Legenda:

Postup:

Příchod #1

Již před chrámem se od prchajícího verbeega dozvíte, že se svatým místem není něco v pořádku. Poté, co vkročíte dovnitř, se přesvědčíte, že měl pravdu. Další verbeegové již rozhodně nejsou tak přátelští (že by zlým kouzlem?), stejně tak místní akolyté, kteří tu střeží své někdejší působiště, vykazující stopy nedávného masakru.

Kořist #2

Dejte se napřed chodbou vlevo, kde brzy narazíte na řadu mnišských cel. V obou prvních je po truhlici, ve třetí můžete nahlédnout do knihoven, jejichž obsah unikl rabování vašich neznámých předchůdců. Následuje studovna, s řadou skříní po obvodu – v jedné z nich je svitek s kouzlem, jinak samé knihy. 

Další bitva  #3

Cesta číslo dvě vás po pár zákrutech dovede k Osamocenému akolytovi a pár verbeegům a poté schodišti opatřenému nepříjemnou pastí. 

Druhé patro #4

Za schodištěm pak zeje průchod vedoucí o poschodí níže.

 

Legenda:

Postup:

Příchod #1

Osamocený verbeeg vás napadne, jakmile se objevíte v tomto patře. Potáhněte ho více ke vchodu, abyste neupoutali pozornost dalších nepřátel z oblasti #2.

Akolyta a verbeeg #2

Další akolyta, s kterým je třeba se vypořádat, stejně jako s verbeegem poblíž východu z místnosti.

Kořist!  #3

Probojujte si cestu až do hlavní širokánské „magistrály“; na jejím začátku je past a posléze z ní odbočují jakési apsidy, z nichž každá něco skrývá:

  • první vpravo – past a truhla 
  • druhá vpravo – poklad střežený verbeegem 
  • první vlevo – truhlice 
  • druhá vlevo – zuřivý akolyta a jeho mamon

Obtížná bitva  #4

Následuje další past a posléze zástup nepřátel, konkrétně 2 akolytové a 3 verbeegové, kteří se vám pokusí zabránit v průniku do nejsvětější části chrámu.

Vchod do další části #5

Dveře vedou do poslední části Chrámu zapomenutého boha.

Legenda:

  • 1 - Oltář srdečního kamene

Postup:

Oltář srdečního kamene #1

Zde už jen projdete k oltáři, jehož stav svědčí o tom, že tady kýžený drahokam již rozhodně nedlí. Nezapomeňte z těla mrtvého strážce sebrat lahvičku záhadné tekutiny, a potom zpátky k Arundelovi!

Kuldaharský druid určí další cíl vašeho pátrání – vyhaslý vulkán zvaný Dračí oko (Dragon's Eye); jakmile tam vkročíte, započne kapitola druhá.