Vytisknout
Kategorie: Druidská kouzla
Zobrazení: 501

6. úroveň - druid


Báječná vzpomínka (proměny)
Úroveň: 6
Sféra: zmámení, proměny
Dosah: 0
Trvání: ihned
Doba sesílání: 9
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

S pomocí tohoto zaklínadla si může kněz vzpomenout na dvě kouzla, která dříve seslal. Pokud ještě žádná neseslal, nestane se nic. Báječná vzpomínka neobnoví kouzla 6. či vyšší úrovně.


 

Bolestivá hniloba (proměny, nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: souboj, nekromancie
Dosah: 10 metrů
Trvání: trvale
Doba sesílání: 1
Oblast působení: jedna bytost
Záchranný hod: zvláštní

Bolestivá hniloba je zhoubný rozklad, který se rychle a bolestivě šíří po celém těle. Oběť je na dvě kola automaticky zpomalena. Navíc pokud neuspěje v záchraně proti jedu s postihem -2, bude každou vteřinu zraněna za 1 život, až do maxima 50 životů.


  

Fyzické zrcadlo (proměny)
Úroveň: 6
Sféra: čísla
Dosah: 30 metrů
Trvání: 9 kol
Doba sesílání: 6
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Kouzlo způsobí místní deformaci prostoru. Deformovaný prostor má tvar neviditelného disku, který chrání sesilatele. Jakákoli střela, která se s diskem setká, se okamžitě obrátí do opačného směru. Všechny bojové faktory jako rychlost, dostřel a zranění se nezmění; směr objektu se prostě otočí o 180 stupňů. Útočník tak najednou čelí své vlastní střele. Sesilatel zrcadla může skrze zrcadlo normálně střílet.


 

Povolávání zvířat III (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: zvířata, povolávání
Dosah: 60 metrů
Trvání: 4 tahů
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem sesilatel přivolá tři zvířata, která mají životaschopnost 12 či méně. Přijdou pouze tvorové, kteří jsou při sesílání v dosahu kouzla. Povolaná zvířata pomáhají sesilateli všemi prostředky, dokud nejsou zabita nebo dokud kouzlo nevyprší. Povolána mohou být jen normální nebo obří zvířata.


 

Uzdrav (nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvale
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto mocné kouzlo umožňuje knězi vyléčit všechny nemoci a zranění určené bytosti. Úplně vyléčí všechny choroby či slepotu, uzdraví veškerá zranění a zruší kouzlo Slabomyslnost. Rovněž napraví mentální poruchy způsobené kouzly či zraněním mozku. Účinky se samozřejmě nevztahují na budoucí zranění či choroby.


 

Vyvolej ohnivého elementála (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: živly, povolávání
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah/úroveň
Doba sesílání: zvláštní
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Tímto kouzlem sesilatel otevře magickou bránu do elementální sféry ohně a vyvolá ohnivého elementála. Je 60% pravděpodobnost, že se objeví elementál s životaschopnost 12, 35% šance, že bude mít životaschopnost 16, a 5% šance, že se objeví elementál s životaschopností 24. Tento tvor bude plnit příkazy kněze, dokud kouzlo nevyprší nebo dokud sám nezemře. Všechny příkazy se předávají telepaticky, takže není třeba znát jazyk elementálů a nedochází ke zmatkům.


 

Vyvolej zvířata (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: povolávání
Dosah: 60 metrů
Trvání: 4 tahů
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo umožňuje povolat a ovládat jednoho či dva robustní medvědy. Po dobu trvání kouzla plní tito huňáči každé sesilatelovo přání.


 

Zraň (nekromancie)
Úroveň: 6
Sféra: léčení
Dosah: dotyk
Trvání: trvalé
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: dotknutá bytost
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo je opakem Uzdrav. Namísto vyléčení dotknuté bytosti způsobí újmu. Po úspěšném dotyku je počet životů oběti snížen na 1. Kněz má na provedení útoku 2 kola. Pokud mine, je kouzlo promarněno. Není žádný záchranný hod.


Žhavé uhlíky (vyvolávání)
Úroveň: 6
Sféra: živly
Dosah: zvláštní
Trvání: 3 tahy
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: 1/2
Sesilatel vytvoří 4 žhavé uhlíky, které se objeví v jeho inventáři. Uhlíky existují po tři kola od seslání kouzla. Jsou-li během této doby hozeny na nepřítele, vybuchnou a zraní všechny v oblasti působení za 2-16 životů. Při úspěšné záchraně proti kouzlu je újma poloviční.