khalid

Lokace: Boareskyrský most (mbd2000-boareskyr-bridge) - pevnost Bridgefort

Rasa, povolání, přesvědčení: půl-elf, bojovník, neutrálně dobrý

Vlastnosti: 15 - 16 - 17 - 15 - 10 - 9

Poznámka: S Khalidem budete mluvit poté, co se dostanete do pevnosti Bridgefort. Pozvat jej do vaší družiny jej budete moci až poté, co budete připraveni vyřešit problém s obléhánim, na nádvoří pevnosti.

 

neera

Lokace: Boareskyrský most (mbd2000-boareskyr-bridge) - cela uvnitř pevnosti Bridgefort

Rasa, povolání, přesvědčení: půl-elf, divoký mág, chaotický neutrál

Vlastnosti: 11 - 17 - 14 - 17 - 10 - 11

Poznámka: Neeru můžete pozvat do družiny bez jakýchkoliv problémů i pokud je v cele. Zadá také vaší družině úkol Volání divokého mága (sqbd2100-the-call-of-the-wild-mage)

 

raasad

Lokace: Les pobřežní cesty (mbd7000-coast-way-forest) - nachází se na jižní cestě

Rasa, povolání, přesvědčení: člověk, mnich sluneční duše, zákonné dobro

Vlastnosti: 16 - 16 - 14 - 11 - 14 - 14

Poznámka: Pokud zrovna teď nepotřebujete Rasaadovi služby, pošlete jej přimo do vašeho tábora Ohnivé pěsti

voghiln

Lokace: Les trollího drápu (mbd7100-troll-claw-woods) - Nachází se v blízkosti severovýchodního východu. Nemůžete jej minout, protože spolu s Jaheirou vám zastoupí cestu, jak budete chtít projít lesy. (Stojí na hlavní ceste.)

Rasa, povolání, přesvědčení: člověk, skald (bard), neutrální dobro

Vlastnosti: 18/00 - 16 - 16 - 14 - 10 - 15

Poznámka: Kromě Voghilna, můžete také zrekrutovat jeho společnici, Jaheiru.