Nahoru

Zajímavosti

zimni vlk 3e

Zimní vlk má ve skutečnosti blíže k vrrku než k běžnému vlku, a to kvůli jeho zvrácené inteligenci a lstivosti.

Popis

Vyrůstá běžně délky 250cm, výšky 140cm a jeho váha se pohybuje kolem 200kg. Většinou mívá modré oči.

Způsob boje

zimni vlk 5e

Zimní vlci využívají zbarvení svého kožichu ke skrytí se v prostředí a číhání na svou kořist. Jakmile na svou kořist ze zálohy zaútočí, snaží se jí dostat do zad a z této pozice na ni zaútočit nebo ji přímo na místě přišpendlit k zemi. Jsou schopni chrlit poryvy chladu, stejně tak jako kousat své oběti. Také jsou schopny stopovat své oběti. Jsou imunní vůči chladu a magii chladu, ale jsou velmi zranitelní ohněm.

Společenství

Zimní vlci žijí ve smečkách po třech až pěti jedincích. Občas jsou vídáni ve společnosti mrazivých obrů, bílých draků a ostatních zlých arktických bytostí, kterým jsou za spojence a strážce.

 

Vlastnosti

3. edice D&D statistiky

 • Velikost – velká

 • typ – magické zvíře

 • podtyp – chlad

 • přesvědšení – neutrálně zlé

 • obtížnost – 5

Obecné informace

 • oblíbené klima – chladné

 • oblíbené prostředí – lesty a pláně

 • zrak – vidění i při nízkém světle

 • jazyk – běžný, obří, zimních vlků

Vzhled

 • Výška - 140cm

 • Délka – 240cm

 • Váha - 200kg

 • barva srsti – bílá

 • barva očí – modrá

 

wolf and dire wolf

Hrůzný vlk - nahoře

Hrůzný vlk je hrůzostrašnější verzí šedého vlka, přičemž je větší, primitivnější a divočejší.

Popis

Hrůzní vlci dorůstají délky kolem 270cm a váhy kolem 360 kg a jejich velikost je srovnatelná s dospělým koněm. Jejich kožich je silný, strakaté nebo černé barvy. Mají ohnivé oči.

Chování

Hrůzní vlci jsou mnohem agresivnější než běžní vlci. Útočí a zabíjí cokoliv, co dokážou chytit. Můžete narazit na samotářské jedince stejně tak jako na smečky čítající 5 až 8 hrůzných vlků.

Ekologie

Vyskutují se převážně v lesích teplého podnebí.

Způsob boje

Hrůzní vlci bojují nejčastěji ve smečkách, což jim umožňuje bojovat evektivně obklíčením své oběti a útokem z její nekryté strany. Tato skutečnost jim dává v samotném boji velkou výhodu. Hlavní zbraní hrůzných vlků je jejich kousnutí, když se však do své oběti zakousnou přitisknou ji k zemi.

Historie

V roce Prince, 1357 DR, Conner a jeho mladý syn cestovali vřesovištěm, když padla mlha a oni byli obklíčeni hrůznými vlky. Nicméně, když se vlci chystali k útoku se záměrem své oběti zabít, měsíční paprsek přenesl Connora i s jeho synem do Hlubiny (Waterdeep).

Vlastnosti

direwolf3. edice D&D statistiky

 • Velikost – velká

 • typ – zvíře

 • podtyp – vlci

 • přesvědšení – neutrální

 • obtížnost – 3

Obecné informace

 • oblíbené klima – teplé

 • oblíbené prostředí – lesy teplého podnebí

 • zrak – vidění i při nízkém světle

Vzhled

 • Délka – 270cm

 • Váha - 360kg

 • barva srsti – strakatá, černá

 

xvart 4e

Xvarti, známí též pod názvy Xivorti nebo Svarti jsou rasou malých modrých humanoidů.

Popis

Xvarti jsou relativně malí vzrůstem měříce kolem 90cm. Mají modrou kůži a velké žluté oči. Xvarti často nosí jednoduché plátěné dublety (dublet – krátké těsné vycpávané saka nošené v období 14. až 17. století), nejčastěji modré nebo zelené barvy. U některých Xvartu se občas sem tam objevují nějaké náznaky vlasů, které jím často přechází v pleš.

Osobnost

Xvarti jsou zbabělí a lehce zastrašitelní. Mají průměrnou inteligenci a jsou to obecně nesnášenlivé bytosti. Jejich krátké ubohé životy je vedou k pohrdání většinou bytostí, a tak si vylévájí svůj vztek nehledě na kom či na čem ale hlavně jim dělá potěšení trápení bytostí větších než jsou oni, ve většině případů goliathů a půl-orků.

Nehledě na jejich nesnášenlivost je zajímavostí, že se těší lepším vztahům s gnómy a pulčíky, přičemž bývají často verbování jako špioni a nohsledi zlými členy obou ras.

Způsob boje

Xvartové jsou slabí jako jednotlivci, proto často útočí ve velkých skupinách. Dávají přednost útoku ze zálohy. Pokud se jim naskytne příležitost, často útočí na spící protivníky. Nájezdncké skupiny xvartů často berou zajatce, a to buď na mučení nebo pro výkupné.

Běžně užívané zbraně xvartů jsou krátké meče, dýky, šipky a sítě. Ti xvarti, jenž používají sítě se pokouší chytit do sítě větší protivníky, kterým znemožní se hýbat, lépe se bránit a tak umožní xvartům s čepelemi protivníka obklíčit.

Některým xvartům se podařilo proniknout do určitého druhu stínové magie, které využívají k boji, stejně tak jako ochraně svých domovů. Velmi malé množství xvartů má také šamanské schopnosti.

Společnost

xvart 5e

Xvartové většinou žijí v kopcích nebo jeskyních. Jejich kmeny častokrát čítají kolem 100 jedinců. Každý kmen má svého vůdce a zhruba 3 poručíky.

Xvartové se jen málo zajímají o mince či jinou měnu. Obchodování s xvarty často zahrnuje výměnu zboží nebo služeb.

Zatímco muži někde loví nebo plení, ženy se starají o děti a také o základní běh kmene. Xvarti normálně plodí na jaro a na podzim. Potomstvo se rodí v páru a je o ně postaráno dokud nedosáhnou stáří 7 let. V tomto věku jsou bráni za dospělé a předpokládá se od nich, že budou hrát svou roli v kmeni.

Náboženství

Xvarti nemají žádné formální náboženství, ale vzhledem k tomu, že xvarti mají své kmenové šamany, značí to, že nejspíš mají nějaký druh duchovní víry.

Mezirasové vztahy

 • Xvarti jsou přirozeně přitahování ke stínovým stvořením. Často jsou využíváni zlými gnómy a pulčíky jako jejich nohsledi.

 • Xvarti se bojí lidí a tak by na skupinu lidí zaútočili jen v případě, že by měli značnou početní převahu.

 • Xvarti o sobě v žebříčku ras smýšlí, že jsou výše než koboldi, a tak kdykoliv se jim naskytne příležitost, koboldy šikanují.

 • Xvarti nenávidí velké bytosti jako ogry a obry obzvláště půl-orky a goliathy.

 • Xvarti jsou schopni komunikovat s netopýry, krysami a dokonce i krysodlaky. Často je berou jako spojence nebo nákladní zvířata. Také občas jezdí na značně velkých krysách nebo netopýrech.

 

Historie

elemental plane

Xvarti kdysi byli gnómy. Byli zajati fomoriany a zotročeny v Stínotemnu (Shadowdark). Po mnoha generacích se změnili za přispění pekelné magie a pomalu se začali adaptovat na jejich prostředí.

Jako součást paktu se sektou ježibab, nějaký počet xvartů uniklo ze Stínotemna a proklouzlo do planiny Stínopekla (Shadowfell). To vedlo k dalšímu znetvoření xvartů a ještě většímu odchýlení se od jejich gnómských předků.

Časem mnoho z nich našlo cestu zpět do Torilu, primární materiální sféry (rovina, svět, kde se odehrává Baldurs Gate) a do sféry umírající divočiny (Feywild) avšak některým se to nepovedlo a stále jsou otroky fomorianů.

Kolem roku 1479DR byla skupina xvartů přivedena do stok pod městem Baldur‘s Gate ze sféry umírající divočiny gnómským iluzionistou Rothrynem Tothem za účelem na jeho příkaz vyplenit město.

Desítky let po Čase potíží, se populace xvartů postupně usazovala a nyní jsou nedílnou součástí oblastí na blízkem jihu od města Baldurs Gate. Vybudovali si také svou vesnici v horách na západ od Nashkelu, odkud vedou své přepady na místní farmáře, přičemž jeví velký zájem o jejich dobytek. Také vytvořili spojenectví s blízkou populací gnollů a vzali si za rezidenci skupinu jeskyní poblíž jejich pevnosti poskytujíce gnollům pomoc při její obraně.

Vlastnosti

xvart anim

3. edice D&D statistiky

 • Velikost – malá

 • typ – humanoid

 • podtyp – xvart

 • přesvědšení – chaotické zlo

 • obtížnost – 1/8

Obecné informace

 • Zrak – vidění ve tmě

 • délka života – v průměru 50 let

 • domovina – okolí Baldurs Gate, Umírající divočina, Stínotemno

 • jazyk – abyssalština, xvartština, ghukliakština, yipyakština, obecný, elvština

 • oblíbené klima – teplé, chladné

 • oblíbené prostředí – kopce

Vzhled

 • Výška – v průměru 90cm

 • barva pokožky – modrá

 • barva vlasů – pleš nebo černé

 • barva očí – žluté nebo oranžové

 

wolf and dire wolf

Šedý vlk - dole
 

Šedí vlci jsou nejbežnějším druhem vlků, na které můžete narazit.

Způsob boje

Vlci jsou často obviňovaní z útoků na poutníky a děti, ve skutečnosti se ale lidí bojí. Většina vlků se drží co nejdál od lidmi obývaných oblastí a na lidi útočí jen pokud mají extrémní hlad nebo jsou zoufalí.

Ekologie

Vlci jsou běžné psovité šelmy, které lze najít v mnohých částech světa. Jsou to vrcholoví predátoři, kteří loví v dobře organiovaných smečkách využívající taktiky vypilované miliony let evoluce.

Chování

Vlčí smečka je vysoce strukturovaná společnost řízená alfa samcem a alfa samicí. Podřízení vlci patří do třídy beta (většina vlků/vlčic ve skupině) a na spodu jejich společenského řádu je omega vlk (nejspíš vlk samotář nebo „outsider“). Smečka obvykle loví společně. Jejich taktika zahrnuje uštvání jejich oběti na místo, kde ji může smečka obklíčit a pomalu oslabit jednotlivými útoky každého vlka, dokud oběť pod těmito útoky padne na zem. V tomto okamžiku se celá smečka vrhne na oběť, dorazí ji a pustí se do hostiny.

Vlastnosti

wolf

3. edice D&D statistiky

 • Velikost – střední

 • typ – zvíře

 • podtyp – vlci

 • přesvědšení – neutrální

 • obtížnost – 2

Obecné informace

 • Aktivita – přes noc

 • stravování - masožravec

 • oblíbené klima – teplé

 • oblíbené prostředí – lesy

 • zrak – vidění i při nízkém světle

Vzhled

 • barva srsti - šedá

 

 gibberlingove 3e

Gibberlingové jsou malí noční humanoidi, kteří obývají mnohé oblasti Faerunu. Jejich druh pochází z Dalekého světa, místa šílenosti, Pandemonia, nacházejícího se za známými rovinami světů.

Vzezření

První dojem z gibberlingů je vlnící se masa srsti a masa. Pandemonium, jedna z rovin světů, je ve skutečnosti hmota vybledlých zhrbených humanoidů se špičatýma ušima, černými hřívami a šklebícími se obličeji. Jejich oči jsou černé s odleském šílenosti.

Jejich lokalita a společnost

Je velmi těžké si představit socialní strukturu gibberlingů. Nený zde prostor pro žádný smysl, organizaci ani individualitu. Ačkoliv mají alespoň primitivní smysl pro komunikaci mezi sebou, tak nemají žádný rozeznatelný jazyk. Jedinou nadějí na přežití, pokud narazíte na tlupu gibberlingů, je využít jejich strachu z ostrého světla. Gibberlingové často obývají husté lesy a podzemní průchody vyhýbajíce se tak ostrému světlu jakéhokoliv zdroje. Také se dosti bojí ohně. Pokud na ně narazíte přes den, gibberlingové se probudí, ale ve většině případů se krčí ve strachu z ostrého světla, které je obklopuje.

Způsob boje

gibberlingove 2e

Gibberlingové útočí ve velkém počtu vydávajíce ze sebe zvuky strašidelného vytí, cvakání, skříkání a pomateného povídání. Tento pokřikující dav je zcela neorganizovaný a pohybující se v náhodném směru. Často nosí krátké meče různých variant v jejich nepřiměřeně dlouhých rukách bez jakýchkoli tetování či okras. Jsou také otravní a tupí. Kde se dostavají ke svým mečům je neznámo, přičemž by bylo logičtější, kdyby u sebe nosili tupé nástroje vyrobené z kostí.

Tato horda, která je neustále v pohybu, se zpomalí jen na tak dlouho, aby zabila cokoliv na co narazí a pak zase pokračuje v jejich neutuchající krvežíznivosti. Vždy bojují až do samé smrti. Veškeré jídlo, které se jim dostane do cesty pozřou včetně padlých ze svých řad a pokud narazí na nějakou neopevněnou budovu nebo objekt, obecně ji vždy vyrabují.

Ekologie

Pokusy najít doupata gibberlingů vedla vždy nevyhnutelně k podzemním průchodům, kde se jejich stopa nakonec ztratila v nejhlubších kamenných prohlubních a výklencích jeskyní. Můžou být lehce vystopovatelní, jelikož za sebou zanechávají stopu chaosu a ničení a dají se lehce odhalit jelikož leží klidně jen kousek pod povrchem. Gibberlingové se pohybují na povrchu a stále se zahrabávají pod zem, aby se schovali během dne a to je právě ta doba, kdy jsou nejzranitelnější. Podzemní gibberlingové se zahrabají do země nebo si jen tak lehnou na zem a schoulí se do klubíčka, pokud nastane doba odpočinku. Probouzí se okamžitě a to celá skupina naráz vřeštíce, povykujíce a brebentějíce tím nejděsivějším způsobem.

Gibberlingové potřebují nesmírné množství jídla na podporu jejich mánické noční existence, proto ohlodají na kost všechny a všechno, co se jim dostane do cesty. Jejich kožich je obvykle plný vší a jiných škůdců, kteří se do něj dostanou v průběhu spánku, kdy jsou zahrabáni v zemi a to pak způsobuje, že je jejich kůže odporná a bezcenná. Gibberlingové s sebou nenosí žádné poklady nebo jinak užitečné předměty. Ve zkratce, gibberlingové neslouží žádnému účelu a ani žádnému známému pánovi, ale dokážou v noci zajistit náhodnou smrt.

 

Vlastnosti

gibberling anim

3. edice D&D statistiky

 • Velikost – malá

 • typ – humanoid

 • podtyp – gibberlingové

 • přesvědšení – vždy chaoticky neutrální

 • obtížnost – 1/3

Obecné informace

 • Aktivita – přes noc

 • stravování - masožravec

 • oblíbené klima – teplé

 • oblibené prostředí – lesy, podzemí

Vzhled

 • Průměrná výška – 91 – 120 cm

 • barva vlasů – černá

 • barva očí - černá