Nahoru

Zajímavosti

khalid byl poloviční elf z Calimshanu a také Harfeník. Byl ženat s Jaheirou, taktéž poloviční elfkou a také Harfenicí. Byl přítelem Goriona a vyšetřoval železnou krizi spolu s jeho ženou Jaheirou v době, kdy Gorion zemřel (1368 DR). Poté cestoval spolu s Jaheirou a Gorionovým chráněncem dokud Khalid definitivně nezemřel.

khalid2

Info z rozhovorů:

Khalid nervózně o sobě odhalí, že se narodil a byl vychováván národem Calimshanů. Moc toho o svých rodičích nenamluví, ale z rozhovorů s ním dostanete pocit, že jeho obchodnický otec ho moc neuznával. Jeho pozornost směřovala spíše ke Khalidovým nevlastním bratrům. Proto se Khalid zaměřil na studium bojových umění jako člen městské milice. Nejde do detailu ohledně toho jak se setkal s Jaheirou, ale jeho obdiv k ní je očividný. Pokud se jej zeptáte, jak se setkal s Gorionem, tak vám jen řekne, že byli dlouhou dobu přáteli.

 

 

drizztův zápis z deníku...

„Pálili mě z něj oči a bolelo celé tělo. Zničilo mé piwafwi a boty, sežehlo magii zbroje a oslabilo věrné scimitary. Ale přesto jsem každý den sedával venku a očekával příchod svítání, svého soudce.

557078 drizzt

Pohlížel jsem na ně jako na paradox. Ano, způsobovalo mi bolest, ale zároveň jsem nedokázal popřít jeho krásu… Teď už vím, že můj pobyt na slunci, mé každodenní pokání, nepramenilo jen z touhy přizpůsobit se světu na povrchu. Slunce se pro mě stalo symbolem odlišnosti mého nového domova od Temných říší. Společnost, z níž jsem utekl, svět úkladů a tajných spiknutí, by v otevřeném světě denního světla nemohl přežít.

Přestože mi slunce způsobovalo fyzická muka, odmítal jsem jím druhý, temný svět. Paprsky odhalujícího světla posilovaly mé zásady, a naopak oslabovaly drowí magické předměty.

Na slunečním světle se z mého piwafwi, z pláště, který nositele ukrýval před zvědavýma očima, z oděvu zlodějů a zabijáků, stal jen obyčejný, potrhaný kus hadru.“

 

Drizzt Do’Urden (R. A. Salvatore, Temný elf II, Útočiště)

 

 

gorion byl mnichem, dovedným kouzelníkem, učeným poustevníkem a respektovaným Harpeníkem. Žil v knihovnické pevnosti, známé jako Svítící tvrz, během časů kdy zrovna nebyl na cestách.

Z jeho života nejvíce stojí za zmínku výchova  dvou dětí Bhala, přičemž jeden z nich hrál klíčovou roli při naplnění Alaundího proroctví týkajícího se Bhalových zplozenců v jeho dospělosti.

Toto jeho nevlastní dítě se jmenovalo Abdel Adrian a je hlavním protagonistou série Baldur's Gate. Menší roli v jeho životě hrála Imoen, která byla také Bhalovým zplozencem.

gorion

Gorionovi přátelé mezi Harfeníky byli Elminster Aumar, Khelben "Černohůl" Arunsun, Khalid a Jaheira. Na Khalida a Jaheiru spoléhal v případě, že by se mu něco stalo.

Historie podle novely

Gorion vychoval Abdela Adriana (vaše postava v BG hře) jako svého syna ve Svítící tvrzi a pokusil se z něj udělat Tormova mnicha. Abdel si moc nezvykl na tento životní styl a stal se z něj po odchodu ze Svítící tvrze žoldák. Gorion pro něj poslal, aby mohli utéct před hrozbou Sarevoka. V roce 1368DR, Gorion a Abdel byli přepadeni několika žoldáky, včetně Eaguse a Kamona. Jeden z žoldáků vystřelil šipku z kuše, která zasáhla Goriona do oka a způsobila mu tak smrtelné zranění. Celá skupina žoldáků byla zabita Abdelem. Gorionův poslední čin byl ten, že zakouzlil léčení na svého "syna". Abdel pohřbil jeho tělo, ale po čase bylo opět vykopáno a snězeno ghouly.

Další zajímavosti:

Věděli jste, že předtím než se Gorion usadil a začal z výchovou hlavního protagonisty a později Imoen, byl aktivním dobrodruhem a Harfeníkem? Mezi mnoha jinými věcmi se střetl s rudým drakem Firkraagem a vyšel z tohoto setkání vítězně, alespoň natolik, že přežil a nechal Firkraaga vystrašeného za sebou.

tumblr nmgu8gbzis1s7x60do1 1280

 

 


vPodtemnu – ve městě Menzoberranzanu se Drizzt narodil, v den, kdy jeho klan vyvraždil konkurenční rod DeVir. Stejného dne zavraždil jeden z jeho bratrů - Dinin druhého bratra Nalfeina.  

Život v Menzoberranzanu

V drowím městě vládla přísná hierarchie hodností, kdo chtěl vyšší postavení, musel vraždit a zrazovat, tak drowská společnost fungovala a funguje. V tomto městě žil mladý Drizzt více než 30 let.

Pod přísným dohledem své starší sestry Vierny donekonečna uklízel rodinnou kapli, učil se používat vrozené schopnostri (jako koule temnoty či kouzelné plameny - iluze) a chovat se, jak se sluší na příslušníka rodu - tedy poslouchat matronu a své nadřízené. Slepě plnit příkazy, které se příčili jeho srdci a povaze. Chtěli z něj další loutku. Byl vynikajícím válečníkem, rodu by značně posloužil k nečistým záměrům. Ale on odmítl uctívat bohyni Lloth a tím odmítl celou drowí společnost, kterou považoval za špatnou, krutou a zkaženou.

Srdcem odpadlík

Zaknafein Todd Lockwood

Přes své vynikající bojové schopnosti byl svým postojem k drowům, k vlastnímu rodu, jejich cílům i jejich božstvu ostudou. Uprchl tedy z města a rozhodl se žít v divočině Temných říší. Tím připravil matrónu rodu i celý rod o přízeň bohyně.

Matka - Matrona Zlovůle Do’Urden – se  synovi pomstila tím, že nejdříve zabila jako oběť bohyni Drizztova otce, učitele a přítele – Zaknafeina, aby tím odčinila Drizztův útěk, následně jej vzkřísila z mrtvých a poštvala ho jako přízrak na syna. V Zaknafeinovi se ovšem probudil zbytek duše a nedokázal syna zabít. Místo toho využil chvilkové kontroly nad tělem a vrhl se do kyselinového jezera. Zaknafein byl už za života celá staletí pouze matroninou loutkou. Slepě plnil všechny příkazy, byl pěšákem v mocenských hrách. Vítězství otcovi duše nad mocí matróny Drizzta neskutečně posílilo, odvážil se opustit drowské město a žil v divočině podtemna, kde se vyrovnával sám se sebou a svým původem.

Nové začátky

Časem si našel přátele - Belwara, svirfneblijského štolmistra a Klapoka, pecha, který byl později jedním lidským mágem proměněn v hákovce. Tady získal Drizzt první špatnou zkušenost s lidským rodem, kdy byl nucen čaroděje zabít při pokusu o záchranu svého proměnněného přítele. Mág ho vůbec neposlouchal, rovnou zaútočil, tak Klapok zůstal uvězněn v těle hákovce a postupně ztrácel svou duši a stával se zvířetem. Nakonec přítel zemřel rukou nemrtvého, kterého poslala Matrona Zlovůle, aby Drizzta zničila. Opět ztratil domov. Odhodlal se opustit podtemno a vystoupit na povrch, začít od začátku.

Tento život se však ukáže ještě nebezpečnější a bolestnější, než si Drizzt představoval. Přesto z něj udělá jednoho z nejslavnějších hrdinů Ztracených říší.

 

 

 

víte, že Jaheira pocházela ze šlechtického rodu? Jaheira se narodila v Tethyru během občanské války do rodiny šlechticů. Brzy však oba její rodiče ve válce zahynuli a ona se stala sirotkem.

bg2 jaheira

Naštěstí se dostala do komunity druidu, kteři se o ni starali. Zde se z ní stala Jaheira jak ji můžete znát, velmi tvrdohlavou, uctívající Silvanu a věřící, že pokud chce člověk nějak věci ovlivnit, musí v nich hrát aktivní roli. Připojila se k Harfeníkům a po čase se potkala se svým budoucím nastávajícím, Khalidem, do kterého se zamilovala, i přesto že tento půl-elf byl zcela jiného temperamentu než ona. Následně se vzali i navzdory odlišnostem a vždy jim záleželo jednomu na druhém. Skrze Harfeníky byli také přáteli s Gorionem a znali takové lidi jako je Elminster.