Nahoru

map sod world

sqbd0040 meeting of the minds

Tento úkol můžete získat tak, že půjdete do nejvyššího patra hostince, kde narazíte na skupinu šlechticů (Lady Araya, Lord Maxwell, Lord Therton) v jejich pokoji vedle schodiště. Vyposlechněte si konverzaci mezi nimi a dozvíte se, že kujou pikle proti vévodům města. Konverzace započne automaticky, jakmile vstoupíte do jejich pokoje. Můžete se je rozhodnout buď zabít, přičemž tak získat zajímavé vybavení, můžete je taktéž vidírat nebo říci strážným (Corwin) o jejich plánu. 

Asi nejzajímavější je varianta, kdy oblafnete šlechtice a řeknete jim, že se k nim chcete přidat a podílet se tak na spiknutí, ti vám zadají úkol najít Eldrica. Na tento úkol se vykašlete a místo toho běžte za strážným (Shael Corwin) řeknete jí o spiknutí. Ta vás pošle zpět nahoru a bude po vás chtít, abyste vytáhli ze šlechticů informace, mezitím co ona bude čekat se strážnými za dveřmi. Jakmile ze šlechticů vytáhnete informace, napochodují do pokoje strážní, zatknou šlechtice a vy dostanete odměnu vzácný drahokam a 750xp.

Odměny:

Zabití: 800zl., 3x15xp, Okázalé boty (Ostentatious Boots), Dýka +1, Plášť ochrany +1

Vydírání: 600zl., Okázalé boty (Ostentatious Boots)Dýka +1Plášť ochrany +1

Uvěznění: 750xp, vzácný gem