Nahoru

Předměty

*) - Očarování: tzn. míra magie, jakou je zbraň očarována. Rozhoduje o tom, zda je některé potvory možné zasáhnout nebo ne - např lepší golemy a silnější potvory (např. Kangaxxe zasáhnou jen zbraně +4 a +5). Tato veličina má význam jen u munice a zbraní na blízko, u luků, praků a kuší o zásahu nerozhoduje.
**) - Číslo: to se píše za CLUAConsole při cheatování, viz sekce cheaty (na místo, které na té stránce označuji "x")
Zkratky: WK - Watcher's Keep = Strážcova Tvrz

zbraně: dlouhé meče - krátké meče - obouruční meče - meče bastardy - scimitary - katany - sekery - palcáty - cepy - kladiva - halapartny - oštěpy - dýky - kyje - hole - dlouhé luky - krátké luky - kuše - praky - munice - šipky do ruky

zbroje a doplňky: kožené zbroje - kroužkové zbroje - plátové zbroje - roby - štíty - helmy - chrániče - opasky - pláště - boty

ostatní předměty: amulety - kouzelné hůlky - magické prsteny - ostatní


DLOUHÉ MEČE    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Dlouhý Meč +3 +3 +3 1k8+3 - obchody v ToB sw1h73
Anguvardal +4 +4 +4 1k6+4, +1 ohněm 1/d nastaví sílu na 22 po dobu 60 sekund 4. patro WK - kapitán Githyanki sw1h60
Anguvardal +5 +5 +5 1k8+5, +1k4+1 ohněm při opužití nastavuje sílu na 22, imunita na vysátí úrovně Češpenar sw1h61
Odpověď +4 +4 +4 1k8+4 s každým zásahem -15% odlnost na magii cíle a -2 na OČ cíle Tombelthan - Oáza sw1h77


KRÁTKÉ MEČE    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Krátký Meč +3 +3 +3 1k6+3 - obchody v ToB sw1h74
Meč Masky +4 +4 +4 1k6+4 15% šance, že s úspěšným zásahem bude protivník na 24 sekund zapleten, bez záchrany obchdnice Garlena na střeše WK sw1h58
Meč Masky +5 +5 +5 1k6+5 15% šance na vysátí jedné úrovně , 15% šance, že bude protivník na 24 sekund zapleten, bez záchrany Češpenar sw1h59


OBOURUČNÍ MEČE    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Obouruční Meč +3 +3 +3 1k10+3 - obchody v ToB sw2h20
Psionická Čepel +5 +5 +5 1k10+5 imunita na zmatení a všechny psionické útoky Yaga-Shurovo doupě v horách sw2h21
Crasomyr +6 +6 +6 1k12+6, +6 zmateně zlým + 50% odolnost vůči magii, Rozptyl magii 3/d, se zásahem ruší kozla cíle Češpenar sw2h19
Gram, Meč Smutku +5 +5 +5 1k10+5 10% šance na 2k12 zranění jedem Abazigal sw2h17
Gram, Meč Smutku +5 +5 +5 1k10+5 + 5% odolnost na magii, 10% šance na 2k12 zranění jedem, cíl hází záchranu proti smrti (s -5 penalizací), jinak vysátí jedné úroveně Češpenar sw2h18


MEČE BASTARDY    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Meč Bastard +3 +3 +3 2k4+3 - obchody v ToB sw1h72
Čistič +4 +4 +4 2k4+4, +4 zmateně zlým + 20% odolnost na magii 3. patro WK sw1h64
Čistič +5 +5 +5 2k4+5, +5 zmateně zlým + 30% odolnost na magii, Rozptyl magii 2/d, Hromadné léčení 1/d Češpenar sw1h65
Zhouba Nepřítele +3 +3 +3 2k4+3, +6 zranění vs. nemrtvým, přeměňovatelům a všem jinosférickým bytostem (démonům, planetarům, atd.) - 1. patro WK, jedna ze soch sw1h62
Zhouba Nepřítele +5 +5 +5 2k4+5, +6 zranění vs. nemrtvým, přeměňovatelům a všem jinosférickým bytostem (démonům, planetarům, atd.) +1 na všechny záchranné hody, se zásahem sešle na Larlochovo menší vysátí (bez záchrany) Češpenar sw1h63


SCIMITARY    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Scimitar +3 +3 +3 1k8+3 - obchody v ToB sw1h52
Yamato +4 +4 +4 1k8+4 +1 OČ U Korbelovníku, Saradush sw1h66
Usunina Čepel +4 +4 +4 1k8+4 10% šance na +2k10 zranění elektřinou (záchrana proti dechu -> poloviční zranění) jedna ze soch v 1. patře WK sw1h67
Přízračný meč +4 +4 +4 1k8+4, +1k4 ledem 1/d vyvolá přízračnou čepel - tančící meč bojující po 4 kola za toho, kdo vládne Přízračným mečem, jeden útok za kolo, zranění 1k8 +3 Cambion ve 3. patře WK sw1h68
Přízračný meč +5 +5 +5 1k8 +5, +1k6 ledem 1/d vyvolá přízračnou čepel - tančící meč bojující po 4 kola za toho, kdo vládne Přízračným mečem, jeden útok za kolo, zranění 1k8 +3; 'Zbroj probíjející úder' 1/d - THAC0 +10 bonus na 3 kola Češpenar sw1h69


KATANY    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Katana +3 +3 +3 1k10+3 - obchody v ToB sw1h75
Hindova Zkáza +3 +3 +3 1k10+3 Slabší Obnova 1/d Saldarex, 5. patro WK sw1h70
Hindova Zkáza +4 +4 +4 1k10+4 imunita na srmtící kouzla, +10% odolnost na magii, 1/d Silnější Obnova Češpenar sw1h71


SEKERY    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
K'logarath +4 +4 +4 1k6+4 při vržení se vrací do ruky, cíl musí hodit záchranu proti smrti, jinak je sražen na zem a utrpí +2k6 zranění pašeráci, Amekathran ax1h16
Sekera Neústpunosti +3 +3 +3 1k8+3 +1 na OČ, regenerace 1hp/kolo 4 patro WK, místnost za loučemi ax1h14
Sekera Neústupnosti +5 +5 +5 1k8+5 +1 na OČ, regenerace 1hp/kolo, odolnost +1, 10% šance, že úspěšný zásah zabije nepřítele useknutím hlavy Češpenar ax1h15


PALCÁTY    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Palcát +3 +3 +3 1k6+4 - obchody v ToB blun33
Bouřná Hvězda +3 +3 +3 1k6+4, +1k6 elektřinou - stroj Luma Šíleného, 4. patro WK blun28
Bouřná Hvězda +5 +5 +5 1k6+6, +1k6 elektřinou +20% odolnost na elektřinu, 5% šance na seslání Řetězového Blesku Češpenar blun29


CEPY    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Cep +3 +3 +3 1k6+3 - obchody v ToB blun32
Řemdih +3 +3 +3 2k4+3 - obchody v ToB blun34
Ledová Hvězda +4 +4 +4 2k4 +4 +1k4 +20% odolnost na oheň Gromnir - Saradush blun35
Cep Věků +5 +5 +5 1k6+6, +2 kyselinou, +2 mrazem, +2 ohněm, +2 jedem, +2 elektřinou volná akce, +5% odolnosti na magii, 33% šance, že zásah cíl zpomalí (bez záchranného hodu) Češpenar blun30


KLADIVA    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Válečné Kladivo +3 +3 +3 1k4+3 - obchody v ToB hamm12
Runové Kladivo +4 +4 +4 2k4+4, 4k4+8 nemrtvým ochrana před negativní sférou, nemrtví musí uspět v záchraně proti smrti (penalizace -4) jinak umírají Yaga-Shura hamm10
Runové Kladivo +5 +5 +5 2k5+5, 4k4+8 nemrtvým ochrana před negativní sférou, imunita vůči strachu, síla ohnivého obra (22) 1/d, hromadné léčení 1/d, nemrtví mus­ uspět v záchraně proti smrti (penalizace -4) jinak umírají Češpenar hamm11


HALAPARTNY    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Hlapartna +3 +3 +3 1k10+3 - obchody v ToB halb12
Ničitel +4 +4 +4 1k10+4 Plášť strachu 2/d Yaga-Shurovo doupě halb10
Ničitel +6 +6 +6 1k10+6 Plášť strachu 3/d, +3-18 zranění s každým zásahem pokud protivník neuspěje v záchraně proti jedu, 10% šance, že zásah usekne nepříteli hlavu (bez záchranného hodu) Češpenar halb11


OŠTĚPY    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Ixilův Hřeb +4 +4 +4 1k6+4 - 5. patro WK sper11
Ixilův Hřeb +6 +6 +6 1k6+6 volná akce, s každým úspěšným zásahem musí protivník uspět v záchraně, jinak je na 3 kola přišpendlen a každé kolo zraněn +1k6+5 Češpenar sper12


DÝKY    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Dýka +3 +3 +3 1k4+3 - obchody v ToB dagg24
Dýka Hvězd +4 +4 +4 1k4+4 5% šance, že se uživatel po úspěšném zásahu stane na 60 sekund neviditelným demi-lich, 4. patro WK dagg21
Dýka Hvězd +5 +5 +5 1k4+5 15% šance, že se uživatel po úspěšném zásahu stane na 60 sekund neviditelným, hvězdný blesk - každý úspěšný zásah má 5% šanci, že způsobí +1k8 zranění ohněm a +1k8 zranění elektřinou Češpenar dagg22
Ixilův Bodec +2 +2 1k4+2 - Barevný démon, 2. patro WK dagg23


KYJE    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Kyj +3 +3 +3 1k6+3 - obchody v ToB blun31
Výbušný Kyj +3 +3 +3 1k6+3, +3 ohněm 20% šance, že cíl utrpí +10 zranění ohněm, 7% šance, že při zásahu vybuchne ohnivá koule 5. patro WK blun26
Výbušný Kyj +5 +5 +5 1k6+5, +5 ohněm 30% šance, že cíl utrpí +15 zranění ohněm, 5% šance, že při zásahu vybuchne ohnivá koule Češpenar blun27


HOLE    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Hůl +3 +3 +3 1k6+3 - obchody v ToB staf24
Hadí Hůl +2 +2 1k6+2 50% šance na otravu protivníka s každým úspěšným zásahem. Otrava trvá 1 kolo a zraňuje za 2 životy/sekunda pokud cíl neuspěje v záchraně proti smrti. 5. patro WK staf23
Hůl Beranidla +4 +4 +4 1k6+10 10% šance, že je protivník sražen zpět a omráčen (neplatí na velká stvoření jako jsou draci nebo obři) Saldarex, 4. patro WK staf21
Hůl Beranidla +6 +6 +6 1k6+12, +1k4 bodné 15% šance, že je protivník sražen zpět a omráčen (neplatí na velká stvoření jako jsou draci nebo obři) Češpenar staf22


DLOUHÉ LUKY    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Dlouhý Luk +3 +3 +3 +0 - obchody v ToB, Oáza bow25
Skládaný Luk +3 +3 +4 +1 vyžaduje sílu 18 obchody v ToB bow24
Taralash +4 +4 +4 +0 zvyšuje rychlost pohybu o 2 5. patro WK bow22
Taralash +5 +5 +5 +0 zvyšuje rychlost pohybu o 2 Češpenar bow23


KRÁTKÉ LUKY    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Krátký Luk +3 +3 +3 +0 - obchody v ToB bow26
Černoplamenný Luk +4 +4 +4 +0 1/d Zdokonalený spěch, +5% odolnosti na oheň a mráz kapitán Baltazarových žoldnéřů bow20
Černoplamenný Luk +5 +5 +5 +0 1/d Zdokonalený spěch, +5% odolnosti na oheň a mráz Češpenar bow21


KUŠE    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Lehká Kuše +3 +3 +3 +3 - obchody v ToB xbow18
Těžká Kuše +3 +3 +3 +5 - obchody v ToB xbow17
Ohňozub +4 +4 +6 (+4 kuše, +2 šípy) 1k8+4, +2 ohněm automaticky střílí ohnivé šípy +2 obchodnice Garlena na střeše WK xbow15
Ohňozub +5 +5 +7 (+5 kuše, +2 šípy) 1k8+5, +2 ohněm automaticky střílí ohnivé šípy +2 Češpenar xbow16


PRAKY    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Prak +3 +3 +3 +3 - obchody v ToB slng10
Erinyin Prak +4 +4 +4 +4 může vytvořit 5 +4 střel denně 5. patro WK slng08
Erinyin Prak +5 +5 +5 +5 může vytvořit 5 +4 střel denně Češpenar slng09


MUNICE    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Šipka +3 +3 +3 1k8 - obchody v ToB bolt09
  Šíp +3 +3 +3 1k6 - obchody v ToB arow15
Střela +3 +3 +3 1k4+4   obchody v ToB bull05
Střela +4 +4 +4 1k4+5   obchody v ToB bull06


ŠIPKY DO RUKY    nahoru

vzhled název očar.* zásah zranění vlastnosti kde to najít číslo**
Karmínová Šipka +3 +3 +3 1k3+3 vrací se do ruky 1. patro WK dart08


KOŽENÉ ZBROJE    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Pokovaná Kožená Zborj Trnu +6 4 každý zásah, který dopadne na nositele, způsobí útočníkovi 1k4 zranění ohněm Sendaina Enkláva leat23
Zbroj Velkého Mistra 1 zvyšuje rychlost pohybu stejně jako Boty Rychlosti jeden z Gromnirových nohsledů (Saradush) leat24


KROUŽKOVÉ ZBROJE    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Kroužková Zbroj +3 2 - Baltazarovi žoldáci chan21
Zbroj Z Šupin Bílého Draka -2 +50% odolnost na mráz, Kužel Mrazu 3/d Češpenar chan20
Aslyferundova Kroužková Zbroj 0 imunita na nemagické zbraně, bard smí kouzlit Češpenar chan19


PLÁTOVÉ ZBROJE    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Plná Plátová Zbroj +2 -1 - obchody v ToB plat23
Enkidova plná plátová zbroj +3 -2 imunita na probodnutí, +5% odolnost na magii pašeráci - Amekathran plat21
Shuruppakova plátová zbroj -2 +1 k obratnosti, +20% odolnost na oheň Yaga-Shura plat22
Plátová Zbroj Modrého Draka -1 +90% odolnost vůči bleskům a elektřině Češpenar plat20


ŠTÍTY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Štít Řádu +5 +1 na všechny záchranné hody Yaga-Shura shld32
Štít Z Temné Oceli +5 +10% odolnost vůči ohni, mrazu, kyselinám a jedu Sendaina enkláva shld31


HELMY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Helma Kamene - +25% odolnost vůči ohni, chladu, kyselině, jedům a elektřině WK helm31
Helma Kamene - +25% odolnost vůči ohni, chladu, kyselině, jedům a elektřině; Aura ovládnutí 3/d (nepřítel musí uspět v záchraně proti kouzlu s penalizací -2, jinak uprchne v hrůze) Češpenar helm32
Bronzový Iounský Kámen - umožňuje zapamatovat si jedno dodatečné kouzlo 7. úrovně, smí užívat jen mág a bard Saradušské vězení helm27
Levandulový Iounský Kámen +1 +4 k záchranným hodům proti smrti Gromnir helm26
Obsidianový Iounský Kámen - +1 na odolnost Zachráněný tlustý obchodník, těsně po úniku ze Saradushe v lokaci Severní Les helm24
Stříbrný Iounský Kámen   +1 k moudrosti U Korbelovníku - Saradush helm25
Wong-Feiův Iounský Kámen +1 +15 k maximálnímu počtu hp, regenerace 1hp/6 sekund, může užívat pouze mnich, bojovník Sendaina enkláva helm34
Zlatý Iounský Kámen - +1 na inteligenci obchodník Lazarus helm23
Zlodějská Kápě - imunita vůči probodnutí a jedům, Pravdivé vidění 3/d Češpenar helm30
Kroužek Netherilu - +10 k maximálnímu počtu hp, jedno dodatečné kouzlo 7. a 8. úrovně, smí užívat jen mág Češpenar helm28


CHRÁNIČE    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Zázračné Rukavice +1 +1 THAC0, jedno bonusové kouzlo 2.,3. a 4. úrovně, smí užívat jen bard Češpenar brac25
Tzu-Zanovy Chrániče +1 +15 k maximálnímu počtu hp, smí užívat jen mnich Draconis brac26
Paladinovy Chrániče - +10 k maximálnímu počtu hp, smí užívat jen paladin 1. patro WK, místnost s archivářem brac22
Posvěcené Chrániče - +10 k maximálnímu počtu hp, Vyleč kritická zranění 1/d, Vzkříšení 1/d Češpenar brac23
Rukavice pozoruhodné specializace - +1 k THACO, +2 ke zranění, +1/2 útok/kolo 5. patro Strážcovy tvrze, jeden ze strážců portálu k bezejmenému brac21


OPASKY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Pás Síly Ohnivého Obra - nastavuje sílu na 22 doupě Yaga-Shury belt11


PLÁŠTĚ    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Vylepšný Plášť Ochrany +2 +2 na OČ, +2 na záchranné hody, Zdokonalený spěch 1/d, Vylepšená neviditelnost 1/d Češpenar clck31
Montoliův Plášť +1 OČ, +1 bonus k záchranným hodům, +2 THAC0 na zbraň v levé ruce, smí užívat jen hraničář Češpenar clck32


BOTY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Gargoylí Boty Kamenná kůže 2/d (2 kůže k použití), imunita vůči probodnutí pašeráci - Amekathran boot12
Boty Rychlosti dvojnásobná rychlost pohybu, jako při kouzlu spěch, +1 útok/kolo U Korbelovníku, Saradush, další boot01


MAGICKÉ AMULETY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Amulet Seldarinu +10% odolnost na magii, +1 bonus k všem záchranným hodům Odměna od Elessime za záchranu Sulldanesselaru amul27
Amulet Gepardí rychlosti zvyšuje rychlost pohybu o 2, 1/d Zdokonalený spěch na nositele Sendaina enkláva amul26
Amulet Mistra harfeníka +20% k nalezení pasti a k odemykání, +3 OČ, nositel je imunní vůči umlčení, smí užívat jen bard a zloděj Yaga Shurovo doupě amul28
Malin kámen duše +1 k obratnosti a odolnosti, 1/d Neutralizuj jed, nemůže užívat postava s dobrým přesvědčením úkol Osvobození dcery v Amekathranu amsoul01


KOUZLENÉ HŮLKY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Hůlka Kouzelného útoku sesílá Zlom (spotřebuje 1 náboj), sesílá Proraž kouzlo (spotřebuje 1 náboj), smí užívat jen mág a bard 2. patro WK (Strážcova tvrz) wand18
Hůlka prokletí Sesílá na cíl Slepotu, Hluchotu a Ticho, stojí 1 náboj (záchrana neguje všechny účinky) 2. patro WK wand19
Žezlo zvratu Zpětný rubínový paprsek (stojí jeden náboj), smí užívat pouze bojovníci, hraničáři a paladinové WK, ? rods06


MAGICKÉ PRSTENY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Prsten Zlepšené neviditelnosti 1/d Zlepšná neviditelnost na nositele Abazigalovo doupě ring42
Prsten Protijedu imunita na jedy Lich v Amekathranu ring46
Dubový prsten nutná součást k sestrojení Prstene Jádrového dřeva kněz Waukeen - Amekathran ring43
Dubový prsten +1 kouzlo 6. a 7. úrovně, smí užívat jen druid Češpenar ring44
Prsten Ohnivé odolnosti +40% odolnost na zranění ohněm Lazarus - Saradush ring02
Svatý symbol Lathandera + 1 kouzlo 6. a 7. úrovně., +5% odolnost na magii, +1 k síle,l smí užívat jen dobrý klerik dobrý klerik obdrží při dosažení 25 úrovně belt12
Svatý symbol Helma + 1 kouzlo 6. a 7. úrovně., +5% odolnost na magii, +1 k síle,l smí užívat jen neutrální klerik neutrální klerik obdrží při dosažení 25 úrovně belt13
Svatý symbol Tala + 1 kouzlo 6. a 7. úrovně., +5% odolnost na magii, +1 k síle,l smí užívat jen zlý klerik zlý klerik obdrží při dosažení 25 úrovně belt14


OSTATNÍ    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Bezedný pytel Vejde se do něj až 100 předmětů (40 šípů je 40 předmětů!) a jejich váha se nepočítá Lazarus bag19
Pás na munici slouží ke skladování šípů 1. patro WK bag05
Skříňka na lektvary vejde so do ní až 100 lektvarů Garlena na střeše WK, Lazarus bag06
Balíček mnoha věcí Můžete si vyhrát spoustu věcí. Viz. Hra s cambionem Cambion na konci 3. patra WK deck
Figurína Shakti 1/d na 4 kola transformace do válečníka s těmito vlastnostmi: OČ nastaví na -5, zrychlí uživatele, dva útoky za kolo, +4 krátkým mečem tak, jakoby uživatel měl 2 body dovednosti u krátkého meče. Nemůže užívat válečník. zlý obchodník Kiser Jhaeri v Saradushi figure01