Kněz - Za zásluhy (datadisk Throne of Bhaal)


Aura plamenné smrti (vzývání, proměny) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: 0
Trvání: 1 kolo/ 2 úrovně
Doba sesílání: 4 
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo způsobí, že sesilatele obklopí aura prudkých plamenů, která zraňuje protivníky a chrání před zraněním. Tento štít nejen sesílateli zaručuje 90% odolnost na oheň a bonus +4 k OČ, ale také chrání sesílatele před útoky učiněnými z okruhu 1,5 m kolem něj. Protivník, který z tohoto okruhu zasáhne sesílatele jakoukoli zbraní či kouzlem, utrpí zranění ohněm za 2K10 +2. Navíc silný žár chrání sesílatele před všemi nemagickými zbraněmi, střelnými či na blízko.


Energetické čepele (všechny školy) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: zvláštní
Trvání: 4 tahy
Doba sesílání: 3
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Kouzlo vytvoří disky z čisté energie. Disk dává +10 k THAC0, a když je hozen, způsobí 1K4+5 zranění a navíc 1K10 zranění elektřinou. Toto kouzlo vytvoří 1 disk za úroveň sesílatele a nastaví počet útoků sesílatele na 9, dokud drží disky.


 

Hromadné oživení mrtvých (nekromancie) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Sféra: nekromancie
Dosah: dohled sesílatele
Trvání: trvale
Doba sesílání: 2
Oblast působení: až 5 členů družiny 
Záchranný hod: zvláštní

Tato silnější verze kouzla Oživ mrtvého dokáže oživit až 5 členů družiny a vyléčit jim 3K10 + 1 životů za úroveň sesílatele. Zbývající životy mohou získat přirozenou či magickou léčbou.
Toto kouzlo oživí trpaslíky, gnómy, půl-elfy, půlčíky, elfy, půl-orky a lidi.


 

Koule čepelí (vzývání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Sféra: strážce, stvoření
Dosah: 0
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Tímto kouzlem kněz vytvoří kouli složenou z ostrých čepelí. Čepele krouží a poletují okolo sesílatele, čímž vytvářejí neproniknutelnou bariéru. Každá bytost, která se pokusí projít bariérou, je zraněna za 1K10 životů. Bytosti stojící v oblasti bariéry, když je vyvolána, mají možnost záchrany proti kouzlům s postihem -2. Pokud uspějí, uskočí čepelím a nejsou zraněni. Bariéra zůstává 10 kol.


 

Pohlcení (vzývání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: dohled sesílatele
Trvání: 2 kola
Doba sesílání: 9
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo otevře trhlinu v zemi, jež se zvedne a uzavře nad obětí, kterou drtí, pálí a drží 1 kolo. Kouzlo způsobí 10K10 zranění ohněm a 10K10 tupého zranění. Při úspěšné záchraně proti kouzlo je zranění poloviční.


 

Pomsta z nebes (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: 90 metrů
Trvání: 3 kola
Doba sesílání: 8
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zvláštní

Po seslání kouzla se země zatřese a nebe překypuje krví a energií. Všichni nepřátelé sesílatele jsou sraženi kyselým deštěm, zemětřesením a blesky.

Všichni nepřátelé na 6. a nižší úrovni okamžitě umírají. Přeživší jsou zasaženi kyselým deštěm a blesky. Bouře trvá 3 kola. Každé kolo utrpí oběť 1K6 zranění elektřinou, 1K6 zranění ohnem a 1K6 zranění kyselinou. V prvním kole jsou také otráveni.


Povolávání elementálů (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy 
Dosah: 10 metrů
Trvání: 10 kol
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní 
Záchranný hod: žádný

Kouzlo posbírá sílu z okolního prostředí a povolá 2 elementály s životaschopností 16, kteří jsou náhodně vybráni buď ze země, vzduchu či ohně. Elementálové zůstanou 10 kol a plní příkazy sesílatele. Je 10% šance, že bude povolán náhodně zvolený Princ elementálů. Princové vládnou elementálům ze své sféry. Princ elementálů vzruchu je Chan. Princ elementálů země je Sunnis. Princ elementálů ohně je Zaaman Rul.


 

Povolej Devu (Stvoření/Povolávání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: Za zásluhy
Dosah: 40 metrů
Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5 
Oblast působení: zvláštní 
Záchranný hod: žádný

Kouzlo otevře brány nebes a povolá andělskou Devu, aby bojovala po sesílatelově boku, dokud kouzlo nevyprší nebo není Devin pozemský avatar zabit.


Povolej padlou Devu (vyvolávání/přivolávání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: 40 metrů
Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5 
Oblast působení: zvláštní 
Záchranný hod: žádný

Kouzlo otevře brány pekel a povolá démonickou Devu, aby bojovala po sesílatelově boku, dokud kouzlo nevyprší nebo není Devin pozemský avatar zabit.

 

7. úroveň - kněz


Brána (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: povolávání
Dosah: 20 metrů
Trvání: 33 kol
Doba sesílání: 5
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem sesilatel přivolá bytost z vnějších sfér - pekelného démona - který napadne jeho nepřátele a také sesilatele samotného, pokud není dost opatrný. Kněz (i jeho společníci) musí být chráněn kouzlem Ochrana před zlem, aby si jej démon nevšímal. Pokud se sesilatel takto neochrání, démon jej roztrhá na kusy a pak se dobře nadlábne.


Bezbožné slovo (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: souboj
Dosah: 0
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

Po vyřčení tohoto slova funguje kněz jako most mezi svým bohem a prvotní hmotnou dimenzí, čímž kolem sebe v okruhu 9 metrů způsobí menší výbuch, ovlivňující všechny tvory s dobrým přesvědčením, kteří se v dané oblasti nacházejí. Účinky se liší podle úrovně cíle, a to následovně:

Životaschopnost či úroveň -- Účinky Bezbožného slova
méně než 4 -- Smrt
4 až 7 -- Omráčení na 1 tah
8 až 11 -- Zpomalení na 1 tah a 75% šance neúspěchu kouzel
12 a více -- Ohlušení na 1 tah a 50% šance neúspěchu kouzel

Hod na záchranu není k dispozici a účinky přetrvají až do rozptýlení. Toto kouzlo nemůže seslat kněz dobrého přesvědčení.


  

Ohnivá bouře (vzývání)
Úroveň: 6
Sféra: živly (oheň)
Dosah: 40 metrů
Trvání: 4 kol
Doba sesílání: 1 kol
Oblast působení: poloměr 6 m
Záchranný hod: žádný

Po seslání tohoto kouzla je celá oblast zasažena ohnivým lijákem a zavalena žhavou lávou. Zasažené bytosti jsou zraněny za 2k8+1 život za každou úroveň sesilatele (tj. 2k8 +1/úroveň). Tato pohroma trvá čtyři kola a po celý čas jsou zraňovány všichni tvorové, kteří z oblasti působení neutečou. Proti tomuto kouzlu není žádný záchranný hod.


 

Plíživá záhuba (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: zvířata, povolávání
Dosah: 80 metrů
Trvání: 3 kola
Doba sesílání: 5
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Plíživá zhouba přivolá do určené oblasti spoustu hmyzu, který se rychle rozptýlí a zaútočí na nepřátele. Tato masa se rozprostře po velkém území, až ke všem bytostem v okruhu 9 m od cíle. Bytosti napadené hmyzem jsou zraněny za 2 životy každé kolo a nedokáží seslat žádné kouzlo. Každý tah, kdy oběť zůstává mezi brouky, musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -2, jinak bude ve strachu jedno kolo zmateně pobíhat. Výhoda oproti zaklínadlu Epidemie hmyzu je v tom, že toto kouzlo zraňuje dvojnásobně.


 

Prst smrti (nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: válka
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: trvale
Doba sesílání: 5
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Kouzlo vysává životní sílu. Po jeho dokončení ukáže sesilatel prstem na oběť, čímž jí vyrve život z těla. Zasažený tvor může uniknout při úspěšném hodu proti kouzlům s postihem -2. I při úspěšné záchraně je oběť zraněna za 2k8+1 životů.


Regenerace (Nekromancie) 
Úroveň: 7
Sféra: Léčení
Dosah: dotek
Trvání: 1 kolo/ 2 úrovně
Doba sesílání: 7
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Toto mocné kouzlo umožňuje knězi předat jedné bytosti schopnost regenerace. Tato regenerace vyléčí jakékoli zranění a dokonce i zregeneruje ztracené končetiny. Ovlivněná bytost získává 3 životy za vteřinu. Účinky trvají 1 kolo za každé dvě úrovně sesílatele nebo do zrušení.


Silnější obnova (nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: nekromancie
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 3
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo navrátí příjemci životní energii. Ruší tak předchozí vysátí úrovní. Kouzlo také obnoví inteligenci bytosti ovlivněné kouzlem Slabomyslnost. Taktéž ruší všechny druhy šílenství, jako je zmatení či zuřivost, úplně vyléčí příjemce, uzdraví všechny nemoci a zlikviduje jedy. Toto zaklínadlo je velmi vyčerpávající, proto by si měl kněz po jeho vyslovení okamžitě odpočinout.


 

Sluneční paprsek (vzývání, proměny)
Úroveň: 6
Sféra: slunce
Dosah: 6 metrů
Trvání: ihned
Doba sesílání: 4
Oblast působení: 6 metrů
Záchranný hod: zvláštní

Kouzlo způsobí, že sesilatele a okolí 6 m od něj osvítí prudké sluneční paprsky. Všechny bytosti v oblasti působení budou zraněny za 3-18 životů a musí uspět v záchraně proti kouzlu, jinak oslepnou na 10 kol. Nemrtví, zasažení slunečním paprskem, budou zraněni za 1-6 životů za úroveň sesilatele a musí uspět v záchraně proti kouzlu, jinak budou zničeni.


Svaté slovo (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: souboj
Dosah: 0
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

Po vyřčení tohoto slova funguje kněz jako most mezi svým bohem a prvotní hmotnou dimenzí, čímž kolem sebe v okruhu 9 metrů způsobí menší výbuch, ovlivňující pouze tvory se zlým přesvědčením, kteří se v dané oblasti nacházejí. Účinky se liší podle úrovně cíle, a to následovně:

Životaschopnost či úroveň -- Účinky Svatého slova
méně než 4 -- Smrt
4 až 7 -- Omráčení na 1 tah
8 až 11 -- Zpomalení na 1 tah a 75% šance neúspěchu kouzel
12 a více -- Ohlušení na 1 tah a 50% šance neúspěchu kouzel

Hod na záchranu není k dispozici a účinky přetrvají až do rozptýlení. Toto kouzlo nemůže seslat kněz zlého přesvědčení.


 

Symbol, Omrač (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: strážce
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zrušení

Symbol, Omrač je mocné kouzlo, které umožní knězi napsat symbol na zem či jiný povrch. Znamení zde zůstane tak dlouho, dokud někdo jiný nepřijde příliš blízko. V tu chvíli symbol vybuchne a všichni v oblasti působení musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -4, jinak budou omráčeni na 2 kola + 1 kolo za každé 3 úrovně sesilatele.


 

Symbol, Smrt (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: strážce
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zrušení

Symbol, Smrt je mocné kouzlo, které umožní knězi napsat symbol na zem či jiný povrch. Znamení zde zůstane tak dlouho, dokud někdo jiný nepřijde příliš blízko. V tu chvíli symbol vybuchne a všichni v oblasti působení musí uspět v záchraně proti smrti, jinak zemřou. Bytosti s více než 60 životy (aktuální počet) jsou vůči kouzlu imunní.


 

Symbol, Strach (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: strážce
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zrušení

Symbol, Strach je mocné kouzlo, které umožní knězi napsat symbol na zem či jiný povrch. Znamení zde zůstane tak dlouho, dokud někdo jiný nepřijde příliš blízko. V tu chvíli symbol vybuchne a všichni v oblasti působení musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -4, jinak budou ovlivněni strachem na 2 kola + 2 kola za každé tři úrovně sesilatele.


Štít Archonů (ochrana)
Úroveň: 6
Sféra: ochrana
Dosah: dotyk
Trvání: 3 kola/úroveň
Doba sesílání: 9
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Toto mocné ochranné zaklínadlo způsobí, že kouzla seslaná proti knězi budou pohlcena a zrušena. Je ovlivněno celkem tolik úrovní kouzel, kolik je polovina knězovy úrovně. Odražení se vztahuje i na svitky a vrozené schopnosti, ale nikoliv na kouzla, která nebyla vystředěna přímo na čaroděje. Odražena nebudou ani zaklínadla s trvalou oblastí působení (např. Smrtící mrak a Smrdící mrak). Pokud je kouzlo sesláno přímo na čaroděje, bude pohlceno. Je třeba poznamenat, že dokud zbývají úrovně, bude škodlivá magie pohlcena. Např. zbývá již jen jedna úroveň a na kněze je sesláno kouzlo 3. úrovně; toto kouzlo bude pohlceno a zároveň zruší štít. Štít také funguje proti Rozptyl magii.


Vzkříšení (nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: nekromancie
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 1 tah
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Podobně jako kouzlo Oživ mrtvého, i Vzkříšení navrátí život jedné bytosti. Avšak Vzkříšení postavu také vyléčí, takže je připravena opět vyrazit za dobrodružstvím.


Zemětřesení (proměny)
Úroveň: 6
Sféra: živly (země)
Dosah: 120 metrů
Trvání: 3 otřesy
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 12 m
Záchranný hod: zvláštní

Po seslání kouzla se země velmi silně otřese. Chvění trvá několik kol a ovlivní všechny bytosti v oblasti působení.
Zemětřesení způsobí tři otřesy. První zraní všechny bytosti za 6k6 životů (při záchraně proti kouzlu s postihem -6 je zranění poloviční). Ti, kteří neuspějí, upadnou na čtyři kola na zem.
Druhý otřes již není tak silný a způsobí zranění za 3k6 životů (při záchraně proti kouzlu s postihem -2 je zranění poloviční). Poslední otřes způsobí 2k6 zranění (při záchraně polovina).
Toto kouzlo ovlivní nepřátele i přátele, takže je třeba velké dávky opatrnosti. Rovněž je třeba zmínit, že elementálové země nesnášejí, když si ubozí smrtelníci hrají se zemí, takže existuje určitá šance, že se jeden z nich objeví a družinu napadne.


Zmatek (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 6
Sféra: chaos
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 kolo/ 2 úrovně
Doba sesílání: 7
Oblast působení: krychle až 18 m
Záchranný hod: zvláštní

Kouzlo zmate jednu či více bytostí v oblasti; způsobí nerozhodnost a neschopnost aktivně jednat. Všechna stvoření v oblasti účinku si mohou hodit na záchranu před kouzlem s postihem -2. Ta, která úspěšně vyváznou, zůstanou neovlivněna.
Ta, kterým se to nepodaří, podlehnou bojovému šílenství, zůstanou zmatená nebo po dobu trvání nečinně bloumají kolem. Kouzlo trvá jedno kolo za každé dvě úrovně sesilatele.
Pobíhající tvorové se vzdálí od kněze tak daleko, jak to je jen možné; každý zmatený subjekt, který je napaden, považuje útočníka za nepřítele a podle toho také jedná.

6. úroveň - kněz


Báječná vzpomínka (proměny)
Úroveň: 6
Sféra: zmámení, proměny
Dosah: 0
Trvání: ihned
Doba sesílání: 9
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

S pomocí tohoto zaklínadla si může kněz vzpomenout na dvě kouzla, která dříve seslal. Pokud ještě žádná neseslal, nestane se nic. Báječná vzpomínka neobnoví kouzla 6. či vyšší úrovně.


Blesk slávy (vzývání)
Úroveň: 6
Sféra: souboj, povolávání
Dosah: 20 metrů
Trvání: ihned
Doba sesílání: 9
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem kněz vyšle proti jedné bytosti blesk božské energie. Není třeba házet na útok. Zasažená bytost utrpí zranění podle toho, ze které sféry pochází.
Druh bytosti Zranění
Základní materiální sféra 6k6
Elementál 3k4
Nemrtvý 8k6
Démon 10k6


  

Falešné svítání (vzývání)
Úroveň: 6
Sféra: slunce
Dosah: 0
Trvání: 5 kol
Doba sesílání: 9
Oblast působení: koule s poloměrem 9 m
Záchranný hod: žádný

Kouzlo vytvoří v oblasti působení jasné načervenalé světlo, jako by vycházelo slunce. Všechny nemrtvé bytosti v dosahu jsou zraněny za 6k6 životů. Proti tomuto zranění není žádný záchranný hod. Následující kolo také ovlivnění nemrtví jednají zmateně.


 

Fyzické zrcadlo (proměny)
Úroveň: 6
Sféra: čísla
Dosah: 30 metrů
Trvání: 9 kol
Doba sesílání: 6
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Kouzlo způsobí místní deformaci prostoru. Deformovaný prostor má tvar neviditelného disku, který chrání sesilatele. Jakákoli střela, která se s diskem setká, se okamžitě obrátí do opačného směru. Všechny bojové faktory jako rychlost, dostřel a zranění se nezmění; směr objektu se prostě otočí o 180 stupňů. Útočník tak najednou čelí své vlastní střele. Sesilatel zrcadla může skrze zrcadlo normálně střílet.


 

Hradba mečů (vzývání)
Úroveň: 6
Sféra:
Dosah: 0
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo stvoří stěnu rotujících, jako břitva ostrých čepelí, které se míhají a víří kolem sesilatele a vytváří tak nebezpečnou bariéru. Každá bytost, která se skrz ni pokusí projít, bude zraněna za 8k8 životů. Tvorové nacházející se v oblasti působení při vyvolání bariéry, mohou zkusit záchranu proti kouzlu. Uspějí-li, uskočí a nejsou zraněny. Kouzlo trvá deset kol.


Povolávání zvířat III (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: zvířata, povolávání
Dosah: 60 metrů
Trvání: 4 tahů
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem sesilatel přivolá tři zvířata, která mají životaschopnost 12 či méně. Přijdou pouze tvorové, kteří jsou při sesílání v dosahu kouzla. Povolaná zvířata pomáhají sesilateli všemi prostředky, dokud nejsou zabita nebo dokud kouzlo nevyprší. Povolána mohou být jen normální nebo obří zvířata.


 

Solův žhavý kámen (vzývání)
Úroveň: 6
Sféra: slunce
Dosah: 30 metrů
Trvání: ihned
Doba sesílání: 6
Oblast působení: cíl
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo vytvoří zářící kámen, který je nutné ihned hodit na protivníka, protože se kvůli horku nedá udržet. Protože kněz nemůže dát kámen jiné postavě, musí si normálně hodit na útok; k hodu na útok má bonus +3 a nemá žádné postihy za neznalost dovednosti. Takto lze zasáhnout i bytosti, které jsou zranitelné pouze magickými zbraněmi.
Když kámen zasáhne, vybuchne oslňujícím, spalujícím zábleskem, jenž cíli způsobí 6k6 zranění ohněm a oslepí jej na 1k6 kol. Oběť může zkusit záchranný hod proti kouzlu. Pokud uspěje, utrpí jen poloviční zranění a nebude oslepena. Nemrtvé bytosti jsou zraněny za 12k6 životů a oslepeny na dvanáct kol, pokud neuspějí v záchraně. Uspějí-li, jsou utrpí zranění za 9k6 životů a budou oslepeny na šest tahů.


Uzdrav (nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto mocné kouzlo umožňuje knězi vyléčit všechny nemoci a zranění určené bytosti. Úplně vyléčí všechny choroby či slepotu, uzdraví veškerá zranění a zruší kouzlo Slabomyslnost. Rovněž napraví mentální poruchy způsobené kouzly či zraněním mozku. Účinky se samozřejmě nevztahují na budoucí zranění či choroby.


  

Vyvolej zvířata (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: povolávání
Dosah: 60 metrů
Trvání: 4 tahů
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo umožňuje povolat a ovládat jednoho či dva robustní medvědy. Po dobu trvání kouzla plní tito huňáči každé sesilatelovo přání.


 

Vzdušný sluha (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: povolávání
Dosah: 15 metrů
Trvání: 1 tah/úroveň
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Sesilatel povolá vzdušného sluhu, který bude po dobu trvání kouzla plnit všechny jeho příkazy. Sluha zaútočí na nepřátele, které sesilatel určí, a zůstává, dokud není zabit nebo kouzlo nevyprší.


Zraň (nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvalé
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo je opakem Uzdrav. Namísto vyléčení dotknuté bytosti způsobí újmu. Po úspěšném dotyku je počet životů oběti snížen na 1. Kněz má na provedení útoku 2 kola. Pokud mine, je kouzlo promarněno. Není žádný záchranný hod.

 

5. úroveň - kněz


Hrdinská síla (proměny)
Úroveň: 5
Sféra: zákon
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 3 kola/úroveň
Doba sesílání: 2
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Tímto zaříkáním kněz v podstatě využije sílu svého boha, kterou propůjčí cílové bytosti. Dotyčný získá bonus k THAC0 +1 za každé 3 úrovně sesilatele. Takže kněz na 9. úrovni propůjčí bonus +3 THAC0 apod. Po dobu trvání kouzla se také síla hrdiny upraví na 18/00 a všechny bonusy k zásahu a zranění se změní podle této vlastnost. Všimni si, že pokud je síla cíle větší než 18/00, bude snížena na tuto hodnotu.
Nevýhodou je to, že se kněz po dobu trvání očarování musí soustředit na spojení mezi hrdinou a bohem, a tudíž nemůže sesílat žádná kouzla. Účinek trvá 3 kola za úroveň sesilatele nebo do odčarování.


 

Hromadné léčení (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: léčení
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: trvale
Doba sesílání: 5
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

Při sesílání kouzla si musí kněz jasně představit tváře spolubojovníků a soustředit se na jednotu skupiny. Všem členům družiny v okruhu 9 m od sesilatele se vyléčí 1k8 + 1/úroveň životů. Uzdravení je trvalé; tedy až do dalšího zranění.


 

Odolnost proti magii (proměny)
Úroveň: 5
Sféra: ochrana
Dosah: dotyk
Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Díky tomuto kouzlu získá příjemce odolnost na veškerou magii. Propůjčená odolnost je 2% za úroveň kněze, až do maxima 40%. Pokud má cíl vyšší magickou odolnost, než jakou mu kněz může poskytnout, bude tato vlastnost snížena na příslušnou výši. Tento efekt přetrvá po určenou dobu nebo dokud nebude rozptýlen.


 

Odraz nemrtvého (ochrana)
Úroveň: 5
Dosah: sesilatel
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 5
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Toto mocné kouzlo vytvoří vlnu energie působící proti negativním sférám. Tato vlna zadrží všechny nemrtvé, kteří se pokusí napadnout sesilatele; na určitý čas je bude držet z dosahu. Po dobu trvání kouzla vytvoří kněz v každém kole jednu vlnu. Působí na všechny nemrtvé, bez záchranného hodu.


 

Oživ mrtvého (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: nekromancie
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: stále
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: 1 osoba
Záchranný hod: zvláštní

Když kněz sešle toto kouzlo, může navrátit život trpaslíkovi, gnómovi, půlelfovi, půlčíkovi, elfovi nebo člověku.
Tělo osoby musí být celé, jinak ztracené části chybí i po oživení postavy. Každá bytost má po oživení pouhý 1 život a zbytek musí získat přirozeným léčením či magickou cestou.


Plamenný úder (vzývání)
Úroveň: 5
Sféra: souboj
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: okamžitě
Doba sesílání: 8
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: 1/2
Když kněz sešle kouzlo Plamenný úder, spustí se na zvolenou oběť svislý sloupec ohně. Cíl si musí hodit na záchranu před kouzlem. Pokud se mu vrh nepodaří, utrpí zranění ohněm za 8k8 životů; v opačném případě bude jeho újma poloviční.


 

Povolávání zvířat II (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 5
Sféra: zvířata, povolávání
Dosah: 60 metrů/úroveň
Trvání: 3 tahy
Doba sesílání: 8
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto zaklínadlem sesilatel přivolá na pomoc 1 až 3 zvířata, která mají životaschopnost 8 nebo méně. Zvířata pomáhají sesilateli všemi svými možnostmi, dokud jsou naživu, nebo neskončí kouzlo.
Mohou být povolána jedině normální či obří zvířata; fantastická zvířata či příšery nejsou kouzlem ovlivněny.


 

Pravdivé vidění (věštění)
Úroveň: 5
Sféra: věštění
Dosah: 0
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 8
Oblast působení: poloměr 21 m
Záchranný hod: žádný

Po seslání kouzla bude ovlivněn okruh přibližně 21 m od sesilatele. Všechny nepřátelské iluze/přeludy v oblasti působení budou okamžitě rozptýleny. Působí na tato kouzla: Odražený obraz, Neviditelnost, Zrcadlový obraz, Nezjistitelnost, Vylepšená neviditelnost, Stínové dveře, Spleť, Vytvoř obraz a Dvojník. Toto zaklínadlo nijak neovlivňuje magická odolnost cíle a působí jen na nepřátele.


 

Spravedlivá magie (proměny)
Úroveň: 5
Sféra: souboj
Dosah: 0
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Toto mocné bojové kouzlo zlepšuje knězovu fyzickou zdatnost a dělá z něj obávaného protivníka. Přidá 1 život navíc za každou úroveň sesilatele, 1 bod síly za každé tři úrovně čarujícího (do maxima 25) a zapříčiní, že bude kněz při každém zásahu působit maximální zranění. Účinky trvají po dobu trvání kouzla, nebo do odčarování.


 

Větší příkaz (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 5
Sféra: zmámení
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 kolo/úroveň sesilatele
Doba sesílání: 1
Oblast působení: poloměr 6 m
Záchranný hod: zrušení

Podobně jako jeho modifikace první úrovně, dovoluje i toto kouzlo přikázat jiným bytostem, aby usnuly, ovšem nyní délka jejich spánku závisí na sesilatelově pokročilosti (1 kolo/úroveň kněze). Na konci kola se tvorové probudí zcela nezraněni. Okruh působnosti se podobá okruhu Smrdícího oblaku či Ohnivé koule.


Vyleč kritická zranění (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 8
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Tato mocná modifikace kouzla Vyleč lehká zranění navrátí každé živé bytosti 27 životů. Účinek se však nevztahuje na nemrtvé a stvoření z jiných dimenzí.


Zabij živé (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: boj
Dosah: dotyk
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo nabývá na účinnosti až poté, co se kněz svého protivníka dotkne. Během seslání je vytvořen předmět, kterým musí být útok proveden; kněz má na napadení nepřítele 3 kola. Pokud prvním útokem mine, předmět zmizí a kouzlo je promarněno. Avšak pokud útok uspěje, oběť je automaticky zraněna za 2k6 + 9 životů a musí uspět v záchraně proti kouzlu, jinak okamžitě zemře. Kouzlo lze odčarovat v době mezi sesláním a následným útokem.


Zmatené příkazy (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 5
Sféra: chaos
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah/úroveň
Doba sesílání: 3
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Toto zaklínadlo učiní bytost imunní vůči magickým příkazům. Do této kategorie patří sugesce, zmámení, ovládnutí, příkazy, spánek, zmatení a podobná kouzla. Navíc také ochrání cíl před psionickým úderem. Kouzlo ovlivní jen jednu bytost a trvá 1 tah/úroveň nebo do zrušení.


Způsob kritická zranění (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvalé
Doba sesílání: 8
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo je opakem Vyleč kritická zranění. Namísto uzdravení dotknuté bytosti způsobí újmu. Po úspěšném dotyku je oběť zraněna za 27 životů. Kněz má na provedení útoku 2 kola. Pokud mine, je kouzlo promarněno. Není žádný záchranný hod.