Vytisknout
Kategorie: Kněžská kouzla
Zobrazení: 377

7. úroveň - kněz


Brána (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: povolávání
Dosah: 20 metrů
Trvání: 33 kol
Doba sesílání: 5
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem sesilatel přivolá bytost z vnějších sfér - pekelného démona - který napadne jeho nepřátele a také sesilatele samotného, pokud není dost opatrný. Kněz (i jeho společníci) musí být chráněn kouzlem Ochrana před zlem, aby si jej démon nevšímal. Pokud se sesilatel takto neochrání, démon jej roztrhá na kusy a pak se dobře nadlábne.


Bezbožné slovo (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: souboj
Dosah: 0
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

Po vyřčení tohoto slova funguje kněz jako most mezi svým bohem a prvotní hmotnou dimenzí, čímž kolem sebe v okruhu 9 metrů způsobí menší výbuch, ovlivňující všechny tvory s dobrým přesvědčením, kteří se v dané oblasti nacházejí. Účinky se liší podle úrovně cíle, a to následovně:

Životaschopnost či úroveň -- Účinky Bezbožného slova
méně než 4 -- Smrt
4 až 7 -- Omráčení na 1 tah
8 až 11 -- Zpomalení na 1 tah a 75% šance neúspěchu kouzel
12 a více -- Ohlušení na 1 tah a 50% šance neúspěchu kouzel

Hod na záchranu není k dispozici a účinky přetrvají až do rozptýlení. Toto kouzlo nemůže seslat kněz dobrého přesvědčení.


  

Ohnivá bouře (vzývání)
Úroveň: 6
Sféra: živly (oheň)
Dosah: 40 metrů
Trvání: 4 kol
Doba sesílání: 1 kol
Oblast působení: poloměr 6 m
Záchranný hod: žádný

Po seslání tohoto kouzla je celá oblast zasažena ohnivým lijákem a zavalena žhavou lávou. Zasažené bytosti jsou zraněny za 2k8+1 život za každou úroveň sesilatele (tj. 2k8 +1/úroveň). Tato pohroma trvá čtyři kola a po celý čas jsou zraňovány všichni tvorové, kteří z oblasti působení neutečou. Proti tomuto kouzlu není žádný záchranný hod.


 

Plíživá záhuba (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: zvířata, povolávání
Dosah: 80 metrů
Trvání: 3 kola
Doba sesílání: 5
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Plíživá zhouba přivolá do určené oblasti spoustu hmyzu, který se rychle rozptýlí a zaútočí na nepřátele. Tato masa se rozprostře po velkém území, až ke všem bytostem v okruhu 9 m od cíle. Bytosti napadené hmyzem jsou zraněny za 2 životy každé kolo a nedokáží seslat žádné kouzlo. Každý tah, kdy oběť zůstává mezi brouky, musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -2, jinak bude ve strachu jedno kolo zmateně pobíhat. Výhoda oproti zaklínadlu Epidemie hmyzu je v tom, že toto kouzlo zraňuje dvojnásobně.


 

Prst smrti (nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: válka
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: trvale
Doba sesílání: 5
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zrušení

Kouzlo vysává životní sílu. Po jeho dokončení ukáže sesilatel prstem na oběť, čímž jí vyrve život z těla. Zasažený tvor může uniknout při úspěšném hodu proti kouzlům s postihem -2. I při úspěšné záchraně je oběť zraněna za 2k8+1 životů.


Regenerace (Nekromancie) 
Úroveň: 7
Sféra: Léčení
Dosah: dotek
Trvání: 1 kolo/ 2 úrovně
Doba sesílání: 7
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Toto mocné kouzlo umožňuje knězi předat jedné bytosti schopnost regenerace. Tato regenerace vyléčí jakékoli zranění a dokonce i zregeneruje ztracené končetiny. Ovlivněná bytost získává 3 životy za vteřinu. Účinky trvají 1 kolo za každé dvě úrovně sesílatele nebo do zrušení.


Silnější obnova (nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: nekromancie
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 3
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo navrátí příjemci životní energii. Ruší tak předchozí vysátí úrovní. Kouzlo také obnoví inteligenci bytosti ovlivněné kouzlem Slabomyslnost. Taktéž ruší všechny druhy šílenství, jako je zmatení či zuřivost, úplně vyléčí příjemce, uzdraví všechny nemoci a zlikviduje jedy. Toto zaklínadlo je velmi vyčerpávající, proto by si měl kněz po jeho vyslovení okamžitě odpočinout.


 

Sluneční paprsek (vzývání, proměny)
Úroveň: 6
Sféra: slunce
Dosah: 6 metrů
Trvání: ihned
Doba sesílání: 4
Oblast působení: 6 metrů
Záchranný hod: zvláštní

Kouzlo způsobí, že sesilatele a okolí 6 m od něj osvítí prudké sluneční paprsky. Všechny bytosti v oblasti působení budou zraněny za 3-18 životů a musí uspět v záchraně proti kouzlu, jinak oslepnou na 10 kol. Nemrtví, zasažení slunečním paprskem, budou zraněni za 1-6 životů za úroveň sesilatele a musí uspět v záchraně proti kouzlu, jinak budou zničeni.


Svaté slovo (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: souboj
Dosah: 0
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

Po vyřčení tohoto slova funguje kněz jako most mezi svým bohem a prvotní hmotnou dimenzí, čímž kolem sebe v okruhu 9 metrů způsobí menší výbuch, ovlivňující pouze tvory se zlým přesvědčením, kteří se v dané oblasti nacházejí. Účinky se liší podle úrovně cíle, a to následovně:

Životaschopnost či úroveň -- Účinky Svatého slova
méně než 4 -- Smrt
4 až 7 -- Omráčení na 1 tah
8 až 11 -- Zpomalení na 1 tah a 75% šance neúspěchu kouzel
12 a více -- Ohlušení na 1 tah a 50% šance neúspěchu kouzel

Hod na záchranu není k dispozici a účinky přetrvají až do rozptýlení. Toto kouzlo nemůže seslat kněz zlého přesvědčení.


 

Symbol, Omrač (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: strážce
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zrušení

Symbol, Omrač je mocné kouzlo, které umožní knězi napsat symbol na zem či jiný povrch. Znamení zde zůstane tak dlouho, dokud někdo jiný nepřijde příliš blízko. V tu chvíli symbol vybuchne a všichni v oblasti působení musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -4, jinak budou omráčeni na 2 kola + 1 kolo za každé 3 úrovně sesilatele.


 

Symbol, Smrt (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: strážce
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zrušení

Symbol, Smrt je mocné kouzlo, které umožní knězi napsat symbol na zem či jiný povrch. Znamení zde zůstane tak dlouho, dokud někdo jiný nepřijde příliš blízko. V tu chvíli symbol vybuchne a všichni v oblasti působení musí uspět v záchraně proti smrti, jinak zemřou. Bytosti s více než 60 životy (aktuální počet) jsou vůči kouzlu imunní.


 

Symbol, Strach (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: strážce
Dosah: 30 metrů
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zrušení

Symbol, Strach je mocné kouzlo, které umožní knězi napsat symbol na zem či jiný povrch. Znamení zde zůstane tak dlouho, dokud někdo jiný nepřijde příliš blízko. V tu chvíli symbol vybuchne a všichni v oblasti působení musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -4, jinak budou ovlivněni strachem na 2 kola + 2 kola za každé tři úrovně sesilatele.


Štít Archonů (ochrana)
Úroveň: 6
Sféra: ochrana
Dosah: dotyk
Trvání: 3 kola/úroveň
Doba sesílání: 9
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Toto mocné ochranné zaklínadlo způsobí, že kouzla seslaná proti knězi budou pohlcena a zrušena. Je ovlivněno celkem tolik úrovní kouzel, kolik je polovina knězovy úrovně. Odražení se vztahuje i na svitky a vrozené schopnosti, ale nikoliv na kouzla, která nebyla vystředěna přímo na čaroděje. Odražena nebudou ani zaklínadla s trvalou oblastí působení (např. Smrtící mrak a Smrdící mrak). Pokud je kouzlo sesláno přímo na čaroděje, bude pohlceno. Je třeba poznamenat, že dokud zbývají úrovně, bude škodlivá magie pohlcena. Např. zbývá již jen jedna úroveň a na kněze je sesláno kouzlo 3. úrovně; toto kouzlo bude pohlceno a zároveň zruší štít. Štít také funguje proti Rozptyl magii.


Vzkříšení (nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: nekromancie
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 1 tah
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Podobně jako kouzlo Oživ mrtvého, i Vzkříšení navrátí život jedné bytosti. Avšak Vzkříšení postavu také vyléčí, takže je připravena opět vyrazit za dobrodružstvím.


Zemětřesení (proměny)
Úroveň: 6
Sféra: živly (země)
Dosah: 120 metrů
Trvání: 3 otřesy
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 12 m
Záchranný hod: zvláštní

Po seslání kouzla se země velmi silně otřese. Chvění trvá několik kol a ovlivní všechny bytosti v oblasti působení.
Zemětřesení způsobí tři otřesy. První zraní všechny bytosti za 6k6 životů (při záchraně proti kouzlu s postihem -6 je zranění poloviční). Ti, kteří neuspějí, upadnou na čtyři kola na zem.
Druhý otřes již není tak silný a způsobí zranění za 3k6 životů (při záchraně proti kouzlu s postihem -2 je zranění poloviční). Poslední otřes způsobí 2k6 zranění (při záchraně polovina).
Toto kouzlo ovlivní nepřátele i přátele, takže je třeba velké dávky opatrnosti. Rovněž je třeba zmínit, že elementálové země nesnášejí, když si ubozí smrtelníci hrají se zemí, takže existuje určitá šance, že se jeden z nich objeví a družinu napadne.


Zmatek (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 6
Sféra: chaos
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 kolo/ 2 úrovně
Doba sesílání: 7
Oblast působení: krychle až 18 m
Záchranný hod: zvláštní

Kouzlo zmate jednu či více bytostí v oblasti; způsobí nerozhodnost a neschopnost aktivně jednat. Všechna stvoření v oblasti účinku si mohou hodit na záchranu před kouzlem s postihem -2. Ta, která úspěšně vyváznou, zůstanou neovlivněna.
Ta, kterým se to nepodaří, podlehnou bojovému šílenství, zůstanou zmatená nebo po dobu trvání nečinně bloumají kolem. Kouzlo trvá jedno kolo za každé dvě úrovně sesilatele.
Pobíhající tvorové se vzdálí od kněze tak daleko, jak to je jen možné; každý zmatený subjekt, který je napaden, považuje útočníka za nepřítele a podle toho také jedná.