Nahoru

5.úroveň

a

Drž příšeru (zaříkávání/zmámení) (datadisk TotSC)
Úroveň: 5
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5
Oblast působení: 1,5 m okolo cíle
Záchranný hod: zrušení

Toto kouzlo znehybní 1k4 bytostí jakéhokoli druhu po devět či více kol, pokud neuspějí v záchraně proti kouzlu s postihem -2.
Účinek je vystředěn na oběť vybranou sesilatelem. Každý nepřítel v okruhu 1,5 metru od cíle je také ovlivněn. Ty, kteří uspěli v záchranném hodu, kouzlo vůbec neovlivní. Nemrtvé bytosti nelze zadržet.
Zadržené bytosti se nemohou pohybovat ani mluvit, ale uvědomují si vše, co se kolem nich děje, a mohou používat schopnosti, které nevyžadují pohyb či řeč. Při zadržení mohou oběti samozřejmě utrpět zranění, nakazit se nemocí či být otráveny jedem.


a

Chaos (zaříkávání/zmámení) (datadisk TotSC)
Úroveň: 5
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 5 kol + 1 kolo/6 úrovní
Doba sesílání: 4
Oblast působení: krychle o hraně až 18 m
Záchranný hod: zvláštní

Účinky tohoto kouzla jsou stejné jako u kouzla 4. úrovně, 'zmatení'. Oběť bloumá kolem, jako by byla omámená, někdy se vzdálí, jindy zaútočí na vlastního nebo nepřítele. Je-li cíl na 4. nebo nižší úrovni, nemá nárok na hod na záchranu proti účinku kouzla. Pokud však již dosáhl 5. nebo vyšší úrovně, získává hod na záchranu proti kouzlu s penalizací -4. Chaos účinkuje po dobu svého trvání nebo dokud není úspěšně odčarován.


Kužel mrazu (vzývání) (datadisk TotSC)
Úroveň: 5
Dosah: 0
Trvání: okamžitě
Doba sesílání: 5
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: 1/2

Kouzlo vytvoří kužel extrémního chladu, který vychází z čarodějovy ruky a rozšiřuje se do délky 1,5 metru a 0,3 metru v průměru za úroveň sesilatele. Odsává teplo a zraňuje za 1k4 + 1 životů za úroveň čaroděje. Například mág na 10. úrovni sešle kužel mrazu dlouhý 15 metrů o průměru 3 metry, který zraňuje za 10k4 + 10 životů.


A

Ovládnutí (zaříkávání/zmámení) (datadisk TotSC)
Úroveň: 5
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 8 kol
Doba sesílání: 5
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Tato magická nadvláda umožní sesilateli po určenou dobu kontrolovat činnost libovolné bytosti. Tento vliv je udržován telepatickým spojením mezi čarodějem a jeho obětí. Na rozdíl od kněžského kouzla Duševní ovládnutí nemá cíl žádnou možnost uvolnit se (vyjma zrušení kouzla, samozřejmě), i když je donucen udělat něco proti svému přesvědčení. Aby se vyhnula účinkům kouzla, musí oběť uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -2.


Oživ nemrtvé (nekromancie)
Úroveň: 5
Dosah: 10 metrů
Trvání: 8 hodin
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo vytvoří nemrtvé příšery, které slouží mágovi. Automaticky povstane jeden nemrtvý za úroveň sesilatele. Kostlivec nebo zombie. 
Takto stvoření tvorové mohou mága následovat, setrvat v oblasti a napadnout každou přicházející bytost (nebo jen určený druh) apod. Nemrtví zůstávají oživeni, dokud nejsou zničeni v souboji, neuplyne 8 hodin, nebo dokud nejsou odvráceni. Kouzlo nelze rozptýlit.


 

Povolávání příšer III (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 5
Dosah: 40 metrů
Trvání: 12 minut (1 minuta)
Doba sesílání: 5
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo je podobné kouzlu Povolávání příšer I, s tím rozdílem, že vyvolá příšery s životaschopností 5. Je 60%, že přijde jedna příšera, a 40% na příchod dvou příšer. Tyto se objeví kdekoliv v dosahu kouzla a útočí na sesilatelova nepřítele, dokud kouzlo nevyprší, nebo dokud nepobije všechny protivníky.


a

Slabomyslnost (zaříkávání/zmámení) (datadisk TotSC)
Úroveň: 5
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: trvale
Doba sesílání: 5
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Toto kouzlo změní cíl na žvatlajícího idiota, dokud není kouzlo úspěšně zrušeno. Oběť si může hodit na záchranu proti kouzlu s postihem -2, aby jeho účinkům odolala. Slabomyslní jedinci nemohou čarovat.


Smrtící mrak (vzývání)
Úroveň: 5
Dosah: 10 metrů
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 5
Oblast působení: 12 m široký, 6 m vysoký, 6 m dlouhý mrak
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo vytvoří vlnící se oblak smrtících výparů, které zabijí každou bytost s vrhem na životy menším než 4+1; pokud oběť dosáhla 4+1 až 6, získává možnost hodu na záchranu proti jedu s postihem -4, jinak zemře. Zadržení dechu nemá na vražedné působení kouzla žádný účinek. Bytosti na vyšší než 6. úrovni (nebo s životaschopností větší než 6) musí opustit mrak, jinak utrpí 1k10 zranění jedno každé kolo, kdy se nacházejí v oblasti působení.


 

Stínové dveře (iluze/přeludy)
Úroveň: 5
Dosah: 10 metrů
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 2
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj vytvoří iluzi dveří. Ta mu pak dovolí jakoby "dveřmi" odejít a ztratit se. Ve skutečnosti rychle uteče a zůstane neviditelný (jako při kouzlu Vylepšená neviditelnost). Použitím Pravdivého vidění, drahokamu vidění nebo podobné magie lze čaroděje odhalit.