10. úroveň - mág


Dračí dech (všechny školy) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: 10
Dosah: dohled sesílatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 3
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zvláštní

Po seslání kouzla se objeví nehmotná hlava rudého draka, která chrlí oheň silou dospělého rudého draka. Navíc k silnému ohni zraňujícímu za 20K10 životů, síla dračího dechu srazí protivníky k zemi a odhodí je pryč od sesílatele. Oběť může zkusit záchranu proti dechu, aby utrpěla jen poloviční zranění a nebyla odražena.
Toto kouzlo nezraní členy družiny.


Energetické čepele (všechny školy) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: 10
Dosah: zvláštní
Trvání: 4 tahy
Doba sesílání: 3
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Kouzlo vytvoří disky z čisté energie. Disk dává +10 k THAC0 a když je hozen, způsobí 1K4+5 zranění a navíc 1K10 zranění elektřinou. Toto kouzlo vytvoří 1 disk za úroveň sesílatele a nastaví počet útoků sesílatele na 9, dokud drží disky.


Kometa (všechny školy) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: 10
Dosah: 90 metrů
Trvání: ihned
Doba sesílání: 9
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

Mocnější a propracovanější verze kouzla Meteorický roj. Do země udeří obrovský meteor (neboli kometa), který zraní všechny nepřátele po cestě a způsobí silnou tlakovou vlnu, jež srazí všechny protivníky v oblasti působení. Sražení musí uspět v záchraně proti paralyzaci, jinak jsou omráčeni na 1K4 kol. Kometa samotná zraní za 10K10 životů.
Toto kouzlo nezraní členy družiny.


Povolej Planetara (všechny školy) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: 10
Dosah: 40 metrů
Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5 
Oblast působení: zvláštní 
Záchranný hod: žádný

Kouzlo otevře brány nebes a povolá Planetara, aby bojoval po sesílatelově boku, dokud kouzlo nevyprší nebo není Planetarův avatar zabit.


Povolej Temného Planetara (všechny školy) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: 10
Dosah: 40 metrů
Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5 
Oblast působení: zvláštní 
Záchranný hod: žádný

Kouzlo otevře brány pekel a povolá padlého Planetara, aby bojoval po sesílatelově boku, dokud kouzlo nevyprší nebo není Planetarův avatar zabit.


Vylepšená hbitost (všechny školy) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: 10
Dosah: neomezený
Trvání: 2 kola
Doba sesílání: 2
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Vylepšená hbitost v podstatě vymaže prodlevy mezi sesíláním kouzel. Mág může začít sesílání nového kouzla ihned, jak dokončí sesílání kouzla současného. Účinek trvá po 2 kola.

9. úroveň - mág


Absolutní odolnost (ochrana)
Úroveň: 9
Dosah: 0
Trvání: 4 kola
Doba sesílání: 1
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Kouzlo zaručuje úplnou nezranitelnost všemi zbraněmi kromě těch, které mají očarování +5 nebo lepší. Toto kouzlo je neuvěřitelně mocné, avšak má krátkou dobu trvání; jelikož se rychle sesílá, je velmi užitečné v boji, kdy pár vteřin znamená rozdíl mezi životem a smrtí. Také je důležité zmínit, že kouzlo nepůsobí ve spojení s Ochranou před magickými zbraněmi. Účinek trvá po dobu trvání kouzla nebo do odčarování.


Bigbyho drtící ruka (vzývání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: 9
Dosah: dohled sesílatele
Trvání: 3 kola
Doba sesílání: 9
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zvláštní

Kouzlo vytvoří velkou nehmotnou pěst, která drtí cíl a přitiskne jej k zemi. V první kole zraní za 2K10 životů. Oběť může zkusit záchranu proti paralyzaci s postihem -4, aby unikla přitisknutí. Pokud neuspěje, ruka jej v dalším kole zraní za 3K10 životů. Oběť opět může zkusit záchranu proti paralyzaci s postihem -2. Pokud neuspěje, ruka jej naposledy zraní za 4K10 životů a zmizí.


Brána (vyvolávání/povolávání)
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 33 kol
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem sesilatel přivolá bytost z vnějších sfér - pekelného démona - který napadne jeho nepřátele a také sesilatele samotného, pokud není dost opatrný. Pekelný démon však nezaútočí na nikoho, kdo je chráněn před zlem.


 

Kouzelný úder (ochrana, proměny)
Úroveň: 9
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 5
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo zruší všechny magické ochrany cílové bytosti. Jedná se o tato ochranná zaklínadla: Slabší odvracení kouzla, Menší koule nezranitelnosti, Odolnost proti kouzlu, Koule nezranitelnosti, Slabší odražení kouzla, Odvracení kouzla, Kouzelný štít, Odražení kouzla, Nezranitelnost kouzlem a Past na kouzla. Případná magická odolnost cíle se nebere v potaz.


Kvílení bánší (nekromancie)
Úroveň: 9
Dosah: 0
Trvání: ihned
Doba sesílání: 9
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zrušení

Při dokončení tohoto děsivého kouzla čaroděj zařve jako bánší. Všichni v oblasti působení slyší děsuplný výkřik. Ti, kteří neuspějí při záchranném hodu proti smrti, okamžitě umírají. Sesilatel a jeho společníci jsou proti účinkům kouzla imunní.


Meteorický roj (vzývání)
Úroveň: 9
Dosah: 90 metrů
Trvání: 4 kola
Doba sesílání: 9
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

Toto zaklínadlo vyvolá roj meteorů, které se začnou v určené oblasti hustě sypat z nebe a krutě ničit jak nepřátele, tak i spojence, způsobujíce zranění za 4-40 životů, bez záchranného hodu. Mág by měl být při sesílání tohoto kouzla velmi opatrný.


Mocné slovo: Zabij (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 9
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 1
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Když je vysloveno Mocné slovo: Zabij, je zabita jedna bytost v dosahu kouzla. Mocné slovo zabije bytost až s 60 životy (aktuální počet). Není žádný záchranný hod. Kouzlo nijak nepůsobí, pokud má cíl životů více.


Past na kouzla (ochrana)
Úroveň: 9
Dosah: 0
Trvání: 18 kol
Doba sesílání: 9
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Toto mocné zaklínadlo vytvoří kolem sesilatele ochrannou bariéru. Každé kouzlo, které zasáhne bariéru, je pastí pohlceno a sesilatel využije zachycenou energie k opětovnému použití dříve seslaného kouzla. Například: čaroděj se ochrání Pastí na kouzla a je zasažen Ohnivým šípem (kouzlo 3. úrovně). Získá zpět tři úrovně kouzel - obdrží jedno zaklínadlo maximálně 3. úrovně.
Past na kouzla ochraňuje před 30 úrovněmi kouzel (kupříkladu deset ohnivých šípů), přičemž dokáže pohltit kouzlo jakékoli úrovně.


 

Proměna (proměny)
Úroveň: 9
Dosah: 0
Trvání: 5 tahů
Doba sesílání: 9
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

S pomocí tohoto kouzla čaroděj dokáže převzít podobu mocné bytosti (mozkožrout, železný golem, větší dlakovlk, elementál země, ohnivý elementál či obří trol). Sesilatel se přemění ve vybranou bytost a získá téměř všechny její schopnosti. Tudíž se může stát mozkožroutem, aby omráčil protivníky, a poté elementálem země, aby své nepřátele rozdrtil. Každá proměna zabere jednu vteřinu a nepřivodí žádný šok.


Přání (vyvolávání/povolávání, vzývání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: 9
Dosah: neomezený
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Kouzlo Přání je mnohem mocnější verzí kouzla Omezené přání. Doslova splní přání, které sesílatel vyřkne. Je možno v omezené míře změnit minulost, současnost či budoucnost (ale pouze pro čaroděje, pokud není vyřčené přání stanoveno přesně). Chamtivá přání obvykle končí pro čaroděje katastrofou. A konečně, čím moudřejší čaroděj, tím větší šance na správně vyřčené přání. Kouzelníky s nízkou moudrostí potkává katastrofa mnohem častěji.


 

Svoboda (ochrana)
Úroveň: 9
Dosah: zvláštní
Trvání: ihned
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný
Toto je kouzlo opačné k Uvěznění. Když je bytost uvězněna, nachází se v kouli hluboko pod povrchem země. Pokud sešleš toto kouzlo na oblast, kde byla polapena, okamžitě tak vězně uvolníš a ten se objeví na místě, kde stál před svým uvězněním. Toto kouzlo také zruší účinky kouzla Labyrint.
POZNÁMKA: Sešli toto kouzlo na místo, o kterém víš, že jde zde někdo uvězněný, a tím ho uvolníš.


Uvěznění (ochrana)
Úroveň: 9
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 9
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Po seslání tohoto kouzla je oběť uvržena do malé koule hluboko pod povrchem země. Zde zůstane, dokud není sesláno opačné kouzlo Svoboda. Jinak zde setrvá, dokud bude existovat země (docela nepříjemný osud). Pokud je na oblast, kde byla oběť uvězněna, sesláno kouzlo Svoboda, bytost se objeví přesně tam, kde naposledy stála. Takto polapeného tvora neuvolní kouzlo Rozptyl magii. Není žádný záchranný hod.


 

Vysátí energie (nekromancie)
Úroveň: 9
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 3
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Čaroděj tímto kouzlem otevře spojení mezi svou sférou a sférou negativní energie. Toto spojení vysaje životní sílu oběti a přenese ji do sféry negativní energie. Oběti tak budou vysáty 2 úrovně zkušeností. Cíl kouzla ztratí natrvalo úrovně, životy, životaschopnost a schopnosti. Tyto úrovně lze navrátit pouze kněžským kouzlem Slabší/Silnější obnova.


Zastav čas (proměny)
Úroveň: 9
Dosah: 0
Trvání: 6 kol
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo v okolí čaroděje na jedno kolo zastaví čas. Čaroděj může volně jednat po domnělá tři kola. V oblasti, kde je čas zastaven, se může mág volně pohybovat a jednat, ale ostatní bytosti jsou jakoby zmraženy. (Doba trvání kouzla je subjektivní vzhledem k sesilateli.) Vše, co vstoupí do oblasti působení, je taktéž zastaveno. Jakmile kouzlo skončí, čaroděj opět jedná v normálním čase. Všechna kouzla seslaná během zastavení času začnou působit ihned poté, co se čas vrátí do normálu.


Černý meč katastrof (vzývání)
Úroveň: 9
Dosah: 0
Trvání: 18 kol
Doba sesílání: 4
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj vytvoří černou prostorovou trhlinu tvaru meče o délce přibližně 1 m, kterou může používat jako normální zbraň. Sesilatel s tímto mečem dokáže bojovat (jako by měl dovednost na úrovni největšího mistrovství). Meč se chová jako zbraň +5 a způsobuje zranění za 2-24 životů. Navíc pokaždé, když meč zasáhne cíl, musí oběť uspět v záchraně proti smrti s bonusem +4, jinak na místě zemře. Existuje také 10% šance, že s každým zásahem meč vysaje oběti 4 úrovně a nositeli vyléčí 20 životů.


Řetězová eventualita (vzývání)
Úroveň: 9
Dosah: 0
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 tah
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Mág si zvolí tři kouzla, která budou vypuštěna za určité podmínky (např. při zasažení nepřítelem). Jakmile bude podmínka splněna, všechna tři kouzla budou okamžitě seslána. Lze použít kouzla 8. a nižší úrovně.

 

8. úroveň - mág


Bigbyho sevřená pěst (vzývání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: 8
Dosah: dohled sesílatele
Trvání: 4 kola 
Doba sesílání: 8 
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zvláštní

Kouzlo způsobí, že se objeví nehmotná ruka, která pořádně stiskne oběť jednou za kolo po dobu až šesti kol. Nejprve udeří oběť za 3K6 životů, bez záchrany. Oběť je držena. V druhém kole oběť může zkusit záchranu proti paralyzaci s postihem -2, aby unikla. Pokud neuspěje, ruka ji zraní za 4K6 životů. V následujícím kole může oběť zkusit záchranu proti paralyzaci bez postihu. Pokud uspěje, je volná. Pokud neuspěje, je zraněna za 6K6 životů a držena na 2 kola. Po čtvrtém kole kouzlo skončí. Magická odolnost kouzlo zastaví.


Dvojník (iluze/přeludy)
Úroveň: 8
Dosah: 0
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Kouzlo vytvoří dvojníka sesilatele. Tento dvojník je téměř k nerozeznání od sesilatele, což z něj činí silného spojence. Dvojník má úroveň odpovídající 60% současné úrovně sesilatele a zná všechna kouzla a schopnosti, jež měl na dané úrovni jeho tvůrce. Také má 60% životů sesilatele.


Kouzelná spoušť (vzývání)
Úroveň: 8
Dosah: 0
Trvání: trvale
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Umožňuje mágovi uložit tři kouzla 6. či nižší úrovně do magické schránky (přístupné skrze tlačítko zvláštní schopnosti). Při použití spoušti budou všechna kouzla seslána zároveň. Mág může mít v jeden okamžik jen jednu kouzelnou spoušť, a nelze ji předat jiným hráčům. Jakmile je spoušť použita, ikona zvláštní schopnosti zmizí.


Labyrint (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 8
Dosah: dotyk
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 3
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Po seslání kouzla vznikne mimodimenzionální prostor. Oběť zmizí do proměnlivého labyrintu sfér a to na dobu, která závisí na její inteligenci.

Inteligence cíle   --    Čas strávený v bludišti
  pod 3  -- 2k4 tahů
  3 až 5   -- 1k4 tahů
  6 až 8   -- 5k4 kol
  9 až 11  -- 4k4 kol
  12 až 14  -- 3k4 kol
  15 až 17  -- 2k4 kol
  18 a více -- 1k4 kol

Poznámka: pokud je na oblast, kde se nacházela bytost uvržená do labyrintu, sesláno kouzlo Svoboda, kouzlo Labyrint je okamžitě ukončeno a oběť se vrací zpět. Uvězněnou bytost však neuvolní Rozptyl magii.


Mocné slovo: Oslep (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 8
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 6 kol
Doba sesílání: 1
Oblast působení: poloměr 3 m
Záchranný hod: žádný

Po seslání kouzla oslepne jedna či více bytostí v oblasti působení. Sesilatel zvolí jednu bytost jako střed a kouzlo ovlivní všechny tvory 3 metry od ní. Trvá 6 kol či do zrušení. Na oběti se uplatňují všechny postihy za slepotu, jako postih k zásahu či OČ. Také dohled ovlivněné postavy se výrazně sníží.


Ochrana před energií (ochrana)
Úroveň: 8
Dosah: dotyk
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 8
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Kouzlo zaručuje 75% imunitu na všechny energetické útoky, jako je oheň, chlad, kyselina, magie či elektřina, ať již magického či nemagického původu. Z působení jsou vyjmuty jakékoli fyzické útoky či kouzlem vytvořené zbraně. Jinými slovy - jakýkoli fyzický zásah ochranou projde. Účinek trvá po dobu trvání kouzla nebo do odčarování.


Pronikni štítem (ochrana)
Úroveň: 8
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 8
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný
Kouzlo podnikne mohutný útok na kouzelné obrany nepřátelského čaroděje. Magická odolnost cíle se sníží o 10% + 1% za úroveň sesilatele. Kouzlo zruší jedno ochranné očarování. Ovlivnit lze následující ochrany: Slabší odražení kouzla, Slabší odvracení kouzla, Odražení kouzla, Odvracení kouzla, Menší koule nezranitelnosti, Odolnost proti kouzlu, Koule nezranitelnosti, Past na kouzla a Kouzelný štít. Odolnost je snížena po dobu 1 kolo za úroveň sesilatele. Toto kouzlo není ovlivněno magickou odolností, ani žádnou z kouzelných ochran a nelze je rozptýlit.


Přivolej démona (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 8
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 15 kol
Doba sesílání: 9
Oblast působení: žádný
Záchranný hod: žádný

Mnohem mocnější varianta kouzla Kakodémon. Kouzlo přivolá velice zuřivého démona, který útočí na všechny v okolí, kteří nejsou chráněni před zlem. Proto je používají jen zoufalí či sebevražední mágové.


Strašlivé vadnutí Abi-Dalzima (nekromancie)
Úroveň: 8
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 8
Oblast působení: krychle o hraně 9 m
Záchranný hod: 1/2

Toto kouzlo odpaří vlhkost z těl všech živých bytostí v oblasti působení, čímž způsobí zranění za 1k8 životů za úroveň sesilatele. Ovlivněné bytosti si mohou hodit záchranu proti kouzlu - při úspěchu budou zraněny jen za polovinu. Toto kouzlo je zvláště ničivé pro vodní elementály a rostlinné bytosti, které si k záchrannému hodu počítají postih -2. Členové družiny jsou v bezpečí.


Symbol, Omrač (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 8
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zrušení

Symbol, Omrač je mocné kouzlo, které umožní sesilateli napsat na zem či jiný povrch zvláštní symbol. Znamení zde zůstane, dokud někdo jiný nepřijde příliš blízko. V tu chvíli symbol vybuchne a všichni v oblasti působení musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -4, jinak budou omráčeni na 2 + 1 kolo za každé 3 úrovně sesilatele.


Symbol, Smrt (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 8
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zrušení

Symbol, Smrt je mocné kouzlo, které umožní sesilateli napsat na zem či jiný povrch zvláštní symbol. Znamení zde zůstane, dokud někdo jiný nepřijde příliš blízko. V tu chvíli symbol vybuchne a všichni v oblasti působení musí uspět v záchraně proti smrti, jinak zemřou. Bytosti s více než 60 životy (aktuální počet) jsou vůči kouzlu imunní.


Symbol, Strach (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 8
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zrušení

Symbol, Strach je mocné kouzlo, které umožní knězi napsat na zem či jiný povrch zvláštní symbol. Znamení zde zůstane, dokud někdo jiný nepřijde příliš blízko. V tu chvíli symbol vybuchne a všichni v oblasti působení musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -4, jinak budou ovlivněni strachem na 2 + 1 kolo za každé tři úrovně sesilatele.


Zdokonalený plášť (ochrana)
Úroveň: 8
Dosah: 0
Trvání: 4 kola
Doba sesílání: 1
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Kouzlo zaručuje úplnou nezranitelnost všemi zbraněmi kromě těch, které mají očarování +4 nebo lepší. Tato magie je neuvěřitelně mocná, avšak má krátkou dobu trvání; jelikož se rychle sesílá, je toto kouzlo užitečné v boji, kdy pár vteřin znamená rozdíl mezi životem a smrtí. Také je důležité zmínit, že kouzlo nepůsobí ve spojení s Ochranou před magickými zbraněmi. Účinek trvá po dobu trvání kouzla nebo do odčarování.


Zápalný mrak (vzývání)
Úroveň: 8
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 8
Oblast působení: mrak o poloměru 9 m
Záchranný hod: 1/2

Kouzlo vytvoří mrak bouřícího ohně. Všichni v oblasti působení musí okamžitě utéct, jinak utrpí ohnivé zranění za 1-4 životy za úroveň sesilatele každé kolo, kdy budou v oblasti působení. Při úspěšném záchranném hodu proti kouzlům je zranění poloviční.

7. úroveň - mág


Duhová sprška (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 7
Dosah: 20 metrů
Trvání: ihned
Doba sesílání: 7
Oblast působení: kužel dlouhý 21 m
Záchranný hod: zvláštní

Z napřažených rukou čaroděje vyletí sedm barevných paprsků, z nichž každý má jinou moc. Jakákoli bytost s životaschopností menší než 8, zasažená paprskem, je oslepena na 5 kol, bez ohledu na další účinky. Každý tvor v oblasti působení bude zasažen jedním či dvěma paprsky, jejichž účinky jsou následující:
Červený - způsobí zranění za 20 životů, při záchraně proti kouzlu polovic
Oranžový - způsobí zranění za 40 životů, při záchraně proti kouzlu polovic
Žlutý - způsobí zranění za 80 životů, při záchraně proti kouzlu polovinu
Zelený - záchrana proti jedu nebo smrt; přežije-li, utrpí 20 bodů zranění jedem
Modrý - záchrana proti zkamenění nebo přeměna v kámen
Indigový - záchrana proti hůlkám nebo slabomyslnost
Fialový - záchrana proti kouzlu nebo rozložení.


Hromadná neviditelnost (iluze/přeludy)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 7
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

S pomocí tohoto kouzla sešle čaroděj na všechny přátelské bytosti v oblasti Vylepšenou neviditelnost. Její příjemce je schopen útočit (ať už střelbou, zblízka či kouzlením) a zůstane neviditelný. Avšak podle stop či odlesků může pozorovatel na neviditelného zaútočit. Tyto stopy musí útočník hledat (poté, co se neviditelný nějak projevil). Při hodu na útok proti neviditelné postavě je počítán postih -4 a takto očarovaná bytost má bonus +4 k záchranným hodům.


Kakodémon (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 15 kol
Doba sesílání: zvláštní
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo přivolá mocného démona, který se rozzuří a začne napadat a zabíjet všechny v dohledu. Osob chráněných před zlem (např. kouzlem) si démon nevšímá. Toto nebezpečné kouzlo by si měl čaroděj šetřit pro bezvýchodné situace.


Khelbenův obranný šleh (ochrana)
Úroveň: 7
Dosah: 10 metrů
Trvání: 3 kola
Doba sesílání: 7
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo zruší jednu kouzelnou ochranu max. 8. úrovně. Každé následující kolo (po dobu trvání kouzla) bude zrušena další kouzelná ochrana. Týká se následujících: Slabší odražení kouzla, Slabší odvracení kouzla, Odražení kouzla, Odvracení kouzla, Menší koule nezranitelnosti, Odolnost proti kouzlu, Koule nezranitelnosti, Kouzelný štít a Nezranitelnost kouzly. Magická odolnost zde nehraje žádnou roli. Vždy bude zrušena ochranná magie nejvyšší úrovně; v případě většího počtu kouzel stejného stupně se zrušení určí náhodně.


Koule chaosu (proměny)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 7
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zvláštní

Všichni nepřátelé v oblasti působení si musí hodit záchranu proti kouzlu v každém kole, které stráví v kouli. Pokud neuspějí, nastane jeden z následujících efektů: přeměna na veverku, zmatení, vzplanutí, ochromení, rozložení, vyléčení 20 životů, náhodná teleportace, omráčení či zrychlení.


Mocné slovo: Omrač (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Když je proneseno Mocné slovo: Omrač, jakákoli bytost v dohledu vybraná mágem je omráčena, doba závisí na současném počtu jejích životů. Bytosti s 1 až 29 životy jsou omráčeny na 4k4 kol, s 30 až 59 životy na 2k4 kol, s 60 až 89 na 1k4 kol a bytosti s 90 a více životy nejsou ovlivněny vůbec. V úvahu se vždy bere aktuální počet životů.


Mordenkainenův meč (vzývání)
Úroveň: 7
Dosah: 0
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 7
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Po seslání kouzla čaroděj vytvoří třpytivou, meči podobnou magickou sílu. Meč se ve všech ohledech chová jako zbraň +4 a při úspěšném útoku způsobuje 5-20 zranění. Zbraň poletuje vzduchem a je plně ovládána čarodějem, což však sesilateli nebrání v provádění jiné činnosti.


Ochrana před elementy (ochrana)
Úroveň: 7
Dosah: dotyk
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 7
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Účinky Ochrany před elementy netrvají déle než 1 kolo za úroveň sesilatele. Kouzlo zaručuje 75% imunitu na všechny elementální útoky, jako je oheň, chlad či elektřina, ať už magického či nemagického původu. Účinek trvá po dobu trvání kouzla nebo do odčarování.


Odvracení kouzla (ochrana)
Úroveň: 7
Dosah: 0
Trvání: 3 kola/úroveň
Doba sesílání: 7
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Toto mocné kouzlo způsobí, že všechna magie seslaná proti čaroději se vrací zpět na původního sesilatele. Ovlivněno je celkem 12 úrovní kouzel, např. 4 kouzla 3. úrovně, nebo 2 kouzla 6. úrovně apod. Odražení se vztahuje i na svitky a vrozené schopnosti, ale nikoliv na kouzla, která nebyla vystředěna přímo na čaroděje. Odražena nebudou ani zaklínadla s trvalou oblastí působení (např. Smrtící mrak a Smrdící mrak). Pokud je kouzlo sesláno přímo na čaroděje, bude odraženo zpět na původního sesilatele. Je třeba poznamenat, že dokud zbývají úrovně, bude zaklínadlo odraženo. Např. zbývá již jen jedna úroveň a na čaroděje je sesláno kouzlo 3. úrovně; toto kouzlo bude odvráceno a zároveň zruší odvracení kouzel. Zaklínadlo nechrání sesilatele před kouzlem Rozptyl magii, ale také není Rozptyl magií ovlivněno.


Omezené přání (vyvolávání/povolávání, vzývání)
Úroveň: 7
Dosah: neomezený
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Omezené přání je velmi mocné, ale obtížné kouzlo. Doslova splní přání, které sesilatel vyřkne. Je možno v omezené míře změnit minulost, současnost či budoucnost (ale pouze pro čaroděje, pokud není vyřčený požadavek stanoven přesně). Ani toto kouzlo však nezmění důležité události a chamtivá přání obvykle končí pro čaroděje katastrofou. A konečně, čím moudřejší čaroděj, tím větší šance na správně vyřčené přání. Kouzelníky s nízkou moudrostí potkává katastrofa mnohem častěji.


Ovládni nemrtvého (nekromancie)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 6 kol + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 7
Oblast působení: 1-4 bytostí
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo umožňuje sesilateli ovládnout 1-4 nemrtvé bytosti. Vytvoří se telepatické spojení mezi sesilatelem a nemrtvými, což zaručuje naprostou kontrolu. Pokud má nemrtvý životaschopnost 3 či méně, nemá dovolen žádný záchranný hod. Avšak s životaschopností 4 a více může záchranným hodem proti kouzlu zrušit jeho účinky. Nemrtvý zůstává pod kontrolou sesilatele po dobu trvání kouzla, nebo do jeho zrušení.


Plášť (ochrana)
Úroveň: 7
Dosah: 0
Trvání: 4 kola
Doba sesílání: 1
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Kouzlo zaručuje úplnou nezranitelnost všemi zbraněmi kromě těch, které mají očarování +3 nebo lepší. Toto kouzlo je neuvěřitelně mocné, avšak má krátkou dobu trvání; jelikož se rychle sesílá, je velmi užitečné pro získání trochy času v boji. Také je důležité zmínit, že kouzlo nepůsobí ve spojení s Ochranou před magickými zbraněmi. Účinek trvá po dobu trvání kouzla nebo do odčarování.


 

Pořadač kouzel (vzývání)
Úroveň: 7
Dosah: 0
Trvání: trvale
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Umožňuje čaroději ukládat si kouzla a přistupovat k nim pomocí tlačítka zvláštní schopnosti. Mág pak dokáže seslat 3 kouzla zároveň, všechna však musí být 4. či nižší úrovně. Sesilatel může v jednom okamžiku používat jediný pořadač, a tento nelze předat jiným hráčům. Jakmile je pořadač použit, ikona zvláštní schopnosti zmizí.


Prst smrti (nekromancie)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: trvale
Doba sesílání: 5
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Kouzlo vysává životní sílu. Po jeho dokončení ukáže sesilatel prstem na oběť, čímž jí vyrve život z těla. Zasažený tvor může uniknout při úspěšném hodu proti kouzlům s postihem -2. I při úspěšné záchraně je oběť zraněna za 2k8+1 životů.


Přivolej Hakeashara (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 7
Dosah: 40 metrů
Trvání: 8 kol + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj přivolá mocnou magickou bytosti Hakeashara. Na první pohled vypadá jako pouhá mlha, ale ve skutečnosti žije tato pěnící šedá masa výparů vlastním životem. Hakeashar je přitahován magií jako můra ke světlu, živí se energií obklopující čaroděje. Naštěstí je tato bytost věrná a nenapadne sesilatele. Hakeashar nemá žádné fyzické útoky, avšak může být takovým útokem sám zraněn. Pokaždé, když se Hakeashar dotkne cílového čaroděje a obtočí kolem něj svá tenata, nastanou dva efekty. Za prvé, ze všech magických předmětů oběti, které mají omezený počet použití, bude vysát jeden náboj. Za druhé, cílový čaroděj ztratí jedno zapamatované kouzlo. To je vybíráno náhodně, ale vždy se jedná kouzlo nejvyšší úrovně. Hakeashar je naprosto imunní vůči magii (až na Kouzlo smrti) a nejen to - magie jej navíc léčí. Bytost zůstane pod kontrolou čaroděje, dokud trvá kouzlo nebo nepřijde o všechny životy.
Toto kouzlo je podobné kouzlu Přivolej Nishruu. Hakeashar je silnější obdobou Nishruu, má více životů, lepší útoky a imunitu na normální zbraně.


Přivolej džina (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 7
Dosah: 40 metrů
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj dokáže přemluvit džina (velmi mocného vzdušného elementála), aby opustil elementální sféru vzduchu a vstoupil do základní materiální sféry. Džin mu bude sloužit po dobu trvání kouzla a bude útočit na nepřátele kouzelníka. Varujeme mágy, aby toto kouzlo užívali opatrně, jelikož rozzuřený džin se může při první příležitosti obrátit proti svému pánu.


 

Přivolej ifríta (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 7
Dosah: 40 metrů
Trvání: 8 kol + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj dokáže přemluvit ifríta (velmi mocného elementála ohně), aby opustil elementální sféru ohně a vstoupil do základní materiální sféry. Ifrít mu bude sloužit po dobu trvání kouzla a bude útočit na nepřátele kouzelníka. Varujeme mágy, aby toto kouzlo užívali opatrně, jelikož rozzuřený ifrít se může při první příležitosti obrátit proti svému pánu.


 

Vylepšený chaotický štít (ochrana) (datadisk Throne of Bhaal) 
Úroveň: 7
Dosah: 0
Trvání: 2 tahy
Doba sesílání: 7
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Vylepšený chaotický štít zvyšuje šanci divokého mága dosáhnout při divokém nárazu dobrého výsledku. Při každém hodu podle tabulky divokého nárazu se k výsledku přičte 25. Je-li seslán Nahalův nevypočitatelný dweomer, bonus za Chaotický štít se sčítá s bonusem za úroveň divokého mága.


Vytvoř obraz (iluze/přeludy)
Úroveň: 7
Dosah: 0
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Kouzlo vytvoří iluzorní kopii čaroděje, která vystoupí z jeho těla. Tato kopie se pohybuje kolem, má stejný počet životů a může sesílat stejná kouzla, ačkoli nemůže provádět fyzické útoky. Pokud je obraz zničen, kouzlo končí a sesilatel se opět může pohybovat. Také pokud je během doby působení kouzla čaroděj zraněn, obraz zmizí a sesilatel se opět stane mobilním. Jinak obraz zůstane po dobu trvání kouzla nebo do jeho zrušení (pomocí Rozptyl magii nebo použitím kouzel, která ruší iluze).


Zpožděná výbušná koule (vzývání)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 7
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: 1/2

Toto kouzlo stvoří ohnivou kouli, která se bude vznášet na určeném místě. Tak zůstane, dokud se k ní někdo nepřiblíží - poté vybuchne a způsobí zranění za 15k6 životů (při záchraně proti kouzlu polovic).


Zpětný rubínový paprsek (proměny)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 5
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo zruší u cílové bytosti jednu kouzelnou ochranu jakékoli úrovně. Ovlivněna jsou kouzla: Slabší odražení kouzla, Slabší odvracení kouzla, Odražení kouzla, Odvracení kouzla, Menší koule nezranitelnosti, Odolnost proti kouzlu, Koule nezranitelnosti, Kouzelný štít a Past na kouzla. Magická odolnost zde nehraje žádnou roli. Vždy bude zrušena ochranná magie nejvyšší úrovně; v případě většího počtu kouzel stejného stupně se zrušení určí náhodně.