Vytisknout
Kategorie: Druidská kouzla
Zobrazení: 310

5. úroveň - druid


Epidemie hmyzu (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 5
Sféra: souboj
Dosah: 120 metrů
Trvání: 6 kol
Doba sesílání: 5
Oblast působení: nepřátelé v dohledu
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo přivolá roj plazícího se, skákavého a létajícího hmyzu. Hmyzáci se nejprve vrhnou na nejbližší cíl a poté na další jeho spojence, dokud neovlivní šest bytostí. Sesílání v roji je naprosto nemožné (100% šance neúspěchu). Bez ohledu na OČ jsou všechny bytosti v roji zraněny za 1 život každé dvě vteřiny, kdy zůstávají uvnitř. Neviditelnost nijak nechrání. Ten, kdo neuspěje v záchraně proti dechu, panicky prchá jedno kolo.


 

Hromadné léčení (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: léčení
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: trvale
Doba sesílání: 5
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

Při sesílání kouzla si musí kněz jasně představit tváře spolubojovníků a soustředit se na jednotu skupiny. Všem členům družiny v okruhu 9 m od sesilatele se vyléčí 1k8 + 1/úroveň životů. Uzdravení je trvalé; tedy až do dalšího zranění.


 

Odolnost proti magii (proměny)
Úroveň: 5
Sféra: ochrana
Dosah: dotyk
Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Díky tomuto kouzlu získá příjemce odolnost na veškerou magii. Propůjčená odolnost je 2% za úroveň kněze, až do maxima 40%. Pokud má cíl vyšší magickou odolnost, než jakou mu kněz může poskytnout, bude tato vlastnost snížena na příslušnou výši. Tento efekt přetrvá po určenou dobu nebo dokud nebude rozptýlen.


  

Povolávání zvířat II (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 5
Sféra: zvířata, povolávání
Dosah: 60 metrů/úroveň
Trvání: 3 tahy
Doba sesílání: 8
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto zaklínadlem sesilatel přivolá na pomoc 1 až 3 zvířata, která mají životaschopnost 8 nebo méně. Zvířata pomáhají sesilateli všemi svými možnostmi, dokud jsou naživu, nebo neskončí kouzlo.
Mohou být povolána jedině normální či obří zvířata; fantastická zvířata či příšery nejsou kouzlem ovlivněny.


Prach skřítků (iluze/přeludy)
Úroveň: 5
Dosah: 0
Trvání: zvláštní
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo vytvoří hrst prachu skřítků, který může sesilatel rozhodit do vzduchu. Každý, koho prach zasáhne, se stane neviditelným (dosah je přibližně 9 m). Neviditelné bytosti samozřejmě nejsou magicky utišeny a za jistých podmínek je lze odhalit. Takové stvoření a jeho vybavení nevidí ani spojenci (pokud ovšem tito spojenci normálně nevidí neviditelné). Odložené předměty se zviditelní a zvednuté předměty zmizí, jsou-li skryty pod oblečení. Kouzlo trvá, dokud není rozptýleno, dokud je čaroděj či příjemce nezruší, dokud příjemce nezaútočí, nebo dokud neuplyne 24 hodin. Takto skrytá bytost tudíž může chodit a sesílat obranná kouzla, ale jakmile zaútočí, okamžitě se svému okolí zjeví (přesto jí neviditelnost zaručí první útok).


 

Pravdivé vidění (věštění)
Úroveň: 5
Sféra: věštění
Dosah: 0
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 8
Oblast působení: poloměr 21 m
Záchranný hod: žádný

Po seslání kouzla bude ovlivněn okruh přibližně 21 m od sesilatele. Všechny nepřátelské iluze/přeludy v oblasti působení budou okamžitě rozptýleny. Působí na tato kouzla: Odražený obraz, Neviditelnost, Zrcadlový obraz, Nezjistitelnost, Vylepšená neviditelnost, Stínové dveře, Spleť, Vytvoř obraz a Dvojník. Toto zaklínadlo nijak neovlivňuje magická odolnost cíle a působí jen na nepřátele.


 

Vyleč kritická zranění (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 8
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Tato mocná modifikace kouzla Vyleč lehká zranění navrátí každé živé bytosti 27 životů. Účinek se však nevztahuje na nemrtvé a stvoření z jiných dimenzí.


Zmatené příkazy (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 5
Sféra: chaos
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah/úroveň
Doba sesílání: 3
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: žádný

Toto zaklínadlo učiní bytost imunní vůči magickým příkazům. Do této kategorie patří sugesce, zmámení, ovládnutí, příkazy, spánek, zmatení a podobná kouzla. Navíc také ochrání cíl před psionickým úderem. Kouzlo ovlivní jen jednu bytost a trvá 1 tah/úroveň nebo do zrušení.


Způsob kritická zranění (nekromancie)
Úroveň: 5
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvalé
Doba sesílání: 8
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo je opakem Vyleč kritická zranění. Namísto uzdravení dotknuté bytosti způsobí újmu. Po úspěšném dotyku je oběť zraněna za 27 životů. Kněz má na provedení útoku 2 kola. Pokud mine, je kouzlo promarněno. Není žádný záchranný hod.


Železná kůže (proměny)
Úroveň: 5
Sféra: živly
Dosah: 0
Trvání: 12 hodin
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Když na sebe druid sešle toto mocné kouzlo, celého jej pokryje železná kůže. Tato kůže je samozřejmě magická a sesilatele nijak neomezuje. Chrání druida před fyzickými útoky, jako jsou zbraně na blízko či střely. Za každé dvě úrovně sesilatele se objeví jedna vrstva kůže navíc. Např. druid na 10. úrovni získá 5 vrstev kůže, zatímco jeho kolega na 20. úrovni již získá vrstev 10. Každá vrstva zastaví jeden útok, takže druid na 10. úrovni se ochrání před 5 prvními zásahy, ale šestý jej již normálně ovlivní. Kouzlo sesilatele chrání, dokud není zrušeno, všechny vrstvy nejsou odstraněny útoky nebo dokud samo nevyprší. Je důležité poznamenat, že druida neochrání před magickými útoky (např. Ohnivou koulí), avšak ochrání jej před fyzickými magickými útoky (např. Magickou střelou).