Vytisknout
Kategorie: Mágova kouzla
Zobrazení: 446

9. úroveň - mág


Absolutní odolnost (ochrana)
Úroveň: 9
Dosah: 0
Trvání: 4 kola
Doba sesílání: 1
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Kouzlo zaručuje úplnou nezranitelnost všemi zbraněmi kromě těch, které mají očarování +5 nebo lepší. Toto kouzlo je neuvěřitelně mocné, avšak má krátkou dobu trvání; jelikož se rychle sesílá, je velmi užitečné v boji, kdy pár vteřin znamená rozdíl mezi životem a smrtí. Také je důležité zmínit, že kouzlo nepůsobí ve spojení s Ochranou před magickými zbraněmi. Účinek trvá po dobu trvání kouzla nebo do odčarování.


Bigbyho drtící ruka (vzývání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: 9
Dosah: dohled sesílatele
Trvání: 3 kola
Doba sesílání: 9
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zvláštní

Kouzlo vytvoří velkou nehmotnou pěst, která drtí cíl a přitiskne jej k zemi. V první kole zraní za 2K10 životů. Oběť může zkusit záchranu proti paralyzaci s postihem -4, aby unikla přitisknutí. Pokud neuspěje, ruka jej v dalším kole zraní za 3K10 životů. Oběť opět může zkusit záchranu proti paralyzaci s postihem -2. Pokud neuspěje, ruka jej naposledy zraní za 4K10 životů a zmizí.


Brána (vyvolávání/povolávání)
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 33 kol
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem sesilatel přivolá bytost z vnějších sfér - pekelného démona - který napadne jeho nepřátele a také sesilatele samotného, pokud není dost opatrný. Pekelný démon však nezaútočí na nikoho, kdo je chráněn před zlem.


 

Kouzelný úder (ochrana, proměny)
Úroveň: 9
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 5
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo zruší všechny magické ochrany cílové bytosti. Jedná se o tato ochranná zaklínadla: Slabší odvracení kouzla, Menší koule nezranitelnosti, Odolnost proti kouzlu, Koule nezranitelnosti, Slabší odražení kouzla, Odvracení kouzla, Kouzelný štít, Odražení kouzla, Nezranitelnost kouzlem a Past na kouzla. Případná magická odolnost cíle se nebere v potaz.


Kvílení bánší (nekromancie)
Úroveň: 9
Dosah: 0
Trvání: ihned
Doba sesílání: 9
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zrušení

Při dokončení tohoto děsivého kouzla čaroděj zařve jako bánší. Všichni v oblasti působení slyší děsuplný výkřik. Ti, kteří neuspějí při záchranném hodu proti smrti, okamžitě umírají. Sesilatel a jeho společníci jsou proti účinkům kouzla imunní.


Meteorický roj (vzývání)
Úroveň: 9
Dosah: 90 metrů
Trvání: 4 kola
Doba sesílání: 9
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

Toto zaklínadlo vyvolá roj meteorů, které se začnou v určené oblasti hustě sypat z nebe a krutě ničit jak nepřátele, tak i spojence, způsobujíce zranění za 4-40 životů, bez záchranného hodu. Mág by měl být při sesílání tohoto kouzla velmi opatrný.


Mocné slovo: Zabij (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 9
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: ihned
Doba sesílání: 1
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Když je vysloveno Mocné slovo: Zabij, je zabita jedna bytost v dosahu kouzla. Mocné slovo zabije bytost až s 60 životy (aktuální počet). Není žádný záchranný hod. Kouzlo nijak nepůsobí, pokud má cíl životů více.


Past na kouzla (ochrana)
Úroveň: 9
Dosah: 0
Trvání: 18 kol
Doba sesílání: 9
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Toto mocné zaklínadlo vytvoří kolem sesilatele ochrannou bariéru. Každé kouzlo, které zasáhne bariéru, je pastí pohlceno a sesilatel využije zachycenou energie k opětovnému použití dříve seslaného kouzla. Například: čaroděj se ochrání Pastí na kouzla a je zasažen Ohnivým šípem (kouzlo 3. úrovně). Získá zpět tři úrovně kouzel - obdrží jedno zaklínadlo maximálně 3. úrovně.
Past na kouzla ochraňuje před 30 úrovněmi kouzel (kupříkladu deset ohnivých šípů), přičemž dokáže pohltit kouzlo jakékoli úrovně.


 

Proměna (proměny)
Úroveň: 9
Dosah: 0
Trvání: 5 tahů
Doba sesílání: 9
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

S pomocí tohoto kouzla čaroděj dokáže převzít podobu mocné bytosti (mozkožrout, železný golem, větší dlakovlk, elementál země, ohnivý elementál či obří trol). Sesilatel se přemění ve vybranou bytost a získá téměř všechny její schopnosti. Tudíž se může stát mozkožroutem, aby omráčil protivníky, a poté elementálem země, aby své nepřátele rozdrtil. Každá proměna zabere jednu vteřinu a nepřivodí žádný šok.


Přání (vyvolávání/povolávání, vzývání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: 9
Dosah: neomezený
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Kouzlo Přání je mnohem mocnější verzí kouzla Omezené přání. Doslova splní přání, které sesílatel vyřkne. Je možno v omezené míře změnit minulost, současnost či budoucnost (ale pouze pro čaroděje, pokud není vyřčené přání stanoveno přesně). Chamtivá přání obvykle končí pro čaroděje katastrofou. A konečně, čím moudřejší čaroděj, tím větší šance na správně vyřčené přání. Kouzelníky s nízkou moudrostí potkává katastrofa mnohem častěji.


 

Svoboda (ochrana)
Úroveň: 9
Dosah: zvláštní
Trvání: ihned
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný
Toto je kouzlo opačné k Uvěznění. Když je bytost uvězněna, nachází se v kouli hluboko pod povrchem země. Pokud sešleš toto kouzlo na oblast, kde byla polapena, okamžitě tak vězně uvolníš a ten se objeví na místě, kde stál před svým uvězněním. Toto kouzlo také zruší účinky kouzla Labyrint.
POZNÁMKA: Sešli toto kouzlo na místo, o kterém víš, že jde zde někdo uvězněný, a tím ho uvolníš.


Uvěznění (ochrana)
Úroveň: 9
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 9
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Po seslání tohoto kouzla je oběť uvržena do malé koule hluboko pod povrchem země. Zde zůstane, dokud není sesláno opačné kouzlo Svoboda. Jinak zde setrvá, dokud bude existovat země (docela nepříjemný osud). Pokud je na oblast, kde byla oběť uvězněna, sesláno kouzlo Svoboda, bytost se objeví přesně tam, kde naposledy stála. Takto polapeného tvora neuvolní kouzlo Rozptyl magii. Není žádný záchranný hod.


 

Vysátí energie (nekromancie)
Úroveň: 9
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 3
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Čaroděj tímto kouzlem otevře spojení mezi svou sférou a sférou negativní energie. Toto spojení vysaje životní sílu oběti a přenese ji do sféry negativní energie. Oběti tak budou vysáty 2 úrovně zkušeností. Cíl kouzla ztratí natrvalo úrovně, životy, životaschopnost a schopnosti. Tyto úrovně lze navrátit pouze kněžským kouzlem Slabší/Silnější obnova.


Zastav čas (proměny)
Úroveň: 9
Dosah: 0
Trvání: 6 kol
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo v okolí čaroděje na jedno kolo zastaví čas. Čaroděj může volně jednat po domnělá tři kola. V oblasti, kde je čas zastaven, se může mág volně pohybovat a jednat, ale ostatní bytosti jsou jakoby zmraženy. (Doba trvání kouzla je subjektivní vzhledem k sesilateli.) Vše, co vstoupí do oblasti působení, je taktéž zastaveno. Jakmile kouzlo skončí, čaroděj opět jedná v normálním čase. Všechna kouzla seslaná během zastavení času začnou působit ihned poté, co se čas vrátí do normálu.


Černý meč katastrof (vzývání)
Úroveň: 9
Dosah: 0
Trvání: 18 kol
Doba sesílání: 4
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem čaroděj vytvoří černou prostorovou trhlinu tvaru meče o délce přibližně 1 m, kterou může používat jako normální zbraň. Sesilatel s tímto mečem dokáže bojovat (jako by měl dovednost na úrovni největšího mistrovství). Meč se chová jako zbraň +5 a způsobuje zranění za 2-24 životů. Navíc pokaždé, když meč zasáhne cíl, musí oběť uspět v záchraně proti smrti s bonusem +4, jinak na místě zemře. Existuje také 10% šance, že s každým zásahem meč vysaje oběti 4 úrovně a nositeli vyléčí 20 životů.


Řetězová eventualita (vzývání)
Úroveň: 9
Dosah: 0
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 tah
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Mág si zvolí tři kouzla, která budou vypuštěna za určité podmínky (např. při zasažení nepřítelem). Jakmile bude podmínka splněna, všechna tři kouzla budou okamžitě seslána. Lze použít kouzla 8. a nižší úrovně.