Nahoru

Zajímavosti

hobgoblin 5e alfa ch

Hobgoblini jsou větší, silnější, chytřejší a hrozivější formou goblinoidů než samotní goblini (skřeti), ale nejsou tak mocní jako Bugbearové (Medědové – IWD II). Věří se, že snad právě z Hobgoblinů se vyvinuli Goblini a Bugbearové.

Psychologie

Celkem vzato, se o Hobgoblinech a jim podobných druzích předpokládá, že jsou to tvorové zlí a často se tento předpoklad potvrzuje. Ačkoliv jsou goblinoidi krutí a drsní tvorové, najdou se vyjímky, kteří žijí své životy v cnosti, avšak tyto vyjímky často pochází právě spíše z řad Hobgoblinů než pravých goblinů. Těch pár, kteří podsoupí toto riziko a uspějí, se často setkávají s opatrnou chválou a přijmutím ze strany jiných ras.

Ti, kteří se rozhodnou být ctnostnými, to bohužel nemají vůbec jednoduché, protože jsou neustále pokoušeni svou přirozeností. Ačkoli ne všichni Hobgoblini musí být nezbytně zlí, i tak jsou velice náchylní k násilí a horkokrevnosti, proto je pro ně velmi těžké být pravými altruisty (nezištní, lidumilové). Když jsou vyprovokováni, což se jim může stát velmi lehko, hobgoblini jsou mstivé bytosti, kteří si libují v působení bolesti v těch, kteří je zraňují. Ti Hobgoblini, kteří přemůžou tuto svou přirozenou vlastnost, dělají tak přávě z potěšení, které nachází v dělání dobra a ne zla.

 

Kultura

hobgoblin 3e alfa ch

Hobgoblinové ve většině civilizovaných goblinoidních společenstvech hrají roli vůdců. Zřídkakdy se proto stává, že by nebyli ve vedení společenstev Goblinů, Bugbearů nebo směsice obou ras. Je to z většiny způsobeno tím, že hobgoblinní společnost je více industrializovaná a méně barbarská než ta Goblinů a Bugbearů.

Hobgoblinové jsou malokdy k vidění ve společenstvích, které by nebyly jimvedeny buďto Gobliny nebo Bugbeary nebo někdy oběma rasami, a tak většina civilizovaných gobilnoidních společenstev je takto vedena. Ačkoliv se občas přihodí, že tuto roli zastoupí Bugbearové, tak ve většině případů se stane, že vládu v těchto společenstvech převezme nejsilnější Hobgoblin, který se stane náčelníkem.

Hobgoblinové mají dlouho tradici v přeměně i rození se bytostí světa k otroctví rozličného zaměření. Například jejich práce s vlky nebo vrrky. Podobně mnoho líhní „drakovytých“ bylo zplozeno Hobgobliny. Někteří dokonce věří, že tyto praktiky prováděli dokonce na vlastní rase a tak stvořili tímto způsobem Gobliny a Bugbeary.

Hobgoblini tak neskutečně dbají na svou kmenovou reputaci a vojenský status mezi jednotlivými skupinami, že pokud není při jejich setkávání dodržen náležitý protokol, tak se vše zvrhne v násilí. Přestože jsou hobgoblinní kmeny teritoriální a sobecké povahy tak se často dokáží sjednotit pokud se objeví společný cíl, jako je válka proti negoblinoidním rasám.

 

Náboženství a magie

hobgoblin 2e alfa ch

Maglubiyet, bůh války a vládnutí, je vládcem božstva Hobgoblinů. Přesto, Nomog-Geaya, bůh války a autority, je považován za patrona jejich požstva. Po události Kouzlomoru, Maglubiet se stal místodržícím Boha prokletí.

Hobgoblini jsou se svou náturou, válečnící a dávají přednost hrubé síle než magii. Od těch málo mágů, které je, mezi Hobgobliny, možno najít, se předpokládá, že budou dobře bojovat s vojáky.

 

Vlastnosti

hobgoblin

3. edice D&D statistiky

 • Velikost – střední

 • typ – humanoid

 • podtyp – goblinoid

 • přesvědšení – obvykle zákonné zlo

 • obtížnost – ½

Obecné informace

 • Hlavní bůh – Maglubiyet

 • vidění – vidění ve tmě

 • průměrná délka života – do 60 let

 • jazyk – goblinština, obecný

 • oblíbené klima – teplé

 • oblibené prostředí – kopce

Vzhled

 • Průměrná výška – 192 cm – 198 cm

 • průměrná váha – 85 – 120 kg

 • barva kůže – od oranžové až po červeně hnědou

 • barva vlasů – tmavě hnědá, tmavě šedá, oranžová, červená

 • rozlišení – agresivní, krutí, fyzicky odolní, disciplinovaní, působiví

 

5bdaa59c2d168ce315e3e82fc8e739c8dDalší mocné kouzlo, které v infinity hrách hraje pramalou úlohu a nefunguje moc dobře. Přitom originální verze je velmi zajímavá, jen posuďte.

Několik verzí:

Nejstarší verze kouzla se jen pokusila zabít cíl. Sesilatel ukázal prstem na cíl a kozlo se vyčarovalo na něj a zničilo jej.

Pozdější verze se také snaží najít a zničit životní sílu cílové bytosti, ale navíc má schopnost oživit zabitou bytost za pomoci nákladného temného obřadu, který tělo přemění na ju-ju zombii, která je pod velením sesilatele.

Oběť kouzla nemůže být oživena, ani vzkříšena z mrtvých jakýmkoli způsobem kromě kouzla Omezené přání či Přání, které mohou zvrátit tento stav a plně vzkřísit cíl.

Novější verze kouzla se pokusí cíl zabít, pokud odolá, způsobí mu zranění. Poslední verze funguje tak, že způsobí velké poškození cíle, pokud oběť zemře, v několika sekundách se promění na zombii, kterou sesilatel ovládá.

Vyvolaný nemrtvý

Ju-ju zombie – je mimořádně silný nemrtvý vytvořen díky temné magii Prstu smrti mocného mága. Je slinější, rychlejší a chytřejší ne obyčejná zombie, má zachované vědomí. Vlastní povědomí o svém nemrtvém stavu z něj dělá velmi zlou a krutou bytost, která se mstí všem živým. Ju-ju zombie jsou populární mezi Rudými čaroději a ve velkých množstvích je lze najít v Thay, temné odpudivé zemi ve východním Faerûnu.

Prst smrti v Baldurs gate 2

Prst smrti (nekromancie)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: trvale
Doba sesílání: 5
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Kouzlo vysává životní sílu. Po jeho dokončení ukáže sesilatel prstem na oběť, čímž jí vyrve život z těla. Zasažený tvor může uniknout při úspěšném hodu proti kouzlům s postihem -2. I při úspěšné záchraně je oběť zraněna za 2k8+1 životů.

 

  

black blade of disaster by z a n i a n d6suziy

d

Meč katastrof není jen tak obyčené kouzlo. Mnoho mágů, které na 9. úroveň dosáhnou ho nepoužívá. Přesto patří mezi temné umění drowů, které dali světu. Rozetne všechno, co mu stojí v cestě. Což je více užitečná magie v příbězích Forgotten Realms než v infinity hrách, kde se sebelepší zbraň v mágových rukou jeví jako celkem neefektivní vlivem malé oblasti působení a nemožnost poškozovat prostředí - mříže, zdi atd.

Jak říká ostatně popisek v BG2, měč je v podsatě prostorová trhlina mezi dvěma sférami, která vypadá jako černá čepel. Další schopnosti této "zbraně" však už v BG popisku nenajdete. Meč je řízen pomocí mágovi schopnosti koncetrace, což vynahrazuje jeho zbraňové dovednosti. Tento meč je velmi ničivý vůči všem tvorům, pokud zasáhne jejich životně důležitá místa, okamžitě je ničí. Snadno ničí uměle vybudované konstrukce a dokáže rozetnout obranné kouzla typu Prizmatická bariéra, Antimagická schránka apod. V podstatě pronikne vším.

Jedná se o obávané kouzlo drowích arcimágů, kterými snadno ukončí poutě i velkých hrdinů v Podtemnu. Ale ovládají ho také žáci školy Dimenzionalistů, spjatí se základní rovinou bytí.

V hře funguje takto:

Černý meč katastrof (vzývání)
Úroveň: 9
Dosah: 0
Trvání: 18 kol
Doba sesílání: 4
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj vytvoří černou prostorovou trhlinu tvaru meče o délce přibližně 1 m, kterou může používat jako normální zbraň. Sesilatel s tímto mečem dokáže bojovat (jako by měl dovednost na úrovni největšího mistrovství). Meč se chová jako zbraň +5 a způsobuje zranění za 2-24 životů. Navíc pokaždé, když meč zasáhne cíl, musí oběť uspět v záchraně proti smrti s bonusem +4, jinak na místě zemře. Existuje také 10% šance, že s každým zásahem meč vysaje oběti 4 úrovně a nositeli vyléčí 20 životů.

 

drow of praxirek by francis001

d

Zin-Carla je magická praxe drowů, kterou ovládnou pouze ti, kteří nejvíce potěší Lolth, Pavoučí královnu. Kouzlo způsobí, že mrtvé tělo budí dojem živého. Jedná se o pokročilou formu vzkříšení mrtvých, kdy mrtvý není pouze nemyslící zombie bez vlastní vůle, ale dokáže si podržet všechny schopnosti a vlastnosti, které měl když byl naživu. Mrtvola je rovněž vázána k tomu splnit jediný konkrétní úkol, který mu zadá vyvolávající osoba požehnaná bohyní Lolth. 

Chcete-li dát mrtvole schopnosti, které měla když byla naživu, musí se nutně vrátit duch osoby. Je povolán obývat tělo, ale dostane velmi malou možnost kontroly nad ovládáním těla, až na bojové schopnosti a kouzla, ty ovládá dokonale. 

Drizztův příběh:

Kouzlo se objevuje v sérii Drizztových dobroružství od R. A. Salvatora. Zaknafein Do'Urden, mistr zbraně domu Do'Urden byl vzkříšen tímto hrozným kouzlem deset let poté, co byl zabit v oběť Lolth a byl mu přidělen úkol vypátrat a zničit vlastního syna Drizzta. Zaknafeinův duch byl nakonec silnější než kouzlo Loth, díky tomuto zvratu Drizzt přežil jejich nerovný souboj.

 

 

sod

Tak se po nějaké době zase hlásím se zprávami z Baldurs Gate. Určitě některé potěším, když řeknu, že jsem konečně dohrál
BG1 a importoval jsem si postavu do Baldurs Gate - Siege of Dragonspear.

Import

Začnu hned importem. Import fungoval překvapivě dobře. Neimortuje se vám pouze vaše postava, ale celá vaše družina z BG i
s jejími věcmi. Takže pokud jste v BG I prošli, co se dalo a nasbírali si dobré věci, tak vám zůstavají a pokračujete s
nimi dále v Dragonspearu. Ovšem nic v životě není dokonalé a i tady se naskytla menší chybička. Když máte u sebe dejme
tomu kontejnery plné nastřádaných lektvarů, gemů, mag. prstenů a ochraných svitků, tak ejhle, když se poprvé podíváte do
inventáře, vše je v pořádku, dokonce i zlato máte, ale... Ale všechny kontejnery chybí a se zlatem později budete mít taky
problém, ale o tom později. :) Zkrátka import, oproti BG II, kdy nešlo mít věci z BG I, jedině tak, že jste to obešli přes
"mulťák", je v BG SoD dobře udělaný.

Obtížnost a souboje

Jinak, co se týče obtížnosti, tak jsem zatím zkoušel šílenou. Předpokládám, že je to obtížnost dělaná nejspíš na
několikáté zahrání, protože bez použití mága a jeho, povězme ne přiliš čestných triků je to příliš těžké. Nicméně
pozitivem bylo, že když začínáte první "podzemí" jsou tam s vámi žoldáci z Pěsti a jejich lečitel, u kterého můžete
doplňovat ochranné svitky a lektvary, navíc se u něj můžete vyléčit. Trochu chybí místo k bezpečnému odpočinku, které bych
jak se jeví mělo být v houfku vašeho žoldáckého doprovodu. Má zkušenost je taková, že jsem podzemí prošel, ale bylo to
dost na úkor toho, že jsem měl Jaheiru, která mi kouzlem osvětlila místo zásahu fireballu a já je tam pak namrskal a
nepřátele zničil, aniž bych se s nimi ve skutečnosti opravdu utkal. Musím ale povědět, že tato vyšší obtížnost není úplně
k zahození a hráče to alespoň nutí víc taktizovat (v menších potyčkách používat více lektvary a svitky). Navíc je
zajímavé, že když si promluvíte s léčitelkou, tak vám poradí, co na nepřátele v podsvětí platí.

Vedlejší úkoly

Další klad, který musím zmínit je, že jsem alespoň zatím narazil na dostatek vedlejších úkolů. Které se dají navíc vyřešit
různým způsobem. Třeba taková možnost přinést NPC předmět nebo pokud splníte podmínku (jste mág nebo jinou) můžete splnit
úlohu i tím, že to vyřeší vaše schopnosti. Dalším zajímavým příkladem je, že zde vidím, takovou trochu větší variabilitu u
plnění bočních úkolů, kdy kupříkladu narazíte na důstojníka, který je zamčený ve vězení a vy mu můžete buď důvěřovat, že
se svou blbostí nechal ošálit a zavřít do cely nebo jej trochu proklepnete a z něj pak vyleze doppleganger. To ale, co se
mi na tom líbí, že když tento úkol uděláte, tak nebo onak, nedozvíte se o té druhé možnosti, bez toho, abyste ten úkol
dělali znovu a to buď v nové hře nebo kvůli loadu. Totiž když vojáka osvobodíte, zapíše se vám, že jste osvobodili chudáka
popleteného důstojníka a když ho proklepnete, vypíše se vám, že jste odhalili doppla nebo od něj taky můžete získat info
o pokladě. Takže k tomuto bych řekl, že je to velké plus. A takovou perličkou je, že když uprostřed rabování skříní se dostanete do pokoje nějaké "Lady" a ta na vás "vyjede", co u ní pohledávate, tak je úžasné, jak hlavní postava dokáže zaperlit výmluvou, že je zde, protože prodává anti-stárnoucí schopnosti, ale že ona to nepotřebuje a nakonec z ní vymámíte její náhrdelník, zkušenosti a to s jejím úsměvem na tváři.

Dialogy

Dialogy postav jsou zatím taky v celku dobré. Občas Minsc nebo Safana něco zaperlí. Pravdu povědět Safanu jsem v BG nikdy
moc nehrál, takže v SoD ji mám poprvé, ale mile mě překvapily její dialogy.

Závěrem, čekal jsem, že Siege of Dragonspear nebude žádná sláva, ale musím říci, že zatím příjemně překvapuje. Tak uvidíme, jak se bude vyvíjet dál. Až se tedy dostanu dál, budu vás určitě dále informovat o mých dojmech ze hry. :)