Deck of Many Things (deck) má u sebe Cambion Aesgareth (gorcamb) ve třetím patře (na jeho úplném konci) Watcher's Keep (ar3015). Je to docela přátelský (zmateně zlý) démon a bude si s vámi chtít zahrát interaktivní karetní hru. Pravidla vám vysvětlí - ve zkratce: budete tahat karty, kdo vytáhne silnější kartu, vyhrál. Jen doplním, že když vaše karta bude mít stejnou bodovou hodnotu jako Aesgarethova, vyhrává on.

Můžete vsadit:

 • vitality - když prohrajete, postava ztratí určitý počet životů (nepodařilo se mi zjistit na čem je konkrétní počet závislý, ale je to okolo 10 HP (povedlo se mi ztratit i 30 HP)
 • experience - když prohrajete, postava ztratí 50 000 XP
 • cesta ven - tj. když prohrajete, necháte ho odejít (přístupné jen pokud máte Vigil Stone (plot01b))

On vsadí:

 • Spectral Brand +4 (Přízračný meč +4) (sw1h68) - scimitar, u Cespenara (botsmith) lze vylepšit na Spectral Brand +5 (sw1h69)
 • Wish (Přání) (scrlb4) - svitek Wish
 • Scepter Gem (plot02e) - přístupné pouze, když se vy vsadíte o cestu ven

Varování: Pokud se vsadíte o cestu ven a on vyhraje, tak už nebudete hrát dál. A pokud získáte Scepter Gam, on na vás zaútočí, tak už nebudete hrát dál. Proto doporučuji tyto dvě věci vsadit až v posledním (třetím) kole.

První hra

Můžete si vytáhnout tyto dvě karty:

 • Plague (bodové ohodnocení 1) - sníží/zvýší (prostě nastaví) odolnost postavy na 6. Jde zrušit kouzlem Remove Curse (Odstraň kletbu)
 • Strife (bodové ohodnocení 3) - zpomalí postavu na 60 vteřin

Aesgareth si vytáhne jednu z těchto karet:

 • Triumph (bodové ohodnocení 1) - objeví se 4 bojovníci (gordeck1,2,3,4), kteří na něj zaútočí
 • Construct (bodové ohodnocení 4) - objeví se Adamantite Golem (gordeckb), který na něj zaútočí

V tomto kole je tudíž vaše jediná šance si vytáhnout Strife a doufat, že Aesgareth si nevytáhne Construct.

Druhá hra

Můžete si vytáhnout:

 • Guile (bodové ohodnocení 2) - zaútočí na vás 6 Assassins (zabijáků) (gordeck5,6,7,8,9,a)
 • Strength (bodové ohodnocení 6) - sníží sílu postavy na 6. Jde zrušit kouzlem Remove Curse (odstraň kletbu)

On si vytáhne jednu z těcho karet:

 • Definace (bodové ohodnocení 2) - efekt mu zvýší počet životů o 100 a zraní ho ohněm za 2 × 5d10
 • Empress (bodové ohodnocení 3) - sešle něco jako True Sight (Pravdivé vidění)

Tady musíte získat kartu Strength. Poté zvítězíte. Pokud jste postupovali podle mě, máte nyní Spectral Brand +4 a svitek Wish.

Poslední hra

V posledním kole vám Aesgareth dá nabídku, která se neodmítá. Zahraje si s vámi o svobodu a Sphere Gem. Pokud odmítnete, zaútočí. Pokud budete souhlasit, začne poslední kolo.

Vy si můžete vytáhnout:

 • High Priestess (bodové ohodnocení 4) - zakouzlí na vás efekt Silence (Ticho), který zmizí po seslání Remove Curse
 • Emperor (bodové ohodnocení 5) - tento efekt je značně probugovaný: měli byste získat imunitu na Charm (zmámení) a Confusion (zmatení) na 1 týden. Získáte pouze imunitu na Confusion (Zmatek). Nenechte se zmást ikokou Mid Shield na portrétu, opravdu to nefunguje.

On si vytáhne:

 • Wheel (bodové ohodnocení 5) - bez účinku.

Toto kolo nelze nijak vyhrát. Nakonec se vás zeptá, jestli ho tedy necháte odejít. Jestli ano, tak odejde. Pokud si však chcete dál hrát s balíčkem, musíte na něj zaútočit (okrást ho nelze). Po jeho smrti si balíček vezměte a můžete pokračovat ve hře.

Pokračivání bez démona

Některé karty jsou ve hře definovány jako zlé, špatné. Označil jsem je červeně s hvězdičkou. Všimněte si, že ne všechny karty s negativním efektem jsou označeny červeně s hvězdičkou.

1. kolo:

 • DONJON* - sešle Imprisonment (Uvěznění), je možné si hodit záchranný hod proti smrti s postihem 8
 • RUIN* - přijdete o všechno zlato (všecičko) (i když správně byste měli přijít jen o 100 000)
 • EURYALE - zhorší všechny záchranné hody o 1
 • FLAMES - navštíví vás 4 Fire Elementals (deckfele) a Baalor (balor01)
 • GEM - získáte Rogue Stone (misc45), King's Tears (misc44), Star Sapphire (misc41), Emerald (misc43) a Diamond (misc42)
 • JESTER - postava získá 50 000 XP

2. kolo (jestli jste nevytáhli červenou* špatnou kartu):

 • VOID* - sešle Disintegrate, je možné si hodit záchranný hod proti smrti s postihem 8
 • MAGICIAN* - přeměníte se v králíka bez klobouku. Buď sešlete Remove Curse nebo počkejte 120 vteřin
 • KNIGHT - vyvolá 4 Demon Knights (Démon Rytíř) (4 × deck615)
 • ROGUE - sešle kouzlo podobné Dire Charm (zmámení). Nefunguje Dispel Magic a efekt trvá 1 000 herních hodin
 • SUN - družina získá 300 000 XP
 • VIZIER - sešle kouzlo podobné Mantle, ale trvá 24 hodin

2. kolo (jestli jste vytáhli červenou špatnou kartu):

 • VOID* - sešle Disintegrate, je možné si hodit záchranný hod proti smrti s postihem 8
 • KEY - získáte Ring of Protection +3 (ring41)
 • STAR - navýší vám permanentně jednu vlastnost o jeden bod. Druidi a klerici získají moudrost, mágové inteligenci, bardi a zloději obratnost, ostatní sílu
 • ROGUE - sešle kouzlo podobné Dire Charm (zmámení). Nefunguje Dispel Magic a efekt trvá 1 000 herních hodin
 • SUN - družina získá 300 000 XP
 • VIZIER - sešle kouzlo podobné Mantle, ale trvá 24 hodin

3. kolo (žádná červená špatná karta):

 • SKULL - Přivolá Death Shade (deck622)
 • MOON - zvýší maximální počet životů o deset. Během hry může stát, že tyto přidané HP zmizí, proto se na to občas podívejte. Nepřišel jsem na příčinu, proč se toto děje.
 • TALONS - sešle kouzlo podobné Blindness (Slepota), odstraníte ho kouzlem Remove Curse
 • FOOL - sníží moudrost na 3 a zakouzlí kouzlo podobné Confusion (Zmatek), bez záchranného hodu, ale jde zrušit kouzlem Dispel Magic. Moudrost vrátíte do normálu pomocí Remove Curse
 • COMET - zvýší odolnost na oheň o 5 %
 • ERINYES - zvýší všechny vlastnosti o jeden bod na 24 hodin

3. kolo (alespoň jedna červená špatná karta):

 • SKULL - Přivolá Death Shade (deck622)
 • THRONE - skupina získá 1 000 000 XP
 • MOON - zvýší maximální počet životů o deset. Během hry může stát, že tyto přidané HP zmizí, proto se na to občas podívejte. Nepřišel jsem na příčinu, proč se toto děje.
 • FOOL - sníží moudrost na 3 a zakouzlí kouzlo podobné Confusion (Zmatek), bez záchranného hodu, ale jde zrušit kouzlem Dispel Magic. Moudrost vrátíte do normálu pomocí Remove Curse
 • COMET - zvýší odolnost na oheň o 5 %
 • ERINYES - zvýší všechny vlastnosti o jeden bod na 24 hodin

4.kolo (poslední kolo):

 • BALANCE -  balíček zmizí forever