Vytisknout
Kategorie: Kněžská kouzla
Zobrazení: 299

6. úroveň - kněz


Báječná vzpomínka (proměny)
Úroveň: 6
Sféra: zmámení, proměny
Dosah: 0
Trvání: ihned
Doba sesílání: 9
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

S pomocí tohoto zaklínadla si může kněz vzpomenout na dvě kouzla, která dříve seslal. Pokud ještě žádná neseslal, nestane se nic. Báječná vzpomínka neobnoví kouzla 6. či vyšší úrovně.


Blesk slávy (vzývání)
Úroveň: 6
Sféra: souboj, povolávání
Dosah: 20 metrů
Trvání: ihned
Doba sesílání: 9
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem kněz vyšle proti jedné bytosti blesk božské energie. Není třeba házet na útok. Zasažená bytost utrpí zranění podle toho, ze které sféry pochází.
Druh bytosti Zranění
Základní materiální sféra 6k6
Elementál 3k4
Nemrtvý 8k6
Démon 10k6


  

Falešné svítání (vzývání)
Úroveň: 6
Sféra: slunce
Dosah: 0
Trvání: 5 kol
Doba sesílání: 9
Oblast působení: koule s poloměrem 9 m
Záchranný hod: žádný

Kouzlo vytvoří v oblasti působení jasné načervenalé světlo, jako by vycházelo slunce. Všechny nemrtvé bytosti v dosahu jsou zraněny za 6k6 životů. Proti tomuto zranění není žádný záchranný hod. Následující kolo také ovlivnění nemrtví jednají zmateně.


 

Fyzické zrcadlo (proměny)
Úroveň: 6
Sféra: čísla
Dosah: 30 metrů
Trvání: 9 kol
Doba sesílání: 6
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Kouzlo způsobí místní deformaci prostoru. Deformovaný prostor má tvar neviditelného disku, který chrání sesilatele. Jakákoli střela, která se s diskem setká, se okamžitě obrátí do opačného směru. Všechny bojové faktory jako rychlost, dostřel a zranění se nezmění; směr objektu se prostě otočí o 180 stupňů. Útočník tak najednou čelí své vlastní střele. Sesilatel zrcadla může skrze zrcadlo normálně střílet.


 

Hradba mečů (vzývání)
Úroveň: 6
Sféra:
Dosah: 0
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo stvoří stěnu rotujících, jako břitva ostrých čepelí, které se míhají a víří kolem sesilatele a vytváří tak nebezpečnou bariéru. Každá bytost, která se skrz ni pokusí projít, bude zraněna za 8k8 životů. Tvorové nacházející se v oblasti působení při vyvolání bariéry, mohou zkusit záchranu proti kouzlu. Uspějí-li, uskočí a nejsou zraněny. Kouzlo trvá deset kol.


Povolávání zvířat III (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: zvířata, povolávání
Dosah: 60 metrů
Trvání: 4 tahů
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem sesilatel přivolá tři zvířata, která mají životaschopnost 12 či méně. Přijdou pouze tvorové, kteří jsou při sesílání v dosahu kouzla. Povolaná zvířata pomáhají sesilateli všemi prostředky, dokud nejsou zabita nebo dokud kouzlo nevyprší. Povolána mohou být jen normální nebo obří zvířata.


 

Solův žhavý kámen (vzývání)
Úroveň: 6
Sféra: slunce
Dosah: 30 metrů
Trvání: ihned
Doba sesílání: 6
Oblast působení: cíl
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo vytvoří zářící kámen, který je nutné ihned hodit na protivníka, protože se kvůli horku nedá udržet. Protože kněz nemůže dát kámen jiné postavě, musí si normálně hodit na útok; k hodu na útok má bonus +3 a nemá žádné postihy za neznalost dovednosti. Takto lze zasáhnout i bytosti, které jsou zranitelné pouze magickými zbraněmi.
Když kámen zasáhne, vybuchne oslňujícím, spalujícím zábleskem, jenž cíli způsobí 6k6 zranění ohněm a oslepí jej na 1k6 kol. Oběť může zkusit záchranný hod proti kouzlu. Pokud uspěje, utrpí jen poloviční zranění a nebude oslepena. Nemrtvé bytosti jsou zraněny za 12k6 životů a oslepeny na dvanáct kol, pokud neuspějí v záchraně. Uspějí-li, jsou utrpí zranění za 9k6 životů a budou oslepeny na šest tahů.


Uzdrav (nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto mocné kouzlo umožňuje knězi vyléčit všechny nemoci a zranění určené bytosti. Úplně vyléčí všechny choroby či slepotu, uzdraví veškerá zranění a zruší kouzlo Slabomyslnost. Rovněž napraví mentální poruchy způsobené kouzly či zraněním mozku. Účinky se samozřejmě nevztahují na budoucí zranění či choroby.


  

Vyvolej zvířata (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: povolávání
Dosah: 60 metrů
Trvání: 4 tahů
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo umožňuje povolat a ovládat jednoho či dva robustní medvědy. Po dobu trvání kouzla plní tito huňáči každé sesilatelovo přání.


 

Vzdušný sluha (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: povolávání
Dosah: 15 metrů
Trvání: 1 tah/úroveň
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Sesilatel povolá vzdušného sluhu, který bude po dobu trvání kouzla plnit všechny jeho příkazy. Sluha zaútočí na nepřátele, které sesilatel určí, a zůstává, dokud není zabit nebo kouzlo nevyprší.


Zraň (nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvalé
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo je opakem Uzdrav. Namísto vyléčení dotknuté bytosti způsobí újmu. Po úspěšném dotyku je počet životů oběti snížen na 1. Kněz má na provedení útoku 2 kola. Pokud mine, je kouzlo promarněno. Není žádný záchranný hod.