Part 1 - mBD0109 - Elfí píseň první patro

Zadání úkolu:

Tento úkol dostanete, když půjdete do taverny Elfí píseň a tam půjdete do kuchyně a promluvíte si s Irinou. Ta vám poví, že jí došly veškeré zásoby rubínového vína. Požádá vás tedy, abyste ukradli barel vína ze suterénu paláce.

Možná řešení:

  • odmítnout
  • souhlasit (zdarma)
  • souhlasit (za peníze)
  • souhlasit (pokud vám dá peníze, abyste je mohl nechat na místě, odkud vezmete víno) - dá vám 50 zl.
  • očarovat víno (když jsem hrál za mága, objevila se mi možnost jí říct, že jsem kouzelník, a že jí můžu obyčejné víno očarovat tak, aby chutnalo jako rubínové víno - dostal jsem 500xp a helmu Battle Tankard

wine

Jakmile se rozhodnete pro nějakou volbu (pokud jste tedy nebyli mágové a víno jí neočarovali) odejdete z taverny a půjdete do Vévodského paláce, kde zajdete do suterénu mBD0116 a tam hned vedle cely omylem zavřeného důstojníka Ohnivé pěsti je ten správný barel s vínem. 

Můžete víno ukrást nebo na místě nechat peníze, které vám dala Irina. Vraťte se zpět za Irinou a dostanete odměnu. Dostanete za to Battle Tankard, helmu, která vypadá jako "krígl".