Nahoru

map sod world

Kapitola 10 začíná poté, co vyřešíte situaci na Boareskyrském mostě a vydáte se směrem na Dragonspearský hrad. Jakmile opustíte oblast Boareskyrský most, spustí se vám úvod k 10.kapitole a poté se objevíte v Koaličním táboře.

Poprvé co se v této kapitole vyspíte se vám pustí třetí scéna se snem, která se bude týkat Corwin a její dcery Rohmy.

Koaliční tábor

mbd3000 coalition camp 1

Ihned jak dorazíte poprvé do tábora, odchytne si vás MARŠÁL NEDERLOK z Baldurovy brány, aby přivítal vaši družinu a požádal vás, abyste se s ním a dalšími kapitány setkali ve VELÍCÍM STANU, který se nachází v jižní části tábora.

Poté, co s nimi začnete rozhovor, informují vás o tom, že veškeré zásoby se do Dragonspearského hradu dostávají skrze spletitou síť jeskyní, které vybíhají v oblasti Podzemní řeka, která leží za Průsmykem mrtvého muže. Poví vám také o tom, že se v základech Hradu nachází HEPHERNAN, a že by bylo dobré od něj získat důležité informace. Řeknou vám ale ještě, že než vyrazíte na cestu, že se máte zastavit za osobou Phosey Dugdeep.

mbd3000 coalition camp 1

Dugdeepa najdete v severní části tábora. Dozvíte se od něj, že využil sudy z Boareskyrského mostu, které měly sloužit k vyhození mostu do vzduchu a vydestiloval z nich ještě silnější a koncentrovanější výbušninu, kterou pojmenoval jako Bwoosh (barel-of-bwoosh.jpg). Také vám dá amulet stone-dowser.jpg, který vám pomůže najít to správné místo, kam dát tuto výbušninu.

Jakmile domluví Phosey Dugdeep, Torsin de Lancie pošle Dugdeepa pryč, aby si s vámi mohl promluvit v soukromí. Navrhne vám, že když už budete tak blízko, že byste mohli přitom otrávit zásoby vody a jídla křižáků a tak je citelně oslabit. Dá vám tedy jed (poison-of-terror.jpg).

Samozřejmě se můžete ihned vydat po hlavní dějové lince, ale lepší variantou je první pobrat si vedlejší úkoly v táboře a nejprve je splnit než se vydáte dále. Větší část úkolů v táboře lze splnit bez toho, aniž byste museli opustit oblast, ve které se nacházíte, ale je zde pár úkolů, kvůli kterým se budete muset vydat i do jiných oblastí.

Poté, co uděláte úkoly, které lze rovnou splnit v Koaličním táboře, je dobré se vydat na cestu do Dragonspearského hradu, jelikož tato oblast je potřebná pro dokončení několika úkolů, které jste si v táboře nabrali.

Podrobnosti: Koaliční tábor (mbd3000-coalition-map)

Přepadení na cestě do Průsmyku

Na to, abyste se dostali do lokace Dragonspearský hrad, budete muset projít přes Průsmyk mrtvého muže ale ještě před tím než se do průsmyku dostanete, budete přepadeni a budete se muset ubránit skupince zabijáků.

Podrobnosti: Přepadení na cestě do Průsmyku (mbd0063-dead-mans-pass-waylaid)

Průsmyk mrtvého muže

Když zdárně po cestě do Průsmyku zvládnete přepadení, tak se můžete po lokaci Průsmyku mrtvého muže porozhlédnout. Nejsou zde sice žádné vedlejší úkoly ke splnění, ale lokace samotná stojí za průzkum. Jakmile si ji kompletně prozkoumáte, můžete se vydat na cestu na Hrad.

Podrobnosti: Průsmyk mrtvého muže (mbd7300-dead-mans-pass)

Dragonspearský hrad – nádvoří

Jakmile se dostanete do lokace Dragonspearský hrad, čeká vás zde spoustu práce, hlavně tedy hodně dialogů a s tím spojených vedlejších úkolů.

Začíná to tím, že budete muset zachránit Skii a pokud přesvědčíte stráž u brány vedoucí na nádvoří Hradu, že musíte nutně mluvit s Caelar, tak vás bude čekat spousta vedlejších úkolů.

Podrobnosti: Dragonspearský hrad (mbd4000-dragonspear-castle)

Hájek krvavé kůry

Poté, co na nádvoří Dragonspearského hradu splníte vedlejší úkoly, můžete se vydat do Hájku krvavé kůry a tam si obstarat zbytek úkolových předmětů do úkolů z Koaličního tábora a splnit tak otevřené úkoly. Poté, co budete hotoví s touto lokací a splníte zadané úkoly, můžete se vydat do oblasti Podzemní řeka.

Podrobnosti: Hájek krvavé kůry (mbd7400-bloodbark-grove)

Podzemní řeka – povrch

crusader camp

Oblast podzemní řeky je oblast důležitá pro hlavní dějovou linku, protože se na ní nachází vstup do jeskyní, které vedou do podzemí pod Dragonspearským hradem. Otevře se vám zde několik úkolů a můžete si zde zajistit podporu v závěrečné bitvě. Je dobré celou oblast prozkoumat a otevřít si všechny úkoly předtím, než se vydáte rovnou do oblasti Jeskyně podzemní řeky.

Podrobnosti: Podzemní řeka (mbd5000-underground-river)

Jeskyně podzemní řeky

Skrze jeskyně podzemní řeky se dostanete do oblasti zvané Králičí nory, která je důležitá pro další postup po hlavní dějové lince. Je doporučeno prozkoumat celou oblast, protože zde máte spoustu úkolů, které jste si nabrali na povrchu. Z Jeskyní podzemní řeky se také můžete dostat do třech dalších podlokací, kde můžete plnit vedlejší úkoly.

Jakmile plně prozkoumáte oblast Jeskyní podzemní řeky a jejích podlokací, můžete se vydat do Králičích nor a odtamtud dál do Základů hradu Dragonspearu.

Podrobnosti: Jeskyně podzemní řeky (mbd5100-caves-underground-river)

Králičí nory – The Warrens

Jakmile se dostanete k bráně vedoucí do Králičích nor, zjistíte, že je těžce bráněna. Jakmile si promluvíte se strážným Turinem Brassbreakerem, nejlepší variantou je, ukázat mu Pečeť Caelar, kterou jste získali z mrtvoly kyklopa na povrchu.

Poté byste měli skrýt svou pravou identitu a nařídit mu, aby vám umožnil průchod. Toto vám umožní vyhnout se zbytečnému boji a dostanete se tak do Králičích nor.

Jakmile v Králičích norách budete, ignorujte nové rekruty a vydejte se k výtahu, který vede do Základů Dragonspearského hradu. Tento výtah je obsluhovaný ogry Einerem a Betrorem, kteří vás nepustí dál.

Jednou z možností jak se dostat nahoru je zajít za sestřenicí Glinta Rhondou, která vám s tím pomůže. Po rozhovoru s ní si půjde promluvit s ogry, kteří obsluhují výtah a přesvědčí je, aby vás vynesli výtahem do vyššího patra.

Podrobnosti: Králičí nory (mbd5200-the-warrens)

Základy Dragonspearského hradu

Chvíli poté, co se výtahem dostanete do Základů Dragonspearského hradu, setkáte se se skupinou křižáků vedenou Belbenem.

Boji s nimi se nemůžete nijak vyhnout, ani když mu ukážete Pečeť Caelar.

Po bitvě se můžete vydat prozkoumat toto patro. Nikdo na vás nezaútočí, dokud se nestřetnete s Hephernanem v jeho komnatách. Můžete na tomto patře otrávit vodu a jídlo, pokud jste s tím předtím souhlasili v Koaličním táboře.

Poté zjistíte, kdo je vlastně Hephernan zač, tím že navštívíte jeho komnaty. Jakmile tak uděláte, musíte s ním svést boj a poté se stane, že všichni do té doby neutrální vojáci se stanou nepřátelskými.

Cestu na povrch si budete muset tedy probojovat a až poté se budete moci vrátit zpět do Koaličního tábora.

Podrobnosti: Základy Dragonspearského hradu (mbd4300-dragonspear-castle-dungeon)

Návrat do Koaličního tábora

Jakmile se vrátíte do tábora, zastaví vás jeden ze strážných, abyste se vydali za velitelem Torsinem de Lanciem do Průsmyku mrtvého muže. Také vám nezapomene zmínit, že tam vyrazil kvůli vyjednávání se samotnou Caelar.

Vyjednávání v Průsmyku mrtvého muže

Když dorazíte do Průsmyku mrtvého muže, abyste se zúčastnili vyjednávání s Caelar, započne s ní automaticky dialog. Ať už budete volit jakékoliv dialogové volby, vyjednávání stejně skončí neúspěchem.

Nezbude vám tedy nic jiného, než se vrátit zpět do Koaličního tábora a připravit se na bitvu s Caelar.

Koaliční tábor pod útokem křižáků

Po návratu do Koaličního tábora zjistíte, že tábor napadli křižáci. Bence Duncan vás požádá, abyste se hlásili u Andruse, který se nachází u ohně, kde jste dříve nabírali druhy do party.

Když se kouknete do mapy, zjistíte, že jsou v táboře tři přístupové místa, odkud můžete očekávat jednotlivé vlny nepřátel.

Jakmile dorazíte na místo určení k velkému ohništi, dozvíte se, že se nesmí nepřátelé dostat ke zbytkům výbušniny Phosseyho „Bwooshe“, jinak by celý tábor explodoval.

Také se dozvíte, že budete mít velení a k dispozici různé oddíly jednotek, které můžete v boji využít. Také vám Waizhab místní léčitelka a kněžka poví, že v mezičase mezi jednotlivými útoky se můžete u ní léčit nebo si „odpočinout“, kdy vám jednoduchým kouzlem navrátí sílu (hlavně obnoví kouzla).

Ke každé vlně budete mít k dispozici speciální jednotky:

  • Auziel a Koaliční špehové – zloději se silným útokem ze zálohy

  • Trpaslíci Dumathoinu – pokud pomůžete trpaslíkům při plnění úkolu pro ně sqbd1100-dwarves-of-dumathoin (zlou variantu jsem nezkoušel – možná pomůže lich Coldhearth)

  • Taield a Garrus – lučištníci s ohnivými šípy

  • Mordaus a Garrold – bojoví čarodějové

  • Stysich a Zidrand – čarodějobijce

Popis cest a vln:

  • Západní – vlna trollů – nejlepší variantou je vzít si s sebou do boje s trolly Taielda a Garruse s jejich plukem lučištníků s ohnivými šípy

  • Centrální – vlna mágů – proti tomuto střetnutí s čaroději jsou jako dělaní čarodějobijci, kteří si s kouzelníky hravě poradí

  • Východní – vlna pěších bojovníků – na toto jsou výborní bojoví čarodějové, kteří díky svým kouzlům, hromadným kouzlům dokážou nadělat v řadách bojovníků nepřátel peklo

Jakmile zvládnete defenzívu, můžete přejít do ofenzívy. Ty oddíly, které jste v boji nevyužily vám půjdou pomoct v ofenzívě, v našem případě zloději a trpaslíci Dumathoinu.

Jakmile porazíte vůdce křižáků Grimgora, stáhnou se křižáci zpět do Dragonspearského hradu.

Jakmile dorazíte na sever k východu z tábora, narazíte na Ophyllise, který vám řekne, že dal dohromady všechno zlato, o které vás předtím připravil, ale že mu jej sebrali a zemře.

Vyhranou bitvou v Koaličním táboře skončí kapitola 10 a započne kapitola 11, kdy se boje přesunou na Dragonspearký hrad a započne závěrečná bitva.

Kapitola 11 - Útok na Hrad

Podrobnosti: Kapitola 11 - Útok na Hrad