Vytisknout
Kategorie: Druidská kouzla
Zobrazení: 362

Druid - Za zásluhy (datadisk Throne of Bhaal)


Aura plamenné smrti (vzývání, proměny) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: 0
Trvání: 1 kolo/ 2 úrovně
Doba sesílání: 4 
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Toto kouzlo způsobí, že sesilatele obklopí aura prudkých plamenů, která zraňuje protivníky a chrání před zraněním. Tento štít nejen sesílateli zaručuje 90% odolnost na oheň a bonus +4 k OČ, ale také chrání sesílatele před útoky učiněnými z okruhu 1,5 m kolem něj. Protivník, který z tohoto okruhu zasáhne sesílatele jakoukoli zbraní či kouzlem, utrpí zranění ohněm za 2K10 +2. Navíc silný žár chrání sesílatele před všemi nemagickými zbraněmi, střelnými či na blízko.


Energetické čepele (všechny školy) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy 
Dosah: zvláštní
Trvání: 4 tahy
Doba sesílání: 3
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: žádný

Kouzlo vytvoří disky z čisté energie. Disk dává +10 k THAC0, a když je hozen, způsobí 1K4+5 zranění a navíc 1K10 zranění elektřinou. Toto kouzlo vytvoří 1 disk za úroveň sesílatele a nastaví počet útoků sesílatele na 9, dokud drží disky.


 

Hromadné oživení mrtvých (nekromancie) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Sféra: nekromancie
Dosah: dohled sesílatele
Trvání: trvale
Doba sesílání: 2
Oblast působení: až 5 členů družiny 
Záchranný hod: zvláštní

Tato silnější verze kouzla Oživ mrtvého dokáže oživit až 5 členů družiny a vyléčit jim 3K10 + 1 životů za úroveň sesílatele. Zbývající životy mohou získat přirozenou či magickou léčbou.
Toto kouzlo oživí trpaslíky, gnómy, půl-elfy, půlčíky, elfy, půl-orky a lidi.


 

Koule čepelí (vzývání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Sféra: strážce, stvoření
Dosah: 0
Trvání: 1 tah
Doba sesílání: 9
Oblast působení: zvláštní
Záchranný hod: zvláštní

Tímto kouzlem kněz vytvoří kouli složenou z ostrých čepelí. Čepele krouží a poletují okolo sesílatele, čímž vytvářejí neproniknutelnou bariéru. Každá bytost, která se pokusí projít bariérou, je zraněna za 1K10 životů. Bytosti stojící v oblasti bariéry, když je vyvolána, mají možnost záchrany proti kouzlům s postihem -2. Pokud uspějí, uskočí čepelím a nejsou zraněni. Bariéra zůstává 10 kol.


 

Pohlcení (vzývání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: dohled sesílatele
Trvání: 2 kola
Doba sesílání: 9
Oblast působení: 1 bytost
Záchranný hod: zvláštní

Toto kouzlo otevře trhlinu v zemi, jež se zvedne a uzavře nad obětí, kterou drtí, pálí a drží 1 kolo. Kouzlo způsobí 10K10 zranění ohněm a 10K10 tupého zranění. Při úspěšné záchraně proti kouzlo je zranění poloviční.


 

Pomsta z nebes (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: 90 metrů
Trvání: 3 kola
Doba sesílání: 8
Oblast působení: poloměr 9 m
Záchranný hod: zvláštní

Po seslání kouzla se země zatřese a nebe překypuje krví a energií. Všichni nepřátelé sesílatele jsou sraženi kyselým deštěm, zemětřesením a blesky.

Všichni nepřátelé na 6. a nižší úrovni okamžitě umírají. Přeživší jsou zasaženi kyselým deštěm a blesky. Bouře trvá 3 kola. Každé kolo utrpí oběť 1K6 zranění elektřinou, 1K6 zranění ohnem a 1K6 zranění kyselinou. V prvním kole jsou také otráveni.


Povolávání elementálů (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy 
Dosah: 10 metrů
Trvání: 10 kol
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní 
Záchranný hod: žádný

Kouzlo posbírá sílu z okolního prostředí a povolá 2 elementály s životaschopností 16, kteří jsou náhodně vybráni buď ze země, vzduchu či ohně. Elementálové zůstanou 10 kol a plní příkazy sesílatele. Je 10% šance, že bude povolán náhodně zvolený Princ elementálů. Princové vládnou elementálům ze své sféry. Princ elementálů vzruchu je Chan. Princ elementálů země je Sunnis. Princ elementálů ohně je Zaaman Rul.


 

Povolej Devu (Stvoření/Povolávání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: Za zásluhy
Dosah: 40 metrů
Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5 
Oblast působení: zvláštní 
Záchranný hod: žádný

Kouzlo otevře brány nebes a povolá andělskou Devu, aby bojovala po sesílatelově boku, dokud kouzlo nevyprší nebo není Devin pozemský avatar zabit.


Povolej padlou Devu (vyvolávání/přivolávání) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: 40 metrů
Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
Doba sesílání: 5 
Oblast působení: zvláštní 
Záchranný hod: žádný

Kouzlo otevře brány pekel a povolá démonickou Devu, aby bojovala po sesílatelově boku, dokud kouzlo nevyprší nebo není Devin pozemský avatar zabit.


 

Přeměna v elementála (oheň) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: 0
Trvání: 5 tahů
Doba sesílání: 4
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Tato mocná přeměna dovoluje druidovi změnit se v elementála ohně s životaschopností 24. Elementální podoba má OČ -5, THAC0 2 a útokem způsobuje 1K10 normálního zranění a 1K10 ohnivého zranění. Když se druid promění zpět do lidské podoby, vyléčí se mu 3K10 životů.


Přeměna v elementála (země) (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: 0
Trvání: 5 tahů
Doba sesílání: 4
Oblast působení: sesilatel
Záchranný hod: žádný

Tato mocná přeměna dovoluje druidovi změnit se v elementála země s životaschopností 24. Elementální podoba má OČ -5, THAC0 2 a útokem způsobuje 2K10 drtivého zranění. Když se druid promění zpět do lidské podoby, vyléčí se mu 3K10 životů.


Silnější povolávání elementálů (datadisk Throne of Bhaal)
Úroveň: za zásluhy
Dosah: 10 metrů
Trvání: 10 kol
Doba sesílání: 1 kolo
Oblast působení: zvláštní 
Záchranný hod: žádný

Druidé, kteří mají silnější pouto s elementy, mohou seslat silnější verzi Povolávání elementálů. Toto kouzlo povolá samotné Prince elementálů, náhodně vybrané z elementu země, vzduchu či ohně. Princové zůstanou 10 kol a budou plnit příkazy sesílatele.