Vytisknout
Kategorie: Druidská kouzla
Zobrazení: 492

7. úroveň - druid


 

Kráska (iluze/přeludy)
Úroveň: 6
Sféra: živly
Dosah: sesilatel
Trvání: ihned
Doba sesílání: 6
Oblast působení: poloměr 1,5 m
Záchranný hod: zrušení

Po vyrčení tohoto kouzla projde sesilatel pozoruhodnou proměnou a stane se doslova ideálem krásy - pro muže je to obvykle nymfa, pro ženy se obraz různí. Každý, kdo pozoruje proměněného sesilatele, musí uspět v záchraně proti kouzlu (s bonusem +3), jinak umírá touhou. I když je záchranný hod úspěšný, nešťastní pozorovatelé jsou ihned postiženi trvalou slepotou (trvá do odčarování). Proměna je okamžitá, ale trvá jen pár vteřin, takže ovlivní jen osoby, které stojí blízko sesilatele (neúčinkuje na členy družiny).


 

Ohnivá bouře (vzývání)
Úroveň: 6
Sféra: živly (oheň)
Dosah: 40 metrů
Trvání: 4 kol
Doba sesílání: 1 kol
Oblast působení: poloměr 6 m
Záchranný hod: žádný

Po seslání tohoto kouzla je celá oblast zasažena ohnivým lijákem a zavalena žhavou lávou. Zasažené bytosti jsou zraněny za 2k8+1 život za každou úroveň sesilatele (tj. 2k8 +1/úroveň). Tato pohroma trvá čtyři kola a po celý čas jsou zraňovány všichni tvorové, kteří z oblasti působení neutečou. Proti tomuto kouzlu není žádný záchranný hod.


 

Plíživá záhuba (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: zvířata, povolávání
Dosah: 80 metrů
Trvání: 3 kola
Doba sesílání: 5
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Plíživá zhouba přivolá do určené oblasti spoustu hmyzu, který se rychle rozptýlí a zaútočí na nepřátele. Tato masa se rozprostře po velkém území, až ke všem bytostem v okruhu 9 m od cíle. Bytosti napadené hmyzem jsou zraněny za 2 životy každé kolo a nedokáží seslat žádné kouzlo. Každý tah, kdy oběť zůstává mezi brouky, musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -2, jinak bude ve strachu jedno kolo zmateně pobíhat. Výhoda oproti zaklínadlu Epidemie hmyzu je v tom, že toto kouzlo zraňuje dvojnásobně.


 

Regenerace (Nekromancie) 
Úroveň: 7
Sféra: Léčení
Dosah: dotek
Trvání: 1 kolo/ 2 úrovně
Doba sesílání: 7
Oblast působení: cílová bytost
Záchranný hod: žádný

Toto mocné kouzlo umožňuje knězi předat jedné bytosti schopnost regenerace. Tato regenerace vyléčí jakékoli zranění a dokonce i zregeneruje ztracené končetiny. Ovlivněná bytost získává 3 životy za vteřinu. Účinky trvají 1 kolo za každé dvě úrovně sesílatele nebo do zrušení.


Štít Archonů (ochrana)
Úroveň: 6
Sféra: ochrana
Dosah: dotyk
Trvání: 3 kola/úroveň
Doba sesílání: 9
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Toto mocné ochranné zaklínadlo způsobí, že kouzla seslaná proti knězi budou pohlcena a zrušena. Je ovlivněno celkem tolik úrovní kouzel, kolik je polovina knězovy úrovně. Odražení se vztahuje i na svitky a vrozené schopnosti, ale nikoliv na kouzla, která nebyla vystředěna přímo na čaroděje. Odražena nebudou ani zaklínadla s trvalou oblastí působení (např. Smrtící mrak a Smrdící mrak). Pokud je kouzlo sesláno přímo na čaroděje, bude pohlceno. Je třeba poznamenat, že dokud zbývají úrovně, bude škodlivá magie pohlcena. Např. zbývá již jen jedna úroveň a na kněze je sesláno kouzlo 3. úrovně; toto kouzlo bude pohlceno a zároveň zruší štít. Štít také funguje proti Rozptyl magii.


Vyvolej elementála země (vyvolávání/povolávání)
Úroveň: 6
Sféra: živly, povolávání
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 tah/úroveň
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Sesilatel otevře zvláštní bránu do elementální sféry země a přivolá do své blízkosti elementála země. Je 60% pravděpodobnost, že se objeví elementál s životaschopnost 12, 35% šance, že bude mít životaschopnost 16, a 5% šance, že se objeví elementál s životaschopností 24. Tento tvor bude plnit příkazy kněze, dokud kouzlo nevyprší nebo dokud sám nezemře. Všechny příkazy se předávají telepaticky, takže není třeba znát žádný speciální jazyk. Na rozdíl od mágových kouzel vyvolávání elementálů nemusí kněží podstupovat mentální souboj, aby takovou bytost ovládli.


Zemětřesení (proměny)
Úroveň: 6
Sféra: živly (země)
Dosah: 120 metrů
Trvání: 3 otřesy
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: poloměr 12 m
Záchranný hod: zvláštní

Po seslání kouzla se země velmi silně otřese. Chvění trvá několik kol a ovlivní všechny bytosti v oblasti působení.
Zemětřesení způsobí tři otřesy. První zraní všechny bytosti za 6k6 životů (při záchraně proti kouzlu s postihem -6 je zranění poloviční). Ti, kteří neuspějí, upadnou na čtyři kola na zem.
Druhý otřes již není tak silný a způsobí zranění za 3k6 životů (při záchraně proti kouzlu s postihem -2 je zranění poloviční). Poslední otřes způsobí 2k6 zranění (při záchraně polovina).
Toto kouzlo ovlivní nepřátele i přátele, takže je třeba velké dávky opatrnosti. Rovněž je třeba zmínit, že elementálové země nesnášejí, když si ubozí smrtelníci hrají se zemí, takže existuje určitá šance, že se jeden z nich objeví a družinu napadne.


Zmatek (zaříkávání/zmámení)
Úroveň: 6
Sféra: chaos
Dosah: dohled sesilatele
Trvání: 1 kolo/ 2 úrovně
Doba sesílání: 7
Oblast působení: krychle až 18 m
Záchranný hod: zvláštní

Kouzlo zmate jednu či více bytostí v oblasti; způsobí nerozhodnost a neschopnost aktivně jednat. Všechna stvoření v oblasti účinku si mohou hodit na záchranu před kouzlem s postihem -2. Ta, která úspěšně vyváznou, zůstanou neovlivněna.
Ta, kterým se to nepodaří, podlehnou bojovému šílenství, zůstanou zmatená nebo po dobu trvání nečinně bloumají kolem. Kouzlo trvá jedno kolo za každé dvě úrovně sesilatele.
Pobíhající tvorové se vzdálí od kněze tak daleko, jak to je jen možné; každý zmatený subjekt, který je napaden, považuje útočníka za nepřítele a podle toho také jedná.