**) - Číslo: to se píše za CLUAConsole při cheatování, viz sekce cheaty (na místo, které na té stránce označuji "x")
Zkratky: MČ - Měděná Čelenka, MČ po osvobození - po dokončení úkolu Osvobození Hendaka a otroků (/ prásknutí Hendaka), DK - Dobrodruhův krámek.


lektvary - drahokamy - náhrdelníky - amulety - prsteny - magické prsteny - kouzelné hůlky - ostatní předměty

LEKTVARY    nahoru

vzhled název vlastnosti trvání kde to najít číslo**
Lektvar léčení vyléčí 9 životů jednorázové   potn08
Lektvar mimořádného léčení vyléčí 27 životů jednorázové   potn52
Elixír zdraví vyléčí všechny otravy a 10 životů jednorázové   potn17
Protijed vyléčí jakoukoli otravu jednorázové   potn20
Olej rychlosti zdvojnásobí rychlost pohybu a přidá jeden útok za kolo 5 tahů   potn14
Olej plamene v místě kam je vržen (až 12 metrů od postavy) vybuchne 'ohnivá koule' způsobující 5k6 zranění (při záchraně proti dechu polovinu). jednorázové   potn13
Lektvar neviditelnosti neviditelnost (jako kouzlo) 12 hodin nebo do zrušení   potn10
Lektvar síly nastaví sílu na 18 20 kol   potn44
Lektvar síly kopcového obra nastaví sílu na 19 10 kol   potn03
Lektvar síly kamenného obra nastaví sílu na 20 10 kol   potn12
Lektvar síly mrazivého obra nastaví sílu na 21 10 kol   potn04
Lektvar síly ohnivého obra nastaví sílu na 22 10 kol   potn05
Lektvar síly mračného obra nastaví sílu na 23 10 kol   potn06
Lektvar síly bouřného obra nastaví sílu na 24 10 kol   potn07
Lektvar pochopení nastaví moudrost na 18 6 hodin   potn43
Lektvar hbitosti nastaví obratnost na 18 15 tahů   potn19
Lektvar zpevnění nastaví odolnost na 18 15 tahů   potn28
Lektvar obrany OČ nastaví na 0 10 kol   potn24
Lektvar zaostření mysli inteligence a obratnost +3 12 hodin   potn37
Lektvar geniality +4 body inteligence až do max. 25 15 tahů   potn29
Lektvar magického štítu +50% odonost na všechna magická, nefyzická zranění, všechny záchranné hody jsou úspěšné 3 tahy   potn35
Lektvar odolnosti na mráz +50% odolnost na mráz 10 kol   potn22
Lektvar ohnivé odolnosti +50% odolnost na oheň (tzn. zranění se snížní o 50%) 10 kol   potn02
Lektvar ochrany před magií +50% odolnost na veškerou magii 10 kol   potn34
Lektvar izolace +50% odolnost na elektřinu 10 tahů   potn31
Lektvar blokování magie imunita na všechna kouzla do 5. úrovně včetně, současně jsou odstraněny všechny účinky kouzel 5. a nižší úrovvně na této osobě 5 kol   potn33
Lektvar hrdinství +10% životů (jen ze základních, THACO: nastaví 90% současného základu, smí užívat jen válečník 10 kol   potn09
Lektvar infravidění infravize do 36 m 20 kol   potn30
Lektvar jasné mysli imunita na kouzla slabomyslnost, zmatek, strach a zmámení 5 kol   potn21
Lektvar kamenné podoby OČ nastaví na 0, záchranné hody +3, obratnost -3 postih 5 kol   potn46
Lektvar mistrovské zlodějiny kapsářství a odemykání +40%, smí užívat jen darebák 3 hodiny   potn36
Lektvar moci THAC0 nastaví na 80% současného základu, +20% životů (jen základ), schování ve stínu, kapsářství, odemykání, najdi/odstraň pasti +20% (jen ze základu) 4 tahy   potn41
Lektvar nezranitelnosti OČ nastaví na 0, záchranné hody +5 bonus, smí užívat jen válečník (= hraničář, válečník, barbar, paladin...) 5 kol   potn11
Lektvar odražených očí imunita na zkamenění 10 kol   potn38
Lektvar ohnivého dechu 6k10 zranění (jen jedna osoba), pokud cíl uspěje v záchraně na dech tak polovina jednorázové   potn27
Lektvar pohlcení OČ +10 na drtivé útoky, 100% imunita na elektřinu 10 kol   potn18
Lektvar regenerace regenerace 2 životy za kolo 3 tahy   potn42
Lektvar vnímavosti najdi/odstraň past, kapsářství, odemykání, ukrytí ve stínu +20% 6 hodin   potn39
Lektvar volnosti volná akce - jakékoli ovlivňování pohybu je zrušeno 10 kol   potn45
Lektvar výbuchu zranění 6k6 (při záchraně proti kouzlu polovina), oblast poloměr 12 m jednorázové   potn26


DRAHOKAMY    nahoru

vzhled název cena při prodeji v DK kde to najít číslo**
Andarský drahokam 9   misc22
Granát 52   misc34
Hvězdný diopsid ?   misc31
Ohnivý Achát 3   misc16
Rysí Oko 4   misc17
Sluneční kámen 7   misc18
Tyrskys 1   misc19
Beljuril 600   mics1j
Hematit 15   misc20
Slza Nebes 12   misc21
Jaspis 10   misc23
Tazarový drahokam 10   misc24
Zirkon 13   misc25
Iolit 12   misc26
Měsíční kámen 15   misc27
Vodní hvězda 24   misc28
Zion 18   misc29
Chryzoberyl ?   misc30
Šandon 27   misc32
Akvarmarín 45   misc33
Rohovinový korál 37   msic35
Perla 60   misc36
Sfén 67   misc37
  Černý Opál 90   misc38
Vodní Opál 105   misc39
Měsíční nuget 112   misc40
Hvězdný Safír 600   misc41
Diamant 300   misc42
Smaragd 450   misc43
Slzy Vládců 1200   misc44
Kámen Darebáků 1500   misc45


NÁHRDELNÍKY    nahoru

vzhled název cena při prodeji v DK kde to najít číslo**
Agni-Mani náhrdelník 12   amul06
Duhový obsidianový náhrdelník 15   amul07
Ozdobný náhrdelník s drahokamy ?   amul04
Modrý náhrdelník 9   amul05
Náhrdelník Tygří Oko 16   amul08
Stříbrný náhrdelník 3   amul09
Zlatý náhrdelník 18   amul10
Perlový náhrdelník 300   amul11
Laeralův náhrdelník Slz 1800   amul12
Krvavý amulet 90   amul13


MAGICKÉ AMULETY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Náhrdelník Střel Střela: dosah 15 m, oblast působení poloměr 9 m, zranění 6k6 (záchrana proti kouzlům na polovinu) Obchody Trhov amul01
Amulet Ochrany +1 +1 na OČ a záchranné hody obchody, vzácný amul14
Amulet Štítu stojí 1 náboj: Zbroj - základ OČ nastaven na 4, +2 bonus proti střelám, trvání 5 tahů Poslední patro Tvrze De'Arnise amul15
Amulet Kouzelného Vlivu + 1 mágovo kouzlo 2. úrovně, smí užívat jen mág Irenicovo vězení, Irenicův pokoj amul16
Zelený Amulet Ochranu před zmámením, zmatením, strachem, ovládnutím, ESP (mimosmyslovým vnímáním), zjištěním přesvědčení, držením, omráčením, psionismem, spánkem a slabomyslností. Účinek trvá 1 tah a spotřebuje jeden náboj. Podtemno, Beholdeří tunely amul17
Amulet +5% odolnosti vůči magi +5% odolnost na magii Beholder Nevidoucí Oko amul19
Kaligunův amulet odolnosti vůči magii +10 odonlost na magii bazar v Ust'Natha amul20
Amulet Moci Odolnost na magii +5%, trvalý Hlas, doba sesílání kouzel -1, Ochrana před negativní sférou, nemůže užívat zloděj a bojovník odměna od Arana (třetí kapitola) amul21
Amulet obrany proti jedu 1/d vyléčí otravu, imunita na jedy chajda v Druidském Hájku - Ihtafeer, je to Rakshasa amul22
Amulet Ochrany života +3 na záchranné hody proti smrti Lathanderův chrám amul23
Náhrdelník Stálosti podoby +5 na záchranná hody proti proměně Hear'Dalisovo vězení - stoky pod Chrámovou čtvrtí amul24
Amulet Ochrany před kouzly +2 na záchranné hody proti kouzlu Beholdeří tunely, Podtemno amul25
Roh Kazgarotha Imunita na kouzla první a druhé úrovně, všechny záchranné hody +2, OČ proti střelám +5, zranění uživatele: neznámé Pokud má tento předmět u sebe vaše importovaná postava z BG 1, pak ho naleznete v Irenicově vězení místo Balduranovy helmy. misc73


PRSTENY    nahoru

vzhled název cena při prodeji v DK kde to najít číslo**
Zlatý prsten 12   ring10
Stříbrný prsten 1   ring11
Onyxový prsten 15   ring12
Nefritový prsten 24   ring13
Zelený prsten 3   ring14
Krvavý prsten 18   ring15
Andělský prsten 30   ring16
Plamenný prsten 37   ring17
Opálový prsten ?   ring18
Rubínový prsten ?   ring19


MAGICKÉ PRSTENY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Prsten Ohnivé odolnosti +40% odolnost na zranění ohněm první patro dungeonu Větrné vršky ring02
Prsten Přátelství zvířat 1/d zmámí zvíře, mimo záchr. proti hůlce, dosah 12 m, 10 kol DK, další? ring03
Prsten nemotornosti obratnost snížena o 50%, ukrytí sníženo o 50%, 75% selhání kouzla, lze odstranit jen kouzlem 'zruš kletbu' Diexterova věž, Podtemno ring04
Prsten Neviditelnosti neviditelnost 1/d parta v hostinci na Promenádě, Lich v hostinci v Branách města ring05
Prsten Ochrany +1 záchranné hody a OČ +1 obchody, vzácný ring06
Prsten Ochrany +2 záchranné hody a OČ +2 odměna od Arana (třetí kapitola) ring07
Prsten čarování přidá navíc jedno mágovo kouzlo 5., 6. a 7. úrovně, smí užívat jen mág souboj v pevnosti harfeníků, produkt učenídků - Planární koule ring08
Prsten Volné akce volná akce - imunita na vše, co ovlivňuje pohyblivost postavy Léčebna ring09
Prsten Energie zranění 2k6 (bez záchranného hodu) jedné osobě, dosah 36 m DK ring20
Prsten Svátosti kněžské kouzlo navíc z každé úrovně od 1. do 4., jen druid a kněz odměna za úkol pro chrám, pokud je hlavní postava klerik ? ring22
Prsten hlouposti inteligenci nastaví na 3, moudrost nastaví na 3, nakazí nositele slabomyslností, lze odstranit jen kouzlem 'zruš kletbu' Podtemno, bedna v pevnosti Svirfneblinů. ring23
Prsten Vyvolání džina 1/d vyvolá Džina, když zemře, prsten je zničen v sejfu Arana Linvaila po jeho smrti ring26
Prsten Ovládnutí ohně +50% odolnost na oheň, 1/d Zmam elementála ohně (+2 bonus pro záchranný hod elementála), 1/d Hořící ruce (zranění 1k3 +2), 1/d Plamenný úder (zranění 6k8) dungeon Mozkožroutů v Podtemnu ring27
Prsten Ovládnutí vzduchu 1/d Zmam elementála vzduchu (+2 bonus pro záchranný hod elementála), 1/d Vylepšená neviditelnost na deset kol na jednu postavu DK ring28
Prsten Ovládnutí Země OČ +1, 1/d Zmam elementála země (+2 bonus pro záchranný hod elementála, na 45 sekund), 1/d Kámen na maso Místnost, kde kompletujete Cep Věků v tvrzi De'Arnis ring29
Prsten Ovlivnění člověka zvýší charisma na 18, 1/d Zmam osobu Kalah, Cirkus - Wakueenina Promenáda ring30
Prsten Regenerace regenerace 1 hp za 6 sekund hádanka se sochami do kruhu v Léčebně (?)Ribald - obchodník v DK, ukradněte mu ho, ring31
Prsten Beranidla 1/d 5-30 zranění komukoli, přes všechny ochrany! Tolegrais, Vládní budova/Planární koule ring33
Prsten Odvracení kouzla 1/d Menší odvracení kouzel Nejvyšší kněžka Ardulace v Ust'Natha ring34
Prsten Odemykání +25% na odemykání podzemí sídla stínových zlodějů (jděte na sever a projděte to až dozadu) ring35
Prsten Citlivosti na nebezpečí +25% na nalezení pastí v kontejneru ve strojovně planární koule, Planární koule ring36
Prsten Gaxxe OČ +2, záchranné hody +2, odolnost na magii +10%, imunita na nemoci a jedy, regenerace 1 hp za 3 sekundy, Neviditelnost 1/d, Vylepšný spěch 3/d Kangaxx (?) ring39
Prsten Bystrosti + dvě mágova kouzla druhé úrovně, jedno kouzlo třetí úrovně a jedno kouzlo čtvrté úrovně, jen mág Lavokova mrtvola ring40
Pečetní prsten De'Arnisů +2 ke všem záchranným hodům, +2 bonus k OČ a +50% odolnost na oheň, smí užívat jen Nalie, nelze sundat majetek Nalie npring01
Dráp Kazgarotha OČ +1, proti střelám +4, záchranný hod proti smrti -4 postih, záchranný hod proti hůlkám, proměně, dechu, kouzlům: +3 bonus, odolnost: -2 postih Pokud má tento předmět u sebe vaše importovaná postava z BG 1, pak ho naleznete v Irenicově vězení místo Balduranovy helmy. misc72


MAGICKÉ HŮLKY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Hůlka Strachu Děs, pokud nepřátelé neuspějí v záchraně proti kouzlu, trvání 15 kol, nemůže užívat bojovník a zloděj   wand02
Hůlka Magických střel jedna magická střela zasáhne cíl - zrnění 1k4+1   wand03
Hůlka Paralyzace omráčí cíl, když neuspěje v záchranném hodu proti hůlkám s postihem -4   wand04
Hůlka Ohně Ohnivá koule (zranění 6k6 (při záchraně proti holím polovina)), Agannazarův žár (zranění: 6k6 +6 (při záchraně proti holím polovina))   wand05
Hůlka Ledu 8k6 - Sloup Ledu, jedna bytost   wand06
Hůlka Blesku Blesk - zranění 3k6 (záchrana proti holím, polovina)   wand07
Hůlka Spánku Oběť usne, pokud neuspěje v zácraně proti hůlkám   wand08
Hůlka Prměny Přemění obeť na veverku, pokud neuspěje v záchraně proti hůlkám   wand09
Hůlka Povolávání příšer Vyvolá potvory s celkovou životaschopností 12   wand10
Hůlka Nebes Plamenný úder - zranění 8k6 ohněm (záchrana proti hůlkám, polovina) Talův chrám wand11
Hůlka Zázraků náhodný účinnek Illithidí dungeon, vstup ze stok pod Chrámovou čtvrtí wand12
Hůlka Smrtícího mraku Smrtící mrak - 1k10 zranění/kolo, 1-4 životaschopnost okamžitá smrt bez záchranného hodu, 5-6 životaschopnost záchrana proti kouzlu, jinak okamžitá smrt, trvání 1k4 tahů   wand13
Hůlka učedníků sešle tři náhodná kouzla, 50 nábojů Planarní Koule, jen mág wand15
Žezlo pohlcení Pohlcení kouzel (devět úrovní) po dobu čtyř kol, stojí jeden náboj Podtemno rods01
Žezlo majestátní síly Kdykoli se může změnit na jedu z těchto zbraní (a zpět): Palcát +2 (Cíl musí provést záchranu proti kouzlu (+5 bonus), jinak bude ovlivněn strachem po čtyři kola.) THAC0, zranění +2
Plamenný dlouhý meč +1 (Cíl musí provést záchranu proti kouzlu (+5 bonus), jinak bude držen po pět kol) THAC0, Zranění +1
Kopí +3 (Zvláštní schopnosti: Cíl musí provést záchranu proti kouzlu (+6 bonus), jinak utrpí 2k4 bodů zranění kouzlem) THAC0, zranění +3
pokladnice Povodního města rods02
Žezlo vzkříšení Vzkříšení, stojí jeden náboj DK, Mekrathova věž, stoky pod Chrámovou čtvrtí rods03


OSTATNÍ PŘEDMĚTY    nahoru

vzhled název vlastnosti kde to najít číslo**
Kniha Nekonečných kouzel Kniha má několik stránek, na každé je jedno kouzlo (může jej selat jakékoli povolání), když se stránka otočí, nelze se vrátit zpět. Na výběr jsou tato kouzla: Ohnivá koule, Neviditelnost, Ochrana před zlem, Pravdivé vidění, Bystrozrakost, Odvracení kouzla, Povolej wyverna, Smrdící mrak, Blesk, Hořící ruce Dům zahaleného čaroděje v Brynlaw misc3a
Kniha překladatelů Přes pravé tláčítko -> rozmluva máte k dispozici služby Oghmova chrámu kdekoli na cestách. žlutý chrám v docích, v normální hře neexistuje, je to cheat!  
Ifrítí láhev 1/d vyvolá Ifríta džin před stanem Dao v Trhově, ukrást misc3c
zlatá figurka lva 1/d vyvolá na pět minut lva během plnění druidských úkolů misc3d
Figurka černého pavouka 1/d vyvolá velkého pavouka na pět minut. Může se teleportovat. Může využívat pavučinu (pokud osoba neuspěje v záchraném hodu, je na dvě kola držena). Jeho kousnutí je jedovaté. doupě pavouků uprostřed 'pavučiny' v chodbách pod Hřbitovem misc3e
Roh dunění 1/d Sonická vlna - kdokoliv v dosahu utrpí zranění 1-20 životů a je omráčen na dvě kola (záchrana proti paralýze - poloviční zranění a zabrání omráčení) dungeon Větrných vršků - druhé patro misc3h
Stříbrný roh Valhally 1/d na minutu vyvolá zuřivého válečníka páté úrovně Stříbrný roh Valhally je v domě uprostřed Mostu, teprve vylepšení dělá obchodník na Promenádě. misc3i
Bronzový roh Valhally 1/d na minutu vyvolá zuřivého válečníka sedmé úrovně obchodnik na Promenádě misc3j
Železný roh Valhally 1/d na minutu vyvolá zuřivého válečníka deváté úrovně obchodnik na Promenádě misc3k
Roh Ticha 1/d utiší každého v okolí (pokud nehodí záchranný hod proti dechu) na jednu minutu Irenicův pokoj v Léčebně (musíte odejít z Brynlaw po cestě) misc3l
Harfa Nesouzvuku 3/d může způsobit zmatení všem stvořením v doslechu (úspěšná záchrana proti kouzlu zmatení zabrání). Bard a jeho/její družina nejsou zmatením ovlivněni. Smí užívat jen bard. věž Mekratha ve stokách pod Chrámovou čtvrtí misc3m
Azlaerova harfa 1/d odstraní strach v kruhu o průměru 9 m, smí užívat jen bard odměna za dokončení bardových úkolů misc3n
Methildova harfa 3/d zruší účinek držení a podobných kouzel na jednom konkrétním cíli Ilithidí doupě (x3024 y915), Podtemno misc3o
Brýle určení 3/d určí magický předmět - klikněte pravým talčítkem na mag. předmět a dejte 'určit svitkem' Obchodník v domě Galeana, chudinská čtvrť misc3p
Ilithiová ruda součást Palcátu ničení +2, Cromwell úkoly pro chrám - Sir Searles, trpaslík Neb na mostě ? misc5k
Stříbrné kalhoty součát Velké kovové jednotky (?) úkol Pohřbívání živých misc50
Figurka Měsíčního psa 1/d vyvolá na pět minut psa Cerbera (1/d Zavytí měsíčního psa: zavytí zraňuje a zastrašuje zlé nepřátele a současně ruší strach a sesílá Ochranu před zlem na členy družiny; Ozdravné olíznutí: uzdraví 8 životů a léčí nemoc, hluchotu, slepotu a otravu; Pohled měsíčního psa: měsíční pes vidí skrz (a tím pádem odstraňuje) všechny formy iluzí a neviditelnosti, odhalí pasti a zlo v dosahu; Vylepšená neviditelnost; 3/d Zrcadlový obraz) během plnění hraničářských úkolů misc7t
Měšec na drahokamy můžete do něj narvat 20? drahokamů/náhrdelníků/amuletů/prstenů obchody bag02
Pouzdro na svitky můžete do něj narvat 20? svitků obchody bag03
Bezedný pytel Vejde se do něj až 100 předmětů (40 šípů je 40 šípů!), jejich váha se nepočítá Léčebna, první patro bag19