*) - Očarování: tzn. míra magie, jakou je zbraň očarována. Rozhoduje o tom, zda je některé potvory možné zasáhnout nebo ne - např lepší golemy a silnější potvory (např. Kangaxxe zasáhnou jen zbraně +4 a +5). Tato veličina má význam jen u munice a zbraní na blízko, u luků, praků a kuší o zásahu nerozhoduje.
**) - Číslo: to se píše za CLUAConsole při cheatování, viz sekce cheaty (na místo, které na té stránce označuji "x")
Zkratky: MČ - Měděná Čelenka, MČ po osvobození - po dokončení úkolu Osvobození Hendaka a otroků (/ prásknutí Hendaka), DK - Dobrodruhův krámek.


kožené zbroje - kroužkové zbroje - destičkové zbroje - plátové zbroje - roby - štíty - helmy - chrániče - opasky - pláště - boty

KOŽENÉ ZBROJE    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Kožená zbroj 8 - všude možně leat01
Pokovaná kožená zbroj 7 - všude možně leat04
Zbroj z tvrdé kůže 6 tichý pohyb: -20, odemykání: -10, najdi/odstraň past: -10, kapsářství: -10 obchody, vzácně leat10
Kožená +1 7 - obchody leat02
Pokovaná kožená zbroj +1 6 - obchody leat05
Kožená +2 6 - obchody leat11
Pokovaná kožená zbroj +2 5 - obchody - např. Mae'Varova gilda leat07
Kožená +3 5 - Mae'Varova Gilda - 2. patro, Chráněný dům, Chrámová čtvrť leat12
Kůže Aegera 3 +15% odolnost vůči ohni, mrazu a kyselinám, imunita vůči zmatení DK leat20
Kůže Ghůla 4 +3 ke všem záchranným hodům proti paralýze/otravě vesnice nemrtvých, během plnění úkolu Nevidoucí Oko leat13
Brnění Hluboké noci 3 - DK leat17
Karajhova kožená zbroj 5 - DK leat09
Lidská kůže 3 záchranné hody +4 bonus, odolnost na magii +20% časem popíšu leat21
Ochránce druhé 6 - Planární koule leat03
Noční dar 3 +20% ukrytí ve stínu Odměna za dokončení úkolu v Umařině vrchovině leat14
Orčí kožená zbroj 4 +10% odolnost vůči střelným útokům, -1 charisma tvrz De'Arnis leat16
Stínové brnění 4 +15% ukrytí ve stínu, smí užívat jen zloděje Mae'Var leat08
Zbroj ze šupin Stínového draka 1 +50% odolnost na kyselinu Cromwell leat19
Zbroj Zmije 2 -2 ke všem záchranným hodům proti paralýze/jedům Deirexova věž - Podtemno leat18
Jansenův oblek dobrodruha +5 proti střelným útokům 25% odolnost na fyzická zranění majetek Jana nparm
Corthalovo rodinné brnění 2 imunita vůči zmámení, +25% odolnost na zranění ohněm, kyselinou a kouzly majetek Valygara npchan


KROUŽKOVÉ ZBROJE    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Kroužková zbroj 5 - všude možně chan01
Kroužková zbroj +1 4 - obchody chan02
Kroužková zbroj +2 3 - obchody chan08
Kroužková zbroj +3 2 - majetek Cromwella chan07
Elfí kroužková 5 Dual/multi class mága nebo bard s ní může kouzlit vzácně, Suldanesselar chan12
Elfí kroužková +1 4 Dual/multi class mága nebo bard s ní může kouzlit Aran Linvail, Elfí kapitán v Suldanssellaru chan13
Melodická zbroj 2 Může užívat pouze bard, může s ní kouzlit Astrální vězení chan15
Karmínová zbroj 0 - DK v VI. kap. chan11
Popelavá zbroj 2 - na konci Bodhi's dungeonu v III. kap. chan17
Šaškova zbroj 1 - stroj na mitrilové žetony v Léčebně (20 žetonů)  
Temná elfská kroužková 4 Nositel může kouzlit. Handemainen - součást romance s Viconií clolth
Temnozbroj 2 +20% odolnost na oheň Na konci úkolu v Umařině vrchovině? chan09
Zbroj mrtvých 3 - u Duergarů v Irenicově vězení chan03
Zbroj Zpívající čepele 1 Nositel může kouzlit. Irenicův drak v Suldanesselaru chan16
Mithrilová kroužková zbroj 1 - Drizztův majetek chan06
Drowská kroužková 2 +5% odolnost na magii, -1 k době sesílání kouzel v Podtemnu běžně dwchan01
Drowská adamantitová kroužková zbroj 0 - v Podtemnu běžně dwchan02


DESTIČKOVÉ ZBROJE    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Destičková zbroj 4 - všude možně chan05
Destičková zbroj +1 3 - obchody chan04
Brnění Víry 1 +1 záchranné hody odměna za splěnění úkolů pro chrám - jen pro kleriky chan18


PLÁTOVÉ ZBROJE    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Plátová zbroj 3 - obchody, všude možně plat01
Plná plátová zbroj 1 - obchody, silnější protivníci plat04
Plátová zbroj +1 2 - obchody, silnější protivníci, Chráněný dům - Chrámová čtvrť plat02
Plná plátová zbroj +1 0 - silnější protivníci, vzácně, Chráněný dům - Chrámová čtvrť (2x) plat14
Plná plátová zbroj +2 -1 - kouzlo Omezené přání  
Plátová zbroj z Ankhega 1 - Cromwell plat06
Delverova zbroj 1 - Větrné vršky - Digdag nebo Tazok plat11
Gorgonská plátová -1 +15% odolnost na oheń a kyselinu Královna Matka Ardulce (zabte jí po obětování falešných vajec) (Ust'Natha) plat13
Zbroj Zkázy 0 - první patro Léčebny plat12
Brnění Jelena -2 - Démon rytíř v doupěti Kuo-Toa, Podtemno plat16
Pýcha legie -1 - obdržíte během plnění paladinovi pevnosti plat15
Zbroj ze šupin Červeného draka -1 +50% odolnost na oheň Cromwell plat18
Trahchiova plátová zbroj -2 prokletá, snižuje charisma o 5 bodů a odolnost o 2 body DK v VI. kap. plat17
Drowská plná plátová zbroj -4 - v Podtemnu běžně dwplat01
Plátové brnění Firecamů 0 smí užívat jen Keldorn majetek Keldorna npplat


RÓBY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Dobrodruhova róba +1 vs. drtivým zbraním +1 záchranný hod proti přeměně. Jako všechny róby může užívat pouze mág obchody, nepřátelé clck14
Lumpova róba +1 vs sečným zbraním záchranný hod proti smrti +1 obchody, nepřátelé clck12
Poutníkova Róba +1 vs. střleným zbraním záchranný hod proti dechu +1 obchody, nepřátelé clck13
Róba odolnosti na elektřinu - +20% odolnost vůči elektřině obchody, nepřátelé clck11
Róba odolnosti na mráz - +20% odolnost vůči mrazu obchody, nepřátelé clck09
Róba odolnosti na oheň - +20% odolnost vůči ohni obchody, nepřátelé clck10
Róba učedníků 3 - vyrobí vám ji učedníci, mágova pevnost Planární koule clck29
Róba dorbého arcimága 5 +5% odolnost na magii, +1 na záchranné hody, smí užívat jen dorbý mág Kovář v Trhově clck15
Róba neutrálního arcimága 5 +5% odolnost na magii, +1 na záchranné hody, smí užívat jen neutrální mág Kovář v Trhově clck16
Róba zlého arcimága 5 +5% odolnost na magii, +1 na záchranné hody, smí užívat jen zlý mág Bazar v Ust'Natha clck17


ŠTÍTY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Buckler +1 vs. střelný/bodný útok žádná obrana všude možně shld10
Malý štít +1 nechrání před střelným útokem všude možně shld01
Střední štít +1 - obchody shld03
Velký štít +1 +1 vs. střelám obchody shld05
Buckler +1 +2 žádná ochrana před střelný/bodným útokem jedny z dveří-skříní v prvním patře Mae'Varovy guildy - doky shld17
Malý štít +1 +2 nechrání před střelným útokem obchody shld02
Střední štít +1 +2 - obchody shld04
Velký štít +1 +2 +1 vs. střelám obchody shld06
Malý štít +2 +3 nechrání před střelným útokem obchody shld28
Střední štít +2 +3 - obchody shld29
Velký štít +2 +3 +1 vs. střelám obchody shld19
Velký štít +1, +4 vs. střelám +1 +4 vs. střelám Planární koule - ohnivá místnost shld07
Pevnostní štít +4 +7 vs. střelám DK shld23
Štít ztracených +3 +5% odolnost na magii odměna za smíření zlobrů a vesnice na Umařině vrchovině shld26
Štít odrazu +2 odráží střely zpět ke střelci DK shld24
Štít z dračích šupin +3 nastaví odolnost na oheň, chlad a elektřinu na 25% na zemi v severní části 2. patra dungeonu Větrné vršky shld21
Štít harmonie +3 imunita na omámení, zmatení, ovládnutí a držení osoby odměna za vyhnání džinů z Trhova od paní gildy shld25
Zacharaňující milost +4 - odměna od avatara (za vrácení žezla) v chrámu během plnění úkolu Kult Nevidoucího Oka shld27
Drowsý štít +4 - v Podtemnu běžně dwshld01
Hlídka +5 - bazar v Ust'Natha shld22
Štít Delrynů +2 odolnost na oheň/chlad +30%, 3/d sešle na nositele ochranu před střelami Anomenův majetek npshld


HELMY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Helma - chrání před kritickými zásahy všude možně helm01
Helma infravidění - chrání před kritickými zásahy, poskytuje infravidění do 36 m první patro Irenicova vězení heml05
Balduranova helma +1 zásah +1, +5 k max. životů, záchranné hody +1, chrání před kritickými zásahy první patro Irenicvoa vězení helm07
Helma Slávy +1 +1 charisma, chrání před kritickými zásahy odměna za splnění úkolu pro Helmův chrám - Sir Searles helm03
Helma ochrany před zmámením - chrání před kritickými zásahy, imunita na zmámení Sídlo Harfeníků - Doky, Chráněný dům - Chrámová čtvrť (2x) aj. helm06
Helma obrany - záchranné hody +1, +20% odolnost na elektřinu, chlad a oheň, chrání před kritickými zásahy Chráněný dům - Chrámová čtvrť, Planární koule? helm04
Lebka smrti - Kouzlo smrti 1/d mág Vithal v Podtemnu helm17
Perlově bílý iounský kámen - regenerace 2 hp/minutu dunegon Ruiny chrámu helm18
Prašně růžový iounský kámen +1 - Léčebna - odměna za splnění hádanky s předměty v bedně helm19
Světle zelený iounský kámen - +1 zásah, +10% životů doupě pavouků v nižších hrobkách - Hřbitov helm20
Dračí helma - chrání před kritickými zásahy, nastavuje odolnost na oheň, chlad a elektřinu na 25% dungeon Větrné vršky, musíte vytáhnout kýbl ze studny helm21
Helma Jasu - chrání před kritickými zásahy, 1/d Ohnivá koule, 1/d Duhová sprška, 1/d Sluneční paprsek - 3k6 (+1k6 za úroveň nemrtvým), záchrana proti dechu, jinak oslepnutí DK v VI. kap. helm16
Janův Spektroskop - 1/d Najdi neviditelnost, nalezení pastí: +25%, odhalení iluze: +20% Janův majetek npmisc1


CHRÁNIČE    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Chrániče OČ 8 8 - Irenicovo vězení brac01
Chrániče OČ 7 7 - např. dům mága v Docích (jiho-západ) brac02
Chrániče OČ 6 6 - Xzar aj. brac03
Chrániče OČ 5 5 - Léčebna brac13
Chrániče OČ 4 4 - DK a ? brac14
Chrániče OČ 3 3 - DK brac15
Rukavice bojové zručnosti - zásah +1 Astrální vězení brac09
Rukavice bojových zkušeností - zásah +1, zranění +2 doupě Bodhi brac10
Rukavice zlobří síly - nastaví sílu na 18/00, komponent k sestavení kladiva Crom Faeyr Planární koule brac06
Chrániče střelby - +2 zásah střelnou zbraní doupě trolů v Druidském háji brac04
Chrániče svazování   prokletý, selhání kouzla 75%, zásah -5, zranění -5 Podtemno, Bojové společenstvo mužů (schrána v exteriéru) brac11
Chrániče překvapivého útoku - 1/d na 20 vteřin Zlepšený spěch Princ Kuo-Toanů v Podtemnu brac16
Rukavice chytání střel +2 proti střelným zbraním - Trhov - Itona brac18
Rukavice kapsářství - kapsářství +20% severní místnosti v MČ brac17
Rukavice obratnosti - nastaví obratnost na 18 ve vesnici nemrtvých, během´plnění úkolu kult Nevidoucího oka brac07
Rukavice pádné rány - +4 zásah a zranění při útoku pěstí Sahuagin - t&t - SoA: předměty brac19
Rukavice uzdravení - 1/d uzdraví 10 životů a otravu jedem odměna za vyvraždění padlých paladinů, úkol od Zářícího srdce, Chrámová čtvrť brac20


OPASKY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Pás bodání +3 vs. střelným zbraním - Cirkusový stan - Wakueena promenáda belt04
Pás tuposti +4 vs. tupým zbraním - 2. patro Irenicova vězení, Talův chrám belt03
Zlatý pás +3 vs. sečným zbraním - během plnění mágovy pevnosti - odměna za pomoc od rytířů Soalmnie belt02
Pás vzdušné ochrany - +5 k záchraně proti dechu, +25% k odolnosti proti střelným zraněním (pouze 3/4 zranění), +50% k odolnosti proti magickým zraněním (Zásah třeba Magickou střelou, Strašlivým vadnutím Abi-Dalzima, atd. způsobí pouze 1/2 zranění) obchody Trhov belt10
Pás statečnosti - 1/d nastaví na 8 hodin odolnost na 18 Stráž Ghaala v místnostech kultu Nevidoucího oka, po zabití Nevidoucího Oka belt09
Pás síly kopcového obra - nastaví sílu na 19 DK belt06
Pás síly kamenného obra - nastaví sílu na 20 Suldanesselar belt07
Pás síly mrazivého obra - nastaví sílu na 21 doupě Kuo-Toa - Démon rytíř belt08


PLÁŠTĚ    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Plášť ochrany +1 OČ +1, záchranné hody +1, nelze použít, pokud je oblečena magická zbroj obchody clck01
Plášť ochrany +2 OČ +2, záchranné hody +2, nelze použít, pokud je oblečena magická zbroj Podvodní město, odměna za splnění hádanky impů. clck02
Plášť ochrany stojí 1 náboj: OČ +5 proti střelným zbraním, +1 bonus k OČ proti všem ostatním zbraním, trvání 1 tah, počet použití neznámý Firkraag, Astrální vězení clck20
Plášť hvězd 1/D vytvoří 6 šipek +5 na konci úkolu v Umařině vrchovině clck25
Plášť nezjištění nositel je nezjistitelný magickými prostředky, jako detekce neviditelnosti Jedna z hospod na severu Promenády clck06
Plášť nymfy +3 charisma, 1/D zmámení osoby Mae'Varova gilda - obchod clck07
Plášť přesunutí OČ +4 vs. střelným zbraním, +2 na záchranné hody vs. smrti, hůlkám a dechu obchody Trhov clck03
Róba odvahy imunita na strach a paniku Peklo clck30
Plášť ze stok OČ +1, 1/D se nositel může změnit v krysu, trola nebo v rosol stoky pod Chrámovou čtvrtí - centrální "místnost" clck27
Plášť odrazu Odráží zranění elektřinou zpět ke zdroji. konec Léčebny clck24
Plášť zrcadlení Odráží jakékoliv zranění způsobené magií zpět ke zdroji. To zahrnuje útočná kouzla, jako je Magická střela, ale ne ochromující (nezpůsobující zranění) kouzla, jako je Drž osobu. Sahuagin - parta útočících sahuaginů před chrámem clck26
Elfský plášť +50% ukrytí ve stínu Suldanesselar clck23
Drowský plášť Piwafwi +75% ukrytí ve stínu, +75% tichý pohyb, +6 záchrana proti dechu majetek Solaufeina, Ust'Natha dwclck01
Plášť vysokého lesa +1 OČ, +1 záchranné hody, může nosit pouze Cernd majetek Cernda npclck


BOTY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Boty severu +50% odolnost na chlad stroj na mitrilové žetony v Léčebně (10 žetonů) boot03
Boty uzemnění +50% odolnost na elektřinu chrám Lathandera, stroj na mitrilové žetony v Léčebně (5 žetonů) boot05
Boty ukrytí tichý pohyb +20%, ukrytí ve stínu +15%, smí užívat jen jen zloděj Mae'Varova Gilda 2. patro boot02
Boty vyhýbání +5 OČ vs. střelným zbraním jeden z vrahů během úkolu Pohřbívání zaživa (Začínána hřbitově) boot04
Boty rychlosti trvalé účinky kouzla Spěch stroj na mitrilové žetony v Léčebně (15 žetonů), Astrální vězení (Divadlo U Pěti džbánků) boot01
Boty nadpozemskosti 1/d na 30 vteřin imunita vůči běžným zbraním Sahuagin - odměna za splnění hádanky impů boot11
Elfské boty +30% ukrytí ve stínu, smí užívat jen zloděj Suldanesselar boot07