Legenda:

Popis:

Toto městečko se vám stane jistou výchozí stanicí, do níž se budete několikrát vracet. Proto tu můžete směle prodávat vše momentálně nepotřebné a později to třeba znovu koupit. Věci odhozené na zem bohužel mizí – krom těch, které jsou životně důležité pro dohrání hry. Alespoň mně to tak fungovalo, i když bych na to přehnaně nespoléhala.

Arcidruid Arundel #1

Na okraji vás přivítá hoch, od něhož prvně uslyšíte jméno druida Arundela #1 – ctěného to starce a jedné z nejdůležitějších kuldaharských osob. Arundel vás seznámí s historií Kuldaharu a požádá vás o pomoc. Máte navštívit Údolí stínů (Vale of Shadows) a zjistit, zda zlo sužující Kuldahar vyvěrá odtamtud.

Obchod Gertha sběratele #2

Ještě před můstkem můžete nakouknout do obchůdku Gertha sběratele, kde si později budete moci ulevit od použitých klíčů a jiných nepotřebností - v jeho nabídce jinak nic zvlášť extrovního není. 

Mág Orrick Šedý #3

Na severu sídlí mág; v předsíni magické věže se můžete seznámit s neobvyklým učedníkem (orkem) a u jeho pána si nakoupit nějaká ta kouzlíčka. Ta se – spolu s nabízenými předměty – budou občas s postupem do nové kapitoly měnit (hodí se našetřit si během kapitoly první na magickou róbu, která je dost dobrá a později již nebude k dispozici). Samozřejmě si s ním můžete podiskutovat; je to tak trochu knihomol – zmíní se o ruinách starého elfího hradu a kouzle, po němž pátrá; na což mu budete moci odpovědět později. 

Hostinec U Večerního stínu #4

Dále na severovýchod se nalézá hostinec U večerního stínu (Evening Shade Inn), kde se můžete vyspat a kde také můžete sáhnout do svědomí jeho majiteli. Vystoupejte do druhého podlaží a v jedné skříňce najdete prsten, na němž je vepsáno, že jistý Eidan daruje svou hospodu kuldaharskému lidu. S ním v kapse se pak zeptejte hostinského, zdali mu hospoda patří. Bude se trochu vykrucovat, ale nakonec vám poví, jak skutečně ke své živnosti přišel. Apelujte na jeho svědomí a až ho přimějete, aby se přiznal radě starších, získáte další zkušenosti (jste-li "ti zlí", pak ho můžete trochu vydírat a přespávat pak u něj zdarma). 

Kovář Conlan#5

Cestička k severu vás dovede ke kovárně, kde si můžete poklábosit s kovářem, jemuž se ztratil syn, a přitom se řádně vyzbrojit.

        Poznámka k prodávání: vyplatí se nakřečkovat si plný batoh věcí jednoho druhu a pak je zpeněžit naráz – protože má-li obchodník něčeho dostatek, nabídne vám samozřejmě dosti žebrácké výkupní ceny. Například za kůži sněžného muže (yeti-pelt) můžete napoprvé dostat od Gertha 60 zl (od kováře 50, v chrámu 30), zatímco po pár prodaných kusech už to bude jenom asi dvacka.

Oswaldova vzducholoď #6 (nahoře)

Na severním okraji uvidíte padlou vzducholoď – sídlo to podivínského gnómího alchymisty, který vám prodá nějaké medicíny – pokud tedy budete mít zájem. 

Chrám Ilmatera #6 (dole)

Vchod do Chrámu boha Ilmatera jsou ty velká vrata ve svahu pod Oswalovou vzducholodí. Popovídejte si se zástupkyní hlavní (zmizelé) kněžky a chcete-li, nechte se uzdravit. 

Mirek #7

Přiběhne k vám vesničan Mirek varovat vás, že se blíží yetti. Sněžné muže pob(l)ijte a slibte pak Mirkovi, že mu najdete rodinný šperk, který jeho nešťastnému bratrovi čmajzl hlavní yetti v Údolí stínů (Vale of Shadows). Mirek pak bude stále postávat před hrnčířovým domkem. V hrnčířově domku bydlí vyděšený hrnčíř, který vám nic nového nesdělí.  

Hjollder a datadisk The Heart of Winter #8

Do následujícího domku se nedostanete, pokud nemáte nainstalovaný datadisk Heart of Winter

Kořenový sklípek (Root Cellar Tavern) #9

Severní „výběžek“ skrývá hned tři vchody – v levém není zhola nic, v domku vpravo najdete lektvar a uprostřed se nachází další hospoda, Kořenový sklípek (Root Cellar Tavern),kde však můžete pouze popíjet a zalaškovat si se dvěma šenkýřkami, Amelií a Lysan, o které ještě uslyšíte. Také můžete vyzpovídat místní obyvatele, pokud jste tak ještě neučinili (i oni mluví jeden jako druhý) – dozvíte se pár zajímavostí, které vám možná budou v budoucnosti k užitku.        

Cesta do Údolí stínů

Vše je popsáno a nyní už nic nebrání vaší cestě do Údolí stínů.

 

Legenda:

Popis:

První krypta #1

V tomto údolí kromě sněžných mužů straší ještě duchové – oba druhy jdou docela dobře zastřelit zdálky. Jděte po severní straně mapy až k první hrobce #1 (přebývají tu kostlivci, zombie a také jeden hnusný mrchožravý červ (carrion crawler), který vás může paralyzovat). Přímo naproti vchodu prohledejte mrtvé tělo a trochu se na jeho úkor obohaťte. Nad schody vlevo číhá již zmíněný červík, vpravo je zase past a o kousek dál, v chodbičce vedoucí k severu, ještě jedna. Nahoře nezapomeňte obrat dalšího nebožtíka a toť vše, co se této krypty týče. 

Druhá krypta s klíčem #2

Posléze se dejte cestou k jihu (ono se stejně nikam jinam jít nedá) a hned, jak to bude možné, se držte východní odbočky, která se po chvíli stočí k severu. Pobijte yettíky a dušinky a vstupte do dalšího příbytku zesnulých. Zde kromě starých známých kostřounů potkáte ještě běsa (ghast). V sálečku přímo za vchodem je v oltáři skryt klíč od brány (gate key), pečlivě si jej schovejte. Další věcičky najdete v rakvi nad schody vpravo a též v rozbité polici nad místností s oltářem. 

Náčelník Yeti #3 

Postupujte opět k jihu, stezka záhy zabočí k západu a posléze její severní větev ústí na jakési náměstíčko. V této chvíli se blížíte k doupěti sněžných mužů, a tak se nedivte, že jich tu přibývá. Držte se zatím jižně, kudy brzy dojdete k jejich sluji (dobře si toto místo zapamatujte, neboť je nevidíte naposledy). Hlídá ji hlavní yetti, u něhož naleznete pěknou zbraň a Mirkův rodinný šperk (obchodník vám za něj moc nedá, a tak se vyplatí jej vrátit právoplatnému majiteli – hlavně také proto, že odměnou vám bude krom zkušeností i prak +1). V jeskyni se napakujte mamonem, který (jistě nepoctivě) tito lidoopi nahromadili.

Další krypta #5

Vraťte se na prostranství se sochou, odkud odbočte na sever a hurá do dalšího příbytku (ne)mrtvých. Tady se kostlivci opět přímo rojí a pár ghúlů jim asistuje. V obětním sále hned napravo je v jedné z polic zapomenuto pár lektvarů; v levé části vstupní haly je pak něco kouzel ukryto v sošce, která vystupuje z řady. Až půjdete dál, dejte pozor na past; v místnosti nad obětištěm pak trůní sarkofág, zabezpečený další nepříjemnou pastí. I když ji zneškodníte, po jeho vypáčení se stejně ocitnete v kruhu kostlivců, s nimiž se musíte vypořádat dřív, než budete mít čas si svůj nález řádně prohlédnout. Nakonec můžete směle opustit bojiště a znovu pokračovat v prozkoumávání údolí.

Poslední krypta #4

Vaše kroky by měly zamířit po jižním okraji mapy směrem východním, kde se na vás na samém jihovýchodě zašklebí další vchod. 
Poplkejte se stráží, která vás bude svádět, abyste se přidali k hordě nemrtvých pod vedením Myrkula, jednoho z mrtvých bohů; dopřejte jim raději věčný spánek a postupujte pořád rovnou za nosem skrz místní obyvatele – kostřouny (skeleton), běsy (ghast), ghúly a zombie. Mezi lidskými ostatky v severní stěně za „předsíní“ a krátkou úzkou chodbičkou je jedno tělo ještě neobrané – honem to napravte. Pod schody je pak v „obýváku“ rozestavěno do kruhu pár sarkofágů, z nichž jeden je pootevřen a skrývá poklad; i jeden nebožtík ve „stěnovém pohřebišti“ na severu tohoto „pokojíku“ má cosi při sobě. Na jihu je pak jakési séparé, střežené menšími stíny (Lesser Shadows), v jehož středu vylovíte z honosné rakve krom jiného i další klíč, tentokrátod svatyně (Sanctum Key).

Vstup do chrámu Černého vlka #6

Nyní jste dostatečně vybaveni vstoupit do domu věčného odpočinku Kreeselacka do chrámu Černého vlka, (před)poslední to stanice ve Vale of Shadows. Nachází se na sever odsud a bude docela rozlehlá.