Nahoru

Mapa: Dolní ČtvrťHned jak tam vstoupíte vezmou vám dvě krysy Morteho, pokud si to neuložíte a tohle sem píšu abyste to neudělali třeba jenom omylem!! Prostě po vstupu do Dolní Čtvrti nedávejte žádný Quick-Save nebo něco podobného, čekejte a až animace doběhne do konce, pak si to klidně uložte. Byli byste ochuzeni o zkušenosti a o Mortovu další speciální schopnost Válka Gangů!

Vorten [1]

Úředník Harmonia. Pro informace vás odkáže za Ebbem Kolenovrzem, takže nic.

Korur [2]

Bývalý válečník. Může vám opět otevřít cestu válečníka, nebo rovnou vás pocvičit se zacházením se zbraněmi. Jinak vám celkem napoví, kdo vám asi sebral Morteho a více méně i kde ho najdete.

Kii´na [3]

Může vás naučit rozdílům mezi Githzerai a Gythyanki.

Sebastion [4]

Mág, který vám nabídne, že vás zbaví těch šrámů po těle a bude za to chtít pouze zabití Grosuka [13]. Až ho tedy zabijete Sebastion vám zvýší permanentně charisma +2!! Při dobře vedeném rozhovoru a dostatečně vysoké moudrosti se vám může vybavit vzpomínka na Klíč Portálů (souvislost se sporem Paní Bolesti a Ravel).

Xanthia [5]

Žena, která řekla Thokolům, že jejich omluvu přijme pouze pokud porazí Grosuka [13], což je abishai imunní vůči nemagickým zbraním. Thokolové nemají tedy šanci ho porazit, svými zbraněmi. Teď můžete Thokoly (Thorp [6]) dojít varovat. Oni vám poděkují a dají trochu peněz. A abyste tomu nasadily korunku, dojděte Xanthii říct, že jste Thokoli varovali právě vy.

Trist [7]

Dozvíte se od ní, že byla odsouzena do otroctví neprávem. Musíte sehnat dlužný úpis od Byrona Pikita[8] a jeho kumpána Lennyho[9]. Nejdříve jděte za Pikitem [8] vyzpovídejte ho ohledně Trist. Potom jděte za Lennym [9], kterému řekněte, že vás posílá Pikit. Lenny vás může naučit zlodějskému řemeslu. Hlavně se zeptejte na Trist. Blafujte, jak to jen půjde a vymamte to z něho. Až se budete chystat do skladiště, ještě mu řekněte, že nepracujete pro Pikita, ale pro Trist. Řekne vám jak získat papíry pro očištění Trist a pro zavření Pikita. Dojděte si tedy pro papíry do skladiště [10], zde si můžete taky rovnou vyzvednout velký pytel peněz (je na to potřeba moudrost) Po vyzvednutí dokumentů dojděte za Deranem [11] a ukažte mu dlužný úpis. Potom jděte ještě za Trist, která vám dá 1000 měďáků a samozřejmě poděkování. Ještě můžete ukázat dokumenty dokazující ilegální činnosti Byrona Pikita [8] Curvusu [7] v Tržnici Za všechno je dost zkušeností, takže quest dotáhněte až do konce.

Yi´minn [12]

Když už se pokusíte i přes varování Dak´kona s ním mluvit, Yi´minn vás napadne. Po zabití Yi´minna tam naběhne pár dalších gythanských vojáků.

Grosuk [13]

Abishai imunní vůči nemagickým zbraním, kterého máte zabít na pověření Sebastiona [4]. Doporučuji před bojem Save, není zrovna nejlehčí protivník.

Giltspur [14]

Obchodník, který vám ovšem může nabídnout práci.

  1. Máte dojít s letákem za Pennem Scofflawem do tiskáren [15], aby ten leták vytiskli 100-krát. Jinak kdykoli budete s Pennem mluvit, dejte si pozor na jazyk. Pokud si ho znepřátelíte, tak se vám uzavře cesta do frakce Anarchistů!
  2. Máte donést jistou zprávu Keldoru Durianovi [1] do Slévárny. Tímto úkolem samozřejmě dostanete přístup do Slévárny [17] stačí si promluvit u brány [16] s hlídačem Božích lidí.
  3. Pro poslední úkol budete muset zpět do Úlu (jihovýchodní část) do baru U Doutnajícího nebožtíka [11] a zde předat leták barmanu Barkisovi [5].
An´azi [18]

Žena, která trpí už nevyléčitelnou nemocí. Nechte jí Dak´konem osvobodit (zabít).

Výrobce rakví [22]

Uvnitř najdete Kalnostroma a Hamryse. Když si promluvíte s Kalnostromem, zjistíte, že je zombii. Požádá vás, jestli byste neřekli mágu Sebastionovi [4], aby ho uvolnil. Dojděte si tedy promluvit se Sebastionem [4] a požádejte ho, oč žádá Kalnostrom. Sebastion to nebude chtít udělat, řekněte mu, že Kalnostroma vysvobodíte vy sám. Přečtete si knihu a potom jděte za Kalnostromem a uvolněte ho. Můžete si popovídat i s Hamrysem. Je dost upovídaný, dozvíte se plno zajímavých leč nedůležitých věcí.

Tržnice [19]

Mapa: Tržnice [19]Prohledejte všechny bedny. Jinak jsou tu tři obchodníci. Aalek [2], který obchoduje s magickými předměty (prsteny, náramky, artefakty). Potom tu je Anze [3], který nabízí celou škálu zbraní. A nakonec tu ještě postává Cinder [6], který obchoduje s kouzly. Všechny hezky okraďte. Určitě vyzpovídejte Lazla [4], protože s ním zjistíte, jak se dostat do obléhací věže. Je zde také dívka jménem Karina [5], která moc ráda povídá, a proto se jí lidi raději vyhýbají. U každého východu postává stráž – Drixel [1] a Corvus [7], kterému můžete ukázat dokumenty o Pikitovi a také ho vybídnout k seznámení s Karinou [5].

Coaxmetal [23]

Železný golem v obléhací věži. Abyste se k němu vůbec portálem dostali, musíte si nejdřív promluvit s Lazlem [4] v Tržnici [19]. Od železného golema se dozvíte celkem dost zajímavých věcí a dostanete od něj Čepel nesmrtelného, což je artefakt, kterým se můžete v odříznuté sféře zabít. (Můžete ji použít ve finálním souboji).