Druid - Za zásluhy (datadisk Throne of Bhaal)


Aura plamenné smrti (vzývání, proměny) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: 0
Trvání: 1 kolo/ 2 úrovně
Doba sesílání: 4 
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo způsobí, že sesilatele obklopí aura prudkých plamenů, která zraňuje protivníky a chrání před zraněním. Tento štít nejen sesílateli zaručuje 90% odolnost na oheň a bonus +4 k OČ, ale také chrání sesílatele před útoky učiněnými z okruhu 1,5 m kolem něj. Protivník, který z tohoto okruhu zasáhne sesílatele jakoukoli zbraní či kouzlem, utrpí zranění ohněm za 2K10 +2. Navíc silný žár chrání sesílatele před všemi nemagickými zbraněmi, střelnými či na blízko.


Energetické čepele (všechny školy) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy 
Dosah: zvláštní
Trvání: 4 tahy
Doba sesílání: 3
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Kouzlo vytvoří disky z čisté energie. Disk dává +10 k THAC0, a když je hozen, způsobí 1K4+5 zranění a navíc 1K10 zranění elektřinou. Toto kouzlo vytvoří 1 disk za úroveň sesílatele a nastaví počet útoků sesílatele na 9, dokud drží disky.


 

Hromadné oživení mrtvých (nekromancie) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Sféra: nekromancie
Dosah: dohled sesílatele
Trvání: trvale
Doba sesílání: 2
Oblast působení: až 5 členů družiny 
Záchranný hod: zvláštní

Tato silnější verze kouzla Oživ mrtvého dokáže oživit až 5 členů družiny a vyléčit jim 3K10 + 1 životů za úroveň sesílatele. Zbývající životy mohou získat přirozenou či magickou léčbou.
Toto kouzlo oživí trpaslíky, gnómy, půl-elfy, půlčíky, elfy, půl-orky a lidi.


 

Koule čepelí (vzývání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Sféra: strážce, stvoření
Dosah: 0
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Tímto kouzlem kněz vytvoří kouli složenou z ostrých čepelí. Čepele krouží a poletují okolo sesílatele, čímž vytvářejí neproniknutelnou bariéru. Každá bytost, která se pokusí projít bariérou, je zraněna za 1K10 životů. Bytosti stojící v oblasti bariéry, když je vyvolána, mají možnost záchrany proti kouzlům s postihem -2. Pokud uspějí, uskočí čepelím a nejsou zraněni. Bariéra zůstává 10 kol.


 

Pohlcení (vzývání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: dohled sesílatele
Trvání: 2 kola
Doba sesílání: 9
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo otevře trhlinu v zemi, jež se zvedne a uzavře nad obětí, kterou drtí, pálí a drží 1 kolo. Kouzlo způsobí 10K10 zranění ohněm a 10K10 tupého zranění. Při úspěšné záchraně proti kouzlo je zranění poloviční.


 

Pomsta z nebes (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: 90 metrů
Trvání: 3 kola
Doba sesílání: 8
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zvláštní

Po seslání kouzla se země zatřese a nebe překypuje krví a energií. Všichni nepřátelé sesílatele jsou sraženi kyselým deštěm, zemětřesením a blesky.

Všichni nepřátelé na 6. a nižší úrovni okamžitě umírají. Přeživší jsou zasaženi kyselým deštěm a blesky. Bouře trvá 3 kola. Každé kolo utrpí oběť 1K6 zranění elektřinou, 1K6 zranění ohnem a 1K6 zranění kyselinou. V prvním kole jsou také otráveni.


Povolávání elementálů (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy 
Dosah: 10 metrů
Trvání: 10 kol
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní 
Záchranný hod: žádný

Kouzlo posbírá sílu z okolního prostředí a povolá 2 elementály s životaschopností 16, kteří jsou náhodně vybráni buď ze země, vzduchu či ohně. Elementálové zůstanou 10 kol a plní příkazy sesílatele. Je 10% šance, že bude povolán náhodně zvolený Princ elementálů. Princové vládnou elementálům ze své sféry. Princ elementálů vzruchu je Chan. Princ elementálů země je Sunnis. Princ elementálů ohně je Zaaman Rul.


 

Povolej Devu (Stvoření/Povolávání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: Za zásluhy
Dosah: 40 metrů
Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5 
Oblast působení: zvláštní 
Záchranný hod: žádný

Kouzlo otevře brány nebes a povolá andělskou Devu, aby bojovala po sesílatelově boku, dokud kouzlo nevyprší nebo není Devin pozemský avatar zabit.


Povolej padlou Devu (vyvolávání/přivolávání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: 40 metrů
Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5 
Oblast působení: zvláštní 
Záchranný hod: žádný

Kouzlo otevře brány pekel a povolá démonickou Devu, aby bojovala po sesílatelově boku, dokud kouzlo nevyprší nebo není Devin pozemský avatar zabit.


 

Přeměna v elementála (oheň) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: 0
Trvání: 5 tahů
Doba sesílání: 4
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Tato mocná přeměna dovoluje druidovi změnit se v elementála ohně s životaschopností 24. Elementální podoba má OČ -5, THAC0 2 a útokem způsobuje 1K10 normálního zranění a 1K10 ohnivého zranění. Když se druid promění zpět do lidské podoby, vyléčí se mu 3K10 životů.


Přeměna v elementála (země) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: 0
Trvání: 5 tahů
Doba sesílání: 4
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Tato mocná přeměna dovoluje druidovi změnit se v elementála země s životaschopností 24. Elementální podoba má OČ -5, THAC0 2 a útokem způsobuje 2K10 drtivého zranění. Když se druid promění zpět do lidské podoby, vyléčí se mu 3K10 životů.


Silnější povolávání elementálů (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: 10 metrů
Trvání: 10 kol
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní 
Záchranný hod: žádný

Druidé, kteří mají silnější pouto s elementy, mohou seslat silnější verzi Povolávání elementálů. Toto kouzlo povolá samotné Prince elementálů, náhodně vybrané z elementu země, vzduchu či ohně. Princové zůstanou 10 kol a budou plnit příkazy sesílatele.

 

7. úroveň - druid


 

Kráska (iluze/přeludy)
Úroveň: 6
Sféra: živly
Dosah: sesilatel
Trvání: ihned
Doba sesílání: 6
Oblast působení: poloměr 1,5 m
Záchranný hod: zrušení

Po vyrčení tohoto kouzla projde sesilatel pozoruhodnou proměnou a stane se doslova ideálem krásy - pro muže je to obvykle nymfa, pro ženy se obraz různí. Každý, kdo pozoruje proměněného sesilatele, musí uspět v záchraně proti kouzlu (s bonusem +3), jinak umírá touhou. I když je záchranný hod úspěšný, nešťastní pozorovatelé jsou ihned postiženi trvalou slepotou (trvá do odčarování). Proměna je okamžitá, ale trvá jen pár vteřin, takže ovlivní jen osoby, které stojí blízko sesilatele (neúčinkuje na členy družiny).


 

Ohnivá bouře (vzývání)
Úroveň: 6
Sféra: živly (oheň)
Dosah: 40 metrů
Trvání: 4 kol
Doba sesílání: 1 kol
Oblast působení: poloměr 6 m
Záchranný hod: žádný

Po seslání tohoto kouzla je celá oblast zasažena ohnivým lijákem a zavalena žhavou lávou. Zasažené bytosti jsou zraněny za 2k8+1 život za každou úroveň sesilatele (tj. 2k8 +1/úroveň). Tato pohroma trvá čtyři kola a po celý čas jsou zraňovány všichni tvorové, kteří z oblasti působení neutečou. Proti tomuto kouzlu není žádný záchranný hod.


 

Plíživá záhuba (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: zvířata, povolávání
Dosah: 80 metrů
Trvání: 3 kola
Doba sesílání: 5
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Plíživá zhouba přivolá do určené oblasti spoustu hmyzu, který se rychle rozptýlí a zaútočí na nepřátele. Tato masa se rozprostře po velkém území, až ke všem bytostem v okruhu 9 m od cíle. Bytosti napadené hmyzem jsou zraněny za 2 životy každé kolo a nedokáží seslat žádné kouzlo. Každý tah, kdy oběť zůstává mezi brouky, musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -2, jinak bude ve strachu jedno kolo zmateně pobíhat. Výhoda oproti zaklínadlu Epidemie hmyzu je v tom, že toto kouzlo zraňuje dvojnásobně.


 

Regenerace (Nekromancie) 
Úroveň: 7
Sféra: Léčení
Dosah: dotek
Trvání: 1 kolo/ 2 úrovně
Doba sesílání: 7
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Toto mocné kouzlo umožňuje knězi předat jedné bytosti schopnost regenerace. Tato regenerace vyléčí jakékoli zranění a dokonce i zregeneruje ztracené končetiny. Ovlivněná bytost získává 3 životy za vteřinu. Účinky trvají 1 kolo za každé dvě úrovně sesílatele nebo do zrušení.


Štít Archonů (ochrana)
Úroveň: 6
Sféra: ochrana
Dosah: dotyk
Trvání: 3 kola/úroveň
Doba sesílání: 9
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Toto mocné ochranné zaklínadlo způsobí, že kouzla seslaná proti knězi budou pohlcena a zrušena. Je ovlivněno celkem tolik úrovní kouzel, kolik je polovina knězovy úrovně. Odražení se vztahuje i na svitky a vrozené schopnosti, ale nikoliv na kouzla, která nebyla vystředěna přímo na čaroděje. Odražena nebudou ani zaklínadla s trvalou oblastí působení (např. Smrtící mrak a Smrdící mrak). Pokud je kouzlo sesláno přímo na čaroděje, bude pohlceno. Je třeba poznamenat, že dokud zbývají úrovně, bude škodlivá magie pohlcena. Např. zbývá již jen jedna úroveň a na kněze je sesláno kouzlo 3. úrovně; toto kouzlo bude pohlceno a zároveň zruší štít. Štít také funguje proti Rozptyl magii.


Vyvolej elementála země (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: živly, povolávání
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah/úroveň
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Sesilatel otevře zvláštní bránu do elementální sféry země a přivolá do své blízkosti elementála země. Je 60% pravděpodobnost, že se objeví elementál s životaschopnost 12, 35% šance, že bude mít životaschopnost 16, a 5% šance, že se objeví elementál s životaschopností 24. Tento tvor bude plnit příkazy kněze, dokud kouzlo nevyprší nebo dokud sám nezemře. Všechny příkazy se předávají telepaticky, takže není třeba znát žádný speciální jazyk. Na rozdíl od mágových kouzel vyvolávání elementálů nemusí kněží podstupovat mentální souboj, aby takovou bytost ovládli.


Zemětřesení (proměny)
Úroveň: 6
Sféra: živly (země)
Dosah: 120 metrů
Trvání: 3 otřesy
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 12 m
Záchranný hod: zvláštní

Po seslání kouzla se země velmi silně otřese. Chvění trvá několik kol a ovlivní všechny bytosti v oblasti působení.
Zemětřesení způsobí tři otřesy. První zraní všechny bytosti za 6k6 životů (při záchraně proti kouzlu s postihem -6 je zranění poloviční). Ti, kteří neuspějí, upadnou na čtyři kola na zem.
Druhý otřes již není tak silný a způsobí zranění za 3k6 životů (při záchraně proti kouzlu s postihem -2 je zranění poloviční). Poslední otřes způsobí 2k6 zranění (při záchraně polovina).
Toto kouzlo ovlivní nepřátele i přátele, takže je třeba velké dávky opatrnosti. Rovněž je třeba zmínit, že elementálové země nesnášejí, když si ubozí smrtelníci hrají se zemí, takže existuje určitá šance, že se jeden z nich objeví a družinu napadne.


Zmatek (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 6
Sféra: chaos
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 kolo/ 2 úrovně
Doba sesílání: 7
Oblast působení: krychle až 18 m
Záchranný hod: zvláštní

Kouzlo zmate jednu či více bytostí v oblasti; způsobí nerozhodnost a neschopnost aktivně jednat. Všechna stvoření v oblasti účinku si mohou hodit na záchranu před kouzlem s postihem -2. Ta, která úspěšně vyváznou, zůstanou neovlivněna.
Ta, kterým se to nepodaří, podlehnou bojovému šílenství, zůstanou zmatená nebo po dobu trvání nečinně bloumají kolem. Kouzlo trvá jedno kolo za každé dvě úrovně sesilatele.
Pobíhající tvorové se vzdálí od kněze tak daleko, jak to je jen možné; každý zmatený subjekt, který je napaden, považuje útočníka za nepřítele a podle toho také jedná.

 

6. úroveň - druid


Báječná vzpomínka (proměny)
Úroveň: 6
Sféra: zmámení, proměny
Dosah: 0
Trvání: ihned
Doba sesílání: 9
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

S pomocí tohoto zaklínadla si může kněz vzpomenout na dvě kouzla, která dříve seslal. Pokud ještě žádná neseslal, nestane se nic. Báječná vzpomínka neobnoví kouzla 6. či vyšší úrovně.


 

Bolestivá hniloba (proměny, nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: souboj, nekromancie
Dosah: 10 metrů
Trvání: trvale
Doba sesílání: 1
Oblast působení: jedna bytost
Záchranný hod: zvláštní

Bolestivá hniloba je zhoubný rozklad, který se rychle a bolestivě šíří po celém těle. Oběť je na dvě kola automaticky zpomalena. Navíc pokud neuspěje v záchraně proti jedu s postihem -2, bude každou vteřinu zraněna za 1 život, až do maxima 50 životů.


  

Fyzické zrcadlo (proměny)
Úroveň: 6
Sféra: čísla
Dosah: 30 metrů
Trvání: 9 kol
Doba sesílání: 6
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Kouzlo způsobí místní deformaci prostoru. Deformovaný prostor má tvar neviditelného disku, který chrání sesilatele. Jakákoli střela, která se s diskem setká, se okamžitě obrátí do opačného směru. Všechny bojové faktory jako rychlost, dostřel a zranění se nezmění; směr objektu se prostě otočí o 180 stupňů. Útočník tak najednou čelí své vlastní střele. Sesilatel zrcadla může skrze zrcadlo normálně střílet.


 

Povolávání zvířat III (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: zvířata, povolávání
Dosah: 60 metrů
Trvání: 4 tahů
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem sesilatel přivolá tři zvířata, která mají životaschopnost 12 či méně. Přijdou pouze tvorové, kteří jsou při sesílání v dosahu kouzla. Povolaná zvířata pomáhají sesilateli všemi prostředky, dokud nejsou zabita nebo dokud kouzlo nevyprší. Povolána mohou být jen normální nebo obří zvířata.


 

Uzdrav (nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto mocné kouzlo umožňuje knězi vyléčit všechny nemoci a zranění určené bytosti. Úplně vyléčí všechny choroby či slepotu, uzdraví veškerá zranění a zruší kouzlo Slabomyslnost. Rovněž napraví mentální poruchy způsobené kouzly či zraněním mozku. Účinky se samozřejmě nevztahují na budoucí zranění či choroby.


 

Vyvolej ohnivého elementála (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: živly, povolávání
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah/úroveň
Doba sesílání: zvláštní
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem sesilatel otevře magickou bránu do elementální sféry ohně a vyvolá ohnivého elementála. Je 60% pravděpodobnost, že se objeví elementál s životaschopnost 12, 35% šance, že bude mít životaschopnost 16, a 5% šance, že se objeví elementál s životaschopností 24. Tento tvor bude plnit příkazy kněze, dokud kouzlo nevyprší nebo dokud sám nezemře. Všechny příkazy se předávají telepaticky, takže není třeba znát jazyk elementálů a nedochází ke zmatkům.


 

Vyvolej zvířata (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: povolávání
Dosah: 60 metrů
Trvání: 4 tahů
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo umožňuje povolat a ovládat jednoho či dva robustní medvědy. Po dobu trvání kouzla plní tito huňáči každé sesilatelovo přání.


 

Zraň (nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvalé
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo je opakem Uzdrav. Namísto vyléčení dotknuté bytosti způsobí újmu. Po úspěšném dotyku je počet životů oběti snížen na 1. Kněz má na provedení útoku 2 kola. Pokud mine, je kouzlo promarněno. Není žádný záchranný hod.


Žhavé uhlíky (vyvolávání)
Úroveň: 6
Sféra: živly
Dosah: zvláštní
Trvání: 3 tahy
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: 1/2
Sesilatel vytvoří 4 žhavé uhlíky, které se objeví v jeho inventáři. Uhlíky existují po tři kola od seslání kouzla. Jsou-li během této doby hozeny na nepřítele, vybuchnou a zraní všechny v oblasti působení za 2-16 životů. Při úspěšné záchraně proti kouzlu je újma poloviční.

 

5. úroveň - druid


Epidemie hmyzu (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 5
Sféra: souboj
Dosah: 120 metrů
Trvání: 6 kol
Doba sesílání: 5
Oblast působení: nepřátelé v dohledu
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo přivolá roj plazícího se, skákavého a létajícího hmyzu. Hmyzáci se nejprve vrhnou na nejbližší cíl a poté na další jeho spojence, dokud neovlivní šest bytostí. Sesílání v roji je naprosto nemožné (100% šance neúspěchu). Bez ohledu na OČ jsou všechny bytosti v roji zraněny za 1 život každé dvě vteřiny, kdy zůstávají uvnitř. Neviditelnost nijak nechrání. Ten, kdo neuspěje v záchraně proti dechu, panicky prchá jedno kolo.


 

Hromadné léčení (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: léčení
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: trvale
Doba sesílání: 5
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

Při sesílání kouzla si musí kněz jasně představit tváře spolubojovníků a soustředit se na jednotu skupiny. Všem členům družiny v okruhu 9 m od sesilatele se vyléčí 1k8 + 1/úroveň životů. Uzdravení je trvalé; tedy až do dalšího zranění.


 

Odolnost proti magii (proměny)
Úroveň: 5
Sféra: ochrana
Dosah: dotyk
Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Díky tomuto kouzlu získá příjemce odolnost na veškerou magii. Propůjčená odolnost je 2% za úroveň kněze, až do maxima 40%. Pokud má cíl vyšší magickou odolnost, než jakou mu kněz může poskytnout, bude tato vlastnost snížena na příslušnou výši. Tento efekt přetrvá po určenou dobu nebo dokud nebude rozptýlen.


  

Povolávání zvířat II (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 5
Sféra: zvířata, povolávání
Dosah: 60 metrů/úroveň
Trvání: 3 tahy
Doba sesílání: 8
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto zaklínadlem sesilatel přivolá na pomoc 1 až 3 zvířata, která mají životaschopnost 8 nebo méně. Zvířata pomáhají sesilateli všemi svými možnostmi, dokud jsou naživu, nebo neskončí kouzlo.
Mohou být povolána jedině normální či obří zvířata; fantastická zvířata či příšery nejsou kouzlem ovlivněny.


Prach skřítků (iluze/přeludy)
Úroveň: 5
Dosah: 0
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo vytvoří hrst prachu skřítků, který může sesilatel rozhodit do vzduchu. Každý, koho prach zasáhne, se stane neviditelným (dosah je přibližně 9 m). Neviditelné bytosti samozřejmě nejsou magicky utišeny a za jistých podmínek je lze odhalit. Takové stvoření a jeho vybavení nevidí ani spojenci (pokud ovšem tito spojenci normálně nevidí neviditelné). Odložené předměty se zviditelní a zvednuté předměty zmizí, jsou-li skryty pod oblečení. Kouzlo trvá, dokud není rozptýleno, dokud je čaroděj či příjemce nezruší, dokud příjemce nezaútočí, nebo dokud neuplyne 24 hodin. Takto skrytá bytost tudíž může chodit a sesílat obranná kouzla, ale jakmile zaútočí, okamžitě se svému okolí zjeví (přesto jí neviditelnost zaručí první útok).


 

Pravdivé vidění (věštění)
Úroveň: 5
Sféra: věštění
Dosah: 0
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 8
Oblast působení: poloměr 21 m
Záchranný hod: žádný

Po seslání kouzla bude ovlivněn okruh přibližně 21 m od sesilatele. Všechny nepřátelské iluze/přeludy v oblasti působení budou okamžitě rozptýleny. Působí na tato kouzla: Odražený obraz, Neviditelnost, Zrcadlový obraz, Nezjistitelnost, Vylepšená neviditelnost, Stínové dveře, Spleť, Vytvoř obraz a Dvojník. Toto zaklínadlo nijak neovlivňuje magická odolnost cíle a působí jen na nepřátele.


 

Vyleč kritická zranění (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 8
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Tato mocná modifikace kouzla Vyleč lehká zranění navrátí každé živé bytosti 27 životů. Účinek se však nevztahuje na nemrtvé a stvoření z jiných dimenzí.


Zmatené příkazy (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 5
Sféra: chaos
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah/úroveň
Doba sesílání: 3
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Toto zaklínadlo učiní bytost imunní vůči magickým příkazům. Do této kategorie patří sugesce, zmámení, ovládnutí, příkazy, spánek, zmatení a podobná kouzla. Navíc také ochrání cíl před psionickým úderem. Kouzlo ovlivní jen jednu bytost a trvá 1 tah/úroveň nebo do zrušení.


Způsob kritická zranění (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvalé
Doba sesílání: 8
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo je opakem Vyleč kritická zranění. Namísto uzdravení dotknuté bytosti způsobí újmu. Po úspěšném dotyku je oběť zraněna za 27 životů. Kněz má na provedení útoku 2 kola. Pokud mine, je kouzlo promarněno. Není žádný záchranný hod.


Železná kůže (proměny)
Úroveň: 5
Sféra: živly
Dosah: 0
Trvání: 12 hodin
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Když na sebe druid sešle toto mocné kouzlo, celého jej pokryje železná kůže. Tato kůže je samozřejmě magická a sesilatele nijak neomezuje. Chrání druida před fyzickými útoky, jako jsou zbraně na blízko či střely. Za každé dvě úrovně sesilatele se objeví jedna vrstva kůže navíc. Např. druid na 10. úrovni získá 5 vrstev kůže, zatímco jeho kolega na 20. úrovni již získá vrstev 10. Každá vrstva zastaví jeden útok, takže druid na 10. úrovni se ochrání před 5 prvními zásahy, ale šestý jej již normálně ovlivní. Kouzlo sesilatele chrání, dokud není zrušeno, všechny vrstvy nejsou odstraněny útoky nebo dokud samo nevyprší. Je důležité poznamenat, že druida neochrání před magickými útoky (např. Ohnivou koulí), avšak ochrání jej před fyzickými magickými útoky (např. Magickou střelou).