Přidána nová oblast a to z Aktu 7 a jedná se o Vnější Curst.