Nahoru

 4e bugbear

Bugbearové jsou masivní humanoidi, vzdáleně příbuzní goblinům a hobgoblinům, ale s tím rozdílem, že jsou mnohem větší a silnější. Jako mnoho goblinoidů i bugbearové mluví goblinštinou, jsou však jediní, kteří jsou pokrytí srstí.

Fyzický popis

5e bugbear

Bugbearové připomínají vlasaté, živočišné gobliny měřící až 210cm. Své jméno mají odvozené od jejich nosů a drápů, které se podobají těm, které mají medvědi. Jejich drápy nejsou dost dlouhé a ostré na to, aby byly využity jako zbraně, proto bugbearové často nosí brnění a ozbrojují se různorodým zcizeným vybavením. Častokrát je toto vybavení druhotné kvality a chabě vyspravené. Mnoho bugbearů je chaoticky zlého přesvědšení, upřednostňujícími život lotrů a lapků.

Mnoho učenců se domnívá, že obě rasy, jak goblini, tak bugbearové, byly vyšlechtěny jako otrocké rasy, přičemž bugbearové jim měli sloužit jako elitní vojáci.

Psychologie

Bugbearové, tak jako ostatní goblinoidi, mají pověst tupých a surových bytostí. Tento fakt se zakládá na tom, že se bugbearové nechají velmi snadno vyprovokovat a mají také sklony k častým návalům vzteku. Hrstka bugbearů přemůže svou přirozenost i vliv jejich surové kultury, a proto i mezi bugbeary se najdou hrdinové, ačkoliv se to stáva jen zřídka. Takoví pak mohou dosáhnout nemalé pověsti. Pokud se rozhodnou

 

Společnost

3e bugbears

Bugbearové jsou často k vidění ve společnosti jiných goblinoidů převážně goblinů, protože ostatní rasy pro jistotu ničí společnosti, kde se vyskytují pohromadě bugbearové spolu s hobgobliny. Někteří bugbearové také operují nezávisle, nicméně ve spojení s hobgobliny jsou mnohem lépe organizovaní a méně divocí. Je to z části dáno tím, že bugbearové nemají dostatek trpělivosti pro diplomacii a vyjednávání a dávají přednost násilným řešením konfliktů, pokud tedy nejsou očividně přemoženi. Všeobecně bugbearové volí život založený na přežívání a stávají se lotry, nicméně mnoho z nich najdou také velké využití jako „barbaři“.

Náboženství

Bugbearové mají své vlastní božstvo vedeno Hruggekem. Bugbearové často stínají hlavy svým nepřátelům jako způsob, jakým uctívají Hruggeka, o kterém se hovoří, že dělal totéž. Po události Kozlomoru (Spellplague) Gruggek ztratil část své moci a stal se místodržícím Banea (překlad jména - prokletí), boha krutosti.

 

bugbear captainbugbear normalVlastnosti

3. edice D&D statistiky

 • Velikost – střední

 • typ – humanoid

 • podtyp – goblinoid

 • přesvědšení – obvykle chaotické zlo

 • obtížnost – 2

Obecné informace

 • Hlavní bůh – Gruggek

 • vidění – vidění ve tmě

 • průměrná délka života – do 75 let

 • jazyk – goblinština, obecný jazyk

 • oblíbené klima – teplé

 • oblibené prostředí – hory

Vzhled

 • Průměrná výška – 180 cm – 210 cm

 • průměrná váha – 125 – 125 kg

 • barva kůže – od žlutá až po červeně hnědou

 • barva vlasů – hnědá, červená

 • rozlišení – velcí, vlasatí, špičaté uši, citlivější čich, odolná kůže, drápy, silní i hbití