Legenda:

Postup by Divoška Jája

Zde vás přivítá Tarnelm, který vás však zpočátku bude považovat za Markethova špióna. Pytel brambor ze zámecké kuchyně mu však pomůže změnit názor, pročež vám vysvětlí, kde se nalézá tajná skrýš otroků a zároveň vás požádá o pomoc proti klepetnatcům okrovým. Tábor leží na severovýchodě #3, odkud se na vás v jednu chvíli vyrojí zmínění broukohlavci a vy pak budete moci projít tunely za jejich zády. Až budou všichni bradou vzhůru, nezapomeňte to sdělit Tarnelmovi. 

Krom těchto fujtajblíků tu otravují obří brouci roháči #2, kteří však nejsou nijak zvlášť nebezpeční. Z jejich krunýře si v gnómské vísce můžete nechat vyrobit štít.

Pokračujeme do gnómské vesnice.