Nahoru

khalid

Lokace: Boareskyrský most (mbd2000-boareskyr-bridge) - pevnost Bridgefort

Rasa, povolání, přesvědčení: půl-elf, bojovník, neutrálně dobrý

Vlastnosti: 15 - 16 - 17 - 15 - 10 - 9

Poznámka: S Khalidem budete mluvit poté, co se dostanete do pevnosti Bridgefort. Pozvat jej do vaší družiny jej budete moci až poté, co budete připraveni vyřešit problém s obléhánim, na nádvoří pevnosti.