Vytisknout
Kategorie: Mágova kouzla
Zobrazení: 380

8. úroveň - mág


Bigbyho sevřená pěst (vzývání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: 8
Dosah: dohled sesílatele
Trvání: 4 kola 
Doba sesílání: 8 
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zvláštní

Kouzlo způsobí, že se objeví nehmotná ruka, která pořádně stiskne oběť jednou za kolo po dobu až šesti kol. Nejprve udeří oběť za 3K6 životů, bez záchrany. Oběť je držena. V druhém kole oběť může zkusit záchranu proti paralyzaci s postihem -2, aby unikla. Pokud neuspěje, ruka ji zraní za 4K6 životů. V následujícím kole může oběť zkusit záchranu proti paralyzaci bez postihu. Pokud uspěje, je volná. Pokud neuspěje, je zraněna za 6K6 životů a držena na 2 kola. Po čtvrtém kole kouzlo skončí. Magická odolnost kouzlo zastaví.


Dvojník (iluze/přeludy)
Úroveň: 8
Dosah: 0
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Kouzlo vytvoří dvojníka sesilatele. Tento dvojník je téměř k nerozeznání od sesilatele, což z něj činí silného spojence. Dvojník má úroveň odpovídající 60% současné úrovně sesilatele a zná všechna kouzla a schopnosti, jež měl na dané úrovni jeho tvůrce. Také má 60% životů sesilatele.


Kouzelná spoušť (vzývání)
Úroveň: 8
Dosah: 0
Trvání: trvale
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Umožňuje mágovi uložit tři kouzla 6. či nižší úrovně do magické schránky (přístupné skrze tlačítko zvláštní schopnosti). Při použití spoušti budou všechna kouzla seslána zároveň. Mág může mít v jeden okamžik jen jednu kouzelnou spoušť, a nelze ji předat jiným hráčům. Jakmile je spoušť použita, ikona zvláštní schopnosti zmizí.


Labyrint (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 8
Dosah: dotyk
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 3
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Po seslání kouzla vznikne mimodimenzionální prostor. Oběť zmizí do proměnlivého labyrintu sfér a to na dobu, která závisí na její inteligenci.

Inteligence cíle   --    Čas strávený v bludišti
  pod 3  -- 2k4 tahů
  3 až 5   -- 1k4 tahů
  6 až 8   -- 5k4 kol
  9 až 11  -- 4k4 kol
  12 až 14  -- 3k4 kol
  15 až 17  -- 2k4 kol
  18 a více -- 1k4 kol

Poznámka: pokud je na oblast, kde se nacházela bytost uvržená do labyrintu, sesláno kouzlo Svoboda, kouzlo Labyrint je okamžitě ukončeno a oběť se vrací zpět. Uvězněnou bytost však neuvolní Rozptyl magii.


Mocné slovo: Oslep (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 8
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 6 kol
Doba sesílání: 1
Oblast působení: poloměr 3 m
Záchranný hod: žádný

Po seslání kouzla oslepne jedna či více bytostí v oblasti působení. Sesilatel zvolí jednu bytost jako střed a kouzlo ovlivní všechny tvory 3 metry od ní. Trvá 6 kol či do zrušení. Na oběti se uplatňují všechny postihy za slepotu, jako postih k zásahu či OČ. Také dohled ovlivněné postavy se výrazně sníží.


Ochrana před energií (ochrana)
Úroveň: 8
Dosah: dotyk
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 8
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Kouzlo zaručuje 75% imunitu na všechny energetické útoky, jako je oheň, chlad, kyselina, magie či elektřina, ať již magického či nemagického původu. Z působení jsou vyjmuty jakékoli fyzické útoky či kouzlem vytvořené zbraně. Jinými slovy - jakýkoli fyzický zásah ochranou projde. Účinek trvá po dobu trvání kouzla nebo do odčarování.


Pronikni štítem (ochrana)
Úroveň: 8
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 8
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný
Kouzlo podnikne mohutný útok na kouzelné obrany nepřátelského čaroděje. Magická odolnost cíle se sníží o 10% + 1% za úroveň sesilatele. Kouzlo zruší jedno ochranné očarování. Ovlivnit lze následující ochrany: Slabší odražení kouzla, Slabší odvracení kouzla, Odražení kouzla, Odvracení kouzla, Menší koule nezranitelnosti, Odolnost proti kouzlu, Koule nezranitelnosti, Past na kouzla a Kouzelný štít. Odolnost je snížena po dobu 1 kolo za úroveň sesilatele. Toto kouzlo není ovlivněno magickou odolností, ani žádnou z kouzelných ochran a nelze je rozptýlit.


Přivolej démona (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 8
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 15 kol
Doba sesílání: 9
Oblast působení: žádný
Záchranný hod: žádný

Mnohem mocnější varianta kouzla Kakodémon. Kouzlo přivolá velice zuřivého démona, který útočí na všechny v okolí, kteří nejsou chráněni před zlem. Proto je používají jen zoufalí či sebevražední mágové.


Strašlivé vadnutí Abi-Dalzima (nekromancie)
Úroveň: 8
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 8
Oblast působení: krychle o hraně 9 m
Záchranný hod: 1/2

Toto kouzlo odpaří vlhkost z těl všech živých bytostí v oblasti působení, čímž způsobí zranění za 1k8 životů za úroveň sesilatele. Ovlivněné bytosti si mohou hodit záchranu proti kouzlu - při úspěchu budou zraněny jen za polovinu. Toto kouzlo je zvláště ničivé pro vodní elementály a rostlinné bytosti, které si k záchrannému hodu počítají postih -2. Členové družiny jsou v bezpečí.


Symbol, Omrač (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 8
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zrušení

Symbol, Omrač je mocné kouzlo, které umožní sesilateli napsat na zem či jiný povrch zvláštní symbol. Znamení zde zůstane, dokud někdo jiný nepřijde příliš blízko. V tu chvíli symbol vybuchne a všichni v oblasti působení musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -4, jinak budou omráčeni na 2 + 1 kolo za každé 3 úrovně sesilatele.


Symbol, Smrt (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 8
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zrušení

Symbol, Smrt je mocné kouzlo, které umožní sesilateli napsat na zem či jiný povrch zvláštní symbol. Znamení zde zůstane, dokud někdo jiný nepřijde příliš blízko. V tu chvíli symbol vybuchne a všichni v oblasti působení musí uspět v záchraně proti smrti, jinak zemřou. Bytosti s více než 60 životy (aktuální počet) jsou vůči kouzlu imunní.


Symbol, Strach (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 8
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zrušení

Symbol, Strach je mocné kouzlo, které umožní knězi napsat na zem či jiný povrch zvláštní symbol. Znamení zde zůstane, dokud někdo jiný nepřijde příliš blízko. V tu chvíli symbol vybuchne a všichni v oblasti působení musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -4, jinak budou ovlivněni strachem na 2 + 1 kolo za každé tři úrovně sesilatele.


Zdokonalený plášť (ochrana)
Úroveň: 8
Dosah: 0
Trvání: 4 kola
Doba sesílání: 1
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Kouzlo zaručuje úplnou nezranitelnost všemi zbraněmi kromě těch, které mají očarování +4 nebo lepší. Tato magie je neuvěřitelně mocná, avšak má krátkou dobu trvání; jelikož se rychle sesílá, je toto kouzlo užitečné v boji, kdy pár vteřin znamená rozdíl mezi životem a smrtí. Také je důležité zmínit, že kouzlo nepůsobí ve spojení s Ochranou před magickými zbraněmi. Účinek trvá po dobu trvání kouzla nebo do odčarování.


Zápalný mrak (vzývání)
Úroveň: 8
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 8
Oblast působení: mrak o poloměru 9 m
Záchranný hod: 1/2

Kouzlo vytvoří mrak bouřícího ohně. Všichni v oblasti působení musí okamžitě utéct, jinak utrpí ohnivé zranění za 1-4 životy za úroveň sesilatele každé kolo, kdy budou v oblasti působení. Při úspěšném záchranném hodu proti kouzlům je zranění poloviční.