7. úroveň - mág


Duhová sprška (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 7
Dosah: 20 metrů
Trvání: ihned
Doba sesílání: 7
Oblast působení: kužel dlouhý 21 m
Záchranný hod: zvláštní

Z napřažených rukou čaroděje vyletí sedm barevných paprsků, z nichž každý má jinou moc. Jakákoli bytost s životaschopností menší než 8, zasažená paprskem, je oslepena na 5 kol, bez ohledu na další účinky. Každý tvor v oblasti působení bude zasažen jedním či dvěma paprsky, jejichž účinky jsou následující:
Červený - způsobí zranění za 20 životů, při záchraně proti kouzlu polovic
Oranžový - způsobí zranění za 40 životů, při záchraně proti kouzlu polovic
Žlutý - způsobí zranění za 80 životů, při záchraně proti kouzlu polovinu
Zelený - záchrana proti jedu nebo smrt; přežije-li, utrpí 20 bodů zranění jedem
Modrý - záchrana proti zkamenění nebo přeměna v kámen
Indigový - záchrana proti hůlkám nebo slabomyslnost
Fialový - záchrana proti kouzlu nebo rozložení.


Hromadná neviditelnost (iluze/přeludy)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 7
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

S pomocí tohoto kouzla sešle čaroděj na všechny přátelské bytosti v oblasti Vylepšenou neviditelnost. Její příjemce je schopen útočit (ať už střelbou, zblízka či kouzlením) a zůstane neviditelný. Avšak podle stop či odlesků může pozorovatel na neviditelného zaútočit. Tyto stopy musí útočník hledat (poté, co se neviditelný nějak projevil). Při hodu na útok proti neviditelné postavě je počítán postih -4 a takto očarovaná bytost má bonus +4 k záchranným hodům.


Kakodémon (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 15 kol
Doba sesílání: zvláštní
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo přivolá mocného démona, který se rozzuří a začne napadat a zabíjet všechny v dohledu. Osob chráněných před zlem (např. kouzlem) si démon nevšímá. Toto nebezpečné kouzlo by si měl čaroděj šetřit pro bezvýchodné situace.


Khelbenův obranný šleh (ochrana)
Úroveň: 7
Dosah: 10 metrů
Trvání: 3 kola
Doba sesílání: 7
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo zruší jednu kouzelnou ochranu max. 8. úrovně. Každé následující kolo (po dobu trvání kouzla) bude zrušena další kouzelná ochrana. Týká se následujících: Slabší odražení kouzla, Slabší odvracení kouzla, Odražení kouzla, Odvracení kouzla, Menší koule nezranitelnosti, Odolnost proti kouzlu, Koule nezranitelnosti, Kouzelný štít a Nezranitelnost kouzly. Magická odolnost zde nehraje žádnou roli. Vždy bude zrušena ochranná magie nejvyšší úrovně; v případě většího počtu kouzel stejného stupně se zrušení určí náhodně.


Koule chaosu (proměny)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 7
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zvláštní

Všichni nepřátelé v oblasti působení si musí hodit záchranu proti kouzlu v každém kole, které stráví v kouli. Pokud neuspějí, nastane jeden z následujících efektů: přeměna na veverku, zmatení, vzplanutí, ochromení, rozložení, vyléčení 20 životů, náhodná teleportace, omráčení či zrychlení.


Mocné slovo: Omrač (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Když je proneseno Mocné slovo: Omrač, jakákoli bytost v dohledu vybraná mágem je omráčena, doba závisí na současném počtu jejích životů. Bytosti s 1 až 29 životy jsou omráčeny na 4k4 kol, s 30 až 59 životy na 2k4 kol, s 60 až 89 na 1k4 kol a bytosti s 90 a více životy nejsou ovlivněny vůbec. V úvahu se vždy bere aktuální počet životů.


Mordenkainenův meč (vzývání)
Úroveň: 7
Dosah: 0
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 7
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Po seslání kouzla čaroděj vytvoří třpytivou, meči podobnou magickou sílu. Meč se ve všech ohledech chová jako zbraň +4 a při úspěšném útoku způsobuje 5-20 zranění. Zbraň poletuje vzduchem a je plně ovládána čarodějem, což však sesilateli nebrání v provádění jiné činnosti.


Ochrana před elementy (ochrana)
Úroveň: 7
Dosah: dotyk
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 7
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Účinky Ochrany před elementy netrvají déle než 1 kolo za úroveň sesilatele. Kouzlo zaručuje 75% imunitu na všechny elementální útoky, jako je oheň, chlad či elektřina, ať už magického či nemagického původu. Účinek trvá po dobu trvání kouzla nebo do odčarování.


Odvracení kouzla (ochrana)
Úroveň: 7
Dosah: 0
Trvání: 3 kola/úroveň
Doba sesílání: 7
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Toto mocné kouzlo způsobí, že všechna magie seslaná proti čaroději se vrací zpět na původního sesilatele. Ovlivněno je celkem 12 úrovní kouzel, např. 4 kouzla 3. úrovně, nebo 2 kouzla 6. úrovně apod. Odražení se vztahuje i na svitky a vrozené schopnosti, ale nikoliv na kouzla, která nebyla vystředěna přímo na čaroděje. Odražena nebudou ani zaklínadla s trvalou oblastí působení (např. Smrtící mrak a Smrdící mrak). Pokud je kouzlo sesláno přímo na čaroděje, bude odraženo zpět na původního sesilatele. Je třeba poznamenat, že dokud zbývají úrovně, bude zaklínadlo odraženo. Např. zbývá již jen jedna úroveň a na čaroděje je sesláno kouzlo 3. úrovně; toto kouzlo bude odvráceno a zároveň zruší odvracení kouzel. Zaklínadlo nechrání sesilatele před kouzlem Rozptyl magii, ale také není Rozptyl magií ovlivněno.


Omezené přání (vyvolávání/povolávání, vzývání)
Úroveň: 7
Dosah: neomezený
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Omezené přání je velmi mocné, ale obtížné kouzlo. Doslova splní přání, které sesilatel vyřkne. Je možno v omezené míře změnit minulost, současnost či budoucnost (ale pouze pro čaroděje, pokud není vyřčený požadavek stanoven přesně). Ani toto kouzlo však nezmění důležité události a chamtivá přání obvykle končí pro čaroděje katastrofou. A konečně, čím moudřejší čaroděj, tím větší šance na správně vyřčené přání. Kouzelníky s nízkou moudrostí potkává katastrofa mnohem častěji.


Ovládni nemrtvého (nekromancie)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 6 kol + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 7
Oblast působení: 1-4 bytostí
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo umožňuje sesilateli ovládnout 1-4 nemrtvé bytosti. Vytvoří se telepatické spojení mezi sesilatelem a nemrtvými, což zaručuje naprostou kontrolu. Pokud má nemrtvý životaschopnost 3 či méně, nemá dovolen žádný záchranný hod. Avšak s životaschopností 4 a více může záchranným hodem proti kouzlu zrušit jeho účinky. Nemrtvý zůstává pod kontrolou sesilatele po dobu trvání kouzla, nebo do jeho zrušení.


Plášť (ochrana)
Úroveň: 7
Dosah: 0
Trvání: 4 kola
Doba sesílání: 1
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Kouzlo zaručuje úplnou nezranitelnost všemi zbraněmi kromě těch, které mají očarování +3 nebo lepší. Toto kouzlo je neuvěřitelně mocné, avšak má krátkou dobu trvání; jelikož se rychle sesílá, je velmi užitečné pro získání trochy času v boji. Také je důležité zmínit, že kouzlo nepůsobí ve spojení s Ochranou před magickými zbraněmi. Účinek trvá po dobu trvání kouzla nebo do odčarování.


 

Pořadač kouzel (vzývání)
Úroveň: 7
Dosah: 0
Trvání: trvale
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Umožňuje čaroději ukládat si kouzla a přistupovat k nim pomocí tlačítka zvláštní schopnosti. Mág pak dokáže seslat 3 kouzla zároveň, všechna však musí být 4. či nižší úrovně. Sesilatel může v jednom okamžiku používat jediný pořadač, a tento nelze předat jiným hráčům. Jakmile je pořadač použit, ikona zvláštní schopnosti zmizí.


Prst smrti (nekromancie)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: trvale
Doba sesílání: 5
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Kouzlo vysává životní sílu. Po jeho dokončení ukáže sesilatel prstem na oběť, čímž jí vyrve život z těla. Zasažený tvor může uniknout při úspěšném hodu proti kouzlům s postihem -2. I při úspěšné záchraně je oběť zraněna za 2k8+1 životů.


Přivolej Hakeashara (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 7
Dosah: 40 metrů
Trvání: 8 kol + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj přivolá mocnou magickou bytosti Hakeashara. Na první pohled vypadá jako pouhá mlha, ale ve skutečnosti žije tato pěnící šedá masa výparů vlastním životem. Hakeashar je přitahován magií jako můra ke světlu, živí se energií obklopující čaroděje. Naštěstí je tato bytost věrná a nenapadne sesilatele. Hakeashar nemá žádné fyzické útoky, avšak může být takovým útokem sám zraněn. Pokaždé, když se Hakeashar dotkne cílového čaroděje a obtočí kolem něj svá tenata, nastanou dva efekty. Za prvé, ze všech magických předmětů oběti, které mají omezený počet použití, bude vysát jeden náboj. Za druhé, cílový čaroděj ztratí jedno zapamatované kouzlo. To je vybíráno náhodně, ale vždy se jedná kouzlo nejvyšší úrovně. Hakeashar je naprosto imunní vůči magii (až na Kouzlo smrti) a nejen to - magie jej navíc léčí. Bytost zůstane pod kontrolou čaroděje, dokud trvá kouzlo nebo nepřijde o všechny životy.
Toto kouzlo je podobné kouzlu Přivolej Nishruu. Hakeashar je silnější obdobou Nishruu, má více životů, lepší útoky a imunitu na normální zbraně.


Přivolej džina (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 7
Dosah: 40 metrů
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj dokáže přemluvit džina (velmi mocného vzdušného elementála), aby opustil elementální sféru vzduchu a vstoupil do základní materiální sféry. Džin mu bude sloužit po dobu trvání kouzla a bude útočit na nepřátele kouzelníka. Varujeme mágy, aby toto kouzlo užívali opatrně, jelikož rozzuřený džin se může při první příležitosti obrátit proti svému pánu.


 

Přivolej ifríta (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 7
Dosah: 40 metrů
Trvání: 8 kol + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj dokáže přemluvit ifríta (velmi mocného elementála ohně), aby opustil elementální sféru ohně a vstoupil do základní materiální sféry. Ifrít mu bude sloužit po dobu trvání kouzla a bude útočit na nepřátele kouzelníka. Varujeme mágy, aby toto kouzlo užívali opatrně, jelikož rozzuřený ifrít se může při první příležitosti obrátit proti svému pánu.


 

Vylepšený chaotický štít (ochrana) (datadisk Throne of Bhaal) 
Úroveň: 7
Dosah: 0
Trvání: 2 tahy
Doba sesílání: 7
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Vylepšený chaotický štít zvyšuje šanci divokého mága dosáhnout při divokém nárazu dobrého výsledku. Při každém hodu podle tabulky divokého nárazu se k výsledku přičte 25. Je-li seslán Nahalův nevypočitatelný dweomer, bonus za Chaotický štít se sčítá s bonusem za úroveň divokého mága.


Vytvoř obraz (iluze/přeludy)
Úroveň: 7
Dosah: 0
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Kouzlo vytvoří iluzorní kopii čaroděje, která vystoupí z jeho těla. Tato kopie se pohybuje kolem, má stejný počet životů a může sesílat stejná kouzla, ačkoli nemůže provádět fyzické útoky. Pokud je obraz zničen, kouzlo končí a sesilatel se opět může pohybovat. Také pokud je během doby působení kouzla čaroděj zraněn, obraz zmizí a sesilatel se opět stane mobilním. Jinak obraz zůstane po dobu trvání kouzla nebo do jeho zrušení (pomocí Rozptyl magii nebo použitím kouzel, která ruší iluze).


Zpožděná výbušná koule (vzývání)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 7
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: 1/2

Toto kouzlo stvoří ohnivou kouli, která se bude vznášet na určeném místě. Tak zůstane, dokud se k ní někdo nepřiblíží - poté vybuchne a způsobí zranění za 15k6 životů (při záchraně proti kouzlu polovic).


Zpětný rubínový paprsek (proměny)
Úroveň: 7
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 5
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo zruší u cílové bytosti jednu kouzelnou ochranu jakékoli úrovně. Ovlivněna jsou kouzla: Slabší odražení kouzla, Slabší odvracení kouzla, Odražení kouzla, Odvracení kouzla, Menší koule nezranitelnosti, Odolnost proti kouzlu, Koule nezranitelnosti, Kouzelný štít a Past na kouzla. Magická odolnost zde nehraje žádnou roli. Vždy bude zrušena ochranná magie nejvyšší úrovně; v případě většího počtu kouzel stejného stupně se zrušení určí náhodně.