Nahoru

Akt 5: Hledání Ravel

Akt 5 začíná, jakmile poprvé vstoupíte do Dolní čtvrti a skončí opuštěním Sigilu. Je to nejdelší a nejkomplikovanější a také nejméně lineární částí hry. Také je to nejméně bojově orientovaná část, ale nebojte se, najdete zde jiné, možná více uspokojující výzvy.

Jedna změna zde nastává v pohybu, mezi jednotlivými oblastmi Sigilu. Jakmile opouštíte jednu oblast, aby jste se dostal do jiné, už nemusíte procházet postupně skrze sousedící lokace, abyste se dostali tam kam chete, ale jakmile odejdete z lokace, kde se nacházíte, otevře se vám mapa a můžete jít, kam chcete. Nezapoměňte ale na to, že cestování lokacemi stojí nějaký čas a to 4 hodiny herního času za projítou lokaci. Například: Pokud se chcete dostat z Dolní čtvrti do Úřednické čtvrti, uplynou v Sigilu 4 hodiny, ale pokud se chcete dostat z Dolní čtvrti do Severozápadní části Úlu, přičemž byste museli projít přes dvě lokace, tak vám to zabere 8 hodin herního času.

A další věc, kterou byste měli mít na paměti je, že už se nenacházíte ve slamech. Nacházíte se nyní v lepších částech Sigilu a pokud někoho zabijete nebo budete někomu vyhrožovat můžete naštvat Harmonium, Sigilskou "policii". Takže se snažte chovat civilizovaně nebo by se tento akt nakonec mohl stát velmi bojově oritentovaným. ;-)

Co se děje v Aktu 5?

Jakmile poprvé dorazíte do Dolní čtvrti, tak pokud máte právě Morteho v partě, tak vám ho unesou dva Krysodlaci. Váš první úkol je dostat Morteho zpět. Poté, co se poptáte kolem, tak se dozvíte, že Morte byl unesen jistým Lotharem, pánem kostí. Můžeš ho nalézt v Kostech noci viz. Dolní čtvrť. Lothar bude souhlasit s navrácením Morteho, pokud mu výměnou za něj seženete vzácnou lebku. Poté, co mu ji opatříte vám řekne, co byste měli dělat dál. Lotharovy úkoly jsou popsány níže.

Pokud Morte není ve vaší partě, stejně si budete muset promluvit s Lotharem a udělat pro něj úkoly, abyste věděli jak pokračovat dál.

Když budete mít hotové úkoly pro Lothara, řekne vám, že jste nesmrtelný, protože vám byla smrtelnost odtržena jistou noční čarodějnicí Ravel Puzzlewell. Vaším dalším velkým cílem ve hře bude najít tuto Ravel. Jak najít Ravel je opět popsáno níže. Její hledání je zdaleka největší částí tohoto aktu.

Poznámka: Níže popisuji, jak dokončit Akt 5 jak nejrychleji to jde. Avšak předpokládám, že kompletně prozkoumáte oblasti tohoto aktu a uděláte tolik vedlejších úkolů, kolik bude možné. I tak dokončíte akt, ale budete mít ze hry mnohem lepší zážitek, pokud jim jen neprofrčíte, ale uděláte všechny úkoly a pořádně si jej projdete.

Trenéři

V tomto aktu je spousta trenérů:

 • Pro bojovníky
  • Korur (Dolní čtvrt) - může tě naučit dovednosti s jakoukoliv zbraní až do maxima 5 bodů
  • Qui-Sai (Úřednická čtvrt - Městská hala) - může vás trénovat v jakékoliv zbrani, ale pouze do maxima 3 bodů a toho ještě musíte přesvědčit, aby vás trénoval
 • Pro zloděje
  • Lenny (Dolní čtvrt) - aby vás trénoval, musíte se zeptat Byrona Pikita na zloděje. Byron vám řekne abyste si promluvili s Lenny a řekl mu, že vás poslal Byron. 
  • Eli Havelock (Úřednická čtrt - Městská hala) - aby vás trénoval musíte ho nejprve najít na ulici a pak jej přesvědčit, aby se vrátil zpět k trénování v Městské hale.  
 • Pro mágy
  • Sebastion (Dolní čtvrt)
  • Lady Thorncombe (Úřednická čtvrt - Městská hala) - na to, aby vás trénovala, musíte jít do veřejného sensoria a přesvědčit ji, aby se vrátila zpět k trénování. Poté ji můžeš najít v trénovacích komnatách v Městské hale.

Lotharovy úkoly

Lothara nejdete v Kostech noci. Předtím než vám vrátí Morteho (pokud vám ho unesl) nebo řekne, co máte dělat, po vás Lothar bude chtít, abyste navštívili Prázdnou hrobku v Pokořených národech. Pokud jste tak již udělali v Aktu 3, tak mu to řekněte. Dá vám 30,000 xp. Pokud jste tak neudělali, musíte tedy projít podzemím Kostí noci do Katakomb plačícího kamene a pak přes Mrtvé národy nebo Místo neustálého rozjímání se dostanete do Pokořených národů, kde najdete vchod do hrobky.

 

Na cestě skrze Kosti noci, musíte projít přes Krysodlaka Mantuoka, který blokuje cestu přes most. Měli byste ho znát z Aktu 3 a vědět, že také pracuje pro Mnohojednoho, kolektivní mysl kraniiských krys. Řekněte mu (zdvořile), že máte úkol od Lothara nebo s ním bojujte nebo mu kupte otrávený sýr od obchodníka Giltspura v Dolní čtvrti a dejte mu ho. Okamžitě potom zemře. Samozřejmě pak musíte zabít ostatní krysy. ;-) Prohledejte jeho tělo. Najdete u něj jeho lebku a také velmi zajímavou knihu.

Jakmile prozkoumáte hrobku a zjistíte, že je prázdná, řekněte o tom Lotharovi. On po vás bude chtít, abyste mu sehnali lepší lebku. Pokud jste si nepřinesli žádnou uspokojivou lebku z Aktu 3, tak se budete muset vrátit zpět do podzemí a nějakou najít.

Lothar se spokojí s následujícími lebkami. Pozor: Přijímá i Mantuokovu lebku, ale ne tu, kterou naleznete v Mrtvých národech.

 • Tichý král - ukradená z Trůnního sálu
 • Ošuntělá Mary - když ji o její lebku požádáte, dobrovolně se zabije, abyste ji mohli mít
 • Hargrimm Pochmurný - musíte ho zabít, abyste ji získal
 • Acaste - musíte ji zabít, abyste ji získal
 • Soego - najdete ji na místě, kde ho zabil Hargrimm v Aktu 3
 • Mantuok - musíte ho zabít nebo mu dát otrávený sír, abyste získali jeho lebku

Vraťte se za Lotharem s jednou z výše uvedených lebek a dostanete od něj 15,000 xp a nyní vám odpoví na vaše otázky. Lothar vám řekne, že jste nesmrtelní, protože vám noční čarodějnice zvaná Ravel Puzzelwell vzala vaši smrtelnost. Takže další úkol, který vás bude stát docela dost času, bude najít Ravel.

Morte se k vám znovu připojí hned jak odejdete od Lothara zpět a bude na vás čekat před jeho domem. Jakmile se k vám připojí, zeptejte se jej na radu ohledně toho jak najít Ravel. Poví vám, abyste se poptali v Městské hale v Úřednické čtvrti - a také se ho zeptejte na jeho speciální schopnosti. Má novou schopnost, Dotěrná lebka.

 

Hledání Ravel Puzzelwell

Problém s hledáním Ravel je v tom, že byla uvrhnuta do bludiště Paní bolesti před dávnou dobou. Bludiště jsou kapesní dimenze, do kterých Paní bolesti zavírá ty, kdož ji obtěžují (sám ses tam pravděpodobně taky ocitl - Hráčovo bludiště). Takže to, co je nutné udělat, je najít portál a klíč, který ho otevře. 

Bude následovat krátký přehled, jak najít Ravel. Pro více detailů se pak podívejte na další odkazované stránky.

Jak najít portál:

 1. Vstupte do Městské haly a tam si promluvte se Splinterem. Požádejte jej o nocleh. Řekne vám, že ubytovna je ve východní části Haly, ale že musíte být členem Vnímavých, abyste si tam mohl odpočinout. Pokud se nechcete připojit k Vnímavým, stačí, když se vrátíte zpět do Úřednické čtvrti a tam pokecáte s Aelwyn a Nemelle a pomůžete jim najít se. Jakmile to uděláte, Aelwyn vám řekne, že jste byl členem Vnímavých. Povězte to Splinterovi a on vás uzná jako člena Vnímavých.
 2. Vstupte do ubytovny a tam si promluvte s Recepčním Haly. Dá vám klíč od vašeho soukromého pokoje, je to ten pokoj napravo na mapě.
 3. Prozkoumejte skříňky, hlavně tu zamčenou. Najdete dvanáctistěn, který blíže prozkoumejte a poté zjistíte, že je to deník dřívější inkarnace. Naneštěstí je napsaný v jazyce, kterému nerozumíš.
 4. Opusť Halu a v Úřednické čtvrti najdi dům Finama linguisty. Když si s ním promluvíte, rozetná jazyk deníku, jako jazyk Uyo, kterému nerozumí. Jeho otec Fin, který byl zavražděn před nějakou dobou (hádejte kým), znal tento jazyk a uměl jím mluvit. Finam vám nabídne přenechání poznámek svého otce, pokud mu přinesete jeho vlastní deník, který si zapomněl v Nevěstinci intelektuálních slastí.
 5. Také se můžeš dozvědět, že urna jeho mrtvého otce s popelem stojí na krbu. Můžeš na ten popel použít schopnost Kosti vyprávějte, kterou jste se naučili od Ošuntělé Mary v Aktu 3 a naučíte se tak jazyk Uyo a dokonce zjistíte, že jste to byli vy, kdo ho zabil. Přiznejte to  a omluvte se a získáte extra xp.
 6. Běžte do Nevěstince a najděte Finamovu knihu v pokoji Luise. Vraťte se zpět k Finamovi a ten vám dá poznámky svého otce.
 7. Použij Finovi poznámky k přečtení Dvanáctistěnu. Je to deník jedné z tvých předešlých inkarnací, která byla očividně šílená. Co je ale důležitější je dědictví, které si zanechal u právníka.
 8. Vyhledej Iannise právníka v jeho domě v Úřednické čtvrti a zeptejte se jej na dědictví a poté od něj dostanete své dědictví. Jeden z předmětů, který sis odkázal v dědictví je stvrzenka do Velké slévárny v Dolní čtvrti.
 9. Vezměte stvrtenku do Velké slévárny a dejte to úředníkovi Nadilinovi. Ten vám dá kousek kovářské práce (mimojiné také monstrózních 40,000 xp!), kterou když identifikujete zjistíte, že se vlastně jedná o portál. Nyní tedy máte portál do Ravelina bludiště. Nyní ještě potřebujete klíč.

Jak najít klíč k portálu:

 1. Nejprve běžte do Nevěstince v Úřednické čtrvrti. Promluvte si s prostitutkou Dolorou. Bude po vás chtít, abyste si promluvili s Merrimanem, který má klíč od jejího srdce.
 2. Když budete v Nevěstinci, promluvte si ještě s Juliette. Je znuděná vztahem s Montaguem a chce po vás, abyste "okořenili" jejich vztah. Navrhněte, že sfalšujete nějaké milostné dopisy a ukážete je Montaguovi.
 3. Promluvte si s Yves Vyprávěčkou, která vám řekne o tiché prostitutve Ecco. Promluvte si s Ecco, u které příjdete na to, že něco ví o Ravel. Naneštěstí, nedokáže mluvit!
 4. Ukradněte milostné dopisy z pokoje Yves nebo běžte do Tiskárny v Dolní čtvrti a tam si nechte u Scofflaw Penna vytisknout milostné dopisy.
 5. Běžte do Obchodu s kuriozitami v Úřednické čtvrti a promluvte si s Virschikou. Požádejte ji o obchod a potom exotické předměty:
  • Čokoládovou figurku
  • Fiendův jazyk
  • Devovi slzy
 6. Vstupte do Městské haly a řekněte Montagovi, že má Juliette aférku. Ukažte mu milostné dopisy. Jakmile si začne zoufat, řekněte mu, aby se zachoval stejně jako ona.
 7. Promluvte si s Merrimanem. Ten vám odmítne dát klíč od Dolořina srdce (klíč je opravdový, Dolora je konstrukt!). Nabídnětě mu, že mu pomůžete vymazat paměť. (Můžete ho také zabít nebo mu vybrat kapsy, ale když mu pomůžete bez násilí, tak dostanete víc xp, lepší karmu a méně problémů s Harmoniem!)
 8. Jakmile jsi pořád v Hale, promluv si se Splinterem a požádejte jej, jestli zná něco o Ravel. Splinter ti poví, že by sis měl promluvit s Quellem v soukroumém senzoriu. Pro vstup do Soukroumého senzoria, musíš být členem Vnímavých nebo přesvědčit Splintera, že už jste členem Vnímavých viz. výše.
 9. Vstupte do Soukromého senzoria a promluvte si s Quellem. Ten vám odmítne pomoc dokud mu nedáte nějakou speciální sladkost. Dejte mu Čokoládovou figurku, kterou jste koupili v Obchodu s kuriozitami. Quell vám poví, že klíčem do Ravelina bludiště je kus samotné Ravel. Otázka je, když je Ravel v bludišti, kde najít kousek jí samotné? Pokud se zeptáte Annah, ta vám navrhne najít dceru Ravel a použít kousek z ní.
 10. Odejděte ze senzoria. a vstupte do ubytovny v Hale. Tam si v levém pokoji promluvte s Nenaplněnou Touhou, abyste se dozvěděli, že dokáže zbavovat tužeb.
 11. Opuste Halu a promluvte si s Opilým mágem v Úřednické čtvrti, abyste se dozvěděli, že nedokáže přestat pít. Navrhněte mu ať navštíví Nenaplněnou Touhu. Za odměnu vám dá speciální pohár, který udržuje nápoj stále chladný. Tento předmět můžete také koupit v obchodě s kuriozitami, ale pomoc opilému mágovi je zdarma a ještě dostanete 10,000 xp.
 12. Běžte do Galerie, tam prozkoumejte "Ptáky Ocantu". Chyťte jednoho ptáka do Poháru od opilého mága. Promluvte si s majitelkou Galerie. Yvena, vám poví, že ptáci jsou vyrobení z úlomků ledu z řeky Styx a ulehčí vzpomínkám osoby. (Mimochodem, v Řecké mytologii to byla řeka Lethe, ne Styx, která dokazala vymazat paměť. V tomto je v Planescape: Torment rozdíl.)
 13. Vezměte úlomek ledu Merimmanovi v Hale a pomožte mu ztratit vzpomínky. Ten vám na oplátku dá klíč od srdce Dolory.
 14. Vraťte se do Nevěstince a dejte Doloře klíče. Poví vám, že Ecco je potichu, protože jí byl ukraden hlas.
 15. Promluvte si s Ecco a slibte jí, že najdete způsob, jak jí vrátit hlas.
 16. Dejte Ecco Fiendův jazyk, který jste předtím koupili. Jazyk jí vrátí hlas, ale její slovník je... ne příliš slušný. ;-) Co čekat od jazyka fienda, že? ;-) Dejte ji ještě Slzy Devy. Nyní vám Ecco řekne o jedné prostitutce, Kesai-Serris, že je dcerou Ravel.
 17. Pokecejte si s Juliette a řekněte jí reakci Montagua. Můžete jí buď navrhnout ať si s ním promluví nebo jim zničte vztah komplentně. Nicméně, Juliette vám řekne, že Kesai-Serris a Kimasxi-Zmijí-jazyk je její nevlastní sestra.
 18. Ukradněte kapesník z jednoho z pokojů v nevěstinci. Jedinná místnost, kde nenajdete kapesník je pokoj Luise a Kesai-Serris.
 19. Promluvte si s Kesai-Serris. Ta popře, že je dcerou Ravel.
 20. Promluvte si s Kimasxi-Zmijím-jazykem. Ta vám řekne, že jejich otec je velký Cambion, a že Ravel je matka Kesai-Serris.
 21. Vraťte se za Kesai a navrhněte jí, aby si promluvila se svým otcem. Ona tak udělá a nakonec příjme fakt, že je dcerou Ravel. Nyní ji můžete požádat o kousek jí samotné. Dá vám trochu krve na kapesníku (také 40,000 xp) pokud tedy kapesník máte v inventáři. Nyní máte klíč k portálu. (Kesai můžete taky zabít, abyste dostali ten krvavý kapesník, ale to jen v případě, že jste "zlí".)

Teď již máte obě věci potřebné k opuštění Sigilu, portál i klíč.

Kontrola před odchodem ze Sigilu

Jakmile najdete portál i klíč k němu, můžete je použít, abyste se dostali do Ravelina bludiště, avšak jakmile opustíte Sigil, tak se do něj DLOHO nevrátíte, takže předtím než Sigil opustíte měli byste udělat toto:

 • Navštivte Fella, jestli nemá nějaké nové zajímavé tetování. Je to důležité hlavně pokud jste dosáhli druhé specializace ve svém povolání, to pak bude mít naprodej nové tetování, které stojí za to.
 • Ujistěte se, že jste odpočatí, a že má tvá družina zapamatovaná správná kouzla. Nikdy nevíš, kdy budeš moci znovu odpočívat.
 • Další obchod může být daleko, takže se ujisti, že máš dostatek léčiv a ostatních věcí, které se ti můžou hodit.
 • Ujisti se, že tvůj seznam úkolů obshauje pouze úkol "Nalezení noční čarodějnice Ravel Puzzelwell". Všechny vedlejší úkoly byste měli mít v tomto bodě splněny.
 • A v neposlední řadě si uložte hru před tím, než vstoupíte do portálu do Ravelina bludiště. Torment v tomto případě nevytvoří autosave.

O Grimoáru zhoubného myšlení

Pokud zabijete Mantuoka v Kostech noci, bude mít u sebe knihu. Můžete si s knihou promluvit tak, že ji použijete v inventáři. Kniha ti pomůže tím, že ti dá rady a dá ti sílu.

Polud ji požádáte o radu, dá ti několik návrhů. Každá rada tě udělá více "Zlým".

Pokud požádáte knihu o radu, tak vás naučí kouzla - za určitou cenu:

 1. Napoprvé jí můžete dát kapku své krve za svitek Slepoty
 2. Napodruhé vás kniha požádá, abyste jednoho ze svých společníků prodali do otroctví. Abyste tak učinili, běžte do obchodu s Kuriozitami v Úřednické čtvrti a zeptejte se Virschiky, jestli by nevyužila otroka. Můžete prodat buď Morteho, Dak'kona nebo Nordoma do otroctví. Promluvte si znovu s knihou a obdržíte Svitek polibku zmije.
 3. Nakonec vás kniha požádá, abyste zradili jednoho z vašich společníků tím, že jednoho z nich zabijete v osobním souboji. Zabij jakéhokoliv společníka, potom si promluvte s knihou znovu a dostanete Svitek Slovo moci: Zabij.

Není asi potřeba zmiňovat, že braní síly z knihy je taky akt "zla"!

O připojení k Anarchistům

V tomto aktu budete mít možnost, připojit se nebo alespoň spřátelit se s Anarchisty. Nemůžete se připojit k Anarchistům, pokud jste práskli falešného Zombíka na začátku v Márnici. Proto, abyste se mohli připojit nebo spřátelit s Anarchisty, musíte učinit pár Chaotických a/nebo Zlých činů.

Pro připjení k Anarchistům:

 1. Musíte se stát členem Božích lidí. Jak to udělat je popsáno na stránce Slévárna.
 2. Potom si promluvte s Bedai-Linn ve Slévárně. Řekněte jí, že nejste spokojeni jako člen Božích lidí, a že jste si uvědomili, že šlo jen o plané řeči. Když se vás zeptá, řekněte jí, že byste si přál uděřit proti Božím lidem.
 3. Bedai-Linn tě poprvé požádá o zničení stroje Božích lidí, kteří jej staví ve zbrojnici.  Zeptejte se jí na slabá místa stroje. Potom běž za Keldorem a požádej ho o povolení nahlédnout do tajného projektu. Dá vám token Božích lidí.
 4. Běžte ke dveřím zbrojnice a ukažte token strážnému. Pustí vás dovnitř.
 5. Ve zbrojnici pokecejte s Githzerai Kel'lerou a zeptejte se ji na slabá místa na stroji. Odpoví vám na otázkum jestli je poblíž Dak'kon.
 6. Klikněte na zařízení na konci stroje a pohrajte se s nastavením a sobotujte jej. Budete transportováni pryč ze zbrojnice a stroj bouchne.
 7. Vraťte se k Bedai-Linn, dá vám 8,000 xp. Nyní chce, abyste zabili představeného Božích lidí Sandoze. Běžte nahoru do vyššího poschodí a zabijte jej, pak to oznamte Bedai-Linn za dalších 8,000 xp.
 8. Bedai-Linn nyní po vás chce, abyste jí sehnali její převlek, aby se mohla vyplížit ze Slévárny. Můžete nějaký koupit od Nadilina v hlavní hale. Vraťte se zase k Bedai-Linn za dalších 8,000 xp. Následuje krátká scéna, kde se objevíte v Dolní čtvrti. Bedai-Linn vás zavede do Skladiště. Požádejte ji o vstup do Revoluční ligy a ta tě odkáže na Scofflawa Penna, vlastníka Tiskárny.
 9. Vstupte do Tiskárny a dejte mu heslo, které vám dala Bedai-Linn ("Město musí shořet!"). Pokud jste nepráskli Vaxise v Márnici, tak vás Penn požádá, abyste prokázali svou hodnotu. Musíte zabít Kamenného Genasiho zvaného Qui-Sai v Městské hale. Udělejte tak (varování: Po tom, co jej zabijete, budete napadeni skupinou stráží Harmonia poté, co opustíte Halu) a promluvte si znovu s Pennem za 16,000xp.
 10. Penn vás nyní odkáže do Skladiště. Běžte tam a promluvte si s Lennou a dejte jí heslo, které vám dal Penn. Ta vám řekne, že se prokážeš tím, že zaviješ Vortena strážného Harmonia. Je to ten strážný, kterého jste potkali, když vám sebrali Morteho. Stojí jihozápadního východu z čtvrti. Zabte ho a opět se hlaste u Lenny za 8000xp.
 11. Leena tě teď přijme k Anarchistům.

Jakmile se připojíte k Anarchistům, můžete si koupit předměty od Conalla a odpočívat ve Skladišti. Conall prodává léčící amulety, nějaké zbraně (za zmínku stojí Spiked KnucklesBone Dagger and Enchanted Punch Daggers), nějaké svitky a Žihadlovou naušnici a 4 různé Naušnice Anarchistů. Jako Anarchista si můžeš koupit Tetování Anarchisty u Fella.

Jako člen Anarchistů se můžeš připojit k jiným frakcím a stát se tak špehem, čímž se můžeš stát členem několika frakcí najednou.

Pokud se nechcete stát Anarchistou, ale chcete se s nimi stále spřátelit a odpočívat ve Skladišti a kupovat věci od Conalla. Tady je způsob, jak toho docílit:

 1. Kupte Lim-Lima na Tržišti v Úlu
 2. Běžte do Nevěstince v Úřednické čtvrti a vyhledejte prostitutku Marissu. Musíte pro ni vyřešit její úkol se straceným závojem.
 3. Poté co její úkol vyřešíte, nechejte ji, aby vám zkameněla Lim-Lima.
 4. Běž za Gilltspurem v Dolní čtvrti a nabídni mu Kamenného Lim-Lima. Nabídne ti heslo do Skladiště výměnou.
 5. Běž do Skladiště a pověz heslo Lenně. Bude trvat na tom, aby ses prokázal zabitím Vortena. V jihozápadní části u východu z Dolní čtvrti stojí Vorten, kterého zabijte a vraťte se za Lennou. Nyní můžete odpočívat ve Skladišti a nakupovat u Conalla (ačkoli NE Naušnice Anarchistů), ale nemůžeš se připojit k jiným frakcím jako špeh Anarchistů, protože nejsi opravdovým členem Revoluční ligy (Anarchistů).