Legenda:

 • 1 - Příchod
 • 2 - Kořist! 
 • 3 - Kořist! 
 • 4 - Větší mumie 
 • 5 - Jamothova hrobka 
 • 6 - Kořist! 
 • 7 - Terikanova hrobka 
 • 8 - Evaynina hrobka 
 • 9 - Východ

Postup by Divoška Jája

Připravte se na relativně tuhou řežbu, neboť vás bude obtěžovat nejen stále z mrtvých vstávající Terikan, nýbrž i spousta jeho pohůnků. Snažte se co nejrychleji najít jeho fylakterium (je vedle rakve v předposlední hrobce vlevo, opatřeno důkladnou pastí).  Tento „život“ musíte odnést do hrobky Jamothovy (druhá vpravo počítáno od vchodu), čímž ožívajícího liche (i část jeho služebných kreatur) teprve dokonale zničíte. 

Z ostatních hrobek stojí za povšimnutí místo posledního odpočinku Evayne (přímo naproti Terrikanovu fylakteriu), kde naleznete další část jejího deníku – až se odsud vymotáte, můžete jej odnést Larrelovi do Vzdálené ruky, aby si spravil své mínění o „kamenožroutech“ (rasista jeden!). I v dalších sarkofázích je ukryto docela slušné jmění – vše jaksepatří prošmejděte, dávajíce přitom pozor na pasti (ve druhé a třetí kobce vpravo a v první a čtvrté vlevo, myslím) a na mumii v druhé cele vlevo. 

Posléze se vydejte do kovárny k Norlinorovi. Uvidíte, jak se pěkně změnila, když duše zemřelých trpaslíků konečně došly pokoje. Vděčný duch vám řekne, že klíč k ledovci u Wyrmova zubu (Wyrm‘s Tooth) nutno hledat přímo v kotli obrovité sochy uprostřed. S ním se vydejte zpět, přičemž se připravte na boj, neboť východ hlídá dvojice nepříjemných bronzových strážců (ZKZ a částečně odolných na magii).

S klíčem od Norlinora se vám pak podaří, o čem Terikan jen snil – otevřít dveře na konci Síně hrdinů a postoupit tak do kapitoly předposlední...

Legenda: 

 • 1 - Příchod
 • 2 - Kovárna 
 • 3 - Norlinor

Postup by Divoška Jája

 Před torzem zesnulého je past, o níž se mrtvý zmiňuje také v listině, kterou má u sebe. Za dveřmi najednou pocítíte chlad, a není divu, když výhřevný kotel uprostřed nefunguje. O tom vám ostatně více poví ex-kněz Norlinor, jehož potkáte nad schody. Poprosí vás, abyste mu pomohli vrátit do kovárny znovu posvátný oheň tím, že zneškodníte nekromanta Terrikana, který je (skoro) za vše zodpovědný, a taktéž vám napoví, jak to učinit. Slibte, že se o to pokusíte, a posléze vejděte do kteréhokoliv z průchodů (všechny stejně vedou do jedné a té samé haly). 

Patro mrtvých (Tiers of the Dead)        

Legenda:

1 - Příchod

2 - Terikan 

3 - Východ

Postup:

Toto území je zamořeno nemrtvými, proto se vyplatí mít po ruce sdostatek ohnivých koulí a podobných zbraní hromadného ničení. Nad centrálními stupni pak na vás vybafne lich, který nejenže je ZKZ (minimálně +2), ale má také odolnost proti kouzlům 1. a 2. stupně. Za jeho zničení je 10 000 exp., avšak pouze poprvé (jeho další inkarnace jsou už bezbonusové) – on, mrška, totiž za chvíli znovu ožije. Nežli se tak stane, projděme si skrýše, jichž je tu celkem dost – šestero rakví pod ústředním schodištěm (na dvou z nich jsou zákeřné pasti); sarkofágy na západě (tři s nástrahou), mimoto v cestě brání ještě dvě pasti; další je umístěna nahoře v prostřední ze tří nejhonosnějších rakví. Na prostranství hlídaném lichem jsou pak vykradatelné všechny rakvičky – jedna z nich je opatřena pastí (a obsahuje vzácnou šachovou figurku, jejíž představitel vám může pomoci v obzvláště líté seči); v nejspodnější ze čtveřice vedle dveří je schován klíč, jímž si odemknete cestu do Síně hrdinů (Hall of the Heroes).

Legenda:

 • 1 - Příchod
 • 2 - Krilagova jeskyně 
 • 3 - Bitva s drowy 
 • 4 - Trpasličí hlavní hala - východ 

Postup by Divoška Jája

   Vstup si musíte čestně vybojovat, o nepřátele tu není nouze – drsní drowští kouzelníci, jedovatí pavouci i přihlouplí orkové či neo-orogové, ti všichni touží po vaší hlavě. Nejinak je tomu i dále – v podstatě v každé komnatě číhá jeden neo-orog generál se svými poskoky, v místnostech na severozápadě a severovýchodě pak mají svůj stan docela slušně vyzbrojené bandičky drowů. Z oné severozápadní části lze slézt dolů do jeskyně

        K nalezení tu jinak není nic, až v hlavním sále na severu, dokola obehnaném sochami, jsou tajné dveře, odkud vede schodiště. Ještě než tam sejdete, pořádně si prohlédněte kruhový stůl uprostřed světnice a zapamatujte si symboly na jednotlivých kružnicích – dole se pak musíte na ty samé znaky postavit, což vždy neutralizuje pasti v jednom pásmu, takže můžete postoupit dále. Až se vám vše zdárně podaří (uslyšíte zvláštní zvuk), vyběhněte zpátky vzhůru a zatlačte na sochu vedle dveří (je to ta, co má kladivo v jiné poloze než ostatní) – uprostřed dolejšího kruhu se objeví průchod a vy můžete sestoupit hlouběji do nitra Dornovy hlubiny.

Ještě předtím se však podíváme do výše zmíněné

Krilagova jeskyně 

Legenda:

 • 1 - Saablic Tan 
 • 2 - Ettinská bitva
 • 3 - Kořist! 
 • 4 - Krilag 

Postup:

        Na začátku potkáte nesouvisle blábolícího klepetnatce okrového (umber hulk) jménem Saablic Tan, který o sobě tvrdí, že je zakletý čaroděj–transmutátor. Poprosí vás, abyste vůdci neo-orogů sebrali jeho symbol (Krilagův znak – Krilag‘s Badge) a bude naznačovat, že tento talisman je jedním ze šesti, které odemknou děsivý portál – a mimochodem, je to pravda, pročež až tento odznak naleznete, střezte jej jako oko v hlavě. 
        Na východě se rozkládá rumiště, obydlené Ettiny, kus za ním se před vámi vyloupne zřícený most, na jehož troskách leží deník osoby jménem Kalabae (přinesete-li jej Bandothovi, poradí vám, jak se dostat do nižších pater – poví vám o kruhovém hlavolamu – v podstatě to, co jsem již výše popsala, takže se k němu mohou vracet pouze skalní nadšenci, kdož nechtějí propást žádný dialog) a docela slušná zbraň. Doupě zlolajného Krilaga se nachází na jihovýchodě. Nezapomeňte obrat jeho mrtvolu, krom jiného má u sebe dost dobrý meč a hlavněsymbol (Krilag's Badge). A nyní zpět k nešťastnému Saablicovi – učiníte dobrý skutek a získáte zkušenosti. Poté se vraťte nahoru a pokračujte, jak výše naznačeno.

Z trpasličí haly do Puzzle místnosti

Legenda:

 • 1 - příchod
 • 2 - první stlačení
 • 3 - druhé stlačení
 • 4 - třetí stlačení

 

Legenda:

 • 1 - Příchod
 • 2 - Skřetí jeskyně
 • 3 - Neo Orog jeskyně
 • 4 - Bandoth 
 • 5 - Socha dvojího trůnu
 • 6 - Ettinská jeskyně
 • 7 - Východ

Postup by Divoška Jája

Konverzace s Neo-orogem před vchodem do pevnosti nebude příliš duchaplná, pročež si to s ním i s jeho kumpány raději vyříkejte ručně. 

        Úvodní sluj obývají vychytralí modří "houbáci" mykonidé (blue myconid) a tupohlaví Ettini, kteří na svou úctyhodnou výšku a dvě hlavy dostali do vínku příliš malé mozečky. Pro začátek však stačí ti prvně zmínění – dědečci hříbečci vás svými sporami dokáží pěkně omámit, nehledě k tomu, že se pohybují ve skupinách, a to poměrně rychle, takže taková fireballová smaženice dá občas docela práci. 
        Poté, co sem vejdete, držte se co nejvíc na severní straně – úplně nahoře natrefíte na římsu, po níž došplháte k tajemnému světélku – nebojte se, není to perníková chaloupka, nýbrž jeskyně, v níž krom bandy neo-orogů není zhola nic. Touto cestou se dá ještě pokračovat – nakonec se ocitnete před podivným sídlem ještě podivnějšího mága jménem Bandoth, který vám dá úkol – najít proň lahvičku s výtažkem peprného vína (razorwine extract). Můžete si tu také něco nakoupit (případně nakrást) – váš mág například určitě uvítá, pořídíte-li mu kouzla na vyvolání elementálů. 
        Souběžnou, jen trochu jižnější drahou, dojdete k jeskyni, kde orkům překazíte táborák – výčitky svědomí z toho ovšem mít nemusíte. Dál se tímto směrem už nedostanete, a proto se vraťte na první rozcestí (v podstatě ke vchodu), odkud se nyní držte na samém západě a stále po obvodu mapy kráčejte rovnou za nosem. Stezka vás přivede před dva vchody do jediné  jeskyně, obydlené Ettiny. Krom nich tu najdete nebožtíka, který má u sebe lahvičku peprného vína (Container of Razorvine Extract), po které toužil Bandoth – jestli vás ještě moc nebolí nožičky, můžete mu ji doručit (za zkušenost a moudrou radu). 
        Poté využijte poslední odbočku, kterou jste zatím míjeli (zhruba uprostřed v západní polovině mapy), směřující na východ. Přes náměstíčko, které si Ettinové zřejmě přivlastnili, a dále přes trošku vachrlatý můstek vede cesta do Dornova hlubina 2.