Nahoru

map sod world

Uvedení do příběhu

Město Baldurs Gate a celé Mečové pobřeží kvůli Sarevokovi, zplozenci Bhalla, boha vraždění, stálo před jistou zkázou. Díky vám se tak nestalo a budoucnost města i celé země začala být slibná.

Nastolený mír však netrval dlouho. Začaly se objevovat nedlouho poté povídačky o Zářivé paní ze severu, Caelar Argent, kterou jedni vidí jako požehnanou ženu poslanou od bohů, aby vymýtila zlo za každou cenu a jiní zase v ní vidí dalšího zplozence Bhalla, která se vydala po stejné cestě jako Sarevok.

Ať tak či onak, co je jisté, je fakt, že pokud má být město Baldur‘s Gate a samotné Mečové pobřeží ušetřeno zkázy, Caelar musí být zastavena.

Úklid po Sarevokovi

Rodinná hrobka Korlazsů

Na začátku hry se ocitnete v Rodinné hrobce Korlazsů. První scénka, kterou uvidíte, jsou dva následovníci Sarevoka, jak si stěžují na to, že byl zabit.

Po chvíli zjistíte, že jediným zbylým schopným následovníkem Sarevoka je kouzelnice Korlasz, po které jde Ohnivá pěst spolu s vámi.

Při průzkumu tímto patrem můžete přijmout nějaké ty vedlejší úkoly, o tom ale více v podrobnostech níže.

Jakmile projdete celé patro, zjistíte, že budete muset jít o patro níže do Katakomb.

Podrobnosti: Rodinná hrobka Korlazsů

Katakomby

Jakmile se ocitnete v tomto patře, hlavním vaším úkolem bude najít a zpacifikovat Korlasz. Po cestě k ní samozřejmě narazíte na pasti, skryté místnosti a houfy nemrtvých, jak to má v každém správném dungeonu být.

Samozřejmě zde budete moci splnit nějaké ty menší vedlejší úkoly, ale o tom opět více v podrobnostech níže.

Jakmile Korlasz zpacifikujete, převezme si ji Ohnivá pěst a vy se můžete vydat na povrch.

Podrobnosti: Hrobka Korlaszů - Katakomby

Imoen a vy v Paláci vévodů

Poté, co odejdete z Hrobky Korlaszů, tak se ocitnete v Paláci vévodů, kde se také setkáte opět s Imoen. V paláci vás napadnou nájemní vrazi, kdy bude Imoen zraněna, ale bude o ni postaráno a tak přežije.

Také budete v Paláci svědky rozhovoru, významných osob města Baldur‘s Gate, o hrozbě jakou představuje Caelar Argent a její křižáci.

Z toho, co si vyslechnete vám dojde, že se chystá velká výprava na sever proti křižákům, a že vy budete její součástí. Bude vám přidělena „průvodkyně“ po městě Kapitánka Shael Corwin, která vám pomůže najít vaše bývalé společníky.

Je pouze na vás, jestli budete chtít kompletně prozkoumat město Baldur‘s Gate a vydáte se tak hledat společníky a u toho plnit vedlejší úkoly nebo rovnou započnete výpravu na sever. Je velmi doporučeno před odjezdem nabrat všechny možné společníky a splnění všech vedlejších úkolů, protože se do města Baldur‘s Gate už později nebudete moci vrátit, ale rozhodnutí je zcela na vás. :)

Podrobnosti k útoku nájemných vrahů: Útok assasínů

Průzkum města Baldur‘s Gate

aneb hledání společníků a plnění vedlejších úkolů

Související članky:

Výprava na sever

Ať už jste zvolili možnost jít na tuto výpravu ihned po zneškodnění zabijáků v Paláci vévodů nebo poté, co kompletně prozkoumáte město, tak v obou případech na to, abyste mohli skutečně tuto výpravu započat, musíte si nejdříve promluvit s kapitánkou Shael Corwin, která se vždy nachází někde poblíž vás. Když si s ní promluvíte a povíte jí o tom, že se chcete vydat na sever, pošle vás ať si nejdříve odpočinete ve svých komnatách v nejvyšším patře.

Tam se zúčastníte dvou dialogů. První z nich bude se Zahaleným mužem (Irenicem) a druhý s Imoen. Ani jeden z těchto dvou dialogů však nebudete moci nijak ovlivnit.

Po té, co si odpočinete, vás bude čekat slavnostní rozloučení a odchod z města. Avšak než tak uděláte narazíte ještě v paláci na rozhovor vévodů, kteří se sešli v přízemí paláce a poté, jakmile vyrazíte na prostranství před palác vás přivítá dav lidí, kteří vás budou oslavovat v naději, že zachráníte budoucnost mečového pobřeží.

Zde na prostranství budete moci získat nějaké užitečné informace, ale o tom více v podrobnostech.

Nezbývá vám než se vydat na sever a tak si promluvíte opět s kapitánkou Schael Corwin a započne scénka, kdy opouštíte město. Tak končí kapitola sedmá.

Pokračování: Kapitola 8 - První setkání s Caelar