Nahoru

Akt 2: Úl

Gratulace k útěku z Márnice a vítejte v Sigilu, konkrétně v městské části zvané Úl. Tvým dalším cílem je najít Pharoda a tvůj ztracený deník.

Tento akt je mnohem méně lineární než tomu tak bylo v Márnici. Můžu ti povědět jak najít Pharoda a deník za míň jak 5 minut - a taky tak udělám na spodu stránky - ale silně doporučuji, co nejvíce prozkoumat Úl a udělat tolik vedlejších úkolů, kolik jen je možné.

Úl je složen z 6 částí:

Mimoto je zde několik menších oblastí včetně Bludiště hráče, do kterého se dostanete, když se znelíbíte Paní bolesti, vládkyni Sigilu.

Co se stane v Aktu 2?

Tento akt začíná po odchodu z Márnice a končí po vstupu do Bludiště Odpadků (Smetiště) v Hadrníkově náměstí.

Účelem tohoto aktu je příjít na to, kde se skrývá Pharod a jak najít deník. Můžeš získat cenné informace skrze rozhovory s lidmi na ulici a v domech.

Má nejlepší rada je prozkoumat celý Úl a promluvit si úplně s každým, kromě pár vyjímek (viz. níže "Bytosti"). Bude ti přiděleno mnoho velkých i malých vedlejších úkolů, které jsou blíže popsány na stránkách oblastí. Pravděpodobně bys také měl nechat Uličku nebezpečných zákoutí na později, protože může být ze začátku docela tvrdým oříškem. 

Předtím než se do něčeho pustíte, měli byste prohodit pár slov s Mortem a požádat ho, jestli umí taky něco jiného než jen kecat. Řekne ti o své speciální schopnosti "Litanii Kleteb" (více info v popisu postav). Také ti navrhne, že by ses měl poohlédnout po Pharodovi a ztraceném deníku.

Pokud chcete hrát za mága nebo zloděje nebo chcete zlepšit své schopnosti bojovníka, měli byste navštívit trenéry.

Můžete najít dalšího společníka v baru U Doutnajícího nebožtíka v jihovýchodním Úlu.

Bytosti

Kromě konkrétních postav, které jsou popisované jinde, tady popíšu obecné bytosti.

Obyvatelé Úlu jsou to nešťastnící, kteří musí žít v těchto slamech. Mnoho z nich postává kolem v malých skupinkách. Většina z nich toho nemá mnoho, co by hodnotného řeklo, ale několik tě pozná z předešlých životů. Někteří z nich ti dá předmět nebo peníze, zatímco jiní utečou jen, co tě zahlédnou.

Zloději nemá cenu s nimi mluvit, tedy pokud nevyhledáváte boj. Často na tebe zaútočí bez provokace. Každý zloděj ti dá po zabití 65xp a z některých občas něco padne. A pravděpodobně ti přidají pár jizev do sbírky. 

Hampejznice ti odpoví na nějaké otázky ohledně Sigilu, Paní bolesti a Pharoda, jestliže jim zaplatíte za jejich čas. Při ukončení hovoru s Hampejznicí se tě Morte zeptá, jestli bys ho nezaložil, aby si s ní mohl užít. Jestli mu řeknete, že z toho jak ta hampejznice vypadá, že ho pravděpodobně zachráníte od toho, aby umřel podruhé, tak hampejznice naučí Morteho pár nových urážek, což vylepší jeho schopnost Litanii kleteb (vize Morteho info). Můžete se s hampejznicí také vyspat za 10 měďáků. 

Spalovači - Už jsi se s nimi potkal v Márnici. Většina Spalovačů ti neřekne nic užitečného, ale měl bys zajít do jejich baru Zapomnění pro nějaké info o Pharodovi a pro nějaké zajímavé úkoly.

Sběrači - jsou to nešťastníci, kteří si vydělávají na živobytí tím, že tahají mrtvoly do Márnice, kde jim Spalovači za mrtvoly zaplatí. Můžou ti podat nějaké informace, ale v podstatě tě budou směřovat do Hadrníkova náměstí. Hadrníkovo náměstí je velmi depresivní částí Úlu a je domovem Sběračů.

Dabusové jsou to "údržbáři" Paní bolesti a starají se o hlavní práce v Sigilu. Mluví v symbolech. Pokud je tvá Inteligence nebo Moudrost alespoň 13, tak jim můžeš porozumět, jinak budeš muset poprosit nějakého společníka, aby ti překládal. Abys jim porozumněl úplně musí mít tvá Inteligence alespoň 15. Porozumnění Dabuské řeči ti dá 1,000 XP.

Abishaiové jsou bytosti z nižších sférs. Pokud se s nimi pokusíš mluvit, Morte tě varuje, že jsou to fiendové a že bys je měl nechat na pokoji. Měl bys jeho varování uposlechout, jinak na tebe zaútočí. V tomto okamžiku se ukážou velmi zruční. Jsou to tuzí prottivníci a můžou být zraněni pouze magickými zbraněmi.

Githzeraiové jsou to lidé z Limba, sféry chaosu. Neřeknou ti mnoho užitečného, ale poté, co se k tobě připojí Dak'kon budeš si chtít promluvit alesoň s jedním z nich.

 

 

Trenéři

V Úlu jsou tři trenéři, kteří tě mohou vytrénovat na bojovníka, mága nebo zloděje:

Na stránce Průvodce vysvětluji, jak můžeš měnit povolání tak snadno, že si jen pokecáš s trenérem. 

Nějaké informace o Sigilu

Sigil je zván "Město dveří" a je pro to důvod. Je umístěn na vrcholu Kuželu, nekonečně vysoké konstrukce uprostřed Planin. Jediným způsobem jak se dostat dovnitř i ven je skrze portály, které je nejlépe chápat jako "červí díry", jež vedou na různá místa a která potřebují určité klíče, které je aktivují. Klíčem k portálu může být doslova cokoliv - zapískání nějaké melodie, máchnutí rukou, nůž, konkrétní myšlenky... Klíčem může být cokoliv, co tě napadne. Nenajdeš všechny portály v Sigilu, ale řádkou z nich projdeš. 

Sigil je ovládán záhadnou Paní bolesti. Jen málo se toho o ní ví, kromě toho, že získala kontrolu nad městem poté, co zabila předchozího vládce Aoskara, boha portálů. Nemá ráda, když je uctívána nebo terčem posměchu. Nedovolí nikomu narušit rovnováhu města a je velice netolerantní k někomu, kdo zavraždí Dabusy, její "údržbáře". Budeš chtít si to pamatovat při hraní zlé chaotické postavy. Vyvraždění celé části města upoutá pozornost jejího pohledu, který jak by ti mohl jakýkoliv Sigilan povědět je něco, co nechceš zažít!

Ti, kteří otravují Paní jsou posláni do jejího Bludiště - části odtrhnuté sféry, ze které je jen jedinný unik a to skrze portál, který je velmi lstivě skrytý. Ti kteří upoutají její pozornost podruhé nebo ti kteří naruší pořádek padnou do jejího stínu. Budou potom nalezeni odporně zabití a budou rozsekáni tak, že ani nesmrtelný jako ty by nemohl přežít!

 

Jak najít Pharoda

Ponechej si nějaké Harampádí, běž do Hadrníkova náměstí pokračuj dopasáže, která je vyplněna odpadky v severozápadní části mapy a aktivuj portál (Harampádí je klíč k portálu). Vstup do dveří v západním cípu mapya vstup do Bludiště odpadků a pokračuj skrz bludiště až do Pohřbené vesnice. V této oblasti najdeš Pharodův dvůr. Bludiště odpadků a Pohřbená vesnice je detailně popsána v Aktu 3.

Jak najít deník

Můžeš najít několik svých starých deníků:

  • Jeden najdeš v prázdné hrobce v Přemožených národech v Aktu 3 nebo Aktu 5.
  • Jeden se dá najít v Bludišti hráče, pokud se stane, že budeš obtěžovat Paní bolesti
  • Jeden se dá najít v Městské hale v Úřednické čtvrti v Aktu 5.