Nahoru

Zajímavosti


vPodtemnu – ve městě Menzoberranzanu se Drizzt narodil, v den, kdy jeho klan vyvraždil konkurenční rod DeVir. Stejného dne zavraždil jeden z jeho bratrů - Dinin druhého bratra Nalfeina.  

Život v Menzoberranzanu

V drowím městě vládla přísná hierarchie hodností, kdo chtěl vyšší postavení, musel vraždit a zrazovat, tak drowská společnost fungovala a funguje. V tomto městě žil mladý Drizzt více než 30 let.

Pod přísným dohledem své starší sestry Vierny donekonečna uklízel rodinnou kapli, učil se používat vrozené schopnostri (jako koule temnoty či kouzelné plameny - iluze) a chovat se, jak se sluší na příslušníka rodu - tedy poslouchat matronu a své nadřízené. Slepě plnit příkazy, které se příčili jeho srdci a povaze. Chtěli z něj další loutku. Byl vynikajícím válečníkem, rodu by značně posloužil k nečistým záměrům. Ale on odmítl uctívat bohyni Lloth a tím odmítl celou drowí společnost, kterou považoval za špatnou, krutou a zkaženou.

Srdcem odpadlík

Zaknafein Todd Lockwood

Přes své vynikající bojové schopnosti byl svým postojem k drowům, k vlastnímu rodu, jejich cílům i jejich božstvu ostudou. Uprchl tedy z města a rozhodl se žít v divočině Temných říší. Tím připravil matrónu rodu i celý rod o přízeň bohyně.

Matka - Matrona Zlovůle Do’Urden – se  synovi pomstila tím, že nejdříve zabila jako oběť bohyni Drizztova otce, učitele a přítele – Zaknafeina, aby tím odčinila Drizztův útěk, následně jej vzkřísila z mrtvých a poštvala ho jako přízrak na syna. V Zaknafeinovi se ovšem probudil zbytek duše a nedokázal syna zabít. Místo toho využil chvilkové kontroly nad tělem a vrhl se do kyselinového jezera. Zaknafein byl už za života celá staletí pouze matroninou loutkou. Slepě plnil všechny příkazy, byl pěšákem v mocenských hrách. Vítězství otcovi duše nad mocí matróny Drizzta neskutečně posílilo, odvážil se opustit drowské město a žil v divočině podtemna, kde se vyrovnával sám se sebou a svým původem.

Nové začátky

Časem si našel přátele - Belwara, svirfneblijského štolmistra a Klapoka, pecha, který byl později jedním lidským mágem proměněn v hákovce. Tady získal Drizzt první špatnou zkušenost s lidským rodem, kdy byl nucen čaroděje zabít při pokusu o záchranu svého proměnněného přítele. Mág ho vůbec neposlouchal, rovnou zaútočil, tak Klapok zůstal uvězněn v těle hákovce a postupně ztrácel svou duši a stával se zvířetem. Nakonec přítel zemřel rukou nemrtvého, kterého poslala Matrona Zlovůle, aby Drizzta zničila. Opět ztratil domov. Odhodlal se opustit podtemno a vystoupit na povrch, začít od začátku.

Tento život se však ukáže ještě nebezpečnější a bolestnější, než si Drizzt představoval. Přesto z něj udělá jednoho z nejslavnějších hrdinů Ztracených říší.

 

 

 

víte, že Jaheira pocházela ze šlechtického rodu? Jaheira se narodila v Tethyru během občanské války do rodiny šlechticů. Brzy však oba její rodiče ve válce zahynuli a ona se stala sirotkem.

bg2 jaheira

Naštěstí se dostala do komunity druidu, kteři se o ni starali. Zde se z ní stala Jaheira jak ji můžete znát, velmi tvrdohlavou, uctívající Silvanu a věřící, že pokud chce člověk nějak věci ovlivnit, musí v nich hrát aktivní roli. Připojila se k Harfeníkům a po čase se potkala se svým budoucím nastávajícím, Khalidem, do kterého se zamilovala, i přesto že tento půl-elf byl zcela jiného temperamentu než ona. Následně se vzali i navzdory odlišnostem a vždy jim záleželo jednomu na druhém. Skrze Harfeníky byli také přáteli s Gorionem a znali takové lidi jako je Elminster.