Designéři firmy BioWare dali do hry takový 'menší' žertík, který prostupuje skrz všechny díly Baldur's Gate. Výsledkem tohoto žertíku je právě Big Metal Unit. Aby jste ho mohli získat, potřebujete najít určité předměty ve všech třech hrách; Baldur's Gate, Baldur's Gate II: Shadows of Amn a Baldur's Gate II: Throne of Bhaal. Tyto přeměty jsou: Zlaté kalhoty z Baldur's Gate, Stříbrné kalhoty z Baldur's Gate II: Shadows of Amn a Bronzové spodky z Baldur's Gate II: Throne of Bhaal.

V následujícím návodu se dozvíte, jak tyto tři předměty získat a následně použít k vytvoření Big Metal Unit. V návodu budou použity koordináty myší k určení různých lokací atd. K použití tohoto doplňku stačí zmáčknout tyto klávey: v Baldur's Gate zmáčkněte 'L', v Baldur's Gate II a Throne of Bhaal je to 'X'.ZLATÉ KALHOTY

 

Na začátku Baldur's Gate se i přes všechny nesnáze dostanete do Přátelské náruči, kde si promluvíte s Khalidem a Jaheirou.


Friendly Arm Inn

Ve třetím patře hospody, kde najdete výše zmíněné společníky, najdete šlechtice (na koordinátech X 325 Y 673). Souhlaste s tím, že mu vyperete jeho oblečení a on vám dá Zlaté kalhoty.


Nobleman

Jaké hezké kalhoty, no není to pravda! A pokud je nechcete, vraťte mu je, a on vám dá opravdu hodně zlata. To není špatné, že?


Golden Pantaloons

Na konci hry se ujistěte, že je pořád máte v inventáři, a exportujte (následně importujte...ehm...pro pořádek) do Baldur's Gate II: Shadows of Amn.STŘÍBRNÉ KALHOTY

 

Tentokrát to nebude tak jednoduché. Musíte splnit jeden úkol, abyste mohli získat tento unikát. Jsou dvě možnosti jak splnit zmíněný úkol, jako zlá postava nebo neutrální (je jedno, jaké máte přesvědčení.http://www.baldursgate.goo.cz). Pokud se rozhodnete udělat tento úkol jako zlá postava, ztratíte dva body z reputace. Takže si pak nezapomentě dojít do chrámu a reputaci si obnovit. Pokud se ho rozhodnete splnit jako neutrální postava, neztratíte sice reputaci, ale zato dostanete o dost míň zkušeností. Nakonec ale budete rádi, že máte konečně ty proklaté Stříbrné kalhoty!

Po tom, co spustíte Baldur's Gate II: Shadows of Amn a importujete si svoji postavu z Baldur's Gate, která měla Zlaté kalhoty, je čas, aby jste je znovu našli. Svoje kalhoty si můžete vyzvednout ze zapastěného obrazu na těchto souřadnicích: X 3117 Y 2691. Je to ta místnost, kde je vybavení (různé zbraně, brnění atd.) Irenicově vězení, taky je tam Golem, který stráží ono vězení. Nyní postupte do kapitoly II. Běžte na Hřbitov, dále ke hrobu na těchto souřadnicích: X 989, Y 669. Kliknutím na něj započnete úkol 'Pohřben zaživa'.


Graveyard

Navštivte Tidirův hrob na hřbitově a prohledejte ho, čímž Tidira zachráníte. Promluvte si se Sethlem, správcem hřbitova, a vyhrožujte, že půjdete za zaměstnavateli. Jděte k Delosarově hospodě (most). Jižně od ní je týpek v rudém plášti. Vyhrožujte mu a následujte ho k další budově. Jeho společníci ho zabijí a odejdou. Vyběhněte po schodišti a zachraňte Lady Elgeu. Zlá postava: Řekněte jí, že jí osvobodíte až potom co dostanete svoji odměnu. Nyní, pořád v té samé místnosti, si přečtěte dopis, který najdete ve skřínce na těchto souřadnicích: X 399 Y 225. Píše se tam, že máte jít po setmění před Mědenou čelenku v Chudinské čtvrti a setkat se tam s Weltherem (X 2039 Y 2669). Řekněte mu, že si jdete pro svoji odměnu a kalhoty jsou vaše, ale klesne vám reputace. Not so good: poté co se setkáte s Lady Elgeou, jí řekněte, že v není v postavení, aby mohla něco nařizovat. Your next selection is that you have not made up your mind. Přečtěte si dopis ze skřínky a vydejte se po setmění k Měděné čelence. Najděte Welthera. Nezačínejte s ním rozhovor, použijte prostě svoje zlodějské schopnosti a kalhoty jsou vaše. Vratťe se k Lady Elgee a nechte jí odejít, dostanete něco málo zkušenosti.


Welther

A ty, můj příteli, máš teď úplně nové Stříbrné kalhoty. To je ale pěkný módní doplněk, není liž pravda?


Silver Pantaloons

Právě teď máš dva potřebné kousky ze tří. Znovu se přesvědčte, že máte oba předměty v inventáři po zbytek hry. Na konci si svoji postavu znovu exportněte a následně importujte do Baldur's Gate II: Throne of Bhaal.BRONZOVÉ SPODKY

 

Importujte si postavu, která měla Zlaté i Stříbrné kalhoty do Baldur's Gate II: Throne of Bhaal a začněte hrát Throne of Bhaal.

V jedné části hry se při jednom velkém úkolu (hledání Svitku Navrácení) dostanete do Abazigalova doupěte.


Abizagal's Lair

Při splňováni tohoto úkolu se dostanete do jeskyně s mágem Iycanthem Šíleným na těchto souřadnicích: X 544 Y 685. Řekne vám, že vám nedá svitek, tedy do té doby, než mu přinesete oko Beholdera. Když mu řeknete, že je to pod úroveň Dítě Bhaala, poví vám, že poblíž viděl dobrodruhy, kteří by vám mohli pomoc. Najděte mladé dobrodruhy (Bondari, Nanoc Babar a Tim Goldenhand) ve stejné lokaci na souřadnicích X 610 Y 756. Bohužel jsou přeměněni na kámen. Sešlete na ně kouzlo, nebo použijte svitek 'Z kamene na maso'. Řekněte jim, aby pro vás udělali úkol s Beholdery a nerušeně se bavte :-)


Adventurers

Až se konečně vrátí, dají vám oko pro Iycantha a velice stylové (a odřené) Bronzové spodky.


Bronze Pantalettes

Nejenom, že jste se při plnění tohoto obřího úkolu nasmáli, ale hlavní je to, že máte všechny tři potřebné časti k sestrojení Big Metal Unit. Je čas se vydat do Amkethranu.http://www.baldursgate.goo.czBIG METAL UNIT

 

Nyní máte všechny tři potřebné předměty, neváhejte tedy a vydejte se do Amkethranu. Vylečte a vyspěte se, potom jděte ke kovářovi Kerrickovi (X 408 Y 375).


Amkethran

Nechte ho se podívat so vašeho inventáře, chytne ho posedlost a začne něco žvatlat o tom, že máte něco mega..energo...ehm...no prostě, že máte všechny předměty. Udělá pro vás Big Metal Unit a k tomu ještě pár dalších 'drobnůstek'. Pak odejde.http://www.baldursgate.goo.cz


Kerrick the Smith

Po vší té práci, hledání všech tří předmětů, konečně vlastníte Big Metal Unit.


The Big Metal Unit

Navíc dostanete s Big Metal Unit pár zajímavých věciček navíc: Big Metal Rod s Frag Grenades, Pulse Ammo a Scorcher Ammo.


The Big Metal Rod

Když si Big Metal Unit oblečete, získá vaše postava AC -10, +5% k odolnosti na magii a navíc může stále používat kouzelné předměty, které jí přídávají bonusy k AC, jako třeba Prsteny ochrany atd. Vaše postava nyní vypadá jako Železný golem. Nakopejte všem zadek pro dobrotu, ať se Booovi zježí chlupy!


Wearing the Big Metal Unit

NEW! Množení skalpù

Pokud hra umožòuje umístit skalp bandity do pozice pro rychlý pøedmìt a vy si chcete vydìlat èástku 3 276 750 zl, postupujte takto: V inventáøi umistìte do quick-slotu lektvar a pak jej vymìòte za jeden skalp. Jdìte do hry, neustále bude vidìt lektvar. Dvakrát jej "vypijte" a vrate se do inventáøe. Skalpù je nyní 65 535.

Od tøetí kapitoly mùžete prodávat skalpy za 50 zl (http://www.baldursgate.goo.cz výše uvedená èástka) dùsotjnici Vai v Beregostském hostinci U Veselého kejklíøe, jinak je lze prodat po 25 zl (http://www.baldursgate.goo.cz 1 638 375 zl) napøíklad v High Hedge.Pozn.: Identický postup lze provádìt s použitím svitku nebo hùlky místo lektvaru.


3x Prsten ochrany +2   Od: Ehm zapomìl jsem, zjistím.. :)

V úkolu pro Ramazitha (nymfa), lze získat až 3x ring of protection +2. A to takto: Ještì než ho uvidíte, savegame, pak s neviditelným zlodìjem se postavte za záda Ramazitha a okraïte ho. Má u sebe první ring. Promluví s vámi a zadá vám úkol. Když nymfu propustíte, vrate se k nìmu a než s ním v jeho vìži promluvíte znovu jej okraïte, další ring. Pak s ním promluvte (sešle blesk) a zdrhnìte nahoru. Až ho nahoøe koneènì zabijete, má u sebe tøetí ring of protection +2. Takhle se dá myslim získat 2x i amulet kouzelného vlivu - 1 kouzlo 2. úrovnì navíc.


Jak snadno zabít 1.    Od: Haakon

Pøi boji (zejména na zacátku) je dobré poslat postavu za nepøítelem, a až na nìj zaène útoèit, zaènìte bìhat kolem potvory v širokém kruhu. S ostatními postavami si vemte luky a støílejte do nìj co to pùjde. Jestliže se zamìøí na nìkoho jiného, zaènìte bìhat prozmìnu s ním. Takto se dá zvítìzit velice jednoduše, až na to, že to trvá trochu déle.


Množení kamenù

Pokud hra umožòuje umístit drahokam do pozice pro rychlý, mùžete si zvýšit konto: V inventáøi umistìte do quick-slotu lektvar a pak jej vymìòte za jeden drahokam. Jdìte do hry, neustále bude vidìt lektvar. Dvakrát jej "vypijte" a vrate se do inventáøe. Drahokamù je nyní 65535.

Datadisk TotSC a nìkteré pozdìjší verze BG1 neumožòují umístit drahokam do quick-slotu. Pøividìlat si pak mùžete množením skalpù a lektvarù (viz níže, výše).


Množení lektvarù   Od: JBS

V inventáøi kliknete na lahvièku, dáte ji vypít a ona za chvíli zmizí. Pokud ji necháš vypít a ještì pøedtim než zmizí ji stihneš vzít do "ruky", tak lahvièka zmizi. Zmizí to èíslo u ní, ale ty ji máš stále v ruce. Když ji položíš, neni u ní žádný èíslo - jako by nebyla. Ale vypít ji mùžeš znova, nebo ji dát nìkomu jinýmu, aby ji vypil. Jenže když tuhle nulovou lahvièku vypiješ a znova ji stihneš vzít do ruky, tak se odeète èísílko od 0, což by bylo záporný, jenže je tu bug - overflow (pøeteèení, nebo v tomto pøípadì spíš podteèení). Najednou máš v ruce 65535 lahvièek v jednom stacku..

Pozn.: Postava s 65535 lahvièkama bude docela solidnì pøetížená..


300 zl. od Firebrada Elvenhaira

Kdy si s Firebradem 30x prolmuvíte, mìl by vám bezeslova dát 300 gp. ;). Funguje to jak ve Svítící tvrzi, tak v Bergostu (má domek naproti Feldopost Inn).

 

Cheaty

 

Jak začít

Nejdříve musíte otevřít soubor baldur.ini, v kořenovém adresáři BG. Ten budete následovně muset upravit a uložit: Pod řádek [Program Options] přidáte řádek Cheats=1.


[Program Options]
Cheats=1


Console

Konzoli otevřete stisknutím Ctrl+Tab během hry. Můžete použít několik příkazů:

Cheats:TheGreatGonzol() - Vyvolá 10 vražedných slepic na vaší straně.
Cheats:FirstAid() - Vytvoří 5 lektvarů léčení, 5 protijedů a svitek Z kamení maso.
Cheats:Midas() - Přidá 500gp.
Cheats:CowKill() - Pokud je v dohledu kráva, sešle kouzlo CowKill.
Cheats:DrizztAttacks() - Objeví se nepřátelský Drizzt.
Cheats:DrizztDefends()- Obejví se 'zelený' Drizzt.
Cheats:CriticalItems() - Přidá všechny herně důležité předměty.
Cheats:Hans() - Přesune vás do vedlejší volné pozice 

Videa

Do souboru baldur.ini napište:

[Movies]
DEATHAND=1
REST=1
BGSUNSET=1
BGENTER=1
IRONTHRN=1
PALACE=1
TAVERN=1
DUNGEON=1
BGSUNRIS=1
CAMP=1
WYVERN=1
BHAAL=1
SEWER=1 ENDMOVIE=1
ELDRCITY=1
MINEFLOD=1
ENDCRDIT=1
GNOLL=1
NASHKEL=1
BG4LOGO=1
TSRLOGO=1
BILOGO=1
INFELOGO=1
INTRO=1
FRARMINN=1
BEREGOST=1

Dýka +1 hned na začátku   pouze TotSC

Člověk v kasárnách, který vám zadá v Candelkeepu za úkol mu přinést šipky do kuše vám po splnění dá i dýku +1, pokud máte charisma 18 a výš.


Jak snadno získat Bastard Sword +1    Od: Haakon

Stačí přijít uprostřed noci do Beregostu do Thunder Hammer Smithy. Nikdo tam není a v jedné z truhel je BS+1.


Tazokovy Rukavice bojových zkušeností    Od: Haakon

Když v Bandit Campu sejmete Tazoka (dá se, musíš být rychlejší a dozazit ho, než se vypaří), má u sebe Rukavice bojových zkušeností.

Knihy

Na zvýšení hlavních vlastností je prakticky jediný důvod (pokud pominu ty 'psychické' a Zlaté kalhoty), proč je lepší hrát s postavou importovanou z BG1, než začínat SoA.

 • Síla 
  • Najdete ji při útěku ze svítící tvrze (až v páté kapitole). Je v jejim podzemí (pozor na pasti).
 • Obratnost 
  • V hlavní místnosti gildy Stínových zlodějů v Baldur's Gate - od zloděje ve východní části dostanete úkol a zavede vás tam (heslo Fafhrd). Kniha je v sudu, hodně v pravo.
 • Odolnost
  • Tato kniha je na mapě Maják. Půjdete po západním pobřeží (slavné Mečové) na sever, pobijete sirény a vejdete do jeskyně - tam pobijete golemy a kniha je vaše (stejně jako pár dalších magických předmětů).
 • Inteligence 
  • Cesta za touhle knihou začíná v západní části BG - vlezete do domu čaroděje Ragefasta a po souboji osvobodíte nymfu (dá vám za to svoje vlasy a z těch si necháte ve východní části BG v obchodě udělat Nymf's Cloak (Cha +2)). Pak půjdete do severní části, před věž Mága Ramazitha (vysokej "maják"). Když si s ním promluvíte, dozvíte se, že po vás chtěl, abyste mu tu nymfu doručili. Rozlobeně odejde do své věže. Pronásledujte ho až do posledního patra. Tam ho zabte a o všechno oberte - Prsten ochrany +2, Náhrdelník kouzelného vlivu a kniha na inteligenci.
 • Moudrost 
  • První knížka moudrosti se získá celkem lehko, ale píše se to špatně: Ve střední části BG potkáte Lothandera (pouze pokud už jste splnili úkoly pro Scara) řekne vám, že celá vaše parta byla otrávena. Pomůže vám, pokud pomůžete vy jemu - vyléčite ho. Zajdete do stanu věštce Divinera na tržišti, věštec vás pošle do chrámu (Water Queen's house) v jižní části BG. Tam vás pošlou do domu Dámy (Lady's Hall v severní části BG) pro knihu na moudrost (kupte ji), za ni pak dostanete svitek na vyléčení Lothandera. Zrychlete si jednu postavu a s ní jděte do chrámu. Kněžce řekněte, že jí nedůvěřujete a že chcete nejdřív svitek. Pak už stačí říct, že jste ji napálili a žádnou knihu nemáte.. pokračovat nebudu, tohle neni návod na celou hru.
  • Druhou knížku najdete v první části podzemí Svítící tvrze, stejně jako knížku na sílu.
  • Poslední knížka na moudrost je v datadisku Tales of the Sword Coast v nadzemní části Drulagovy věže. Nemůžete ji minout.
 • Charisma
  • Je na mapě Gnollí pevnost - nepůjdete nahoru do hradu, ale dolu. Čekají vás xvratí jatka. Projdete všechny cestičky až se dostanete úplně na západ mapy. Jsou tam tři jeskyně - v jedné je kniha na Cha.

Ukryté předměty

Ve hře jsou různě umístěné magické předměty, které můžete najít prakticky jen pomocí souřadnic kurzoru - ty se vám zobrazí, když zmáčknete klávesu L.

FAI X2552
Y3760
Prsten čarování (zdvojnásobuje počet kouzel 1. úrovně, mág)
Oblast jižně od FAI X1004
Y1114
Prsten ochrany +1
Nashkel X186
Y2744
Plátové brenění z ankhega (AC 1)
Nashkelské doly X165
Y177
Hůlka ledu
Oblast východně od N. dolů X1955
Y2372
Prsten ohnivé odolnosti (+40%), Hvězdný Safír
Oblast západně od N. dolů X1793
Y414
Svitek Smrtící mrak, Svitek Barevná Koule
Oblast západně od Firewine Bridge X1575
Y1483
Vodní opál
Východně od Candlekeep X4418
Y1956
Diamant

Původní tabulku udělali pánové Ceon a Replay.

NEW! Kozahův prorok v mapě Vykopávky

Pokud v mapě Vykopávky chcete splnit zlou variantu úkolu pro Charlestona Niba*, vedoucího archelogického výzkumu, budete muset z podzemních síní vynést na povrch Idol - sochu zakázaného boha Kozaha. Na slunci vás bude očekávat mstitel Kozahův - démon - "Prorok" - je velice silný, imuní na střelná zranění, má přibližně 90 hp a bohužel neni považován za nemrtvého.

Opravdu na férovku ho snad ještě nikdo nezabil. Někde v internetu putuje tip, jak tohoto démona za 4000 xp zabít - pomocí neviditelné postavy střílející z kouzelné hůlky, nebo tak něco.

Jinou, řekl bych o něco čistší metodou je použít neviditelného zloděje. Vylezte z podzemního chrámu jen se zlodějem, zrychlete ho(!). Schovejte ve stínu a vydejte se k Proroku - pár kroků na jih. Zasaďte mu první zranění probodnutím a vyslechněte si jeho sdělení v cizí řeči. Poté utíkejte z jeho dohledu směrem na sever. Váš zloděj je zrychlen a Prorokovi uteče. Nezapomeňte na schopnost nepřátel v BG1 nesledovat nikoli vás, ale vaše cílové body. Jakmile budete mít jistotu, že vás nenásleduje, stačí se znovu schovat a opakovat do omrzení (90 hp).

Pokud chcete obětovat několik Lektvarů neviditelnosti, celá záležitost bude jednodušší.

Zkoušet radno se zlodějem s násobitelem 3, i tak to chce trpělivost. Nezapomeňte, že pokud dáte kritický zásah (pravděpodobnost 1:20), zranění bude takřka třikrát větší.

screenshot

 

*) Pokud máte datadisk TotSC, můžete Idol a Starobylé brnění z dungeonu pod Gullykinem také směnit s Duchem Ulcasterem za meč Upíří pomsta.


NEW! Léčení na dálku

Během souboje můžete léčit své postavy knězem i zdálky (přestože v popisu kouzel stojí "dosah: dotknutá osoba"). Stačí zraněné postavě zadat chůzi těsně ke knězi - kněz začne kouzlit a vy můžete pokračovat v boji.


Základní soubojvé strategie

 • Střelba - především pak z luků - je v BG1 základ. Jako štít můžete použít vyvolané potvory nebo postavu, na kterou jste zakouzlili 'Útočiště' nebo 'Otikulovu nezdolnou kouli'. (Ustřílet můžete Sarevoka i Drizzta.)


 • Maximální životy při postupu na vyšší level

  Před postupem na vyšší level nezapomeňte hru uložit. Pokud nebudete s narolovanými životy spokojeni, zkuste to znovu - tabulka podle povolání:

  odolnost bojovník, hraničář, paladin klerik zloděj, bard, druid mág
  3-5 1k10-1 1k8-1 1k6-1 1k4-1
  6-14 1k10+0 1k8+0 1k6+0 1k4+0
  15 1k10+1 1k8+1 1k6+1 1k4+1
  16 1k10+2 1k8+2 1k6+2 1k4+2
  17 1k10+3 1k8+2 1k6+2 1k4+2
  18 1k10+4 1k8+2 1k6+2 1k4+2
  19-20 1k10+5 1k8+2 1k6+2 1k4+2
  21-23 1k10+6 1k8+2 1k6+2 1k4+2
  24-25 1k10+7 1k8+2 1k6+2 1k4+2

  Záhadný červený mág v BG1 lokace Nashkel   Od: Da Lucca

  Když půjdeš na Nashkelský hřbitov u chrámu, je tam asi 30 pomníků, možná víc. Když na jeden z nich (souřadnice x=2923 y=1282, pro zobrazení souřadnic stiskni 'L') klikneš (poprvé), objeví se červený mág. Jmenuje se Daer' Ragh. Promluví k tobě a zmizí. Klikneš podruhé, zase se objeví, promluví a zmizí. No a když klikneš po třetí, tak se objeví, promluví a zakouzlí 8, možná víc Phoenix guardů a hned hodí Dimenzionální dveře a je pryč. Zabít je je tvrdší kočkování - je potřeba zvolit vhodnou taktiku!!!). Při dalším kliknutí na náhrobek (počtvrté) se zase objevil, seslal kámoše Phoenix guardy a zase dimenzion door a byl pryč a po pátý a po šestý taky, pořád stejný scénář!!!???

  Kilnout ho při prvním objevení nemá smysl - 100 xp, 50 gp..

  Celkem dobrá sranda je povodit tak 20 Phoenix guardu po Nashkelu


  Zbraňové a zlodějské dovednosti

  Nezohledňujte dovednosti na pokračování v BGII:SoA - při importu budete všechny dovednosti nastavovat znovu.


  Pověst a nakupování

  Dokud nebudete mít pověst 20, tak radši šetřte než nakupujte. S maximální pověstí budete mít slevy 50%! Nemá smysl si "kupovat" pověst v chrámech - ve hře je obrovské množství úkolů na zvýšení pověsti.


  Fullscreen vs. okno

  Poukd vám vaděj velký pixely, je tu možnost pustit si BG1 v okně. Grafika je hned o dvě třídy lepší. Nevýhodou je mimo jiné i to, že se dost nešikovně posouvá po mapě myší. A zkrátka fullscreen je fullscreen.

  Buď můžete obraz přepnout do okna kombinací Alt+Enter, nebo zaškrtnutí nabídky v nastavení během hry.


  Zrychlit hru

  V konfiguraci si nastavte maximální rychlost NPC (60 fps). Všechny postavy pak budou chodit přibližně jako v Boots of speed a celá hra plyne rychleji.

  • Nadupejte si jednoho válečníka, vlezte mezi nepřátele a až vám budou docházet síly, vypijte lektvar neviditelnosti, stáhněte se do zázemí, vylečte a opakujte.
  • Ve většině soubojů proti silné partě je naprosto klíčové útočit všemi vždy na jednu postavu. To platí i pro souboje s vlkodlaky, v Drulagově věži strážci vchodu do druhého patra ad.
  • Kouzla znehybňující soupeře mohou velmi pomoci - Děs, Drž osobu, Příkaz a Algernonův plášť (neomezený počet použití 'Zmam osobu', ale funguje třeba i na pavouky).
  • Kombinace Smrdícího mraku (nebo Pavučiny) se střelbou a útočnými kouzly (Ohnivá koule!).
  • Ve hře je obrovské množství hůlek, především ohnivých. Nebojte se je používat. Pokud vás peníze netlačí, můžete prodejem a následným odkoupením v obchodě hůlky dobíjet.