Nahoru

Bestiář

goblini 5e

Goblini jsou rasa malých a početných goblinoidů běžně se vyskytujících napříč Torilem, obvykle žijíce v podzemních nehlubokých jeskyních, známých též jako doupata. Tato rasa je často, ne však vždy, podřízena ostatním goblinoidům, ve většině případů Hobgoblinům. Ve skutečnosti je možné, že goblini mohli být původně vytvořeni právě Hobgobliny, aby sloužili jako jejich zvědové a infiltrátoři.

Fyzický popis

goblini 3e

Goblini jsou malí goblinoidi, kteří představují pro mnoho jiných jen o málo větší problém než otravný hmyz. Mají ploché obličeje, široké nosy, špičaté uši a malé ostré tesáky. Mají šikmé čelo a barva jejich očí může být od červené až po žlutou. Paleta barev jejich kůže přechází od žluté přes různé odstíny oranžové až po temně červenou a také odstíny zelené, přičemž obvykle všichni členové stejného kmene sdílejí stejnou barvu kůže. Gobliny typicky můžete najít oděné v tmavých kůžích, kvůli jejich chabé hygieně zaneřáděných a zbarvených podobným odstínem jako je jejich kůže. Goblini jsou vysocí něco mezi 104 až 116 cm a jejich váha je od 20 do 27 kg.

Ve srovnání s jinými rasami se goblini rapidně rozmnožují, což má za následek jejich velkou populaci.

Psychologie

goblini 4e

Goblini, tak jako i jiní goblinoidi, jsou „horkokrevní“. Vůdcové, z jejich rasy, se dostávají k moci skrze zradu nebo agresi, než využitím více mírumilovnějších způsobů. Jiným způsobem jak se ještě goblin může stát vůdcem je jako klerik gobliních bohů. Goblini, jako takoví, jsou mnohem snadněji vyprovokovatelnější než mnoho jiných z řad ostatních ras a často skýtají neskutečné potěšení ve vykonání msty, pokud k tomu dostanou důvod. Goblini, kteří se obrátí od zla, často mívají problémy s přemožením vlastní přirozenosti a i jejich přirozená chamtivost jim ztěžuje se chovat ctnostně a bez postranních úmyslů. Ti kteří dokážou odolat, mnohdy nacházejí využití, pro své nechvalně nabité schopnosti, jako lupiči a bojovníci.

Ačkoliv nemají goblini obecně příliš dobrou reputaci, ne všichni goblini jsou tupí nebo zlí. Najdou se i tací, kteří toho udělali tolik, že se stali hrdiny a stali se známí a přijatí i ostatními rasami, převážně z řad těch dobrých. Jak bylo zmíněno výše, krom toho, že musí překonat svou přirozenou „horkokrevnost“ a chamtivost, musí se vypořádat i se silným vlivem kultury jejich společenství, ze které vzešli. Ti kteří toto přítěží zvládnou tak dělají proto, že mají lepší pocit z dělání dobra namísto zla, tedy alespoň v dlouhodobém měřítku. Většina goblinů, kteří se rozhodnou pro život trávený mezi jinými rasami, jsou ženy, a to častokrát kvůli striktně určené roli mateřství, která se od nich očekává. Druhou skupinou goblinů jsou vyvrženci, kteří se pokouší znovuvytvořit poměry jejich kultury tak, že se zaměřují na slabiny jiných ve společnostech negoblinoidů.

Z faktu že jsou goblini často šikanováni ze strany větších a silnějších bytostí, je naučilo využívat těch málo výhod, které mají a to jejich početné převahy a zlomyslného důmyslu. Princip férového boje je pro jejich společnost zcela bezpředmětný. Dávají přednost přepadávání, své početní převaze, špinavým trikům a jakýmkoli jiným nástrojům, které jim můžou poskytnout výhodu. Goblini preferují bitvy, kde početní převaha hraje v jejich prospěch a častokrát utečou nebo se vzdají, pokud nejsou ve výhodě.

Kultura

worg 5e

Společnost goblinů je kmenové povahy. Goblinní vůdcové jsou obecně ti nejsilnější a občas nejchytřejší široko daleko. Goblini také nemají ani trochu smysl pro soukromí. Žijí a spí ve společných velkých prostorách, kdy pouze vůdci mají své oddělené soukromé „úřadovny“. To je také důvodem, že doupata goblinů často smrdí a jsou znečištěná, výhodou však je, že pokud se ocitnou pod útokem, dají se velmi lehce bránit. Pro tyto účely jsou v těchto doupatech nastraženy jednoduché pasti.

Mladí goblini jsou od malička vedeni k tomu, aby se spoléhali jen sami na sebe, a proto, aby přežili musí být agresivní a nemilosrdní. Proto nemůžete od goblina čekat, že se k jiným bude chovat stejně nebo lépe jako by se choval k sobě. Z toho důvodu věří, že je třeba se zbavit potenciálního rivala dříve, než se stane hrozbou. Kvůli násilné nátuře goblinů, se nezřídka stává, že se dostanou pod nadvládu jednotlivců z větších a fyzicky silnějších ras, nejčastěji větších goblinoidů, jako hobgoblinů nebo bugbearů.

Goblinní obydlí jsou typicky velmi hustě zabydlená a zaplněná mladými dětmi goblinů. Tento fakt je způsoben tím, že od goblinských žen se očekává, že budou rodit největší možné množství dětí a to proto aby udržely počty jejich populace, které jsou neustále snižovány, kvůli násilnostem v jejich společnosti. Nicméně, počty mladých goblinů nepřesáhnou počty dospělých, a to z toho důvodu, že životy mladých goblinů jsou stejně nebezpečné jako ty dospělých.

Goblinni mužského pohlaví, kteří jsou ve společnosti goblinů dominantní, jsou přínosní společnosti tím, že kradou a dělají nájezdy, vkrádají se do doupat, vesnic a dokonce i měst za nocí, kdy vezmou vše, na co dojdou. Pokud se jim příliš ztenčí zdroje, uchýlí se dokonce i k pojídaní členů jiných ras, včetně jiných goblinoidů. Není jim ani cizí přepadávat pocestné na cestách nebo v lesích, kdy je oberou o všechno, co mají, dokonce i o oblečení, které mají na sobě. Goblini občas také berou zajatce na těžkou práci v kmenových doupatech nebo táborech.

Do události Kouzlomoru (Spellplague), goblini uctívali členy goblinního pantheonu, zejména Maglubieta, který je inspiroval jako symbol síly a zrádnosti. Nicméně po Kouzlomoru síla Černého pána prokletí vzrostla a spolu s tím i moc nad Maglubietem, což z tohoto goblinního boha udělala jednoho z místodržících Černého pána. Velké množství zbytku goblinního pantheonu bylo zničeno.

Goblini nevycházejí příliš dobře s ostatními rasami a jsou obzvlášť podezíraví k ostatním goblinoidům. Goblini mají poněkud nevyhraněný vztah s orky a půlorky, se kterými příležitostně spolupracují, ale opravdovými spojenci goblinů jsou vrrci, na kterých často jezdí a kteří jim v boji jsou dobrými pomocníky. Goblini mají obzvlášť nepřátelský vztah jak s Tel-quessiry, jinými slovy elfy, tak trpaslíky.

Vlastnosti

goblin archer

3. edice D&D statistiky

 • Velikost – malá
 • typ – humanoid
 • podtyp – goblinoid
 • přesvědšení – neutrální zlo
 • obtížnost
  • goblin - 1/4
  • goblin vůdce - 1

Obecné informace

 • Hlavní bůh – Maglubiyet
 • vidění – vidění ve tmě
 • průměrná délka života – 62 - 80 let
 • jazyk – ghukliakština
 • podrasy
  • Batiri
  • Forestkithští goblini
  • Grodd goblini
 • oblíbené klima – teplé
 • oblibené prostředí – pláně

Vzhled

 • Průměrná výška – 110 cm
 • průměrná váha – 24 kg
 • barva kůže – od žluté až po červenou
 • barva očí - od žluté až po červenou
 • rozlišení – malí vzrůstem, ploché obličeje, přesvědčivé osobnosti, nenápadní, lstiví, malé tesáky, špičaté uši 

hobgoblin 5e alfa ch

Hobgoblini jsou větší, silnější, chytřejší a hrozivější formou goblinoidů než samotní goblini (skřeti), ale nejsou tak mocní jako Bugbearové (Medědové – IWD II). Věří se, že snad právě z Hobgoblinů se vyvinuli Goblini a Bugbearové.

Psychologie

Celkem vzato, se o Hobgoblinech a jim podobných druzích předpokládá, že jsou to tvorové zlí a často se tento předpoklad potvrzuje. Ačkoliv jsou goblinoidi krutí a drsní tvorové, najdou se vyjímky, kteří žijí své životy v cnosti, avšak tyto vyjímky často pochází právě spíše z řad Hobgoblinů než pravých goblinů. Těch pár, kteří podsoupí toto riziko a uspějí, se často setkávají s opatrnou chválou a přijmutím ze strany jiných ras.

Ti, kteří se rozhodnou být ctnostnými, to bohužel nemají vůbec jednoduché, protože jsou neustále pokoušeni svou přirozeností. Ačkoli ne všichni Hobgoblini musí být nezbytně zlí, i tak jsou velice náchylní k násilí a horkokrevnosti, proto je pro ně velmi těžké být pravými altruisty (nezištní, lidumilové). Když jsou vyprovokováni, což se jim může stát velmi lehko, hobgoblini jsou mstivé bytosti, kteří si libují v působení bolesti v těch, kteří je zraňují. Ti Hobgoblini, kteří přemůžou tuto svou přirozenou vlastnost, dělají tak přávě z potěšení, které nachází v dělání dobra a ne zla.

 

Kultura

hobgoblin 3e alfa ch

Hobgoblinové ve většině civilizovaných goblinoidních společenstvech hrají roli vůdců. Zřídkakdy se proto stává, že by nebyli ve vedení společenstev Goblinů, Bugbearů nebo směsice obou ras. Je to z většiny způsobeno tím, že hobgoblinní společnost je více industrializovaná a méně barbarská než ta Goblinů a Bugbearů.

Hobgoblinové jsou malokdy k vidění ve společenstvích, které by nebyly jimvedeny buďto Gobliny nebo Bugbeary nebo někdy oběma rasami, a tak většina civilizovaných gobilnoidních společenstev je takto vedena. Ačkoliv se občas přihodí, že tuto roli zastoupí Bugbearové, tak ve většině případů se stane, že vládu v těchto společenstvech převezme nejsilnější Hobgoblin, který se stane náčelníkem.

Hobgoblinové mají dlouho tradici v přeměně i rození se bytostí světa k otroctví rozličného zaměření. Například jejich práce s vlky nebo vrrky. Podobně mnoho líhní „drakovytých“ bylo zplozeno Hobgobliny. Někteří dokonce věří, že tyto praktiky prováděli dokonce na vlastní rase a tak stvořili tímto způsobem Gobliny a Bugbeary.

Hobgoblini tak neskutečně dbají na svou kmenovou reputaci a vojenský status mezi jednotlivými skupinami, že pokud není při jejich setkávání dodržen náležitý protokol, tak se vše zvrhne v násilí. Přestože jsou hobgoblinní kmeny teritoriální a sobecké povahy tak se často dokáží sjednotit pokud se objeví společný cíl, jako je válka proti negoblinoidním rasám.

 

Náboženství a magie

hobgoblin 2e alfa ch

Maglubiyet, bůh války a vládnutí, je vládcem božstva Hobgoblinů. Přesto, Nomog-Geaya, bůh války a autority, je považován za patrona jejich požstva. Po události Kouzlomoru, Maglubiet se stal místodržícím Boha prokletí.

Hobgoblini jsou se svou náturou, válečnící a dávají přednost hrubé síle než magii. Od těch málo mágů, které je, mezi Hobgobliny, možno najít, se předpokládá, že budou dobře bojovat s vojáky.

 

Vlastnosti

hobgoblin

3. edice D&D statistiky

 • Velikost – střední

 • typ – humanoid

 • podtyp – goblinoid

 • přesvědšení – obvykle zákonné zlo

 • obtížnost – ½

Obecné informace

 • Hlavní bůh – Maglubiyet

 • vidění – vidění ve tmě

 • průměrná délka života – do 60 let

 • jazyk – goblinština, obecný

 • oblíbené klima – teplé

 • oblibené prostředí – kopce

Vzhled

 • Průměrná výška – 192 cm – 198 cm

 • průměrná váha – 85 – 120 kg

 • barva kůže – od oranžové až po červeně hnědou

 • barva vlasů – tmavě hnědá, tmavě šedá, oranžová, červená

 • rozlišení – agresivní, krutí, fyzicky odolní, disciplinovaní, působiví