V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

Podkategorie

Akt 1: Márnice – od začátku hry dokud neopustíte Márnici

Akt 2: Úl, včetně Bludiště hráče - od odchodu z Márnice do té doby než vstoupíte do Bludiště odpadků

Akt 3: Pod městem – od vztupu do Bludiště odpadků do té doby dokud nepředáte Bronzovou kouli Pharodovi

Akt 4: Najít místo, kde Annah našla tvé tělo,včetně Pharodovi skrýše – od předání Bronzové koule Pharodovi až po vstup do Dolní čtvrti

Akt 5: Hledání Ravel, včetně Podsigilu a Rubikonu – od vstupu do Dolní čtvrti až po odchod ze Sigilu

Akt 6: Ravelino bludiště – od vstupu do odchodu z Ravelina bludiště

Akt 7: Curst – od odchodu z Ravelina bludiště až po příchod do Pustin

Akt 8: Pustiny, Baator, Ruiny Curstu a Carceri – od vstupu do Pustin až po navrácení do Sigilu

Akt 9: Mezihra: Zpátky v Sigilu – od návratu do Sigilu až po vstup do Pevnosti lítosti

Akt 10: Pevnost lítosti – od vstupu do Pevnosti lítosti až do konce