Připomenutí

Předchozí kapitola skončila tím, že jste se dostali k mostu přes řeku, který by vás dostal blíže k Dragonspearského hradu, ale bohužel jeden z následovníků Caelar Argent vyhodil most do vzduchu a vy jste se museli odebrat na náhradní cestu, která by vás dostala přes řeku, která vede přes oblast Boareskyrský most

Les trollího drápu

Les trollího drápu je právě oblast, kterou musíte projít, abyste se dostali do oblasti Boareskyrský most. Můžete projít oblast tak, že vynecháte veškeré vedlejší úkoly a postavy, které by se mohli přidat do vaší družiny nebo do vaší výpravy.

Doporučuji ale využít veškerých věcí na mapě, ať už jsou to potenciální noví členové družiny nebo vedlejší úkoly.

Podrobnosti: Les trollího drápu (mbd7100-troll-claw-forest)

Přepaden na cestě do Lesa wyrmů

Po cestě do Lesa wyrmů budete přepadeni a ocitnete se v oblasti, kde se stanete svědky konfliktu mezi obry a wyrmy. Wyrmové vás požádají o to, abyste jim pomohli v boji proti obrům, a že vašeho činu poté nebudete litovat.

Podrobnosti k možnostem, které máte na výběr naleznete v samostatném článku, která popisuje tuto oblast.

Podrobnosti: Přepaden na cestě do Lesa wyrmů (mbd0064-waylay-zone-wyrm-forest)

Les wyrmů

Les wyrmů je důležitý z toho důvodu, abyste zde získaly Ochranný kámen, kterým se pak dostanete do obležené pevnosti Bridgefort (pevnost mostu).

Jeskyně wyrmů

Na to abyste získaly tento Ochranný kámen, musíte se dostat do jeskyně, která se nachází v severovýchodním rohu oblasti. Zde narazíte na draka Morentherena. Drak by měl spát a tak zde nemusíte bojovat a projít bezpečně do nižšího patra jeskyně s názvem Jeskyní Bugbearů (jstou to medědové z IwD II).

Jeskyně Bugbearů

Jakmile se dostanete do jeskyní bugbearů, budete muset bojovat s nějakými těmi Bugbeary, ale taky zde budete moci uvolnit pomocí brýlí vidění dalšího z duchů a poslat je na Bugbeary nebo jej zabít.

Na jihu narazíte na velitele Snorgashe, kterého budete muset zabít. Před tím než se dostanete do dalšího nižšího patra narazíte na jednoho kultistu a poté jej budete moci zabít nebo jej nechat jít.

Jakmile se s ním vypořádáte, můžete se vydat do nižšího patra.

Ruiny chrámu Bhalla

Hned v první místnosti narazíte na křižáka Keherrema a kněžku Bhalla Madele. Tito dva vám odemknou vedlejší úkoly. Nicméně to není hlavní důvod, proč jste tady. To proč tu jste je Ochranný kámen. Ten má u sebe kněžka Akanna, které se buď vyhnete a zabijete mozkožrouti Darkskhelina, přičemž když se vrátíte po cestě zpět za kněžkou, ta už na vás nebude útočit a poděkuje vám, že jste zabili Darkshelina, odmění se vám a dá vám Ochranný kámen. Taky můžete zvolit variantu, kdy se vykašlete na souboj s Darkshelinem a jednoduše zabijete Akannu rovnou a vezmete si Ochranný kámen z její mrtvoly.

Přepaden na cestě do Boareskyrského mostu

Po cestě do oblasti Boareskyrský most budete opět „přepadeni“. Lépe než přepadení by seděl výrat, že jste na cestě do Boareskyru narazili na obrovskou díru v zemi, která natolik vaši družinu zaujala, že vás po cestě zastavila a vy se můžete pokusit ji prozkoumat, což je doporučuji nebo jednoduše pokračovat dál.

Podrobnosti: mbd0066-waylay-zone-hole-in-the-ground

Obležení pevnosti Bridgefort

Jakmile se dostanete z oblasti, kde jste narazily na díru v zemi, dorazíte do oblasti zvané Boareskyrský most. Doporučuji ihned poté, co se objevíte v této oblasti zakouzlit kouzlo, s názvem XY????, které vám jednoduše odhalí celou mapu.

Dobré na tom je, že tak jednoduše zjistíte, kde se co nachází a podle toho se můžete zařídit. První, čeho si můžete všimnout, že místní pevnost je obležená. Samozřejmostí je, že bude na vás a vaší družině, abyste situaci vyřešili, abyste se mohli dostat přes most a pokračovat dále.

Podrobnosti o možnostech, jak místní situaci vyřešit, jsou popsány v samostatném článku. Důležité je zmínit, že v této oblasti se nachází další potenciální členové družiny, které můžete přidat k vaší expedici na cestě do Dragonspearu.

Jakmile zde vše vyřešíte nezbývá než se opět vydat dál přes most, přes který se nyní dostanete konečně přes řeku. Na mostě se odehraje další scénka a skončí znakem Bhalla, který se objeví vypálený poté, co scénka skončí.

Vydáte se pak na cestu dál a započne nová kapitola, kapitola 10.

Podrobnosti: (mbd2000-boareskyr-bridge)

 

Připomenutí

Tato kapitola začíná poté, co vyrazíte z města Baldurs Gate za velkých oslav lidu města. První zastávka armády po cestě na hrad Dragonspear je Přechod pobřežní cesty (sqbd1000-coast-way-crossing).

Ovšem než se sem vůbec dostanete, spustí se vám scéna, ve které budou hrát hlavní roli Zahalený muž (Irenicus), který se bude snažit odhadnout síly Argent Caelar jako dědice Bhalla. Také se jí zeptá na její cíle a jakým způsobem je chce dosáhnout. Caelar s ním ztratí trpělivost a nařídí knězi Hephernaanovi aby odstranil Irenica z jejích očí. Nicméně nikdo si neodváží Irenica ani dotknout. Jednoduše všichni odejdou.

Tábor Ohnivé pěsti

Poté, co se dodíváte na scénu s Caelar a Irenicem, dostanete se do výše zmiňované lokace Přechod pobřežní cesty a to přesně v Táboru Ohnivé pěsti.

Poté, co se zde poprvé vyspíte, spustí se vám opět scéna a to jedna ze scén, která se odehrává, když sníte. V této scéně budete svědky, jak Sarevok vstane z mrtvých v Chrámu Bhalla, přičemž se na to všechno bude dívat Irenicus. Aby toho nebylo málo Sarevok se promění do formy Zabijáka a „sejme“ hlavní postavu, což ukončí váš sen. (Žádné speciální dovednosti tímto snem nezískáte.)

Dobrou zprávou pro vás je, že v tomto táboře naleznete vše důležité. Naleznete zde obchodníka, stan, kde si můžete odpočinout, léčitele a hlavně, co je podstatné, vaši truhlu s věcma.

Další pozitivní zprávou je to, že všechny potenciální postavy, na které v průběhu příběhu narazíte můžete poslat do tohoto táboru, pokud je aktuálně nechcete nabrat přímo do družiny.

Ať už jsou to vaši společníci či truhla s vašimi věcmi, to vše se přesunuje dále do dalších kapitol s vámi, jak budete měnit tábory.

Přechod pobřežní cesty

Jakmile se trochu porozhlédnete po táboře a budete chtít pokračovat v příběhu, tak máte dvě možnosti. Buď se pustíte do plnění vedlejších úkolů viz. podrobnosti níže nebo pokud se nechcete zdržovat vedlejšími úkoly, stačí, když se vydáte na severovýchod a tam narazíte na velkou skupinu vojáků Caelar Argent.

Ti po krátkém boji zjistí, že proti vám nemají šanci a tak jeden z vojáků odpálí most. Za chvíli poté se objeví na scéně Caelar Argent a dá se s vámi do rozhovoru.

Jakmile Caelar odejde, jeden z vašich zvědů vám poradí, že je další možnost jak se dostat přes řeku a to přes most v oblasti Boareskyrský most (sqbd???), který se nachází deset dní od místa, kde se nacházíte.

Vraťte se k Benci Duncanovi a informujte ho o zničeném mostu. Duncan se připraví na přemístění tábora a požádá vás o setkání v oblasti Boareskyrký most a zakreslí vám jeho místo na vaší mapě.

Jakmile se dostanete na mapu, otevře se vám oblast Les trollího drápu, přes kterou se dostanete do oblasti Boareskyrský most. Tím, že se vydáte na cestu do Lesa trollího drápu započne.

Upozornění: Jakmile se vydáte do Lesa trollího drápu, stanou se všechny nyní přístupné oblasti nepřístupné, to znamená, že pokud chcete udělat všechny vedlejší úkoly, musíte je dokončit předtím, než se vydáte do Lesa trollího drápu nebo už se nebudete moci vrátit a dokončit je.

Podrobnosti:

Související članky:

Uvedení do příběhu

Město Baldurs Gate a celé Mečové pobřeží kvůli Sarevokovi, zplozenci Bhalla, boha vraždění, stálo před jistou zkázou. Díky vám se tak nestalo a budoucnost města i celé země začala být slibná.

Nastolený mír však netrval dlouho. Začaly se objevovat nedlouho poté povídačky o Zářivé paní ze severu, Caelar Argent, kterou jedni vidí jako požehnanou ženu poslanou od bohů, aby vymýtila zlo za každou cenu a jiní zase v ní vidí dalšího zplozence Bhalla, která se vydala po stejné cestě jako Sarevok.

Ať tak či onak, co je jisté, je fakt, že pokud má být město Baldur‘s Gate a samotné Mečové pobřeží ušetřeno zkázy, Caelar musí být zastavena.

Úklid po Sarevokovi

Rodinná hrobka Korlazsů

Na začátku hry se ocitnete v Rodinné hrobce Korlazsů. První scénka, kterou uvidíte, jsou dva následovníci Sarevoka, jak si stěžují na to, že byl zabit.

Po chvíli zjistíte, že jediným zbylým schopným následovníkem Sarevoka je kouzelnice Korlasz, po které jde Ohnivá pěst spolu s vámi.

Při průzkumu tímto patrem můžete přijmout nějaké ty vedlejší úkoly, o tom ale více v podrobnostech níže.

Jakmile projdete celé patro, zjistíte, že budete muset jít o patro níže do Katakomb.

Podrobnosti: Rodinná hrobka Korlazsů

Katakomby

Jakmile se ocitnete v tomto patře, hlavním vaším úkolem bude najít a zpacifikovat Korlasz. Po cestě k ní samozřejmě narazíte na pasti, skryté místnosti a houfy nemrtvých, jak to má v každém správném dungeonu být.

Samozřejmě zde budete moci splnit nějaké ty menší vedlejší úkoly, ale o tom opět více v podrobnostech níže.

Jakmile Korlasz zpacifikujete, převezme si ji Ohnivá pěst a vy se můžete vydat na povrch.

Podrobnosti: Hrobka Korlaszů - Katakomby

Imoen a vy v Paláci vévodů

Poté, co odejdete z Hrobky Korlaszů, tak se ocitnete v Paláci vévodů, kde se také setkáte opět s Imoen. V paláci vás napadnou nájemní vrazi, kdy bude Imoen zraněna, ale bude o ni postaráno a tak přežije.

Také budete v Paláci svědky rozhovoru, významných osob města Baldur‘s Gate, o hrozbě jakou představuje Caelar Argent a její křižáci.

Z toho, co si vyslechnete vám dojde, že se chystá velká výprava na sever proti křižákům, a že vy budete její součástí. Bude vám přidělena „průvodkyně“ po městě Kapitánka Shael Corwin, která vám pomůže najít vaše bývalé společníky.

Je pouze na vás, jestli budete chtít kompletně prozkoumat město Baldur‘s Gate a vydáte se tak hledat společníky a u toho plnit vedlejší úkoly nebo rovnou započnete výpravu na sever. Je velmi doporučeno před odjezdem nabrat všechny možné společníky a splnění všech vedlejších úkolů, protože se do města Baldur‘s Gate už později nebudete moci vrátit, ale rozhodnutí je zcela na vás. :)

Podrobnosti k útoku nájemných vrahů: Útok assasínů

Průzkum města Baldur‘s Gate

aneb hledání společníků a plnění vedlejších úkolů

Související članky:

Výprava na sever

Ať už jste zvolili možnost jít na tuto výpravu ihned po zneškodnění zabijáků v Paláci vévodů nebo poté, co kompletně prozkoumáte město, tak v obou případech na to, abyste mohli skutečně tuto výpravu započat, musíte si nejdříve promluvit s kapitánkou Shael Corwin, která se vždy nachází někde poblíž vás. Když si s ní promluvíte a povíte jí o tom, že se chcete vydat na sever, pošle vás ať si nejdříve odpočinete ve svých komnatách v nejvyšším patře.

Tam se zúčastníte dvou dialogů. První z nich bude se Zahaleným mužem (Irenicem) a druhý s Imoen. Ani jeden z těchto dvou dialogů však nebudete moci nijak ovlivnit.

Po té, co si odpočinete, vás bude čekat slavnostní rozloučení a odchod z města. Avšak než tak uděláte narazíte ještě v paláci na rozhovor vévodů, kteří se sešli v přízemí paláce a poté, jakmile vyrazíte na prostranství před palác vás přivítá dav lidí, kteří vás budou oslavovat v naději, že zachráníte budoucnost mečového pobřeží.

Zde na prostranství budete moci získat nějaké užitečné informace, ale o tom více v podrobnostech.

Nezbývá vám než se vydat na sever a tak si promluvíte opět s kapitánkou Schael Corwin a započne scénka, kdy opouštíte město. Tak končí kapitola sedmá.

Pokračování: Kapitola 8 - První setkání s Caelar

 

Návrat do města Baldur‘s Gate

Jakmile započne kapitola 13, pustí se vám scéna, jak vás stráže vedou městem a vy se musíte dívat, jak na vás lidé nehezky křičí.

Velitelství Ohnivé pěsti – Soudní proces

Před budovou velitelství proběhne slyšení. Budou řečeny všechny důkazy, které svědčí proti hlavnímu hrdinovi a také budou vyslechnuti členové expedice a Bence Duncac. V době dokazování, se můžete hájit dobrými skutky, které jste v průběhu kampaňe uskutečnili.

Entar Silvershield (Skiin otec) přeruší proces a obviní z vraždy Skie, přičemž je odveden do svého sídla.

Belt ukončí proces a odhalí, že Skiina duše je uvězněna v artefaktu, v dýce jménem Lapač duší a z toho důvodu nemůže být jakýmkoli způsobem oživena.

Velitelství ohnivé pěsti – Vězení

Vaše hlavní postava je vzata do vazby. Jakmile budete ve vězení přijde za vámi Corwin a promluví si s vámi a vy ji můžete přesvědčit, že jste nevinní. Poté si za vámi také přijde pokecat Zahalený muž.

Jakmile si promluvíte se Zahaleným mužem, bude probíhat útěk z vězení. Na tom jestli to bude útěk kladný nebo negativní záleží na tom, jaké a kolik jste použili argumentů při soudním přelíčení dříve a podle toho se další postup bude odvíjet. Jsou možné dvě následující varianty.

Možnosti postupu:

  • Záporný útěk z vězení (nedostatek dobrých skutků) –

  • Kladný útěk z vězení (obhájeny nejméně 4 dobré skutky) –

Možnosti výstupu na povrch

Záporný útěk z vězení (nedostatek dobrých skutků) –

Pokud jste neměli dostatek důkazů vašich dobrých skutků, tak vám z vězení pomůže zloděj poslaný Imoen. Ten vám dá lektvar neviditelnosti, který buď můžete vypít nebo jednoduše všechny po cestě pozabíjet.

Zloděj vás také upozorní na stůl, kde najdete své věci a zavede vás do suterénu. Tam vám odhalí skrytý průchod do stok. Skrze stoky se budete muset probít skrze menší nestvůry. Můžete se vydat do severovýchoní části stok, kde narazíte na mrtvolu, která bude mít u sebe poznámku a hlavně rezavý klíč, který využijete v následující oblasti. Pokud budete se budete chtít dostat co nejrychleji ze stok, vydejte se na jihovýchod stok, kde narazíte na konec stoky, kde voda z ní padá do jezírka pod ní. Zde narazíte na Bence Duncana a kapitánku Corwin. Můžete je zabít a poté skočit dolů nebo se jednoduše boji vyhnout a skočit dolů hned. Volba je na vás.

Jakmile spadnete dolů, ocitnete se v oblasti jeskyně s jezírkem a hned u paty vodopádu ze stoky najdete ukrytou truhlu, na kterou použijete rezivý klíč a najdete v ní nějaké svitky a lektvary.

Poté se můžete směle vydat na západ k výstupu na povrch a setkání s Imoen.

Kladný útěk z vězení (obhájeny nejméně 4 dobré skutky) –

Z vězení vás přijde osvobodit samotný Duke Belt.

Po rozhovoru s ním, jeden z jeho podřízených vás zavede do suterénu, ale když budete procházet hlavní místností, upozorní vás, že si můžete vzít vaše věci ze stolu poblíž.

Jakmile budete v suterénu bude vám ukázán tajný vchod, který vás dostane takřka přímo k východu, aniž byste se museli prodírat stokami, jako tomu bylo u negativní varianty Útěku z vězení.

Skrytá chodba vás dostane rovnou do jeskyně s jezírkem s výstupem na povrch a tam se setkáte s Imoen.

Setkání s Imoen

Nehledě na to, jaký postup bude vést z vašeho uvěznění, v obou případech se ocitnete v jeskyni s vodopádem a z té se dostanete na povrch, kde se střetnete s Imoen a spolu s ní se vydáte na cestu lesem, na které také potkáte Jaheiru a Khalida. Po chvíli padne mlha, družina začne být ospalá a tak se utáboří.

Konec hry

Poté, co se družina utáboří spustí se vám závěrečné video, ve kterém budete přepadeni zloději a plynule to navazuje na příběh Baldur‘s Gate II – Shadows of Amn.