Nahoru

1.úroveň

Barevná koule (vzývání)
Úroveň: 1
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 
Oblast působení: jedna bytost
Záchranný hod: zrušení

V čarodějově ruce se zhmotní koule o průměru asi půl metru. Když je vržena, koule neomylně zamíří k cíli. Účinek koule se různí podle úrovně mága, který ji seslal. Na první úrovni způsobí 1-4 zranění a oslepí cíl na jedno kolo. Na druhé úrovni způsobí 1-4 zranění a způsobí oběti hrozné bolesti. Na třetí úrovni zraní za 1-6 životů a zapálí oběť. Na čtvrté úrovni způsobí 1-6 zranění a oslepí cíl na 1 tah. Koule z páté úrovně zraní za 1-8 životů a omráčí oběť na 3 kola. Na šesté úrovni způsobí 1-8 zranění a oslabí oběť. Na sedmé úrovni způsobí 1-10 zranění a paralyzuje cíl na 2 tahy. Na desáté úrovni způsobí koule 1-12 zranění kyselinou a promění oběť na kámen. Na 12. úrovni koule zraní kyselinou za 2-16 životů a okamžitě oběť zabije.
Poznámka: Postižená bytost se brání záchranným hodem proti kouzlům s postihem +6 proti všem efektům, ale zranění se vyhnout nemůže.


Barevná sprška (proměny)
Úroveň: 1
Dosah: 9 m
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 
Oblast působení: úhel 60 stupňů
Záchranný hod: zrušení

Po seslání kouzla začne z čarodějových rukou tryskat sprška jasných barev. Kouzlo ovlivní 1k6 bytostí v oblasti působení v pořadí podle vzdálenosti od čaroděje. Všechny bytosti na 4. či nižší úrovni musí uspět v záchranném hodu, jinak upadnou do bezvědomí na pět kol.


 

Děsivé sevření (proměny) 
Úroveň: 1
Dosah: dotyk
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Když se čaroděj dotkne své oběti v okamžiku, kdy je děsivé sevření v činnosti, utrpí oběť zranění elektřinou za 1k8 + 1 život na úroveň uživatele. Mág má k dispozici pouze jediný výboj a jakmile na protivníka sáhne, všechna energie se vybije.


 

Hořící ruce (proměny)
Úroveň: 1
Dosah: 1,5 m
Trvání: ihned
Doba sesílání: 1 
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: 1/2

Když čaroděj sešle toto kouzlo, vytryskne mu z prstů proud ohně. Aby vyslal plamen kupředu, musí čaroděj držet ruce takto: palce musí spojit a prsty roztáhnout. Plamen je dlouhý přibližně 1,5 metru a rozšiřuje se v úhlu přibližně 60 stupňů před čarodějem. Každá bytost v zasažené oblasti ztratí 1k3 životů, plus 2 životy za každou úroveň sesilatele, až do maxima 1k3+20. Ti, kteří uspějí v záchraně proti kouzlu, utrpí pouze poloviční zranění.


 

Infravidění (věštění)
Úroveň: 1
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 10 tahů
Doba sesílání: zvláštní
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Příjemce kouzla získá schopnost infravidění, jako mají elfové či trpaslíci. Efekt trvá, dokud kouzlo neskončí nebo není zrušeno.


 

Larlochovo menší vysátí (nekromancie)
Úroveň: 1
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj vysaje životní sílu cíle a přidá ji ke své vlastní. Dotyčná bytost ztratí 1-4 životy, zatímco sesilatel 1-4 životy získá. Pokud se mág tímto dostane přes svůj maximální počet životů, po uplynutí jedné hodiny o ně přijde.


Magická střela (vzývání)
Úroveň: 1
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 1 
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Magická střela, jedno z nejoblíbenějších kouzel první úrovně, vytvoří až pět střel magické energie, které vylétnou z konečků prstů čaroděje a neomylně zasáhnou zacílenou bytost. Každá z nich způsobí zranění za 1k4 +1 život. Na každé další dvě úrovně zkušeností získá mág další střelu, takže na 3. úrovni bude mít dvě, na 5. úrovni tři, na 7. úrovni čtyři atd. až do maximálních 5ti na 9. úrovni.


 

Mrazivý dotyk (nekromancie)
Úroveň: 1
Dosah: 0 
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 1 
Oblast působení: sesilatel 
Záchranný hod: zrušení

Když mág dokončí příslušné zaklínadlo, obklopí jeho ruce modravá záře. Tato energie napadne životní sílu jakéhokoliv tvora, na něhož čaroděj úspěšně zaútočí tváří v tvář. Stvoření, kterého se dotkne, musí uspět v záchranném hodu proti kouzlu, jinak bude zraněno za 1-8 životů a získá postih -2 k THAC0.


 

Ochrana před zkameněním (ochrana)
Úroveň: 1
Dosah: 0
Trvání: 5 tahů
Doba sesílání: 1
Oblast působení: cíl
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo propůjčí příjemci imunitu vůči všem petrifikujícím útokům. To zahrnuje pohled baziliška, medúzy atd.


 

Ochrana před zlem (ochrana)
Úroveň: 1 
Sféra: ochrana
Dosah: dotyk
Trvání: 3 kola/úroveň
Doba sesílání: 1
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Kouzlo vytvoří kolem příjemce magickou bariéru, která se pohybuje s osobou a má dva hlavní účinky: všechny útoky prováděné zlými či zle očarovanými bytostmi proti chráněné osobě mají postih -2 k hodu na útok a ke všem záchranným hodům způsobeným takovými útoky má chráněná bytost bonus +2.


  

Přátelé (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 1
Dosah: 0 
Trvání: 1k4 kol + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1 
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: zvláštní

Kouzlo způsobí, že čaroděj dočasně získá 6 bodů charisma. Na všechny, kteří jej spatří, učiní silný dojem, takže se k němu začnou chovat velmi přátelsky a budou se snažit mu pomáhat. Úředník v kanceláři se může stát vstřícnějším; mrzutý strážný utrousí nějakou tu informaci; útočící orkové mohou ušetřit sesilatelův život a místo toho jej zajmou.


Slepota (iluze/přeludy)
Úroveň: 1
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 10 tahů
Doba sesílání: 2
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Toto kouzlo natrvalo oslepí cíl. Je povolen záchranný hod - pokud je úspěšný, kouzlo nepůsobí. Je-li oběť oslepena, získá postih -4 k útoku i k obrannému číslu.


Spánek (zaříkávání/zmámení) 
Úroveň: 1
Dosah: 30 metrů
Trvání: 5 kol/úroveň
Doba sesílání: 1 
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zrušení

Když čaroděj sešle kouzlo Spánek, upadne jedna nebo více bytostí (kromě nemrtvých a dalších speciálně vyjmutých z účinku kouzla) do letargického spánku. Všechny ovlivněné bytosti musí být navzájem od sebe vzdáleny 9 metrů. Bytosti v oblasti působení musí uspět v záchranném hodu s postihem -3, jinak usnou. Příšery s životaschopností 4+3 a více nebudou kouzlem nijak ovlivněny. Střed oblasti působení určí sesilatel. Na magicky uspané protivníky je možno útočit se značným bonusem.


Sádlo (vyvolávání) 
Úroveň: 1
Dosah: 10 metrů
Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1 
Oblast působení: Oblast 9 x 9 metrů
Záchranný hod: zvláštní

Po dokončení zaklínadla se země pokryje kluzkou vrstvou mastného tuku. Každá bytost, která do těchto míst vstoupí nebo která se zde nachází v okamžiku, kdy je kouzlo vyvoláno, musí uspět v záchraně proti kouzlu, jinak uklouzne a nemůže se pohybovat rychle. Ti, kteří uspěli, se mohou dostat na nejbližší nekluzký povrch na konci kola. Ostatní mohou každé kolo zkusit záchranný hod.


Určení (věštění)
Úroveň: 1
Dosah: 0 
Trvání: ihned
Doba sesílání: Zvláštní
Oblast působení: 1 předmět
Záchranný hod: žádný

Pokud se čaroděj naučil toto kouzlo, může s jeho pomocí odhalit magické vlastnosti jednoho předmětu v inventáři. Stačí nahlédnout do popisu neznámé věci a stisknout tlačítko pro jeho identifikaci. Pravděpodobnost úspěchu je stoprocentní. Dozví se tak název zvoleného objektu, jeho účinky a zda není prokletý.


Zmam osobu (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 1
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 5 kol
Doba sesílání: 1 
Oblast působení: 1 osoba
Záchranný hod: zrušení

Toto kouzlo ovlivní jednu osobu, na kterou je sesláno. Termín osoba označuje dvounohé lidi, demilidi nebo humanoidy lidské velikosti či menší, jako jsou brownie, dryády, trpaslíci, elfové, gnollové, gnómové, skřeti, půlelfové, půlčíci, půlorci, skuruti, lidé, koboldi, ješteří lidé, nixie, orkové, pixie, skřítci, troglodyti a mnozí další. Bytost musí uspět v záchraně proti kouzlu, aby se jeho účinkům zabránila.
Pokud příjemce kouzla neuspěje v záchranném hodu (k němuž má bonus +3), pohlíží na sesilatele jako na nejlepšího přítele a spojence, kterého si váží a chrání jej. Sesilatel mu může dávat rozkazy a zmámený člověk je vyplní, jak nejrychleji bude schopen.
Pokud však čaroděj zraní anebo se pokusí nějak zjevně zmámené osobě ublížit či pokud na očarovaného bude úspěšně použito kouzlo rozptýlení magie, budou účinky kouzla zlomeny.
Jestliže na bytost působí dvě nebo více zmámení současně, přednost bude mít vždy to poslední. Nezapomeňte, že subjekt si plně pamatuje události, jež se seběhly, když byl pod vlivem této magie. 
Žádné zmámené bytosti také nemohou opustit oblast, ve které k jejich zakletí došlo.


Zbroj (vyvolávání) 
Úroveň: 1
Dosah: 0
Trvání: 10 tahů
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: Sesilatel
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj vytvoří magické pole, které slouží jako šupinové brnění (OČ 6). Sčítá se s obratností a v případě bojovníků/mágů s bonusem za štít. Kouzlo Zbroj neomezuje pohyb, jelikož nic neváží, ani nebrání v kouzlení. Pokud není odčarováno, vydrží 9 hodin.


Štít (vzývání)
Úroveň: 1
Dosah: 0 
Trvání: 5 tahů
Doba sesílání: 1 
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Když je toto kouzlo sesláno, vytvoří se před čarodějem neviditelná bariéra. Nastaví obranné číslo čaroděje na 4 proti všem zbraním a 2 proti střelným útokům. Také zajišťuje imunitu před kouzlem Magická střela.