Nahoru

swordcoast tn

Beregost
beregost x 3300
mapaHigh Hedge je jednou z krajin ze světové mapy.
Oblast
Kód AR2300
Další zastávka

Kaptiola 1-2 Jižní beregostská cesta
Kapitola 3 - Červené kaňony

Nepřátelé
Neobnovitelní Karlat, Silke,pavouci 
Obnovitelní --
Při táboření --
Při přechodu přepaden nepřáteli
Kam dál?
Sever Pobřežní cesta (AR6100 - 5%)
Východ Chrám
Jih Jižní beregostká cesta
Západ High Hedge


Obsah:

Historie:

Bude doplňeno. 

 

Mapa oblasti

beregost x 3300

Legenda:

Vysvětlení aneb trocha angličtiny, jména postav jsou snad jasné. ;-)

 • House 11 - rodina Qolcetlových
 • Marianne, Firebead, Garrick - jména postav
 • House - Dům
 • Travenhurst Manor - Travenhurstovo panství
 • Store of Kagain - Obchod Kagaina
 • Town Crier - Městský vyvolávač
 • Servant's Quarters - Ubikace sloužících
 • Burning wizard - Planoucí čaroděj
 • Red Sheaf - Rudá otep
 • Thunderhammer Smithy - Kovárna Thunderhammera
 • Spiders - Pavouci
 • Jovial Juggler - Veselý kejklíř

Krátké info:

Důležité postavy:  Algernon, Bjornin, Elminster, Firebead Elvenhair, Garrick, Golin Vend, Gurke, Gyllian, Kagain, Karlat, Marl, Mirianne, Officer Vai, Oogie Wisham, Perdue, Raleo Windspear, Silke, Spen Gil'hem, Tranzig, Zhurlong
NPC: Garrick, Kagain
Obchody: Feldepost, Kagain, Taerom „Thunderhammer“ Fuiruim
Hostince: Feldepost (pití, spánek), Veselý kejklíř (Jovial Juggler), Rudá otep (Red Sheaf Inn), Planoucí čaroděj (Burning Wizard)
Chrámy:  

Úkoly:

Postup:

Past na reputaci

Pokud je vaše reputace nižší než 3, budete napadeni skupinou strážců Ohnivé pěsti složenou z 3 bojovníků, 1 průzkumníka a bojového mága. Těmito skupinami budete napadeni na ulici i ve všech hostincích.

Kořist: 1550xp, cep (3), skládaný luk (2), šípy, šípy +1, šípy odčarování, helma (3), malý štít, plátová zbroj (3)

Q-1: Náhrdelník Quolcetlů

Hned kousek na jih od Beregostu na cestě do Nashkelu najdete podřezanou rodinku, jedinné, co mají u sebe je náhrdelník Quolcetlů, když jej vezmete a odevzdáte do domu 11 (house 11) tak tam bydlí rodina Quolcetlů. Dostanete 250 xp a +1 reputaci. Pokud mu řeknete, že mu ho prodáte dostanete stejné xp, ale -1 reputace a to samé v případě, že mu ho nevydáte vůbec.

Q-02: Kagain

Q-03: Bassilus a Kelddath

Q-04: Marl a Dunkin

Q-05: Feldepostův hostinec

Q-06: Algernon a Pheirkas

Q-07: Firebead Elvenhair a Příběh osudové mince

Q-08: Landrin a pavouci

Q-09: Bjornin

Q-10: Gurkeho Plášť nezjistitelnosti

Q-11: Thunderhammer Smithy

Q-12: Dopis pro Miriann

Q-13: Karlat nájemný vrah

Q-14: Perdueeho krátký meč

Q-15: Silke a Garrick

Q-16: Zhurlongovy boty ukrytí

 

 

 

1Kagain 

zpět na úkoly...

Enter the store AR3353. Talk to this Lawful Evil Dwarven Fighter. He needs help finding a missing caravan. You can recruit him or dismiss him. If you do not want him then strip him of his possessions and dismiss him. If you want him go to the caravan on Coast Way within 8 days and he will stay with your party permanently. There is a good chance that he will battle Yeslick if they are both in the party.
RECRUITED: Helmet, Battle Axe, Medium Shield, Studded Leather Armor

 

2Bassilus and Kelddath
Part 1* | Part 2 | Part 3

zpět na úkoly...

Talk to the Town Crier. He will announce a 5000gp reward for whoever brings Bassilus' symbol to the Song of the Morning Temple in Temple. Head to Red Canyons to kill Bassilus.

3Marl and Dunkin

zpět na úkoly...

Enter Feldepost's Inn AR3351 where surly Marl will approach you near the entrance. You can kill him or reason with him. To win him over say: "No need to...", "I just do...", "Hold on! Everyone...", "If you knew...", "The Realms call..." which are options 1, 1, 3, 3, 1. You cannot kill Marl after calming him down without losing reputation.
MURDER: 650 exp, Leather Armor, Andar Gem, 25gp
REASON: 900 exp

4Feldepost's Inn

zpět na úkoly...

Visit the Bartender at Feldepost's Inn. He sells basic weapons and some magical items. You can also sell him bandit scalps.

5Algernon and Pheirkas
Part 1* | Part 2

zpět na úkoly...

Enter Feldepost's Inn and go up to the 2nd floor AR3352. A large man called Algernon is wandering about. Pickpocket him for his cloak. Save before attempting this in case he catches you at it. You can keep the cloak or give it to Pheirkas in NW Baldur's Gate in Chapter 5.
LOOT: Algernon's Cloak

Feldepost's Inn, 2nd floor AR3352

Raid the book case and two locked drawers.
LOOT: Long Sword (4), Zircon Gem, 13gp

Locked house 8, 1st floor AR3355

Raid the locked chest.
LOOT: Dagger, Moonstone Gem, 11gp

_ _ _ 2nd floor AR3356

Raid the bedside table (N in the larger bedroom) and trunk.
LOOT: Short Sword, 35gp

Locked house 9 AR3354

Raid the locked trunk.
LOOT: Turquoise Gem, Fire Agate Gem, Lynx Eye Gem, Sunstone Gem

House 10, 1st floor AR3335

Raid two bookcases and the locked chest inside and the crate outside.
LOOT: Leather Armor, History of the Drow, History of the Fateful Coin, Jasper Gem, 11gp

_ _ _ 2nd floor AR3336

Raid two bookcases and trapped locked drawers.
LOOT: History of the Moonsea, History of the Last Giants, Andar Gem, 11gp

6Firebead Elvenhair's History of the Fateful Coin

zpět na úkoly...

Enter the house AR3333 and talk to Firebead. He wants you to obtain a book called the History of the Fateful Coin. You can buy it at Feldepost's Inn. Alternatively you can steal it from the bookcase in the house immediately south. Give him the book. If you talk to Firebead 30 times he will give you some gold.
REWARD: 300 exp, Reputation + 1, History of the Dead Three
GOLD TRICK: 300gp

Firebead Elvenhair's house, 1st floor AR3333

Raid the locked chest.
LOOT: 39gp

_ _ _ 2nd floor AR3334

Raid the bedside table (N in larger bedroom) and trunk.
LOOT: Jade Ring, 38gp

House 11, 1st floor AR3331

Raid the barrel. Talk to Mr Colquetle if you have a Bloodstone Amulet. It belongs to his son. You can return it to him but there is no reward.
LOOT: 13gp

_ _ _ 2nd floor AR3332

Raid the bedside table (N in larger bedroom), bookcase and cupboard.
LOOT: History of Shadowdale, 12gp

House 12, 1st floor AR3311

Raid the locked chest.
LOOT: Dagger, Chainmail Armor, 9gp

_ _ _ 2nd floor AR3312

Raid the locked trunk.
LOOT: Sunstone Gem, 38gp

House 13, 1st floor AR3309

Raid the locked chest.
LOOT: Turquoise Gem

_ _ _ 2nd floor AR3310

Raid the locked trunk.
LOOT: Short Sword

House 14, 1st floor AR3327

Don't talk to the Commoner more than twice as she will summon her Flaming Fist husband.
Raid two bookcases and the locked chest. 
LOOT: Heavy Crossbow, History of Shadowdale, History of the Dragon Coast

_ _ _ 2nd floor AR3328

Raid two bookcases and the locked drawers.
LOOT: Mace, Potion of Heroism, History of Durpar Golden, History of Halruaa, Jasper Gem

7Landrin's spiders
Part 1 | Part 2* | Part 3

zpět na úkoly...

Make sure you have some Antidotes if you are a low level party. You can buy them from the Song of the Morning Temple in Temple. Enter Landrin's house AR3315. Kill the Huge Spiders. Take the Spider Body. Raid the chest for the Worn Out Boots and the Bottle of Wine. Return these three items to Landrin on the 3rd floor of the Friendly Arm Inn.
ITEMS: Spider Body, Worn Out Boots, Bottle of Wine

Landrin's house AR3315

Raid the trunk inside and the barrel outside.
LOOT: Andar Gem, 13gp

8Bjornin
Part 1* | Part 2 | Part 3*

zpět na úkoly...

Enter the Jovial Juggler AR3304. Talk to Bjornin. He seeks revenge on some Half-Ogres located at Fisherman's Lake. Head off to the Lake and once all the Half-Ofre's are dead return and talk to Bjornin. There is nothing of note up the rear stairs AR3306.
REWARD: 400 exp, Reputation +1, Medium Shield +1

9Gurke's Cloak of Non-Detection
Part 1* | Part 2 | Part 3*

zpět na úkoly...

Enter the Jovial Juggler AR3304. Gurke will approach you near the back of the Inn on the 1st floor. His cloak has been stolen. When you reach Chapter 4 head off to the Cloakwood Lodge to find the thieving Tasloi. You will find it semi-hidden under a tree. Return it to Gurke who lets you keep it.
REWARD: 300 exp, Cloak of Non-Detection

Jovial Juggler, 1st floor AR3304

Raid the trunk in the kitchen.
LOOT: 21gp

_ _ _ 2nd floor (front stairs) AR3305

Raid the drawers.
LOOT: Small Shield, Onyx Ring

10Thunderhammer Smithy

zpět na úkoly...

Enter the Smithy AR3301 and talk to Taerom Fuiruim. He sells basic and magical weapons. You can also sell him an Ankheg Shell for 500gp, or you can ask him to make it into armor (AC1) for 4000gp. It will take about 10 days for him to make the armor. You will need to sell the shell to him 10 days after initially refusing him otherwise he will not be interested.

Thunderhammer Smithy AR3301

Raid three locked chests between 9:30pm and 4:30am when the smithy is empty.
LOOT: Bastard Sword (2), Long Sword (3), Two Handed Sword (2), Short Sword, Spear (7), Bastard Sword +1

House 15 AR3318

Raid the locked chest and the chest.
LOOT: Dagger, Leather Armor, Gold Ring

11Mirianne's letter
Part 1* | Part 2 | Part 3*

zpět na úkoly...

Enter the house AR3313 and talk to Mirianne. She awaits news from her husband. Head to the South Beregost Road to find the murdering Ogrillons. Retrieve a letter from their bodies and return it to Mirianne.
REWARD: 300 exp, Ring of Protection + 1

Mirianne's house, 1st floor AR3313

Raid the barrel outside the back of the house
LOOT: Dagger, 5gp

_ _ _ 2nd floor AR3314

Raid the bookcase and locked cupboard.
LOOT: History of the Chosen of Mystra, Silver Necklace

House 16 AR3319

Raid the drawers and two locked chests.
LOOT: Dagger, Long Sword, Potion of Agility

House 17 AR3317

Raid the two locked chests.
LOOT: Battle Axe, Silver Necklace

House 18 AR3316

Raid the locked chest inside and the sack outside.
LOOT: Splint Mail, Short Sword, Dagger, 3gp

Locked house 19 AR3302

Raid the locked trunk and the drawers.
LOOT: Long Sword, Silver Ring, Agni Mani Necklace

Locked house 20, 1st floor AR3323

Raid the locked chest.
LOOT: Diamond

_ _ _ 2nd floor AR3324

Raid the locked trunk.
LOOT: Light Crossbow, Bolts (3)

12Karlat the assassin

zpět na úkoly...

As soon as you enter the Red Sheaf AR3357 you will be attacked by Karlat. Kill him.
REWARD: 270 exp, Battle Axe, Medium Shield, Chainmail Armor, Scroll, 38 gp

13Perdue's short sword
Part 1* | Part 2 | Part 3*

zpět na úkoly...

Enter the Red Sheaf AR3357. Talk to Perdue. His sword has been stolen. Answer as follows: "A dog's head...", "Oh, a gnoll...", "Never liked them...", "You've got yourself..." which are options 1,2,1,1. Go to High Hedge where you will find the Gnoll thieves. Be careful not to sell the sword as it looks like an ordinary Short Sword. Return the sword to Perdue.
REWARD: 500 exp, 50 gp

Red Sheaf, 1st floor AR3357

Raid the locked crate.
LOOT: 9gp

_ _ _ 2nd floor AR3303

Rooms numbered clockwise from immediately north of stairs.
Raid the six locked drawers (Rooms 201, 202, 203, 205, 206 and 207).
LOOT: Dagger, Club, Leather Armor, Jasper Gem, Bloodstone Gem, 77gp

14Silke and Garrick

zpět na úkoly...

Talk to Garrick, a Chaotic Neutral Human Bard. He wishes you to accompany him to help Lady Silke. Agree. Surround Silke with your fighters if you are playing the good guy. Talk to Silke. She wants you to attack some "thugs" (Faltis, Glayde, Tessilan). The reward she pays depends on your NPC Reaction. When prompted you can refuse and she will attack you, or agree to attack the so-called thugs. If you kill Silke talk to Faltis. Then talk to Garrick. You can recruit him or dismiss him. If you do not want him then strip him of his possessions and dismiss him. If you do no recruit him he will leave and not return. If you kill the thugs talk to Silke, however Garrick will not join your party.
KILL SILKE: 900 exp, Quarter Staff +1, Potion of Defense, Potion of Invulnerability, 400gp
KILL THUGS, NPC REACTION 15-20: Reputation -2, Potion of Defense (3), 400gp
KILL THUGS, NPC REACTION 8-14: Reputation -2, Potion of Defense (3), 300gp
KILL THUGS, NPC REACTION 1-7: Reputation -2, Potion of Defense (3), 200gp 
PICKPOCKET THUGS: Potion of Defense (3)
RECRUITED: Light Crossbow, Leather Armor, Short Sword, Bolts (20)

15Zhurlong's boots of stealth
Part 1* | Part 2 | Part 3*

zpět na úkoly...

Enter the Burning Wizard Inn AR3307. Talk to Zhurlong. His boots have been stolen. He also steals some money from you. There are two possible places to find his boots. Either go to theSouth Beregost Road (Hobgoblin thief 1) or to Ulcaster (Hobgoblin thief 2). Return the boots for a reward and your money back. Atlernatively keep the boots. You can also return the boots then kill him without penalty and take the boots.
REWARD: 300 exp, stolen money returned, 100gp
OR: Boots of Stealth

 

 

 

 

House 1, 1st floor AR3339

Raid the locked wardrobe and locked drawers (E).
LOOT: 23gp, Spear, Potion of Insight, Fire Agate Gem

_ _ _ 2nd floor AR3340

Raid the locked drawers.
LOOT: History of Estagund, 13gp

Locked house 2, 1st floor AR3341

Raid two bookcases and the locked chest.
LOOT: History of the Elven, History of the Chosen of Mystra, Silver Ring, 39gp

_ _ _ 2nd floor AR3342

Raid the two bookcases and the locked drawers.
LOOT: Dagger, Potion of Healing, History of the North (2), 31gp

Locked house 3 AR3343

Raid the locked trunk inside and the sack outside.
LOOT: Quarter Staff, Halberd, Dagger, 31gp

House 4, 1st floor AR3345

_none_

_ _ _ 2nd floor AR3346

Raid the bedside table (S in the larger bedroom), bookcase and locked drawers.
LOOT: Short Sword, Small Shield, History of the North, 14gp

House 5, 1st floor AR3347

Raid the locked chest.
LOOT: 86gp

_ _ _ 2nd floor AR3348

Raid the locked trunk.
LOOT: Leather Armor, 5gp

House 6, 1st floor AR3349

Raid the barrel.
LOOT: 4gp

_ _ _ 2nd floor AR3350

Raid the bookcase, cupboard and locked bedside table (N in larger bedroom).
LOOT: History of the North, Silver Necklace, 11gp

House 7 AR3344

Raid the drawers.
LOOT: 7gp

 

 

 

 

 

 

 

Burning Wizard, 1st floor AR3307

_none_

_ _ _ 2nd floor AR3308

Rooms numbered clockwise from immediately north of stairs.
Raid three locked drawers (Rooms 203, 204 and 206).
LOOT: Dagger, Iol Gem, Sunstone Gem

Locked house 21, 1st floor AR3329

Raid the locked chest. Don't talk to Alain more than twice as he will summon six guards.
LOOT: Dagger, 14gp

_ _ _ 2nd floor AR3330

Raid the bedside table (S in larger bedroom).
LOOT: Silver Ring, 19gp

House 22, 1st floor AR3337

Raid two bookcases and the locked chest.
LOOT: History of the North, History of the Moonsea, 9gp

_ _ _ 2nd floor AR3338

Raid two bookcases and the locked cupboard.
LOOT: Short Sword, Dagger, History of the North (2), 5gp

House 23, 1st floor AR3325

_none_

_ _ _ 2nd floor AR3326

Raid the bookcase.
LOOT: History of the Dragon Coast

Locked Travenhurst Manor, 1st floor AR3320

Raid four bookcases and outside two chests and a sack.
LOOT: Dagger, Arrows (5), Girdle, History of Calimshan, History of the North (3), 25gp

_ _ _ 2nd floor AR3321

Raid the desk and the first seven bookcases on the landing and the desk and two locked drawers in the lady's bedroom.
LOOT: Dagger, Wand of Lightning, Potion of Invisibility, Potion of Healing, History of Shadowdale (7), Horn Coral Gem, Iol Gem, Gold Necklace, 86gp

Servant's Quarters AR3322

Raid two locked chests.
LOOT: Short Sword, Spear, Light Crossbow