Vytisknout
Kategorie: Kněžská kouzla
Zobrazení: 323

5. úroveň - kněz


Hrdinská síla (proměny)
Úroveň: 5
Sféra: zákon
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 3 kola/úroveň
Doba sesílání: 2
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Tímto zaříkáním kněz v podstatě využije sílu svého boha, kterou propůjčí cílové bytosti. Dotyčný získá bonus k THAC0 +1 za každé 3 úrovně sesilatele. Takže kněz na 9. úrovni propůjčí bonus +3 THAC0 apod. Po dobu trvání kouzla se také síla hrdiny upraví na 18/00 a všechny bonusy k zásahu a zranění se změní podle této vlastnost. Všimni si, že pokud je síla cíle větší než 18/00, bude snížena na tuto hodnotu.
Nevýhodou je to, že se kněz po dobu trvání očarování musí soustředit na spojení mezi hrdinou a bohem, a tudíž nemůže sesílat žádná kouzla. Účinek trvá 3 kola za úroveň sesilatele nebo do odčarování.


 

Hromadné léčení (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: léčení
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: trvale
Doba sesílání: 5
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

Při sesílání kouzla si musí kněz jasně představit tváře spolubojovníků a soustředit se na jednotu skupiny. Všem členům družiny v okruhu 9 m od sesilatele se vyléčí 1k8 + 1/úroveň životů. Uzdravení je trvalé; tedy až do dalšího zranění.


 

Odolnost proti magii (proměny)
Úroveň: 5
Sféra: ochrana
Dosah: dotyk
Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Díky tomuto kouzlu získá příjemce odolnost na veškerou magii. Propůjčená odolnost je 2% za úroveň kněze, až do maxima 40%. Pokud má cíl vyšší magickou odolnost, než jakou mu kněz může poskytnout, bude tato vlastnost snížena na příslušnou výši. Tento efekt přetrvá po určenou dobu nebo dokud nebude rozptýlen.


 

Odraz nemrtvého (ochrana)
Úroveň: 5
Dosah: sesilatel
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 5
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Toto mocné kouzlo vytvoří vlnu energie působící proti negativním sférám. Tato vlna zadrží všechny nemrtvé, kteří se pokusí napadnout sesilatele; na určitý čas je bude držet z dosahu. Po dobu trvání kouzla vytvoří kněz v každém kole jednu vlnu. Působí na všechny nemrtvé, bez záchranného hodu.


 

Oživ mrtvého (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: nekromancie
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: stále
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: 1 osoba
Záchranný hod: zvláštní

Když kněz sešle toto kouzlo, může navrátit život trpaslíkovi, gnómovi, půlelfovi, půlčíkovi, elfovi nebo člověku.
Tělo osoby musí být celé, jinak ztracené části chybí i po oživení postavy. Každá bytost má po oživení pouhý 1 život a zbytek musí získat přirozeným léčením či magickou cestou.


Plamenný úder (vzývání)
Úroveň: 5
Sféra: souboj
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: okamžitě
Doba sesílání: 8
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: 1/2
Když kněz sešle kouzlo Plamenný úder, spustí se na zvolenou oběť svislý sloupec ohně. Cíl si musí hodit na záchranu před kouzlem. Pokud se mu vrh nepodaří, utrpí zranění ohněm za 8k8 životů; v opačném případě bude jeho újma poloviční.


 

Povolávání zvířat II (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 5
Sféra: zvířata, povolávání
Dosah: 60 metrů/úroveň
Trvání: 3 tahy
Doba sesílání: 8
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto zaklínadlem sesilatel přivolá na pomoc 1 až 3 zvířata, která mají životaschopnost 8 nebo méně. Zvířata pomáhají sesilateli všemi svými možnostmi, dokud jsou naživu, nebo neskončí kouzlo.
Mohou být povolána jedině normální či obří zvířata; fantastická zvířata či příšery nejsou kouzlem ovlivněny.


 

Pravdivé vidění (věštění)
Úroveň: 5
Sféra: věštění
Dosah: 0
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 8
Oblast působení: poloměr 21 m
Záchranný hod: žádný

Po seslání kouzla bude ovlivněn okruh přibližně 21 m od sesilatele. Všechny nepřátelské iluze/přeludy v oblasti působení budou okamžitě rozptýleny. Působí na tato kouzla: Odražený obraz, Neviditelnost, Zrcadlový obraz, Nezjistitelnost, Vylepšená neviditelnost, Stínové dveře, Spleť, Vytvoř obraz a Dvojník. Toto zaklínadlo nijak neovlivňuje magická odolnost cíle a působí jen na nepřátele.


 

Spravedlivá magie (proměny)
Úroveň: 5
Sféra: souboj
Dosah: 0
Trvání: 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Toto mocné bojové kouzlo zlepšuje knězovu fyzickou zdatnost a dělá z něj obávaného protivníka. Přidá 1 život navíc za každou úroveň sesilatele, 1 bod síly za každé tři úrovně čarujícího (do maxima 25) a zapříčiní, že bude kněz při každém zásahu působit maximální zranění. Účinky trvají po dobu trvání kouzla, nebo do odčarování.


 

Větší příkaz (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 5
Sféra: zmámení
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 kolo/úroveň sesilatele
Doba sesílání: 1
Oblast působení: poloměr 6 m
Záchranný hod: zrušení

Podobně jako jeho modifikace první úrovně, dovoluje i toto kouzlo přikázat jiným bytostem, aby usnuly, ovšem nyní délka jejich spánku závisí na sesilatelově pokročilosti (1 kolo/úroveň kněze). Na konci kola se tvorové probudí zcela nezraněni. Okruh působnosti se podobá okruhu Smrdícího oblaku či Ohnivé koule.


Vyleč kritická zranění (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 8
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Tato mocná modifikace kouzla Vyleč lehká zranění navrátí každé živé bytosti 27 životů. Účinek se však nevztahuje na nemrtvé a stvoření z jiných dimenzí.


Zabij živé (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: boj
Dosah: dotyk
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo nabývá na účinnosti až poté, co se kněz svého protivníka dotkne. Během seslání je vytvořen předmět, kterým musí být útok proveden; kněz má na napadení nepřítele 3 kola. Pokud prvním útokem mine, předmět zmizí a kouzlo je promarněno. Avšak pokud útok uspěje, oběť je automaticky zraněna za 2k6 + 9 životů a musí uspět v záchraně proti kouzlu, jinak okamžitě zemře. Kouzlo lze odčarovat v době mezi sesláním a následným útokem.


Zmatené příkazy (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 5
Sféra: chaos
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah/úroveň
Doba sesílání: 3
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Toto zaklínadlo učiní bytost imunní vůči magickým příkazům. Do této kategorie patří sugesce, zmámení, ovládnutí, příkazy, spánek, zmatení a podobná kouzla. Navíc také ochrání cíl před psionickým úderem. Kouzlo ovlivní jen jednu bytost a trvá 1 tah/úroveň nebo do zrušení.


Způsob kritická zranění (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvalé
Doba sesílání: 8
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo je opakem Vyleč kritická zranění. Namísto uzdravení dotknuté bytosti způsobí újmu. Po úspěšném dotyku je oběť zraněna za 27 životů. Kněz má na provedení útoku 2 kola. Pokud mine, je kouzlo promarněno. Není žádný záchranný hod.