Legenda:

  • 1 - Příchod
  • 2 - Past
  • 3 - Kořist! 
  • 4 - Vysoký lučištník 
  • 5 - Mučírna 
  • 6 - Vysoký mučitel 
  • 7 - Bitva s Yuan-Ti
  • 8 - Vysoký Křtitel
  • 9 - Kořist! 
  • 10 - Yxunomei 

Postup by Divoška Jája

 Sotva sejdete ze schodů, objeví se před vámi podivná holčička, která se vám bude snažit vsugerovat temnou budoucnost. Zmizí, nežli se nadějete – nebojte se však, protože ji budete potkávat skoro na každém kroku – jejích varování však nedbejte, s Yuan-ti se hrdinně rvěte a směle pokračujte. 
        Tato lokace je tvořena hlavní chodbou s četnými odbočkami. Každé průchozí dveře jsou pak opatřeny jednou či více pastmi, záludně rozmístěnými na dlaždičkách, takže se vám stane, že přejdete přes jedno místo dvakrát bez problémů a potřetí vybouchnete. Proto se snažte, aby měl váš zloděj stále zapnuto hledání pastí. 
        Za prvními dvířky vedoucími na sever je pár stráží, prázdná knihovna a asi tři truhlice na vybrání. V další postranní kobce pak sídlí Nejvyšší lučištník (High Archer) – ukažte mu i jeho poskokům, kdo je lepší, a vyberte jim všechny tři skrýše, čímž si (snad) konečně doplníte tenčící se zásoby šípů (kouzelné šípy vůbec jsou v celé hře poměrně vzácné a vyplatí se s nimi šetřit). Další průchod hlídá horda střelců; boční chodba pak ústí do mučírny, v jejíchž knihovnách lze najít slušná kouzlíčka pro vašeho mága – vedle nejvýchodnější knihovny je na zdi vidět cihla, která se trošku liší od ostatních a která vám otevře průchod k hlavnímu mučiteli (high torturer), na jehož odkládacím stole se válí leccos potřebného. Následující vedlejší chodba je obývána hadími knězi, v jejichž trůně je taktéž skryta nějaká ta tretka. Příští pobočný vchod je obydlím hlavního křtitele (High Baptist) – předveďte mu, co je to křest ohněm, ale kromě zkušeností tím nic víc nezískáte. Nadcházející postranní místnost bude pravděpodobně kuchyně, na jejímž konci čekají – krom stráží – dvě plné truhlice. 
        Pokračujte hlavní chodbou a POZOR, před dveřmi je nastraženo HODNĚ pastí a za nimi dalších pár! Zde se konečně dozvíte, co je zač to malé děvče. Polobohyně Yxunomei je krom svého fešného zevnějšku i ZKZ (minimálně +2!), má však jen částečnou magickou odolnost, takže váš čaroděj má docela šanci ji nějakým tím kouzlem trochu pocuchat – takový Melf‘s Acid Arrow, ujme-li se, vykoná své. Až bude tuhá, seberte jí drahokam Heartstone a pečlivě vypleňte řadu truhlic v jejím kutlochu, ať z toho taky něco máte. A teď už nezbývá nic jiného, nežli se vydat na zpáteční cestu do Kuldaharu. 
        Zde je na vás nachystáno překvapení v podobě vetřelců zvaných Neo-orog. Až je vymlátíte a trošku si doplníte zásoby, zaběhněte k Arundelovi. Zjistíte, že není tím, kým se zdá, a že jste byli zneužiti kýmsi, kdo si přivlastnil jeho podobu; pravého Arundela najdete v patře, umírajícího. Před svou smrtí vám však stačí dát další úkol – dopravit drahokam Heartstone k arcimágovi Larrelovi do elfí pevnosti Useknutá ruka (Severed Hand). Šťastnou cestu!