a správnými kouzly a sažte se vždy upotat, co nejmenší pozornost.