sqbd7100 irregulars

Tento úkol se vám zpřístupní poté, co se setkáte s Důstojníkem Otildou v táboře Ohnivé pěsti (mbd7100 – Lesy trollího drápu). Zjistíte, že nesouhlasí s tím, že se k expedici na sever připojili žoldáci půlorků a požádá vás, abyste je vyprovokovali k souboji a tak byli posláni pryč. Zmínění žoldáci jsou na mýtině nedaleko východně od tábora. Jakmile započnete konverzaci s Rendem nebo Kavou, můžete dialog vést buď tak, že povedou souboji, tak jak vám navrhovala Otilda nebo s nimi mluvit smířlivě. Pokud se vydáte cestou souboje, tak po souboji orkové odsud odejdou. Vraťte se za Otildou a dostanete od ní mnoho zkušeností a 105zl.

Alternativní řešení:

Pokud se vydáte cestou smíru, tak nebudete muset s půl-orky bojovat. Když si promluvíte s Kavou a vyberete si dialogové možnosti, které vedou k získání její důvěry, tak v tomto případě vám Kava navrhne, že bude mnohem více sdílná, pokud jí přinesete alkohol z tábora křižáků.

Já jsem tento problém vyřešil tak, že jsem si promluvil s Rendem, zajímal jsem se o jeho motiv bojovat proti křižákům, a tak se dozvěděl informace, z kterých bylo možno odvodit, že v bitvě jejich družina nezradí. Toto jsem pak řekl Otildě a úkol byl splněn. :)